دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

ارسال شده در رشته حقوق

در این پست می توانید متن کامل پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازماني با شخصيت حقوقي مستقل مي  باشد كه ازلحاظ اداري, مالي، اجرائي، وظايف و مسئوليتهايي كه به عهده دارد بر اين استقلال  متكي است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و يك سازمان متمركز محسوب مي شود. كليه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزي بوده و ملزم به رعايت و اعمال قوانين و آئين نامه هاي مصوب در سطح كل كشور مي‌باشند. بدليل حجم خدمات سجلي ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرين بررسي ها اين سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترين سازمان دولتي مي باشد.

تاريخچه

 در سال 1304 بنا به تصويب هئيت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسيس شد و از آن تاريخ,اولين بار در شهر تهران مامورين شهرداري با تنظيم اسناد و توزيع شناسنامه بين مردم مبادرت به ثبتوقايع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نيز مقرر نمود از تاريخ تاسيس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ايران بايد شناسنامه بگيرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتي بنام اداره سجل احوال در شهرستانها داير و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقايع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائيه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسيس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نيز در تاريخ 1319 قانون و آئين نامه تهيه و تدوين و پس از سير مراحل قانوني به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغيير نام يافت. درتير ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصويب رسيد و فعاليت ها و شرح وظايف اينسازمان در شكلي نوين آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي در پاره اي ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

آشنايي و تاريخچه ثبت احوال استان همدان

اولين سند سجلي و شناسنامه رسمي در اين استان در تاريخ 09/07/1279 براي شخصي به نام عباس خان صدر رئيس بلديه شهر همدان(شهردار) صادر و تحويل گرديد و بدينوسيله فعاليت رسمي ثبت احوال استان همدان آغاز گرديد.
مرزهاي هويتي استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوين از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزي و از مغرب به استانهاي كرمانشاه و كردستان محدود و در اين راستا 19512 كيلومتر

مربع را با جمعيتي در حدود 1810032 نفر پوشش مي‌دهد.
تشكيلات سازماني مصوب اداره كل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه به سياستهاي انقباضي دولت در سالهاي اخير با 47 پست بلاتصدي كه 27% كل پستهاي مصوب سازماني است به امر خدمات رساني به مردم استان اهتمام مي‌ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان همدان با واحدهاي تابعه ذيل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه مي‌باشد :

ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تويسركان, كبودرآهنگ, ملاير, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنين. سازمان ثبت احوال کشور” سازماني باشخصيت حقوقي مستقل از لحاظ اداري, مالي واجرايي واز حيث تشکيلاتي دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. اين سازمان بصورت متمرکز اداره مي شود و کليه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزي بوده و آئين نامه ها و دستور العمل هاي مصوب  ابلا غي را اجرا  مي نمايد.

به دليل گستردگي  وظايف  قانوني ، “سازمان ثبت احوال کشور ”  در اقصي نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترين سازمان دولتي است  .تاريخچه ثبت احوال به صورت يکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم ميلادي است ،در ايران  قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجري شمسي هيات وزيران به تصويب رسيد و با صدور اولين شناسنامه براي دختري به نام فاطمه  ايراني در تاريخ 3دي ماه 1297در تهران فعاليت خود را آغاز کرد طي 10سال در تمام استانها و شهرستانها ي بزرگ   داير وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307″اداره کل احصائيه وسجل احوال  “تابع وزارت کشور تاسيس و بطور  مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نيز در سال 1319 با  تصويب  قانون  جديد  و  تهيه و تدوين آئين نامه مربوطه نام قبلي  به ”  اداره کل آمار و ثبت احوال  ”  تغيير  يافت .  در تير ماه 1355 ”  سازمان ثبت احوال کشور ”  با شکل نوين و شرح  وظائف معين به  تصويب  رسيده  وآخرين اصلاحات در پاره اي از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده  است .20/20/ي

وظايف سازمان ثبت احوال کشور

فهرست وظايف:

 1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه
 2. تعويض شناسنامه هاي در دست مردم
 3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهي وفات.
 4. تنظيم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداري آن .
 5. تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي.

6.انجام کليه امور سجلي اتباع بيگانه مقيم ايران و تابعين ايران و ايرانيان مقيم خارج کشور.

7.جمع آوري و تهيه آمار هاي انساني سراسر کشور و انتشار.

 1. انجام وظايفي از قبيل تهيه آمار و ليست مشمولين و يا افرادواجبالتعليم براي برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش.
 2. ايجاد پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور.
 3. صدور کارت شناسائي ملي.
 4. ساير وظايف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقايع ضمن انجام اين قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان يکي از مهم ترين منابع آمار جمعيت کشور محسوب ميشود و ماخذ معتبر و با   ارزش براي تهيه آمار تغييرات جمعيتي ميباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نيز از اين  قاعده مستثني نمي باشد.

فهرستوظايف ادارات كل ثبت احوال استانها

 1. هماهنگي و تامين نيازهاي سجلي و حقوقي واحدهاي تابعه.
 2. برنامه ريزي،منظور اجراي دقيق قوانين،آئين نامه ها،تصويبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلي حقوقي اداري و مالي ابلاغ شده از طريق سازمان.
 3. تامين و تسهيل در انجام امور اداري،استخدامي بودجه اي و مالي واحدهاي تابعه.
 4. برنامه ريزي پيرامون تشكيل هياتهاي حل اختلاف و تشكيل و اعزام اكيپ هاي سيار سجلي.
 5. نظارت بر حس انجام امور واحدهاي تابعه و تعقيب و پيگيري عمليات اجرائي.
 6. سازماندهي،برنامه ريزي و نظارت بر تهيه و كنترل سيستمهاي كاربردي مورد نياز ادارات تابعه.
 7. برنامه ريزي جهت بهره گيري هر چه بيشتر و موثرتر از منابع و قابليتهاو سيستم در عمليات كامپيوتري.
 8. نظارت و نصب و راه اندازي سيستم در ادارات تابعه.
 9. بررسي و مطالعه مشكلات اجرايي و نظارت بر رفع اشكالات احتمالي و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود كار.
 10. هماهنگي در جهت تامين نيازمنديهاي اجرائي سيستم و تامين نيروي انساني در ادارات تابعه.
 11. هماهنگي در زمينه آموزش هاي لازم فرابري داده جهت ارتقاء كارايي پرسنل تحت سرپرستي.
 12. حفاظت از اطلاعات و رعايت دستورالعملهاي حفاظتي.
 13. ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مكانيزه.
 14. انجام بررسيهاي مستمر و دائمي از نحوه عمليات كاركنان تحت سرپرستي بمنظور حصول اطمينان از عمليات صحيح اجرائي و پيشگيري از هر گونه ضايعات و اشكالات احتمالي.
 15. شركت در كميسيونها و سمينارهاي علمي و تخصصي و تهيه گزارشات مربوطه.
 16. تهيه گزارشات عملكرد آماري.
 17. دريافت و كنترل استعلامهاي مجاز و پاسخگويي به آنها.
 18. تعيين اولويتها و تهيه برنامه عمليات روزانه و ابلاغ به واحدهاي اجرائي.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه حقوق با موضوع آشنايي با سازمان ثبت احوال كشور

 

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !

سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری
دانلود پایان نامه رشته حقوق و علوم سیاسی با موضوع اصول جديد استرداد مجرمين
دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول و قوانین بیمه
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصاحبه و بازجویی در تعقیب و مراقبت