سمینار بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها


موضوع:

بررسی بین میزان افسردگی امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعالیت امدادی آنها

چکیده

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

اهمیت و ضرورت کار……………………………………………………………………………………………… 5

فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

تعریف نظری……………………………………………………………………………………………………….. 6

تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 7

 فصل دوم : سابقه پژوهش……………………………………………………………………………………… 8

استرس و سندرم فرسودگی……………………………………………………………………………………. 9

افسردگی………………………………………………………………………………………………………….. 10

افسردگی زیست – شیمیایی……………………………………………………………………………………. 12

افسردگی واکنشی……………………………………………………………………………………………….. 14

مدل سلیه از استرس……………………………………………………………………………………………… 16

افسردگی…………………………………………………………………………………………………………… 16

سرزنش خود………………………………………………………………………………………………………… 17

نومیدی……………………………………………………………………………………………………………….. 18

ترحم به خود …………………………………………………………………………………………………………. 19

معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است……………………………………………………………………. 20

نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………………………………….. 21

نظریه های یادگیری…………………………………………………………………………………………………. 23

رویکرد شناختی……………………………………………………………………………………………………..

تعریف…………………………………………………………………………………………………………………. 24

افسردگی واکنشی ………………………………………………………………………………………………… 26

افسردگی درون زاد…………………………………………………………………………………………………… 27

افسردگی روان زاد……………………………………………………………………………………………………. 28

تشخیص و سنجش افسردگی……………………………………………………………………………………… 29

اختلال افسردگی عمده……………………………………………………………………………………………….. 30

اختلال افسرده خلقی…………………………………………………………………………………………………. 31

علایم افسردگی……………………………………………………………………………………………………….. 33

چگونگی مقابله با افسردگی …………………………………………………………………………………………. 34

روش های درمان افسردگی…………………………………………………………………………………………… 35

روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده…………………………………………………………………. 36

روش دو ستونی………………………………………………………………………………………………………… 36

درمان کوتاه مدت……………………………………………………………………………………………………….. 38

مشاوره و روان درمانی گروهی………………………………………………………………………………………. 39

چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند…………………………………………………………. 39

چگونه کسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر…………………………………………………………….

خسارت استرس………………………………………………………………………………………………………. 42

روند استرس…………………………………………………………………………………………………………… 43

نشانه های هیجانی افسردگی…………………………………………………………………………………….. 44

به هنگام افسردگی چه کاری باید انجام دهیم……………………………………………………………………. 47

دیدگاههای نظری درباره افسردگی ………………………………………………………………………………… 49

تعریف امدادگر…………………………………………………………………………………………………………. 53

خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر……………………………………………………………………………………… 53

تعریف کمکهای اولیه و امداد ………………………………………………………………………………………… 54

هدف ما از کمکهای اولیه……………………………………………………………………………………………… 54

تعریف عملیات نجات…………………………………………………………………………………………………… 55

تعریف دیگر امدادگر…………………………………………………………………………………………………….. 55

تعریف کمک های اولیه…………………………………………………………………………………………………. 55

بقیه ویژگی های یک امدادگر…………………………………………………………………………………………..

حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه…………………………………………………………………………………… 56

وظایف امدادگر………………………………………………………………………………………………………….. 58

نحوه مراقبت از خود……………………………………………………………………………………………………. 59

کنترل استرس………………………………………………………………………………………………………….. 59

واکنش به استرسها…………………………………………………………………………………………………… 59

واکنش های دیررس……………………………………………………………………………………………………. 60

واکنش های شدید…………………………………………………………………………………………………….. 61

مروری بر سابقه پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… 62

فصل سوم: طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 70

طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 71

جامعه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 72

نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 72

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 7

 منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………… 99

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………

براي دانلود متن کامل پايان نامه کليک کنيد

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید