دانلود کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع قطار شهري


در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تاريخچه پيدايش قطار شهری

 از نظر تاريخي، توسعه شهرهاي  بزرگ و معاصر با حمل و نقل ريلي پيوند خورده است. در سال 1830 ميلادي در نيويورک از يک وسيله نقليه ريلي که به وسيله چند اسب کشيده مي شد، استفاده مي کردند اين وسيله هر چند که از امکانات رفاهي لازم برخودار نبود، ولي به سرعت در  شهرها متداول شد.

اولين وسيله حمل و نقل ريلي  شهري را (جان ماسن) در سال 1833 در خيابان چهارم نيويورک راه اندازي نمود.

اولين خط سريع زير زميني قطار ريلي در سال 1863 درلندن با استفاده از لکوموتيو هاي بخاري آغاز گرديد و در سال 1870 در محله منهتن شهر نيويورک آمريکا از يک نوع وسيله نقلـيه اي که به وسيله کابل کشيده مي شد و روي ريل به حرکت در مي آمد استفاده شد.

در سال 1890 قطارهاي برقي گسترش يافت و در آلمان از تراموا و قطار شهري در سطح گسترده استفاده شد.

اما در کشور ايران سابقه حمل و نقل ريلي به عهد قاجاريه بر مي گردد که در تهران چهار خط ريلي، با عنوان واگن اسبي وجود داشت:

 خط بازار،  خط شاه عبدالعظيم،  خط باغشاه،  خط دروازه قزوين.

واگن اسبي بر روي ريل حرکت مي کرد و بوسيله دو تا چهار اسب کشيده مي شد. در سال 1261 هجري شمسي احداث خط آهن تهران به شهر ري به يک مهندس فرانسوي به نام بواتال واگذار شد.بر اساس اين امتياز بواتال با چند مهندس بلژيکي شرکت راه آهن و تراموا را در تهران تاسيس کردند و وظيفه داشتند برنامه وسيعي را درزمينه تاسيس شبکه خط آهن و قطار برقي شهري در ايران پياده کنند اما در عمل جز همان رشته خط آهني که بين تهران و شهر ري کشيده شد راه آهن شهري ديگري ساخته نشد و واگن اسبي استفاده گرديد.

پيشرفت‌هاي صنعتي استفاده از اسب به عنوان كشنده منسوخ و توربين بخار جانشين آن شد. توسعه شبكه‌هاي برق در شهرها موجب استفاده از موتورهاي برقي به جاي توربينهاي بخار در اروپا گرديد ليكن اين تحول به كشور ما راه نيافت و در بيشتر شهرهاي مهم ايران درشكه‌ها جاي خود را به تاكسي‌ها و اتوبوسها دادند در سال 1318 با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در شهر مقدس مشهد اتوبوسراني مشهد با دو دستگاه اتوبوس شروع به فعاليت نمود.

با توجه به گوناگون بودن شرايط زير بنايي، امكانات اقتصادي و ديگر عوامل اجتماعي و محيطي شهرهاي جهان نمي‌توان به يك الگو و يا راه حل جامع و كامل رسيد و يا حتي نمي‌توان يكي از سيستمهاي حمل و نقل مسافرشهري را بطور مطلق بر ديگر سيستمها ترجيح داد.

به همين دليل در شهرهاي پيشرفته جهان از سيستم‌هاي مختلف جابجايي مسافر از قبيل اتوبوس، تراموا ، قطار سبك شهري، مترو و … بطور همزمان استفاده مي‌شود.

در حال حاضر بيش از 400 شهر مهم  جهان از قطار شهري استفاده مي‌كنند. در ايران اسلامي و در شهر مقدس مشهد در سال 1370 توسط مسؤولين وقت شهرداري مقدمات تهيه طرح مطالعات جامع حمل و نقل مشهد فراهم شد كه منجر به تهيه شرح خدمات آن در اوايل سال 1373 توسط مركز مطالعات و تحقيقات حمل و نقل دانشگاه صنعتي شريف گرديد، و اين نقطه عطفي بود بر پيوستن شهر مقدس مشهد به شهرهاي داراي سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري.

 سيستم حمل و نقل همگاني براي شيراز (شبکه ريلي LRT)

همگام با رشد و گسترش شهرها، افزايش روزافزون جمعيت و تعداد وسايل نقليه و توسعه ارتباطات روز به روز بر پيچيدگي سيستم حمل و نقل و مشكلات ناشي از آن افزوده مي‌شود، مشكلاتي كه هزينه‌هاي سنگيني را بر سيستم و استفاده كننده تحميل مي‌كند و در صورت عدم مقابله با آن بر ساير ابعاد جامعه نيز تأثير منفي خواهد داشت.

مشكلات ساختاري و عملكردي سيستم حمل و نقل شهرهاي بزرگ ايران نيز دير زماني است بروز كرده و هر روز نمود بيشتري مي‌يابد. براي رفع اين مشكلات راهكارها و طرحهايي شامل ساخت و توسعه شبكه بزرگراهي و معابر يا بهبود آنها، توسعه و تقويت سيستم حمل و نقل همگاني و بكارگيري روشهاي مديريتي در كنترل و هدايت ترافيك به اجرا درآمده كه هر يك به فراخور ماهيت آن سهمي در بهبود عملكرد سيستم حمل و نقل داشته است.

ولي با وجود همه اين اقدامات، هنوز شهرها با مشكلات ترافيكي بسياري روبرو هستند. به همين دليل نيز ارائه راهکارهاي صحيح و مناسب جهت رفع مشکلات فوق، با بکارگيري روش هاي دفيق و مبتني بر اصول علمي، امري اجتناب ناپذير است. البته شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز در تعيين و انتخاب راهكارهاي پيشنهادي تأثيرگذار خواهد بود.

امروزه با توجه به شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شهرهاي بزرگ، هرگونه برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري صحيح در جهت توسعه بهبود و تقويت سيستم حمل و نقل همگاني، تأثير مثبت و به سزايي در عملكرد سيستم حمل و نقل شهرها خواهد داشت. در صورت عملكرد صحيح سيستم حمل و نقل همگاني و افزايش كارايي آن، علاوه بر آنكه رضايت بيشتر استفاده‌كنندگان اين سيستمها فراهم مي‌گردد، بخشي از مسافرين سيستم حمل و نقل شخصي نيز به آن جذب خواهند شد و از اين طريق بار ترافيكي موجود در شبكه و عوارض منفي ناشي از آن كاهش خواهد يافت.

راهكارهاي بهبود عملكرد و افزايش كارايي سيستمهاي حمل و نقل همگاني، طيف گسترده‌اي شامل بهبود ساختار شبكه حمل و نقل همگاني موجود، بهبود برنامه زمان‌بندي حركت وسايل نقليه همگاني، افزايش و نوسازي ناوگان و استفاده از سيستمهاي حمل و نقل سريع و انبوه در حمل و نقل همگاني را دربرمي‌گيرد.

 معرفي و چگونگي تشکيل سازمان قطار شهري

 در اجراي ماده 84 قانون شهرداري ها و نيز ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، در جهت اعمال اختيارات شهرداري ناشي از امتياز نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعي در داخل شهر و حومه، شهرداري شيراز پيشنهاد احداث و تشکيل سازمان قطار شهري شيراز و حومه را پس از تاييد شوراي اسلامي شهر و استانداري، به وزارت کشور ارسال که پس از طي مراحل قانوني و تصويب وزارت کشور در تاريخ 27/12/80 جهت اجرا ابلاغ گرديد.

 اهداف سازمان :

اهداف سازمان عبارت است از : طراحي، احداث، بهره برداري، نگهداري، توسعه کمي و کيفي شبکه قطار شهري شيراز و حومه.

 عمده وظايف و اختيارات سازمان :

 انجام هر نوع عمليات مطالعاتي، ساختماني، خريد وسايل و ماشين آلات، خريد، اجاره و تملک اراضي و املاک، دريافت وام و اعتبار، انعقاد هر گونه قرارداد، انجام ساير عمليات مجاز عمراني و اقتصادي، صرفا در راستاي تحقق اهداف سازمان.

سازمان براي مدت نامحدود و با سرمايه شهرداري شيراز تاسيس گرديده و عمده منابع مالي آن اعتبارات دولتي و درآمدهاي شهرداري شيراز ميباشد.

 ارکان سازمان :

سازمان از طريق شورا (به رياست استاندار فارس) به عنوان عالي ترين مرجع و پس از آن هيات مديره و مدير عامل اداره ميگردد.

 اعتبارات و موافقت نامه هاي سازمان :

در دوره ساخت خط يک، اعتبارات سازمان در دو بخش عمراني و جاري و بصورت ساليانه تعيين ميگردد.

بودجه جاري سازمان بلحاظ استفاده از خدمات عامل چهارم (مديريت طرح)خوشبختانه بسيار ناچيز و تاکنون کمتر از 2 درصد بوده است و به اين ترتيب بيش از 98 درصد اعتبارات جهت فعاليت هاي عمراني احداث خط يک، مصروف پرداخت به مهندسين مشاور، پيمانکاران و تامين کنندگان ميگردد.

اعتبارات بطور معمول در قالب برنامه مالي – فيزيکي تنظيم و تامين ميگردند. برنامه مالي – فيزيکي احداث متروي شيراز و حومه، به صورت تنظيم و مبادله موافقتنامه بين دولت به نمايندگي سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاه اجرايي و بهره بردار به نمايندگي شهردار شيراز به صورت ساليانه امضا ميگردد. از ويژگيهاي اين موافقتنامه تعهد دولت و شهرداري شيراز بصورت تواما در تامين اعتبارات مورد نياز براي ساخت متروي شيراز است. به عبارت ديگر بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده، مقرر است 50% اعتبارات مورد نياز احداث متروي شيراز ( که حداقل سه هزار و پانصد ميليون ريال برآورد ميشود) از محل اعتبارات عمومي دولت و مابقي از محل درآمدهاي شهرداري شيراز تامين گردد.

موافقتنامه مربوط به احداث خط يک با نام “طرح قطار شهري شيراز” تحت شماره 4-306112 در اسفند ماه سال 1380 با مبلغ 1363284 ميليون ريال، در سال 1381 با مبلغ 1363 ميليون ريال و در سال 1382 با مبلغ 3384 ميليون ريال مبادله گرديد. مبلغ اعتبارات متناسب با پيشرفت کار تخصيص ميابند. اين نسبت براي سالهاي 1383 و بعد از آن بصورت 50 درصد سهم دولت و 50 درصد سهم شهرداري توافق شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع قطار شهري

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید