دانلود پروژه مالی صنعت چین به همراه چارت سازمانی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجتمع كشت و صنعت چين چين(سهامي عام )

تاريخچه فعاليت

كليات

مجتمع كشت و صنعت چين چين )سهامي عام ) در تاريخ 14/8/1353 به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره 1296 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي مشهد به ثبت رسيده است .

شركت در تاريخ 19/12/1358 در اجراي قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاريخ مذكور لغايت 20/12/1364 هيأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران طلب بانك صنعت و معدن تبديل به سهام گرديد . و در تاريخ 11/6/1369 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است .

مركز اصلي و كارخانجات شركت واقع در مشهد كيلومتر 2 جاده فريمان مي باشد .

تاريخچه پذيرش شركت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگي افزايش سرمايه :

در شهريور ماه 1369 شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديد و مورد پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت و با توجه به اينكه يكي از شرايط پذيرش در بورس فك رهن از داراييهاي در وثيقه بانك صنعت و معدن بوده علير غم آن از اين وثايق توسط بانك مذكور فك رهن به عمل نيامده . در ديماه همين سال بانك صنعت و معدن 8/21 درصد از سهام خود را ( يعني مازاد ر 51 درصد سهام بانك ) به عموم مردم عرضه نمود ، متعاقبا در ديماه سال 1370 بانك صنعت و معدن مجددا 51 درصد سهام باقيمانده خود را از طريق شعب بانك ملي ايران به ( قيمت 8000 ريال ) به عموم ارائه نمود . اين مرحله از فروش سهام شركت مواجه با دوران پذيره نويسي ازدياد سرمايه از يك ميليارد ريال ( يك ميليون سهم 1000 ريالي ) به دو و نيم ميليارد ريال ( دو و نيم ميليون هم 1000 ريالي ) بود . در اين مرحله بخشي از سهام مورد فروش سهامي بودند كه هنوز پيرو مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 11/8/1370 در دوران پذيره نويسي بوده كه تحقق نيافته بود . نقايصي كه در مصوبه مجمع عمومي فوق العاده وجود داشت و ايرادات حقوقي كه از جانب اداره ثبت شركت ها در مورد نحوه اجرا مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مروط به اين ازدياد سرمايه مطرح شده بود ،باعث گرديد كه ثبت صورتجلسه مزبور حدود يكسال به طول انجاميد و دوران انتقالي از مدريت منتخب بانك به مديريت منتخب مالكين جديد و تحقق صدور سهام مورد معامله به مدت يكسال به طول انجاميد .

در سال 1372 و با شروع به كار هيأت مديره جديد مجددا سرمايه شركت از 5/2 ميليارد ريال به 5/3 ميليارد ريال افزايش يافت ، در سه ماهه سوم سال 1374 نيز مجمع محترم ا افزايش سرمايه به ميزان 5/3 ميليارد ريال ديگر موافقت نموده كه در نتيجه در سال 1375 سرمايه شركت بالغ بر 7 ميليارد ريال گرديد ، سپس در اسفند سال 1375 مجمع محترم مجددا با افزايش سرمايه به ميزان 100% سرمايه موافقت نموده كه عمليات اجرايي و ثبت آن با توجه به مهلت تعيين شده در سال 1376 انجام شد و نهايتا در تاريخ 19/9/1376 سرمايه شركت به ميزان 14 ميليرد ريال منقسم به 14 ميليون سهم 1000 ريالي افزايش يافت .

در سال 1379 مجمع محترم با افزايش سرمايه به ميزان 100% طي مراحل مختلف موافقت و مرحله اول آن به ميزان 20% در سال 1380 انجام و سرمايه شركت به ميزان 16800000000 ريال منقسم به 8/16 ميليون سهم 1000 ريالي افزايش يافت . همچنين بر اساس مصوبه مورخ 18/3/1381 هيأت مديره و پيرو مصوبه سال 1379 مجمع محترم در مرحله دوم اقدامات لازم جهت افزايش سرمايه به ميزان 3/33% نسبت به سرمايه فعلي ( 40% نسبت به سرمايه 14 ميليارد ريالي ) آغاز و با توجه به مهلت تيين شده در سال 1381 سرمايه شركت ا افزايش مبلغ 5600000000 ريال از محل آورده نقدي سهامداران بالغ بر 22400000 ريال منقسم به 4/22 ميليون سهم 1000 ريالي گرديد .

فعاليت اصلي شركت :

موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه «ايجاد وتاسيس كارخانجات به منظور تهيه و توليد انواع مواد غذايي اعم از كنسرو شده ، يخ زده ،‌يا خشك ،‌كشت هر گونه محصولات كشاورزي و احداث اغات ميوه ،‌ايجاد كارخانجات بسته بندي و صنايع وابسته ، ايجاد سردخانه به منظور حفظ و نگهداري محصولات غذايي واردات ماشين آلات و لوازم مورد نياز كارخانه ، مشاركت در ساير شركت ها و به طور كلي انجام كليه عمليات مالي و تجاري و صنعتي كه به طور مستقيم و غير مستقيم به تمام و يا هر يك از موضوعات مشروحه فوق مروط باشد» مي باشد .

به موجب پروانه بهره برداري مورخ 10/7/1357 كه توسط وزارت صنايع صادر شده هر بهره رداري از كارخانه با ظرفيت توليد 11800 تن انواع محصولات در تاريخ 6/10/1355 آغاز شده ليكن براساس آخرين اصلاحيات صادر شده ظرفيت كارخانه بالغ بر توليد 30600 تن انواع محصولات مي باشد .

 توضيح ساختار سازماني شركت

هيات مديره : متشكل از 5 نفر مي باشد كه توسط مجمع عمومي فوق العاده انتخاب مي شود .مدير عامل : توسط هيأت مديره انتخاب مي شود و كار نظارت بر كارخانه را دارد

نماينده مديريت در امور كيفيت : اين مقام توسط مدير عامل انتخاب مي شود . و مسئوليت آن نيز نظارت بر توليد كالا از نظر كيفيت آن مي اشد و اگر تغييري در توليد كالا چه مثبت چه منفي به وجود آيد . مدير عامل را در جريان قرار مي دهد .

دفتر تهران : شركت داراي شعبه اي در تهران مي باشد كه اين شعبه به طور مستقيم زير نظر مدير عامل فعاليت مي كند و تمامي هزينه ها و فروش و فعاليت ها ي خود را به صورت گزارش به دفتر مركزي مشهد اعلام مي كند .

كشاورزي : از فعاليت هاي اين واحد مي توان پيدا كردن و قرار داد بستن با مزرعه داراني است كه محصولات گوجه فرنگي مرغوبي دارند و به قيمت مناسب به كارخانه مي فروشند.

كامپيوتر : وظيفه برنامه نويسي و ايجاد يك سيستم مربوط به شركت را دارد تا تمام اسناد و فعاليت هاي مالي شركت را در اين سيتم وارد كنند .

تداركات : واحد تداركات بر اساس قراردادهايي كه بين مزرعه داران و مدير عامل شركت صورت گرفته است ،‌خريدهاي شركت را تحويل مي گيرد .

مالي و بودجه : بخش سرپرست مالي كه مربوط به امور اداري و مالي شركت مي باشد و بخش سرپرست امور سهام كه زير نظر مدير عامل انجام وظفه مي كند و توسط مدير عامل نيز انتخاب   مي شود . اين فرد مسئوليت برقراري ارتباط با سازمان بورس اوراق بهادار را دارد و چون تمام نقل و انتقالت سهام در بورس انجام مي شود و فقط نتايج به شركت گزارش داده مي شود ،بنابراين اين فرد بايد ثبت نقل و انتقال سهام را در دفاتر شركت انجام دهد كه بورس نتايج را طبق اعلاميه كه به اطلاع اين شخص مي رساند . سازمان بورس اوراق بهادار فهرست تمامي سهامداران شركت را در اختيار دارد و اگر سهامداران جديد قصد خريد سهام جديد را دارند به بورس مراجعه مي كنند و بورس اين سهامداران را در ليست جديد خود قرار مي دهند .

طبق قوانين بورس شركت بايد سه سال مرتب سوددهي داشته باشد و همچنين سرمايه شركت نبايد از حدي كه بورس مشخص كرده است پايين تر بيايد .

سرپرست امور سهام بايد هميشه با اتاق پاياپاي بورس در ارتباط باشد. تا بورس مشخصات خريداران جديد ، تاريخ انجام معاملات و غيره را به شركت اعلام كند.

انبارها : انباردار فردي است كه زماني كه كالا يا مواد وارد انبار مي شود قبض انبار صادر مي كند . اين قبض حاوي اطلاعاتي مانند : نوع كالا يا مواد ورودي ،تعداد و مشخصات مربوط به همان كالا است و هنگام ورود مواد يا كالا اين قبض توسط انباردار پر شده و امضاء شود و زماني كه مواد يا كالا از انبار خارج شوند حواله ي انبار صادر مي شود .

انبار دار تمامي اطلاعات را از نظر تعداد ثبت مي كند يعني از بهاي تمام شده كالا يا مواد چيزي ثبت نمي كند .

اطلاعات ريالي توسط حسابدار صنعتي ثبت مي شود.وبعد با اسناد مالي تطبيق داده مي شود تا مواد هم از نظر ريالي و هم از نظر تعدادي با اسناد برابر باشند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه مالی صنعت چین به همراه چارت سازمانی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید