رساله دکتری دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق


متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه علّامه طباطبایی

دانشکده ادبیّات فارسی و زبانهای خارجی

عنوان رساله

دیوان غنی کشمیری مقدّمه، تصحیح، تعلیق

رساله دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی

 

استادان مشاور:

جناب آقای دکتر محمّدحسن حسن‌زاده‌نیری و

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عطرف

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………………….

شیوه تحقیق و تصحیح……………………………………………………………………………………………………….

 

فصل اوّل: کلیّات تحقیق

بیان مسأله و سوألات تحقیق………………………………………………………………………………………………..

فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………..

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

تعریف واژگان : نسخه خطی ………………………………………………………………………………………………

غنی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

دیوان غنی………………………………………………………………………………………………………………………

تصحیح………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم: آشنایی با سبک هندی و احوال و آثار غنی کشمیری

سبک هندی ……………………………………………………………………………………………………………………

اساس تفکّر در سبک هندی…………………………………………………………………………………………………

عوامل پیدایش سبک هندی …………………………………………………………………………………………………

ساختار سبکی بیت هندی …………………………………………………………………………………………………..

پیش مصرع و مصرع برجسته ……………………………………………………………………………………………..

دو شیوه در سبک هندی …………………………………………………………………………………………………….

مختصّات سبک هندی………………………………………………………………………………………………………..

شرح حال: زندگینامه …………………………………………………………………………………………………………

تخلّص شاعر ………………………………………………………………………………………………………………….

جایگاه علمی و ادبی………………………………………………………………………………………………………….

ویژگی های شعری غنی: زبانی، فکری، ادبی……………………………………………………………………………

بررسی زیبایی شناسی شعر غنی……………………………………………………………………………………………

محتسب ستیزی غنی………………………………………………………………………………………………………….

اوضاع سیاسی و ادبی عصرشاعر …………………………………………………………………………………………

تاریخ سیاسی دوران حیات غنی……………………………………………………………………………………………

غنی و حکومت ……………………………………………………………………………………………………………….

ادبیّات در دوره گورکانیان هند …………………………………………………………………………………………….

غنی، صائب و کلیم ………………………………………………………………………………………………………….

غنی و عزلت…………………………………………………………………………………………………………………..

معرفی نسخه ها……………………………………………………………………………………………………………….

جدول مقایسه ای نسخ ………………………………………………………………………………………………………

شیوه تصحیح……………………………………………………………………………………………………………………

معرّفی علائم اختصاری و نشانه ها………………………………………………………………………………………..

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید