دانلود پایان نامه کارشناسی طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از هوش تجاری


دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از هوش تجاری

 

 

استادراهنما:

 دکتر محمد جعفر تارخ

 

پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

 

 

شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                         صفحه

فصل اول کلیات تحقیق… 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهداف تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 فرضیات تحقیق.. 4

1-5 پیشینه تحقیق.. 4

1-6 کاربران و کاربردهای تحقیق.. 5

1-7 ساختار کلی پایان نامه. 5

1-8 جمع­بندی.. 6

 فصل دوم مروری بر کارهای انجام شده. 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 سیستم مدیریت دانش…. 8

2-2-1 مفهوم دانش…. 8

2-2-2 مفهوم مدیریت دانش…. 9

2-2-3 استراتژیهای مدیریت دانش…. 10

2-2-4 لزوم مدیریت دانش…. 13

2-2-5 ساختار سازمانی برای مدیریت دانش…. Error! Bookmark not defined.

2-2-6 سیستم مدیریت دانش چیست؟ 14

2-3 هوش تجاری.. 23

2-3-1 مفهوم هوش تجاری.. 24

2-3-2 هدف هوش تجاری.. 26

2-3-3 اجزای سیستم­های هوش تجاری.. 27

2-3-4 فواید هوش تجاری.. 31

2-3-5 فازهای پیاده­سازی هوش تجاری.. 31

2-3-6 فاکتورهای اصلی موفقیت پروژه­های هوش تجاری.. 34

2-3-7 چالش­های هوش تجاری.. 35

2-3-8 کاربرد هوش تجاری در سیستم مدیریت دانش…. 35

2-4 متن کاوی و داده­کاوی 38

2-4-1 خوشه‌بندی.. 42

2-4-2 دسته‌بندی.. 43

2-4-3 کاربرد متن­کاوی در طراحی سیستم مدیریت دانش…. 44

2-5 جمع­بندی.. 45

فصل سوم روش شناسی تحقیق… 46

3-1 مقدمه. 47

3-2 متدولوژی CRISP. 48

3-1-1 شناخت کسب‌وکار و جمع­آوری داده 48

3-1-2 آماده­سازی داده­ها 50

3-1-3 مدل­سازی.. 50

3-1-4 مرحله چهارم، ارزیابی.. 51

3-1-5 توسعه. 51

3-2 متدولوژی حلزونی.. 52

3-3 جمع­بندی.. 55

 فصل چهارم اجرای تحقیق… 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 نرم­افزار و محیط پیاده­سازی.. 57

4-3 پیاده‌سازی چارچوب اجرای پروژه 58

4-3-1 پیاده­سازی مرحله اول، شناخت کسب‌وکار و جمع­آوری داده 58

4-3-2 پیاده­سازی مرحله دوم، آماده­سازی داده­ها 58

4-3-3 پیاده­سازی مرحله سوم، مدل­سازی.. 59

4-3-4 پیاده­سازی مرحله چهارم، ارزیابی.. 61

4-3-5 مرحله پنجم، توسعه. 61

4-4 جمع­بندی.. 63

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی… 64

5-1 مقدمه. 65

5-2 خلاصه تحقیق.. 65

5-3 نتایج کاربردی تحقیق.. 66

5-4 نوآوری‌های تحقیق.. 57

5-5 محدودیت­های تحقیق.. 67

5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 67

فهرست مراجع.. 68

 

فهرست جدول­ها                                                                 صفحه

جدول1-1: مقایسه انواع استراتژی­های مدیریت اکتساب دانش   12

 

فهرست شکل­ها                                                                  صفحه

شکل 2-1 مدل مدیریت دانش بویست… 16

شکل 2-2 مدیریت دانش هویت… 17

شکل 2-3 مدل مدیریت دانش شش بعدی.. 17

شکل 2-4  مدل مدیریت دانش هالس…. 20

شکل 2-5  مدل مدیریت دانش نوناکا 23

شکل 2-6 مفهوم هوش تجاری 25

شکل 2-7 چارچوب هوش تجاری.. 28

شکل 2-8 مراحل پیاده­سازی هوش تجاری.. 33

شکل 2-9 فرایند کشف دانش…. 39

شکل 3-1 مدل حلزونی.. 52

شکل 3-2 مدل فرایند تحقیق.. 55

شکل 4-1 نمودار گرافیکی حاصل از انجام عملیات نگاشت… 61

شکل 4-2 شمایی از نرم­افزار ارائه شده. 62

 

 

 

فهرست علائم و نشانه­ها                                                       صفحه

ETLExtract, Translate, Load
CRMCustomer Relationship Management
DMData Mining
OLAPOnLine Analytical Processing
BIBusiness Intelligence
CRISPCross-Industry Standard Process for Data Mining
AHPAgglomerative hierarchical method

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید