دانلود کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع بانك اطلاعاتي توزيع شده

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 نام تحقيق :

 بانك اطلاعاتي توزيع شده

 زير نظر استاد محترم:

 مهندس عليخانزاده

 گرد آورنده:

 اعظم شكوري نسب

 مقدمه

بانك هاي اطلاعاتي توزيع شده متشكل از سايتهايي غير وابسته هستند كه هيچ منبعي را به صورت فيزيكي به اشتراك نمي گذارند. هر سايت مي تواند در اجراي تراكنشي كه منجر به دستيابي به اطلاعات يك يا تعداد بيشتري سايت ديگر مي شود شركت نمايد. تفاوت اصلي مابين بانكهاي اطلاعاتي متمركز و توزيع شده اين است كه در بانكهاي اطلاعاتي متمركز همه اطلاعات در يك نقطه متمركز شده است در حالي كه در بانكهاي اطلاعاتي توزيع شده ممكن است قسمتهاي مختلف اطلاعات در نقاط مختلف توزيع شده باشند و يا اينكه كپي هاي مختلفي از اطلاعات در نقاط مختلف نگهداري شوند.

 ذخيره اطلاعات به صورت توزيع شده

 ذخيره اطلاعات به صورت توزيع شده به دو روش Replication يا Fragmentationو يا تركيبي از اين دو روش انجام مي گيرد. در روش Replication دقيقا يك كپي فيزيكي از اطلاعات در نقاط مختلف سيستم يعني ساير سايتها ذخيره مي گردد ولي در روش Fragmentation‌ اطلاعات به چند بخش يا پارتيشن تقسيم مي شود و هر بخش در يكي از سايتها نگهداري مي شود. در روش تركيبي اطلاعات به چند بخش تقسيم مي شوند و از تعدادي از بخشها و يا همه آنها كپي هايي در سايتهاي مختلف نگهداري مي شود. روش Fragmentation به دو طريق عمودي و افقي صورت مي گيرد. در روش عمودي تقسيم بندي يك Relation روي فيلدها صورت مي گيرد. يعني هر بخش از اطلاعات مشتمل بر تعدادي از فيلدهاي Relation‌ است ولي در روش افقي تقسيم بندي روي ركوردهاي Relation‌ صورت مي گيرد. براي مثال ركوردهاي مربوط به ماه خرداد در يك بخش و ركوردهاي مربوط به ماه تير در بخش ديگري ذخيره مي گردند. در روش عمودي براي دستيابي به Relation اوليه بايد بين بخش هاي مختلف join‌ بزنيم و در روش افقي براي دستيابي به آن بايد از اجتماع استفاده نماييم.

محاسن روش Replication عبارتند از:

  • در دسترس بودن :‌ در شرايطي كه يكي از سايتها بنا به دليلي از بيفتد حداقل يك سايت ديگر وجود دارد كه مي تواند دسترسي به اطلاعات سايت از كار افتاده را امكان پذير سازد. پس اگر درخواست دسترسي به اطلاعاتي كه مربوط به يك سايت از كار افتاده است، صادر شود، پاسخگويي به اين درخواست از طريق سايت ديگري كه replication اي از سايت از كار افتاده را در اختيار دارد امكان پذير مي شود.
  • افزايش توانايي موازي سازي : در صورتي كه چندكپي از اطلاعات در سايتهاي مختلف وجود داشته باشد در هنگام درخواست خواندن اين اطلاعات مي توان به صورت موازي بخشي از اطلاعات را از يك سايت و بخشهاي ديگر آن را از سايتهاي ديگر خواند و به اين طريق عمل خواندن حجم زيادي از اطلاعات را به صورت موازي و با هزينه اي كمتر انجام داد.

معايب روش Replication :

  • افزايش سربار بروزرساني اطلاعات :‌ به دليل اينكه از يك داده كپي هاي مختلفي در سايتهاي مختلف وجود دارد در هنگام تغيير دادن اين داده بايد همه كپي هاي آن را نيز تغيير داد تا سازگاري در كل سيستم حفظ شود كه اين كار سرباز زيادي به همراه دارد.
  • پيچيدگي در مديريت همزماني :‌ به دليل اينكه از يك داده چند كپي وجود دارد مديريت Lock در اين روش پيچيدگي بيشتري را نسبت به روش متمركز به همراه خواهد داشت.

به طور كلي روش Replication بازدهي عمل خواندن را بالا برده و در دسترس بودن ايجاد مي كند ولي براي عمل نوشتن بهينه نيست و سربار اضافي دارد.

 تراكنشهاي توزيع شده

 هر سايتي يك مدير تراكنش دارد كه وظيفه آن حفظ خصوصيت هاي ACID در همان سايت است. همچنين هر سايت يك هماهنگ كننده تراكنش (Transaction Coordinator) دارد كه وظيفه آن اين است كه در مورد تراكنشهايي كه از آن سايت شروع مي شوند:

  • تراكنش را شروع كند
  • تراكنش را به تعدادي زير تراكنش تقسيم كند و آنها را بين مديران تراكنش سايتهاي مربوطه توزيع كند.
  • تراكنش را به پايان برساند يعني يا آن را commit كند و يا در صورت commit نشدن تراكنش را در همه سايتهاي شركت كننده در آن Abort‌ كند.

 علاوه بر مشكلاتي كه در سيستمهاي متمركز به وجود مي آيد مانند خطاي نرم افزاري، خطاي سخت افزاري، خطاي ديسك و … نوع ديگري از خطاها در سيستم هاي توزيع شده وجود دارد كه از اين دست مي توان به از كار افتادن يك سايت، گم شدن پيغامها، قطع شدن يك لينك ارتباطي و يا تقسيم شدن شبكه به دو بخش نا متصل اشاره نمود.

در سيستم توزيع شده ممكن است يك پيغام گم شود و يا خراب شود كه براي رفع اين مشكل از پروتكل هاي انتقالي مانند TCP استفاده مي شود.

 مديريت همزماني در بانكهاي اطلاعاتي توزيع شده

 همانطور كه در يك سيستم متمركز براي برقراري همزماني مابين فراروندها از يك پروتكل Lock‌ استفاده مي كنيم در سيستمهاي توزيع شده نيز از يك پروتكل Lock استفاده مي كنيم با اين تفاوت كه اين پروتكل براي سيستم هاي توزيع شده طراحي شده است. برخي از اين پرتكل ها عبارتند از Single Lock Manager، Primary Copy، Majority Protocol، Biased Protocol و …

در Single Lock Manager يكي از سايتها را Lock Manager‌ مي كنيم. هر كس كه بخواهد Lock يا Unlock بكند از اين سايت درخواست مي كند. وقتي سايتي درخواست Lock‌ مي كند اگر بتواند Lock را به آن مي دهد و در غير اين صورت آن را در صف آن Lock قرار مي دهد.

محاسن اين روش عبارتند از : سادگي پياده سازي و مديريت Deadlock همانند روش متمركز.

معايب اين روش عبارتند از :‌ تبديل سايتي كه مدير Lock روي آن قرار دارد به گلوگاه سيستم و از كار افتادن كل سيستم در صورت از كار افتادن مدير Lock.

در Primary Copy‌ به ازاي هر داده اي كه از آن چند كپي در سيستم وجود دارد يك Primary Copy‌ داريم و زماني كه مي خواهيم Lock را بگيريم به سراغ Primary Copy ‌ مي رويم.

عيب اين روش اين است كه ممكن است سايتي كه Primary Copy‌ را در اختيار دارد از كار بيفتد ولي كپي آن موجود باشد. در اين شرايط به دليل اينكه Lock فقط بايد روي Primary Copy‌ گرفته شود لذا امكان تغيير داده وجود نخواهد داشت در حالي كه بايد بتوان داده را در كپي هاي آن در سايت هاي سالم تغيير داد.

در Majority Protocol بايد براي گرفتن Lock از داده اي كه n كپي از آن وجود دارد حد اقل به سراغ n/2+1 كپي از آن برويم و از آنها Lock‌ بگيريم.

عيب اين روش اين است كه ممكن است در حين Lock گرفتن روي يك داده هم بن بست به وجود بيايد. فرض كنيد مي خواهيم روي داده اي Lock بگيريم كه 4 كپي از آن وجود دارد. اگر از دوتا از كپي ها Lock بگيريم و قبل از گرفتن Lock‌ از سومي پروسه ديگري از دوتاي ديگر Lock بگيرد در اين شرايط دو پروسه منتظر همديگر مي مانند و براي دسترسي به يك داده بن بست به وجود مي آيد. اين در حالي است كه حتي در سيستم هاي متمركز نيز براي دستيابي به يك داده به تنهايي به اين شكل هيچگاه بن بست به وجود نمي آيد.

در Biased Protocol‌ بين خواندن و نوشتن تفاوت قائل مي شويم. براي خواندن گرفتن Lock‌ از هر كدام از سايتها كافي است اما براي نوشتن بايد از تمام كپي ها Lock بگيريم. بازدهي اين مكانيزم خود را در سيستمي به خوبي نشان مي دهد كه توالي خواندن در آن بيشتر از توالي نوشتن باشد.

 مديريت بن بست

 همانگونه كه در سيستم متمركز از wait for graph استفاده مي شود در اينجا نيز از همين روش استفاده مي شود با اين تفاوت كه در اينجا بايد wait for graph‌ مربوط به همه سايتها را جمع كنيم و يك global wait for graph‌ بسازيم. اين كار بر عهده يكي از سايتها گذاشته مي شود. در global wait for graph‌ به دنبال دور مي گرديم. چنانچه دوري پيدا شد يك يا چند تا از تراكنش ها را Abort‌ يا Rollback‌ مي كنيم. مشكل اينجاست كه اين wait for graph‌ به صورت آنلاين ساخته نمي شود و لذا ممكن است براي مثال دوري تشخيص داده شود در حالي كه يكي از تراكنشها بنا به دليلي Abort‌ كرده باشد و در واقعيت دوري وجود نداشته باشد و به خاطر تشخيص اشتباهي كه داده شده است يكي از تراكنشهاي مفيد كه مي توانسته به پايان برسد بيهوده Abort شود.

در هنگام به وجود آمدن بن بست براي اينكه بتوانيم بهترين و مناسب ترين تراكنش را براي Abort كردن انتخاب كنيم بايد همه تراكنش ها و همه منابعي كه آنها براي commit‌ شدن نياز دارند را بشناسيم. به اين كار مساله پيدا كردن مجموعه مينيمم Abort‌ مي گويند كه در به آن اشاره شده است. همچنين براي بالا بردن بازدهي كار مي توان از مكانيزم check pointing‌ استفاده نمود. در اين روش به جاي Abort‌كردن تراكنش در قسمتي از آن check point‌ قرار مي دهيم و در صورت لزوم به آن check point‌ ، rollback‌ مي كنيم . اين روش موجب مي شود كه حداقل تا حدودي از انجام دوباره كارهايي كه تا به اينجا انجام شده است جلوگيري شود.

براي رفع مشكل Deadlock‌ سه روش وجود دارد: Deadlock Prevention ، Deadlock Avoidance و Deadlock Detection and Resolution . تجربه نشان داده است كه روشهاي اول و دوم راههاي مقرون به صرفه اي نيستند و در برخي از موارد نمي توان حتي آنها را عملي نمود. در عمل در جاهايي كه مساله بن بست موضوع مهمي به شمار مي رود از روش سوم يعني Deadlock Detection and Resolution استفاده مي شود. چنانچه در يك سيستم توزيع شده مرتبا از اين مكانيزم استفده شود به دليل رد و بدل شدن پيغامهاي زياد، بازدهي سيستم تا حد زيادي كاهش پيدا خواهد كرد و اين در حالي است كه ممكن است بن بست وجود نداشته باشد و مكانيزم جستجوي بن بست كار بيهوده اي انجام داده باشد. اگر هم اين مكانيزم دير به دير استفاده شود، در زماني كه بن بست وجود دارد، بدون توجه به آن تراكنشهاي جديد ديگري ممكن است به سيستم اضافه شوند و deadlock را توسعه دهند و لذا زمان Deadlock Resolution در چنين شرايطي به شدت افزايش خواهد يافت. در  ثابت شده است پريود زماني خاصي جود دارد كه چنانچه عمل جستجوي بن بست مطابق با آن صورت گيرد بازدهي عمل مديريت بن بست به حداكثر خود خواهد رسيد. اين توالي بهينه از O((αn)1/3) تبعيت مي كند كه در آن α نرخ به وجود آمدن بن بست در سيستم و n تعداد تراكنشها است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپیوتر با موضوع بانك اطلاعاتي توزيع شده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید