دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته هنر با موضوع امپرسيونيسم

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 1

هنرو هنرمند …………………………………………………………………………………………….. 1

مبناي هنر …………………………………………………………………………………………………. 4

تقليد طبيعت ………………………………………………………………………………………………. 4

وظيفه هنرمند ……………………………………………………………………………………………. 5

هنر لازم و سودمندات ……………………………………………………………………………….. 6

فصل اول …………………………………………………………………………………………………. 7

نقاشي قديم و جديد ……………………………………………………………………………………. 8

امپرسيونيسم ………………………………………………………………………………………….. 12

شيوه هاي جديد نقاشي ……………………………………………………………………………. 17

اساس شيوه امپرسيوسيت ……………………………………………………………………….. 19

تاثير جو در رنگ ها ………………………………………………………………………………… 21

تاثير تغييرات نور در رنگ ها ……………………………………………………………………. 22

تاثير رنگ هاي مجاور ……………………………………………………………………………… 23

رنگ هاي مکمل ……………………………………………………………………………………….. 24

روش رنگ آميزي ……………………………………………………………………………………. 25

شيوه هاي جديد نقاشي ……………………………………………………………………………. 28

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………. 37

مارسل دوشان وان گوگ …………………………………………………………………………. 38

گوگن …………………………………………………………………………………………………….. 59

سزان …………………………………………………………………………………………………….. 80

مقدمه

پيش از آغاز اين تعال لازم است از زمينه هنر و هنرمند مطالبي را به عنوان مقدمه و شروع پژوهش عنوان نمائيم . نخست به مبحث هنر و هنرمند مي‌پردازيم، مشخص گردد که هنر چيست و هنرمند کيست :

هنر و هنرمند

در سالهاي اخير ، از هنر بسيار سخن بر ميان آمده است ليکن به جرأت مي توان گفت تاکنون نوشته اي که هنر را به مردم کتاب خوان کشور، بشناساند و تعريف جامع و دقيقي از آن به دست دهد ، به زبان فارسي در نيامده است . آنچه نويسندگان بزرگ پيشين ، درباره هنر گفته اند با مفاهيم وسيع و عميقي که اين واژه به ويژه در قرن نوزدهم و عصر ، يافته است سازگار نيست و تعاريفي نيز که در جزوات و مقالات مهنامه هاي پارسي از هنر آمده است ، به هيچ رو خواست کتاب خوانهاي وطن ما را بر نمي آورد .

هنر در واقع به معني آن درجه از کمال آدمي است که هوشياري و خداست و ، فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحبه هنر را برتر از ديگران نشان مي دهد .

صدها هزار انسان همه عمر خود را از نخستين روزهاي جواني ، براي اينکه بياموزند چگونه پاهاي خويش را به سرعت بچرخانند (رقاصان ) ، ديگران (موسيقي دانان ) براي آنکه بدانند چگونه انگشتان خود را با شتاب بر شستي ها و تارها بلغزانند ، و دسته ديگر (نقاشان براي آنکه بياموزند به چه طريق با رنگ ها هر آنچه را که مي بينند رقم زنند براي فراگيري آن تلاش مي کنند و مي آموزند و آنچه را که آموختند بخواحسن آنرا انجام دهد  …. در واقع هنر نتيجه کوشش انسان براي ايجاد زيبايي است نقاشي ، پيکر سازي ، معماري و موسيقي و شاعري ، همه از فنون هنر است زيرا اين فنون جز جستجوي زيبايي و ايجاد و ايجاد آن هدفي ندارند زيبا چيزي است که دلپزير و خوشايند است اگرچه به ظاهر در زندگاني عملي سودي از آن حاصل نمي شود .

بسا چيزها هست که هم زيبا و هم سودمند است اما دل که از زيبايي آن ها لذت مي برد به سودشان چشم ندارد . همين که فايده امور را به نظر در آوريم خواه نخواه ذوق زيبا پرستي از ما دور مي شود .

کشتزار بهاري بار رخشندگي و خرمي سبزه ها و آن گل هاي خودرو که به رنگ هاي گوناگون صفحه سبز چمن را منقش کرده به چشم شما که در طلب زيبايي به دشت رفته ايد دلپذير است از آن به طلب مي آييد و صفت زيبا بدان مي‌دهيد. نزد شما زيباست زيرا از آن سودي نمي خواهيد اما براي کشاورزي که بايد از محصول اين کشت معاش کند و در نظري که بر آن مي افکند حاصل رنج خود را هنگام درو تخمين مي زند کشتزار زيبا نيست ، سودمند است .

پس نتيجه مي گيريم که هنر در جستجوي زيبايي است و زيبايي و سودمندي دو تاست پس «ناسودمندي» صنعت اصلي هنر است پرده اي که پرداخته قلم سحر انگيز نقاش زبردستي است، شما را در تماشاي تناسب رنگ ها و چابکي خطوط آن در درياي لذت غوطه ور مي کند و از ديدن آن همه بدايعي که ملاحظه مي کنيد به وجد مي آيد و احساس لذت بيش از اندازه مي کنيد :

مبناي هنر :

مبناي هنر شوق زيبا پرستي است که فطري بشر است انسان همين که از حالت حيواني بيرون آمد اسير اين شوق مي شود زيبايي طبيعي را دوست دارد و مي کوشد از آن نيز در گذرد و طبيعت را اصلاح و تکميل کند . وحشيان هم از اين شوق و کوشش بي نصيب نيستند ، بر چهره و تن خود اشکالي نقش مي کنند و به گوش ، بيني و گردن و دست و پا زيور هايي مي بندند ترسيم اشکال و صورت ها به وسيله بشر کار تازه اي نيست .

در بعضي غارها نمونه هايي از نقاشي مردمان قبل از تاريخ بدست آمده که بسياري از آن ها با زبردستي تمام رسم شده است ذوق تزئين و آرايش صفت خاص بشر است و انسان را از جانوران ديگر متمايز مي سازد . تاکنون هيچ سگي ديده نشده است که گوشواره اي به گوش خود بياويزد .

اما وحشي ترين قبايل که از مدنيت و فرهنگ به دور هستند با صدف و تيغ ماهي و سنگ هاي رنگين براي گوش و بيني خود زيور مي سازند .

تقليد طبيعت

ارسطو هنر را تقليد طبيعت مي داند بر حسب اين عقيده وظيفه هنرمند آن است که طبيعت را هر چه نيکوتر مجسم کند . پس طبيعت است که زيباست و زيبايي هنر نتيجه تقليد آن زيبايست . پس جز نقاشي در هيچ يک از فنون هنر تقليد سر از طبيعت نمي توان ديد نغمه زيبايي که سازنده زبردستي ترکيب کرده در طبيعت وجود ندارد بناهاي عالي مانند عالي قاپو اصفهان و قصرهاي تخت جمشيد را نيز در طبيعت نمي توان يافت .

آنچه در طبيعت وجود دارد موادي است که هنرمند آن ها را ترکيب مي کند و صورتي خاص و تازه به آن ها مي بخشد در نقاشي هم ارزش هنر تنها در تقليد طبيعت نيست چه بسا در نقاشي ممکن است موضوع زيبا نباشد يعني نقاش چهره زني زشت يا پيري فرتوت و فرسوده را تصوير کند و کار او شاهکار زيبايي باشد .

وظيفه هنرمند :

نتيجه بحث هاي گذشته اينکه : وظيفه هنرمند طلب زيبايي و بيان و يا تصوير آن براي ماست . ما از هنر مند توقع داريم که اين راه دشوار را بپيمايد و به زيبايي و کمال اگر نرسد نزديک شود و از اين سفر ارمغاني براي ما بياورد ارمغاني که از کشور زيبايي آمده بايد زيبا باشد يعني همان معني معني و موضوع زيبا بس نيست بلکه صورتي که از آن معني حکايت مي کند نيز بايد از نقص و عيب عاري بوده زيبايي معني را هر چه بيشتر و نيکوتر جلوه دهد .

هنر لازم و سودمند است

بشر جويا و آرزومند کمال و جمال است و مي کوشد که در همه شئون زندگي مادي و اجتماعي خود از آنچه هست در گذر دو نقص هايي را که مي بيند رفع کند و به کمال نزديک شود اين شوق در انسان به حدي قوي است که پس از رفع حاجات نخستين زندگي احتياج به زيبايي را احساس مي کند هنر مامور است که اين وظيفه را انجام دهد و اين حاجت فطري بشر را بر آورد آثار هنري مفيد است زيرا شوق طلب کمال و جمال را در دل مردمان بر مي انگيزد و بشر را به سوي هدفي عالي و جهاني ديگر که در آن همه چيز زيباست دعوت و هدايت مي کند .

هنرمند کسي است که با انديشه ها و احساسات خود جهاني پديد مي آورد جهاني که خاص او ، آفريده ، ذهن او ، وزنده به جان اوست هر يک از امور و عناصر طبيعت يکي از مظاهر روان هنر مند است اين جهان براي ديگري وجود ندارد مگر آنکه از دريچه چشم آفريننده ان بنگرد ، خود را به او بسپارد و با او در اين عالم پهناور سير کند .

با اين تعريف مختصر، به دنياي نوين نقاشي و گرافيک ، گام مي نهيم و در زمينه يکي از شيوه هاي معروف نقاشي و گرافيک، امپرسيونيسم و شرح حال از يکي از اساتيد اين فن و معرفي قسمتي از آثار اين نابغه ي عالم نقاشي و گرافيک به عنوان نمونه به بحث مي پردازيم :

فصل اول

نقاشي جديد و قديم

هنرهاي زيبا تا قرن هجدهم ميلادي، تحت نفوذ دو عامل اصلي قرار گرفته بود: يکي مذهب عيسي و ديگري تمدن يونان و روم . ارباب هنر از رعايت قواعد و قوانيني که بعدها به اسم رسم و راه کلاسيک معروف شد ناگزير بودند . نقاشان دوره کلاسيک تصوير خدايان المپ يا پيکر عيسي و مريم يا ساير موضوع هاي مذهبي را مي‌کشيدند براي جلوه زندگاني مردم عادي در دستگاه با جلال و جبروت مذهب و خدايان و پهلوانان افسانهاي يوناني مقامي وجود نداشت .

در قرن هجدهم تحولاتي در زندگاني اجتماعي اروپا رخ داد: قدرت حکومت تا اندازه اي خود را از قيد روحانيون خلاص کرد نقاشان پس از اين تحول ، قواعد فني اصول کلاسيک را براي کشيدن تصوير پادشاهان و کنت ها و دوک ها وزن هاي درباريان بکار بردند ولي خدايان المپ و پهلوانان افسانه ها اعتبار خود را نگاهداشتند. پس از شروع دوره رمانتيسم Romantisme نقاشان متوجه طبيعت شدند اما هنگام کشيدن تابلو از راه و رسم کلاسيک ها خارج نمي شدند و رسيدن به کمال مطلوب را در زيبايي و تزئين اشخاص در نظر ميگرفتند اگر نقاش تصوير زن گله چراني را ميکشيد لباسي به او مي‌پوشانيد که شايسته اندام خانم هايي بود که در سالن هاي قرن هجدهم با ادبا و ظرفا معاشرت داشتند انقلاب فرانسه طبقات حاکمه و در باريان را از بين برد و از نفوذ روحانيون کاست باطلوع دوره رمانتيسم در ديگري بر روي صاحبان ذوق بازشد هنرمندان نگاه خود را از اشراف و نجبا بر گرفتند و متوجه زندگاني توده شدند – کلم فروش و ماهيگير و رقاصه هاي تآتر جاي ژويي تر Jupiter و ونوس و اديپ  و عيسي و سن ژان و سن پل را گرفتند .

اصول نقاشي کلاسيک نقاش دوره کلاسيک تصوير را با رنگ هاي تيره در کارگاه خود ميکشيد . در رنگ آميزي دو رنگ سير يا روشن را پهلوي هم بکار نميبرد . تصوير اشخاص روي زمينه تاريکي طرح ميشد و بين دو رنگ سير يک دسته نيم رنگ فاصله داشت و رنگ تيره به تدريج تبديل برنگ روشني ميشد . خطوط چهره و چين هاي لباس و جزئيات موضوع را با دقت و وضوح طرح ميکردند . نقاشي طبيعت يا گل و ميوه کار استادان بزرگ نبود نقاشان اين دوره را بتناسب موضوعي که انتخاب ميکردند نقاش تاريخ يا نقاش مذهبي مي ناميدند .

در ابتداي قرن نوزدهم نقاشان رمانتيک با حذف سايه هاي تاريک و بکار بردن رنگ هاي روشن خود را از کلاسيک ها متمايز ساختند . اما طرز ترسيم آنها عوض نشده بود – کوربه و کورو دو نفر از نقاشان معروف فرانسه اين شيوه نو را بوجود آوردند .

نقاشان دوره کلاسيک که در اطاق تاريک کارگاه خود تصوير مي ساختند از رموز تغيير رنگ ها در هواي آزاد آگاه نبودند متجددين به اين نکته پي بردند که از طلوع تا غروب آفتاب اشياء تغيير رنگ ميدهند و روي رنگ هاي اصلي نيمه رنگ هايي در اثر تغيير هوا و کمي و زيادي نور پيدا ميشود . لذا با نقاشي در اطاق تاريک مخالف بودند و پرده هاي خود را براي مشاهده و ضبط اين تغييرات در زير درختان کنار رودخانه ها و ميان چمن زارها کار گذاشتند و بر خلاف کلاسيک ها رنگهاي روشنتر را پهلوي هم کار کردند و سايه را هم که قدما را رنگ سياه يا خاکستري تيره نشان ميدادند ، نقاشاني که بعدها به اسم امپرسيونيست  معروف شدند با رنگ هاي آبي و بنفش روشن کشيدند نقاشان سبک جديد براي نشان دادن تغيير رنگ اجسام در هواي آزاد وضوح خطوط را از بين برده و با رنگ هاي مختلف حالت مبهم و محسوسي در فاصله ها ايجاد کردند . پس از آنکه مونه  يکي از استادان معروف اين سبک تا بلوي معروف خود را باسم (حالت – طلوع آفتاب ) کشيد طرفداران اين سبک را حالتيان (امپرسيونيست ) نام نهادند . مردمي که قرن ها عادت بدين تالوهاي سبک کلاسيک داشتند روي خوشي به نقاشان سبک جديد نشان ندادند روز نامه فيگارو مورخ سوم آوريل 1876 بمناسبت نمايشگاه تابلوهاي اين استادان مي نويسند «کوچه لوپلوتيه نفرين شده است بعد از حريق اوپرا بلاي ديگري براي ساکنين اين محله نازل شده. در خانه دوراندروئل  Durand Ruel نمايشگاهي باز شده که ميگويند نمايشگاه نقاشي است. عابر بي گناه وقتيکه وارد اين محل مي شود منظره وحشتناکي در مقابل چشمهاي متعجب خود مي بيند پنج شش ديوانه که يک زن هم بين آنهاست براي اينکه آثار خود را نشان بدهند در آنجا جمع شده اند . بعضي در مقابل اين چيزها از خنده مي ترکد – اين آقايان خود را امپرسيونيست مي خوانند – روي پارچه با کمي رنگ و چند ماهوت پاک کن خطوطي مي کشند و زير آنرا امضاميکنند . در تيمارستان ويل ادرارد  Ville Edrar ديوانگان نيز سنگ جاده ها را جمع ميکنند و خوش اند که الماس پيدا کرده اند . »

اين تابلوها بيش از دانه اي صد فرانک فروش نرفت معذلک نقاشان امپرسيونيست بکار خود ادامه دادند . مسيو شو که يک نفر فرانسوي با ذوق و صاحب مال اين نقاشان را تشويق کرد و آنانرا به سالن ها و جمعيت هاي دوستداران هنر معرفي نمود – امروز تابلوهاي مانه  و مونه  وسزان  را مي توان در موزه هاي معروف دنيا تما شا کرد .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته هنر با موضوع امپرسيونيسم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید