دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته معماری با موضوع معماری بومی

تعداد صفحات پایان نامه: 130 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

علم فرهنگ
قسمت نخست :: بررسي فرهنگ به عنوان يک علم و قياس علم فرهنگ و جامعه شناسي

 به عبارتی دیگر، مادام كه علم فرهنگ در محاق تئوری های جامعه شناسی قرار گیرد، بسیاری از پدیده های اجتماعی كه ریشه در بخش شناختی، هنجاری و یا مادی و محیطی فرهنگ دارند، به درستی مورد تحلیل قرار نمی گیرند. لذا شناختی كامل از آن پدیده و یا عنصر فرهنگی حاصل نخواهد شد كه پی آمد آن نیز اخذ نتیجه گیری های به ظاهر علمی، اما نارسا و حتی گمراه كننده می باشد.

فصل اول، مقدمات : مقدمه ای بر علم فرهنگ :

در طول تاریخ، آدمیان یكایك می آیند و می روند و آن چه آنها را در تعامل با خود، دیگری، گروه و یا جوامع دیگر و نیز محیط پیرامون به تعادل می رساند، چیزی جز تركیبی پیچیده و در هم تنیده از الگوهای فكری و عملی نیست كه امروزه آن را فرهنگ می نامند.

اما متاسفانه تلقی عموم مردم و حتی عمده تعاریف آكادمیكی كه از فرهنگ ارائه می شود فاقد پایائی و اعتبار لازم می باشد كه این امر به نوبه خود مشكلاتی بی شمار را در پی دارد زیرا مفهوم فرهنگ بسیار پر دامنه تر از آن چیزی است كه هم اكنون در اذهان متبادر می شود. پیچیدگی های جامعه معاصر بشری، هم گرائی بسیاری از رشته های علمی (ب خصوص در زمینه علوم انسانی) و نیاز به مسیری مطالعاتی كه از طریق آن بتوان با بسیاری از مشكلات جوامع بشری به شكلی علمی روبرو شد، مرا واداشته تا دست به طرح پرسشی بزنم كه مدتهاست در كنجاكنج ذهن و جانم رخنه كرده . پرسشی كه شاید بتواند ما را در حل برخی مشكلات یاری نماید.

آیا علم فرهنگ یا مطالعات فرهنگی را می توان به عنوان علم شناسائی كرد ؟

تا مدت ها بر این باور بودم كه فرهنگ یكی از مباحثی است كه در زیر مجموعه جامعه شناسی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، اما این باور به تدریج رنگ باخت. پیگیری تحولات اجتماعی در یكی دو دهه اخیر نه تنها اهمیت و استقلال علم فرهنگ را بیش از پیش مشخص می كند، بلكه نشان دهنده این نكته هم هست كه فرهنگ نه زیر مجموعه جامعه شناسی كه جامعه شناسی زیر مجموعه علم فرهنگ می باشد. تنش های موجود در منطقه خاور میانه، مشكلات نیروهای آمریكائی و دیگر متحدانشان در كنترل اوضاع عراق علیرغم كلیه پیش بینی های انجام شده، مناقشات بی پایان سرزمین های اشغالی و تنش هائی كه به آرامی در عربستان شكل می گیرد، از جمله مواردی هستند كه لزوم توجه جدی به علم فرهنگ را نشان می دهند.

از شما می پرسم، آیا در كشوری مثل ایالات متحده آمریكا یا انگلستان علم جامعه شناسی را نمی شناسند ؟ آیا رهبران آن كشورها در زمینه مسائل اجتماعی مشاور ندارند ؟ پس این اشتباهات فاحش از كجا ناشی می شود ؟؟ جز این كه اینان از شناخت مقتضیات و ظرائف فرهنگ سایر كشور ها ناتوانند ؟

به عبارتی دیگر، مادام كه علم فرهنگ در محاق تئوری های جامعه شناسی قرار گیرد، بسیاری از پدیده های اجتماعی كه ریشه در بخش شناختی، هنجاری و یا مادی و محیطی فرهنگ دارند، به درستی مورد تحلیل قرار نمی گیرند. لذا شناختی كامل از آن پدیده و یا عنصر فرهنگی حاصل نخواهد شد كه پی آمد آن نیز اخذ نتیجه گیری های به ظاهر علمی، اما نارسا و حتی گمراه كننده می باشد. برای توضیح بیشتر می توان به دو نتیجه گیری زیر اشاره نمود :

۱- انقلاب اسلامی ایران :

هنوز هم بروز انقلاب اسلامی ایران یكی از پرسش هائی است كه غرب را سرگردان نموده و بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول نموده است. میشل فوكو در كتاب خود با نام «ایرانیان چه رؤیاهائی در سر دارند» (به سال ۱۹۷۹) حركت و خیزش ایرانیان را یك حركت پست مدرنیستی قلمداد می كند. اما آن چه كه از دیده او پنهان مانده، نقش ارزش های دینی در تكوین انقلاب می باشد. زیرا ایشان تنها به آن دسته از ویژگی های انقلاب توجه كرده اند كه در قالب تئوری های مربوط به پست مدرنیسم جای می گیرد و لذا عناصری چون رهبری انقلاب، تئوری یا تز حكومتی ارائه شده توسط امام خمینی (ره)، انسجام و خیزش مردمی و بهره بردن از الگوی عاشورائی در انقلاب اسلامی مورد غفلت قرار گرفته اند.

۲- بحران عراق پس از صدام:

بنا به نظریه هانتینگتون (برخورد تمدن ها) پس از حضور نظامی نیروهای متحد كه از فرهنگی والاتر برخوردارند دیگر نمی بایستی شاهد این حجم مقاومت می بودیم. اما واقعیت به گونه ای دیگر است و ما امروزه شاهد وخامت اوضاع در عراق هستیم. از سوئی دیگر بنا به نظریات والرشتاین، نیروهای متحد برای ایجاد تغییرات لازم در زمینه فرهنگ عراق می توانستند از دو حربه نیروی نظامی و نیروی اقتصادی بهره ببرند كه این دو عنصر نیز در برابر مقاومت های مردمی كه بیشتر ریشه های مذهبی و فرهنگی دارد كاركرد خود را به تدریج از دست می دهند. بنابراین مشكلاتی كه در برابر نیروهای متحد ایجاد شده به نظر من ریشه در فرهنگ دارد و نظریات جامعه شناسی از تحلیل این واقعیات ناتوانند. لذا باید نگاهی تازه به مسائل داشت.

فرهنگ علیرغم پیچیدگی، گستردگی و گاه ابهاماتی را كه بر آن مترتب می دانند، دارای ساز و كاری مشخص و قابل ارزیابی است كه در فصول بعدی به آن اشاره خواهد شد. علاوه بر اینكه علم فرهنگ می تواند از ابزارها و روش های علمی موجود استفاده نموده و با تعیین الگوها به پیش بینی آن دسته از فرآیند های فرهنگی كه در آینده شكل خواهند گرفت، بپردازد، همچنین می تواند نگاهی تازه به تاریخ داشته باشد. بدین معنا كه با مطالعات فرهنگی، بهتر می توان علل و فرآیند بروز تغییرات اجتماعی و تحولات تاریخی را مشخص و تفسیر نمود.

فرهنگ و جامعه شناسی:

جامعه شناسی چشم اندازی روشن و فوق العاده روشنگر را درباره رفتار انسانی ارائه می كند. یادگیری جامعه شناسی به معنای رها ساختن تبیین های شخصی درباره جهان و نگریستن به تاثیرات اجتماعی است كه زندگی ما را شكل می دهد. جامعه شناسی واقعیت تجربه فردی را انكار نمی كند یا دست كم نمی گیرد اما با ایجاد حساسیت نسبت به جهان وسیع تر فعالیت اجتماعی، كه همه ما در آن در گیریم، آگاهی ژرف تری از ویژگی های فردی خودمان و دیگران به دست می آوریم. (جامعه شناسی/ انتونی گیدنز ۱۹۸۹)

نکته : این نكته را می پذیرم كه جامعه شناسی می تواند دیدگاهی تقریبا روشن از رفتار انسانی ارائه دهد، اما این كافی نیست. امروزه و در شرایطی كه جوامع بشری لحظه به لحظه با بحران های متعدد روبرو می شوند، ما نیاز به دانشی داریم كه بتواند دیدگاهی روشن از تعاملی متقابل بین فرد – جامعه و محیط ارائه دهد تا بتوانیم به نتیجه ای متقن و محكم دست یابیم و نتایج حاصل از پژوهش، مشاهدات، مطالعه و جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقاتمان دقیق و منطقی باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر آن كه بر انسان، جامعه و محیط او اشراف كامل داشته باشیم كه علم فرهنگ امكان ایجاد چنین وسعت دیدگاهی را برای ما فراهم خواهد آورد.

تعریف جامعه شناسی: بررسی علمی زندگی گروهی انسان ها (درآمد بر جامعه شناسی اثر بروس كوئن و ترجمه محسن ثلاثی)

مراحل تحقیق جامعه شناسی عبارتند از :

۱- صورتبندی یك فرضیه
۲- طرح پژوهش
۳- گرد آوری داده ها
٤- تحلیل داده ها
٥- نتیجه گیری

روش ای پژوهش در جامعه شناسی عبارتند از مشاهده، آزمایش، نمونه گیری و بررسی موردی.

جامعه شناسی به دو شاخه ی محض و كاربردی تقسیم می شود و دارای شاخه های فرعی بسیاری می باشد كه وجه اشتراك تمامی آنها تعیین چگونگی تأثیر روابط متقابل اجتماعی بر جریان رخدادها و تأثیر نیروهای اجتماعی بر الگوهای رفتاری افراد می باشد. علم فرهنگ نیز از تمامی ویژگی های جامعه شناسی برخوردار می باشد، زیرا از نظر ماهیت، علم فرهنگ تفاوتی با جامعه شناسی ندارد و از نظر تبارشناسی می توان جامعه شناسی را شاخه ای پر اهمیت از علم فرهنگ دانست با این تفاوت كه علم فرهنگ با دیدگاهی وسیع تر به مسائل نگاه می كند و به همین دلیل به نظر می رسد كه بتوان جامعه شناسی را زیر مجموعه علم فرهنگ به شمار آورد.

ارتباط فرهنگ و جامعه شناسی

آیا علم فرهنگ زیر مجموعه ای از جامعه شناسی است؟

جامعه شنا