سمینار تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورنوی

چکیده

سرریزها از مهمترین سازه هایی هستند که در زمان وقوع سیلاب در جهت سلامت و ایمنی سدها مورد استفاده واقع شده و از وقوع حوادث خطرناک جلوگیری کرده اند. به عنوان کاربردی ترین نوع سرریزها، می توان از سرریز اوجی نام برد. از میان روش های مختلف مطالعه، روش های عددی، به دلیل برتری چشم گیر نسبت به سایر روش ها، مدنظر است. در این پایان نامه با استفاده از نرم افزار دینامیک سیالات محاسباتی فلوئنت و براساس روش حجم محدود به مطالعه حساسیت پارامترهای جریان در محاسبه مناسب پروفیل جریان عبوری از روی سرریز اوجی پرداخته شده است. نرم افزار فلوئنت معادلات ناویراستوکس میامگین گیری شده رینولدز حاکم در میدان جریان عبوری از روی سرریز اوجی را حل کرده و از روش حجم سیال به منظور تعیین پروفیل سطح آزاد جریان استفاده کرده است.  در این تحلیل جهت شبکه بندی با توجه به سطح منحنی سرریز اوجی از میان انواع مختلف، شبکه بندی ورنوی انتخاب شده، و با بررسی مدل های مختلف آشفتگی دو معادله ای، مدل آشفتگی K-E آر.ان.جی برگزیده شده است، و نهایتا با تغییر هندسه مدل به بررسی پارامترهای مختلف جریان عبوری از روی سرریز اوجی پرداخته شده است. نتایج عددی به دست آمده با نتایج حاصل از روش های عددی، آزمایشگاهی و نمودارهای USBR و USACE مقایسه شده است و تطابق خوبی مشاهده شده است. در آخر با استفاده از آزمون p-value دقت بالای بررسی عددی مذکور به اثبات رسیده است. از این رو استفاده از مدل های عددی توصیه می شود.

مقدمه

اهمیت وجود آب برای ادامه زندگی از یک جهت و در دسترس نبودن آب شیرین در تمام مناطق زمین از جهت دیگر باعث شد تا انسان در طول دوران حیات خود به فکر راهی برای انتقال، مهار و ذخیره آب بیافتد. اصلی ترین روش برای مهار و ذخیره آب جاری رودخانه ها، ساخت سدها و بندها بر روی آنها می باشد که در طول تاریخ به شکل ها و با روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. حجم زیاد آب موجود در مخزن سد، در هنگام سیلاب می تواند با تخریب سد، زمین های پاییندست را با خطر آبگرفتگی روبرو کند، به همین دلیل استفاده از روش هایی که بتواند با تأمین ایمنی سد، آب مازاد ناشی از سیلاب را تخلیه کند، اجباری است، یکی از این روش ها ساخت سرریز است. سرریزها سازه های مهمی هستند که امکان خروج سیلاب های اضافه بر ظرفیت سد را میسر می سازند. در طراحی سرریزها چه به منظور انحراف و چه به جهت ذخیره آب، می بایست احتمال خطر، به خصوص خطرهای جانی را مدنظر قرار داد. از جمله مشهورترین و پرکاربردترین سرریزها، سرریز اوجی است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید