دانلود پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت


در این پست می توانید پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 كانون وكلاي دادگستري استان خراسان شمالي

کميسيون کارآموزي

 مجموعه گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت

12/03/84 لغايت 12/09/85

نگارش :

هادي ميري مقدم

کارآموز وکالت

مقدمه

اشتغال به هر حرفه اي باتوجه به پيشرفت علوم وفنون در روزگار كنوني وتخصصي شدن روز افزون دانش‌بشريت نيازمند داشتن اطلاعات وتوانمندي نظري وعملي وآشنايي با مهارتهاي خاص آن حرفه مي‌باشد. وراه رسيدن به اين حرفه مهم نيزگذراندن دوره هاي كاري مناسب مي باشد. حرفه وكالت مبتني برعلم وهنري است كه سرنوشت افراد جامعه درآن نقش مهمي ايفا مي كند. وكيل محرم اسرار وتكيه گاه انسانهاست. وهرچه دوران كارآموزي وي پربارتر در فراگيري كوشاتر باشد نتيجه كار گرانقدرتر خواهد بود. يكي از وظايف دوره 18 ماهركار آموزي وكالت شركت درجلسات محاكمات حقوق وكيفري وتهيه گزارش جامعه از پرونده مورد نظر وشرح اقدامات انجام گرفته ونهايتا نقد قضايي آن است. با توجه به مشكلات عديده فراروي كارآموزان سعي شده است گزارشهاي متنوع واز موضوعات مختلف تهيه گردد كه حاصل تلاش تهيه 49 گزارش شامل 19 گزارش كيفري و 30 گزارش حقوقي مي باشد و در نقد و بررسي آنها تمامي تلاش معطوف به انجام كامل وظايف محوله و كسب تجارب ارزنده بوده است. جهت تنظيم گزارشها مطالب تقسيم بندي شده وبه قسمتهاي مختلف از جمله مشخصات پرونده طرح دعوي يا شكايت تشريفات دادرسي- جلسات رسيدگي و اقدامات دادگاهها وآراء صادره ونهايتاً نقد قضايي تنظيم گرديده است. همچنين لازم مي‌دانم از وكيل سرپرست جناب آقاي سيد خليل حسيني وهمچنين اساتيد و سروان كميسيون كارآموزي كانون وكلاي دادگستري خراسان و اعضا هيات مديره محترم آن كانون قدرداني و تشكر نمايم.

گزارشات حقوقي ( شماره يک)

1) مشخصات پرونده

خواهان : حاج محمد مصدق بوانلو

خواندگان : عيد محمد ، ايران تاج، نازگل ، توران ، شهربانو همگي با فاميل مصدق بوانلو و رقيه‌ محدث

خواسته: تنفيذ وصيت نامه عادي مقوم به 5 ميليون ريال

دلايل ومشخصات دادخواست 1- کپي مصدق وصيتنامه عادي

کلاسه پرونده 982/83 ش3 ح

تاريخ جلسه : 23/03/84

  • شرح دعوي

خواهان طي دادخواستي به دادگاه عمومي اعلام داشته : پدر اينجانب وخواندگان فوت نموده وبه رحمت الهي رفته است. از ايشان وصيتنامه اي به جاي مانده است که تنظيم آن در مورخ سال 71 مي باشد که کپي مصدق آن ضميمه دادخواست است. ودر اين وصيتنامه ايشان تکليف ماترک واموال منقول وغير منقول را مشخص نموده است واخيراً اختلافاتي بين وارث آن مرحوم اتفاق افتاده و خوانده اول اقدام به اظهار وصيت نامه اي ديگر نموده وحسب آن از تصرفات اين جانب در ماترک آن مرحوم جلوگيري مي کند با تقديم اين دادخواست تقاضاي احضار خواندگان که ورثه آن مرحوم مي باشند وتنفيذ وصيت نامه عادي مرحوم علي مصدق بوانلو را دارد.

  • تشريفات دادرسي

خواهان مبلغ 75000 ريال تمبر ابطال نموده ودادخواست وي به شماره 8341 در دفتر کل دادگستري شهرستان بجنورد به ثبت رسيده و توسط معاونت ارجاع دادگستري بجنورد به شعبه سوم حقوقي جهت رسيدگي ارجاع مي شود. دفتر شعبه سوم با دستور رياست دادگاه اقدام به ثبت پرونده وتعيين وقت رسيدگي جهت مورخ 17/02/84 وابلاغ به خواهان وخواندگان مي نمايد.

 

  • جلسات دادرسي

جلسه اول

در وقت مقرر شعبه سوم حقوقي بجنورد تشکيل واز خواندگان فقط عيد محمد مصدق خوانده اول حاضر است خواهان نيز حاضر واظهار مي دارد:

حسب وصيتنامه عادي تقديم شده پدراينجانب مرحوم(علي مصدق بوانلو) تکليف ماترک واموال خودراروشن کرده .ليکن چند تن از خواندگان از جمله همين آقاي عيد محمد مصدق (خوانده حاضر) اقدام به ممانعت وجلوگيري از حق اينجانب وحتي ورود به منزل مي نمايند.در خواست دارم نسبت به احضار آنها به جلسه دادگاه وتنفيذ وصيتنامه مورخ 01/01/71 نمايند.

خوانده اظهار مي دارد:

اگر ساير ورثه اين وصيتنامه را قبول کنند من نيز قبول مي کنم لکن اختلافاتي برسر ماترک آن مرحوم روي داده که قابل حل است.

طرفين با امضاء زير اظهارات جلسه را ترک مي کنند ودادگاه دستور تعيين وقت و احضار تمامي خواندگان مي نمايد. ضمناً در اخطاريه خواهان درج مي گردد برگه انحصار وراثت مرحوم علي مصدق بوانلو را تقديم دادگاه نمايند.

دفتر دادگاه جهت مورخ 23/03/84 وقت تعيين وبه احراز خواندگان حاضر وخوانده ابلاغ حضوري مي کند وجهت سايرين نيز ابلاغ قانوني مي نمايد

جلسه دوم

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکيل وتمامي خواندگان به نامهاي رقيه محدث، عيد محمد، ايران تاج ونازگل توران وشهربانو به فاميل مصدق بوانلو در جلسه دادگاه حاضر وخواهان نيز حاضر است. در ابتداي جلسه آقاي حاج محمد مصدق برگه وراثت ورثه مرحوم بوانلو را تقديم دادگاه مي نمايددربرگه مذکور ذکر شده : آقاي محمد مصدق بوانلو به شماره شناسنامه 23 مواليد به استناد گواهي فوت صادره وفتوکپي شناسنامه ورثه كه تقديم دادگاه نموده واظهار داشته :

شادروان علي مصدق بوانلو به شماره شناسنامه 1144 در تاريخ 14/09/71 در اقامتگاه دائمي خود در شهرستان بجنورد درگذشته وورثه حين الفوت عبارتند از : 1- محمد مصدق 2- ايران تاج مصدق 3- ناز گل مصدق 4- توارن مصدق   5- شهربانو مصدق   6- عيد محمد مصدق همگي فرزندان مرحوم 7- رقيه محدث همسرم مرحوم،ورثه منحصر مرحوم علي مصدق بوانلو مي‌باشند .

پس از انجام تشريفات قانوني و عدم اعتراض يا ارائه وصيت نامه سري يا رسمي حسب گواهي متصدي مربوطه وملاحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 29200/ 53 سرانجام در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي بجنورد پرونده ملاحظه وگواهي مي گرددکه ورثه در گذشته منحصر به اشخاص بالا بوده ووراث ديگري ندارد دارايي آن روانشاد پس از پرداخت وانجان حقوقي وديوني که به ترکه تعلق مي گيرد به نسبت،به همسر يک هشتم اموال منقول وقيمت ابنيه اشجار ومابقي به نسبت پسر دوبرابر دختر بين فرزندان متوفي قابل تقسيم است .اعتبار اين گواهي نامه از حيث مبلغ نامحدود است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کيفري دوره کار آموزي وکالت

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید