ترجمه ي صفحات 391 تا 414 كتاب زبانشناسي كاربردي

دانلود متن کامل با فرمت ورد word

روش شناسي[1] ها براي سياست[2] و برنامه ريزي[3]

ريچارد ب. بالدوف، ج ر.

اگر چه كتاب هاي متعددي در مورد روش شناسي[4] تحقيق كه براي زبان شناسي[5] كاربري ( مثال: هيچ (Hatch) و لازاراتون (Lazaraton)1991) و رشته هاي فرعي زبان آموزي [6] ( زبان دوم) (مثال: براون (Brown) 1998؛ جانسون (Johnson) 1992؛ نونان (Nunan)1992؛ سليگر (seliger) و شوهامي (shohamy)1989) و آزمون زبان[7] ( مثال: هينگ (Henning) 1987؛ مك نامارا (Mc Namara) مناسب است، نوشته شده است.

بر روش شناسي كه براي يكي از حوزه هاي اصلي ما بين، زبان شناسي كاربري، برنامه ريزي[8] و سياست زباني ( س ف. ايست من (cf Easthman)ط1983، فصل 6؛ كاپلن و بالدوف (Kaplan and Baldauf )1997 فصل 4) مناسب باشد، كمتر توجه شده است در حالي كه نشريه هايي مانند: فصل نامه ي تيسل به طور مكرر در مورد مطالب مربوط به روش شناسي تحقيق براي تدريس زبان [9]بحث مي كنند. ( مثال: براون (Brown) 1991، 1992؛ فصل نامه، تيسل (2804)1994) به بحث اساسي روش شناسي برنامه ريزي وسياست زباني ( از اين به بعد ب. س.ز) در نشريات يا كتاب هاي مربوطه توجهي نمي شود.

به دليل آنكه مطالب مربوط به روش شناسي ب. س. ز صريح و به راحتي قابل درك نيستند، اين فصل مطالعه اي است گسترده براساس مرور پيكره زباني آثار چاپ شده مربوط به ب. س.ز كه در چكيده هاي رفتار زباني[10] وزبان شناختي از سال 1973 تا 1998 يافت مي شد و در سايت اسپيرس (web SPIRS) در دسترس بود. استفاده از پيكره اين مطالعات داراي مزايا ( براي مثال: چكيده ي مطالب موجود هستند، آثار چاپ شده وبه راحتي در دسترس هستند، چكيده ها قابل جستجو در رايانه و به عنوان منبعي موثق به طور گسترده اي استفاده مي شوند) و معايبي ( براي مثال: شامل گزارش هاي دولتي وساير آثار موقتي كه ممكن است توليدات اوليه برنامه ريزي زبان باشد، نمي شود.

احتمالاً شامل محدوديت ساير پايگاه هاي داده ها باشد، زمان طولاني براي انتخاب ورودي داده ها اختصاص داده مي شود، سنجش انتخاب هاي متفاوت در زمان هاي مختلفي صورت گيرد.

گرايش به حروف تعريف در انگليسي يا ساير زبان هاي امروزي داشته باشد- براي بحث بيشتر در مورد اين مطالب به كتاب بالدوف (Baldauf) و جرنا (Jernudd) 1983. مراجعه شود) است. با وجود اين، مطالعات فراوان در زمينه ي پيكره ي زباني، نقطه ي شروعي مقدماتي براي انجام مطالعات وسيع براساس مرور روش شناسي ب.س.ز را فراهم مي كند.

انتشار برنامه ريزي وسياست زباني

گفته شده بود كه برنامه ريزي زباني و زبانشناختي رشته اي نسبتاً جديد اما در حال پيشرفت است كه در اواخر دهه ي 1960 به عنوان برنامه ريزي زباني[11]، اواخر 1940 تحت عنوان طرح ريزي زباني بوده است. توجه اوليه ي آن به راه حل هايي در سطح كشوري براي مشكلات زباني در مواقع اضطراري با تاكيد گسترده تر بر جغرافي و محدوده ( ميكرو (micro)، مزو (meso) و مطالعات مكرو (macrostuchdies) جايگزين شده است. آثار ب.س.ز هميشه به طور پراكنده و ناهمسان بوده است و تنها تعداد كمي از نويسندگان متخصص تا حدودي انواع دستور العمل هايي كه در اين زمينه موثر است را منعكس كرده اند. براي فهم بهتر ماهيت و محدوده ي اين رشته، آثار مربوط به ب.س.ز كه توسط پايگاه داده هاي چ.ر.ز.ز معين شده بود آزموده شد تا پيكره اي از ب.س.ز را بنا كند. چ.ر.ز.ز به كار برده شده براي اين مطالعه، گونه اي پيوسته است كه يك دوره ي 26 ساله براي اطلاعات وارد شده از سال 1973 تا 1998 را پوشش مي دهد. هم چنين شامل مقاله هاي چاپ شده در سال هاي قبل مي باشد. پيكره ي اين مطالعات ( به جدول 30.1 مراجعه شود) 5898 مقاله اي هستند كه خارج از 150186 موضوع مربوط به زبان در پايگاه داده هاي چ.ر.ز.ز هم به سياست زباني و هم به برنامه ريزي مربوط مي شوند هر 1000 ستون مقاله ي اين منابع نشان مي دهد كه چه طور در دهه 1970، آثار ب.س.ز به عنوان رشته اي از آثار زباني از تنها 6 مقاله در هزار ستون مقاله در 1973 به 1/41 مقاله در 1000 در سال 1979 افزايش يافته است. دوره ي 10 ساله از سال 19797 تا 1988، 1840 يا 49 مقاله در 1000 ستون چاپ شده را در برداشت.

 

در فایل دانلودی متن کامل

با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پروژه ترجمه ي صفحات 391 تا 414 كتاب زبانشناسي كاربردي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید