دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات رياست جمهوري


در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات رياست جمهوري را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

راهبرد اساسي در انتخابات

راهبرد اساسي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد تلاش براي حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري است تا به فضل الهي با برگزاري يكي از بهترين وپرشورترين انتخابات، بار ديگر حماسه ملي در كشور آفريده شود و دشمن از دست اندازي به ايران اسلامي وملت سرافراز ايران مايوس گردد.

 

ويژگيهاي رئيس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات رياست جمهوري ديدگاه هايي دارند كه مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئيس جمهوري، با كفايت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهاي انقلاب وملت را انتخاب مي كنند كه سطح كارآمدي نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشكلات مادي ومعنوي مردم را با قدرت حل نمايد.

 شور انتخاباتي در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه كار در زمينه هاي اقتصادي، علمي، اخلاقي وسياست خارجي است و شور انتخاباتي از طريق اعلام برنامه ها وراهبردهاي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم تحقق خواهد يافت.

 لزوم پرهيز مسئولان نظام از اشرافي گري:

به نظر من اشرافي گراي براي يك كشور آفت است، اشرافي گري مسئولان آفت مظاعف است. براي خاطر اين كه اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج مي كنند از مال خودشان اشرافي گري مي كنند- اما اگر مسئولان اشرافي گري بنمايد از مال مردم خرج مي نمايند.

 حقوق مردم در انتخابات رياست جمهوري:

 با توجه به اهميت وجايگاه قوه مجريه و رياست جمهوري فصل نهم قانون اساسي ج 1.10 با 39 اصل به اين نهاد اجرايي اختصاص يافته است وعلاوه بر آن در ساير فصلها واصول اين قانون به تناسب حدود، وظايف، اختيارات ونقش آفريني ها دولت مورد عنايت وتصريح قرار گرفته است قانون انتخابات رياست جمهوري ايران داراي 8 فصل و94 ماده مي باشد وفصل هاي اين قانون به ترتيب عبارتند از:

1-كليات    2-كيفيت انتخابات 3-شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان 4-هيات اجرايي 5-اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطبان 6-تبليغات   7-شكايت ونحوه رسيدگي ومجازات

اين قانون كه در ميان قوانين انتخابات كشورهاي غربي وممالك خاورميانه بي نظير و داراي نكات و ويژگيهاي برجسته اي مي باشد، بر مبناي احترام وتامين حقوق آحاد مردم تدوين شد، و زمينه هاي خود كامگي و سوء استفاده ابزاري از آراي مردم را مسدود نموده است.

مواردي از قانون انتخابات رياست جمهوري:

1-وزارت كشور موظف است مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد و وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد.

3-انتخابات به صورت مستقيم، عمومي و با راي مخفي خواهد بود.اين ماده از امتيازات قانون انتخابات جمهوري اسلامي نسبت به ساير كشورهاست. در برخي كشورهاي ديگر انتخابات به صورت غيرمستقيم وتوسط پارلمان صورت مي گيرد و روند مراحل انتخابات نيز با شعارهاي عوام فريبانه- تبليغات گمراه كننده وبزرگنمايي كانديداها يا جريانهاي سياسي-فرصت انتخاب صحيح وآگاهانه را از آحادمردم سلب مي كنند. اما د ركشور ما مردم مستقيما كانديداي مورد نظر خود را بر مي گزينند. در اين مرحله از آزادي واختيار كامل برخوردارند وكانديدا، نيز شايستگي ها، برنامه ها و اولويت هاي خود را به آينه افكار عمومي عرضه مي دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پيش ازراي ديگري يكي ازنامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخير مي افتد.تا هيچ حوزه انتخابيه از حق انتخاب و رأي خود محروم نمانند و اين خود از موارد ويژه عنايت نظام اسلام به مردم سالاري واقعي وديني است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري

2-ماده 5 قانون انتخابات رياست جمهوري

3-ماده 10قانون انتخابات رياست جمهوري

4-ماده11 قانون انتخابات رياست جمهوري

5-انتخابات رئيس جمهوري با كسب اكثريت مطلق آراي مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطبلان اكثريت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله اي خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل فقط يك نامزد در جدول انتخاباتي باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي شود.

7-وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آراي در داخل و خارج كشور، نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند.

8-صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي- همچنين كليه اعلاميه، و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي پخش نمايد.

9-ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي نظمي در جريان انتخابات وحفاظت صندوقها مي باشند.

1-ماده 13قانون انتخابات رياست جمهوري

2- ماده 14قانون انتخابات رياست جمهوري

3- ماده 15قانون انتخابات رياست جمهوري

4- ماده 18قانون انتخابات رياست جمهوري

5- ماده 23قانون انتخابات رياست جمهوري

6- ماده 24قانون انتخابات رياست جمهوري

 چگونه مشاركت حداكثري تحقق مي يابد؟

واژه مشاركت سياسي معادل شركت مردم و دخالت آنها در سياست است و لازمه تحقق آن اميد واطمينان مردم به تاثيرگذاري در فرايند تصميم گيري در جامعه با برخورداري از حق انتخاب آزادانه مي باشد.

براي دستيابي به مشاركت حداكثري مردم، راهي جز افزايش رقابت افراد گروههاي سياسي و حصول اطمينان آنها از اراده مسئولان نظام براي احترام به قصد واراده مردم و ايجاد زمينه هاي مناسب براي برگزاري انتخاباتي سالم و سازنده متصور نمي باشد. مردم براي حضور در پاي صندوقهاي راي بايد انگيزه داشته باشد و وظيفه مسئولان نظام تقويت انگيزه و ترغيب مردم براي انجام اين وظيفه شرعي و ملي است. بي ترديد تقويت انگيزه و ترغيب بدون برنامه مشخص وراهكارهاي منطقي-امكان پذير نخواهد بود. بنابراين براي افزايش ميزان‌ آراي مردم و دستيابي به مشاركت حداكثري در انتخابات رياست جمهوري بايد راهكارهاي ذيل متوسط ذيل مد نظر قرار گيرد:

1-برگزاري سالم و قانوني انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانوني آن است كه اولا: همه احزاب وگروههاي قانوني مشاركت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفي نمايند و مردم نيز بر مبناي شناخت خود از بين افراد و با گرايشهاي مختلف بتوانند به كانديد مورد نظر راي دهند.

ثانيا: همه نهادها و سازمانهاي متولي برگزاري انتخابات به صورت شفاف پاسخگوي مردم بوده و به ايفاي وظايف قانوني خود بدون توجه به گرايشهاي سياسي بپردازند. وزارت كشور وشوراي نگهبان نيز دلايل ومستندات تاييد يا در صلاحيت كانديداها را براي افكار بازگو نمايد.

ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اينكه قانون وظيفه نظارت را برعهده شوراي نگهبان و اجرا را برعهده وزارت كشور گذاشته است بين ناظران ومجريان هماهنگي وهمدلي كامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه ديدگاه ها و نظرات خود به موازين اخلاقي پايبند بوده واز تخريب يكديگر يا نظام پرهيز نموده واصل را بر تبليغ برنامه هاي خود قرار دهنده نه تضعيف جريان مخالف

2-بالابردن سطح اميد و رضايتمندي مردم

همواره اميد مردم به تاثيرگذاري در روند اداره جامعه از عوامل افزايش مشاركت عمومي محسوب مي شود. اگر مردم به شعارهاي تبليغاتي كانديداها اعتماد پيدا كند با اميد ورغبت بيشتري در انتخابات شركت خواهند كرد- علاوه بر اين حضور آگاهانه وحداكثري- دليل بر رضايتمندي مردم از نظام سياسي وعملكرد مسئولان است وبالعكس كاهش چشمگير آرا مي تواند نشان دهنده نارضايتيهاي مردم از عملكرد شود

3-اطلاع رساني شفاف به موقع وبرابر:

رسانه هاي عمومي ميتوانند نقش عمده و موثري در ترغيب مردم براي حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراين جهت گيري رسانه ها به ويژه رسانه ملي در صدا وسيما بايد متمركز بر تبيين و تشريح نقش مردم دراداره كشور اطلاع رساني شفاف در خصوص برنامه ها وطرح هاي كانديدا بدون تبعيض و به صورت براي همه نامزدها گردد.

4-رعايت اعتدال وپرهيز از افراطي گري:

انحصار طلبي، باند بازي- و افراطي گري در روند انتخابات تاثير مي گذارد ومنجر به كاهش آراي مردم خواهد شد. بنابراين توجه به عقلانيت – متانت- واعتدال مي تواند زمينه ساز مشاركت سياسي فعال آحاد مردم گردد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع انتخابات رياست جمهوري

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید