سمینار بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه مهندسی برق گرایش قدرت

سمینار کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی مباحث تجدید ساختار صنعت برق

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجدید ساختار صنعت برق منجر به یک تغییر اساسی در utility مجتمع عمودی انحصاری می شود. این تغییر قسمت اعظم تلاش مهندسین در تغییر ساختار سه قسمت شبکه مجتمع عمودی امروزی شامل: تولید، انتقال و توزیع می باشد. در یک محیط تجدید ساختار شده مسئولیت اصلی این سه قسمت مثل گذشته بقوت خود باقی است با توجه به اینکه با دستورالعمل های FERC انواع جدیدی از مجزاسازی، همکاری و قوانینی جهت ضمانت رقابت و عدم تبعیض در بهره گیری به تمام مصرف کننده ها تعیین خواهد شد. این بخش جوابگوی سوالاتی همچون، چرا نیاز به تجدید ساختار داریم؟ و چطور تجدید ساختار را به خدمت بگیریم؟ می باشد و موضوعاتی مثل اجزاء مهم مدلهای تجدید ساختار ، بازار برق، هزینه های حاشیه ای، قراردادهای گرفتگی
انتقال، قراردادهای جبران کننده و نرخ انتقال مطرح خواهد شد. در این مبحث برروی فرآیند تجدید ساختار ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر متمرکز می شویم و بعضی از مسائل را با جزئیات بیشتری بحث می کنیم و مقایسه ای بین آنها انجام می دهیم.

مقدمه

در دهه های متمادی ساختار برق به utility واحدهای عمودی مجتمع منحصر شده بود که به این طریق توزیع انرژی به مصرف کننده ها با در نظر گرفتن محدودیتهای سرویس دهی، کنترل می شد. در این انحصار در هر utility که اجزاء اصلی سیستم: تولید، انتقال و توزیع مدیریت می شد. هدف صنعت برق که افزایش کیفیت با ارائه انرژی قابل اعتماد در نازلترین قیمت به مشتری است تأمین می شود. ایجاد یک محیط تجدید ساختار شده تضمین کننده رقابت است برای اینکه مشتری دارای حق انتخاب برای خرید از تغذیه کنندگان مختلف (تغذیه فرآیند خرید برق از تولید کننده و فروش به مصرف کننده می باشد) را دارند.

ایجاد رقابت در utility مجتمع شده عمودی (utility مجتمع عمودی یک تشکیلاتی است که تمام قسمتهای مختلف تولید، فروش و تحویل یک کالا یا یک سرویس را در خود جای داده است.) نیازمند مجزا سازی سرویسهای خرده فروشی در تولید و انتقال و توزیع است پس utility تولید انحصار طولانی تری نخواهند داشت، مشاغل کوچک در امضاء قرارداد برای خرید برق از منابع ارزانتر آزاد هستند و واحدها به تحویل یا گردش انرژی روی خطوط موجود به ازای یک هزینه ای که با نرخ تحویل برق utility خودشان بدون هزینه های تولید برق یکسان می باشد متعهد خواهند شد. سیستم عمودی مجتمع شده دائماً براساس سیستم بازار که در رقابت جهت جایگزینی روش تنظیم بهای برق می باشند تغییر می کند.

بعنوان یک نمونه از تجدید ساختار هایی مثل خطوط هواپیمایی و مخابرات راه دور، انتظار می رود که تجدید ساختار صنعت برق موجب رسیدن به هدف مهمی همچون کاهش قیمت برق تولید شده برای تغذیه مشاغل کوچک و مصرف کننده ها شود. نرخ تولید برق با اعمال جبر بازار و رقابت بیشتر کاهش می یابد و این کار بوسیله ایجاد یک محیط عملکرد آزاد که به مشتری امکان انتخاب تغذ یه کننده را بدهد، انجام خواهد شد. در این محیط مشتری ها امکان انتخاب میزان قابلیت اطمینان سرویس که تعیین کننده کیفیت کالای تولیدی است را با توجه به مسائل اقتصادی دارد. اعمال رقابت باعث افزایش راندمان اقتصادی بوسیله گسترش افق جغرافیایی در عملکرد سیستم های انتقال و تولید متصل بهم می شود.

این پایان نامه از روی سایت اینجا کلیک کنید