سمینار رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه

عنوان :

رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک

چکیده

از آنجاییکه سازه ها در زلزله های قوی می توانند تغییر شکل های غیر الاستیک

را تحمل نمایند از این رو دست یابی به رفتار غیر خطی سازه  از اهمیت زیادی

برخوردار می باشد . داشتن نسبی از تغییر مکان غیرالاستیک به الاستیک

همچنین تغییر مکان نسبی بین طبقه ای غیر الاستیک به الاستیک در تخمین

تغییر مکان نسبی بین طبقه ای و تغییر مکان غیر الاستیک از تغییر مکان نسبی

بین طبقه ای و تغییر مکان های الاستیک می تواند موثر باشد .این نسبت می

تواند در تخمین تغییر مکان هدف در آنالیز pushover و هم چنین در طراحی

براساس تغییر مکان بسیار سودمند باشد .

هم چنین بیشترین تغییر مکان جانبی بعد از پایان مراحل طراحی برای  کنترل

قابلیت سرویس دهی کنترل می شوند و این کار به وسیله مقایسه تغییر مکان

محاسبه شده با بیشترین تغییر مکان بین طبقه ای مجاز صورت می گیرد . در این

قسمت یک روش تقریبی بررای تخمین بیشترین تغییر شکل های  جانبی ساختمان

های چند طبقه براساس مود اول وقتی که تحت تاثیر زمین لرزه قرار می گیرند بیان

شده است .

این روش اجازه می دهد تا بتوان یک تخمین سریع از بیشترین تییر مکان بام و تغییر

مکان بین طبقه ای را براسا یک تاریخچه زمان شتاب و یا یک طیف پاسخ تغییر مکان

داد . یک ساختمان چند طبقه به یک سازه معادل مدل می شود که مرکب از یک

تیر کنسول خمشی و یک تیر کنسول برشی می باشد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید