دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات كارآموزي وكالت

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات كارآموزي وكالت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

كانون وكلاي دادگستري خوزستان ولرستان

گزارشات كارآموزي

تهيه و تنظيم :

شهين فريدنيا

شماره پروانه :10597

رياست محترم كلانتري 10

احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي 14 اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم.

با احترام بهروز اسماعيلي

برگ تحقيق از شاكي

س – خود را معرفي نمائيد مفاد نمائيد مفاد تبصره 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.

نام: بهروز  نام خانوادگي: اسماعيلي فرزند: محمد   سن: 1335

شغل و محل كار: بنگاه معاملات ملكي اوج – انتهاي بيست متري املاك گلها

اهل كرج ساكن كرج شهرك اوج بوعلي 17 قطعه 219

س – شكايت خود را مشروحاً با دلائل بيان نمائيد: احتراماً به عرض مي‌رسانم اينجانب مغازه مشاور املاك را در ساعت 2:30 مورخه 30/7/80 را تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 08 مورخه 1/8/80 به محل كار رفته متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است و سارق يا سارقين يكدستگاه تلويزين ال جي 14 اينچ رنگي را به سرقت برده‌اند و حال به شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم چونكه نامبرده فردي سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزين را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهي مي‌كنيم.

امضاء شاكي

برگ تحقيق از متهم

س- خود را معرفي نمائيد مفاد تبصره 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.

ج- نام: علي اكبر   نام خانوادگي: سرخوش       فرزند: حمزه       سن: 25 ساله

شغل و محل كار: لوله كش     با سواد    اهل تهران      ساكن: كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه 254 زنگ وسط تلفن: ـــــ

از مقررات ماده 125 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.

س- شكايت شاكي براي شما قرائت و تفهيم مي‌شود. چه مي‌گويي؟

ج- شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه؟

س- آيا داراي سابقه سرقت مي‌باشيد يا خير؟

ج- بله يكبار سابقة سرقت داشتم كه به زندان رفتم.

س- اظهارات خود را چگونه گواهي مي‌كنيد؟

ج- امضاء مي‌زنم.

شاكي: بهروز اسماعيلي

متشاكي: علي اكبر سرخوش

موضوع سرقت عادي مغازه

احتراماً در ساعت 1030 مورخه 1/8/80 شخصي به هويت بهروز اسماعيلي فرزند محمد 45 ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقيم كرج شهرك اوج بوعلي 17 قطعه 219 معرفي مي‌نمود ضمن ارائه گزارشي به كلانتري مراجعه و در برگ بازجوئي پيوستي بيان داشت مغازه‌ام واقع در شهرك اوج انتهاي 20 متري املاك گلها را در ساعت 2130 مورخه 30/7/80 تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت 080 مورخه 1/8/80 زمانيكه مراجعه نمودم متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است كه يكدستگاه تلويزيون ال جي 14 اينچ رنگي توسط سارق يا سارقين به سرقت رفته كه در حين رابطه شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزيون را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است. از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم متعاقباً آقاي علي اكبر سرخوش فرزند حمزه 25 ساله شغل لوله‌كشي با سواد اهل تهران ساكن كرج شهرك اوج بوعلي غربي قطعه 254 زنگ وسط به كلانتري احضار در برگ بازجوئي تحقيق بيان داشت شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه‌ام داراي سابقه سرقت مي‌باشم كه به زندان رفتم اينك پرونده امر تنظيم بنظر مي‌رسد.

دفتر/ نگهباني: پرونده متشكله جهت كسب دستور و بررسي بيشتر به اداره آگاهي ارسال شود.

امضاء افسر نگهباني كلانتري 13 جهانشهر استوار مصدق

امضاء رئيس كلانتري 13 جهانشهر سرهنگ شفيعي

ورود به دفتر آگاهي كرج شمارة 755/6864 اقدام كننده ك 2

توسط جناب سرگرد عبدالملكي و سرگرد قدمي امضاء گرديده است. 10/8/80

برگ بازجوئي از متهم توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

تاريخ 1/8/80

س: خود را معرفي نمائيد. مفاد مادة و تبصرة 125 اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد.

ج: نام علي اكبر نام خانوادگي سرخوش    فرزند: حمزه        سن 24 سال شغل و محل كار: لوله كش و تابلوساز  با سواد     اهل تهران مقيم كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه 254 مذهب شيعه تبعه ايران پيشينه محكوميت كيفري دارم بدون عيال.

س- به چه اتهامي سابقه كيفري داريد.

ج- سرقت منزل

س- برابر گزارش كلانتري 13 و دادخواهي شاكي متهم هستيد به سرقت از مغازه آقاي بهروز اسماعيلي قبول داريد؟ ماجرا را توضيح دهيد.

ج- ساعت 5/4 صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ايمان مبادرت به سرقت مغازه يكدستگاه تلويزيون رنگي 14 اينچ كرديم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بريده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم كه كسي نيايد و بعد از ربودن تلويزيون آن را من گفتم كه چه بكنيم گفت چون براي تو مقدورنيست من آن را به خانه خودمان مي‌برم تا صبح كه با هم برويم چهارراه دانشكده و بفروشيم ما كه تازه به كرج آمده ايم دانشكده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتيم براي ساعت 10 صبح كه او را ديدم او گفت من آشنا دارم تا با قيمت خوبي بفروشيم و او رفت به من گفت كه تو بايست تا من بيايم و بعد از آن خبري نشد تا اينكه من را دستگير و به من مظنون شدند.

س- ايمان هم اكنون كجاست؟

ج- آدرس او را مي‌دانم.

س- اظهارات خود را گواهي كنيد.

ج- سواد دارم امضاء مي‌كنم. ايشان امضاء كرده‌اند.

طي نامه‌اي از راديو دوم آگاهي به معاونت محترم قضائي دادگستري به شماره و تاريخ به موضوع دستگيري سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قيد گرديد كه لهذا با عنايت به مراتب فوق و اقرار متهم بدينوسيله پرونده همراه طرفين به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبي جهت تحقيقات جامع تر و تحقيق در مورد ساير سرقتهاي احتمالي و دستگيري همدست او دستورات لازم صادر فرمايند.

كه اين امر توسط معاونت قضائي دادگستري كرج به شعبة 29 دادگاه عمومي كرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رويت شده.

 

گزارش نهائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

از دايره دوم آگاهي

به رياست محترم شعبه 29 محاكم عمومي كرج

موضوع: كسب تكليف

سلام عليكم

احتراماً در اجراي دستور مورخ 2/8/80 مبني بر اينكه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظر و فردا با دستگيري متهم ديگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاكي ارسال شود حسب دستور صادرة مأمورين به منظور دستگيري متهم با راهنمايي متهم دستگير شده قصد عزيمت به محلي رؤيت و مخفي‌گاه ايمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد مي‌گرفتم و فقط در جلو يك منزلي با او برخورد كرده‌ام لذا تاكنون دستگيري متهم ديگر ميسر نشده بدينوسيله پرونده همراه متهم و شاكي توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگيري متهم نبايست ورود به مخفيگاه وي صادر تا اقدامات لازم بعمل آيد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه رشته حقوق با موضوع گزارشات كارآموزي وكالت

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه رشته حقوق درباره اجاره
رشته حقوق : پایان نامه درباره جزای اسلامی
پایان نامه رشته حقوق با موضوع تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وصیت در قانون مدنی ایران و سایر کشورها