دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع ارزيابي چند رسانه‌اي

تعداد صفحات پایان نامه: 210 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مسائلي در مورد ارزيابي چند رسانه‌اي

 صنعت چند رسانه‌اي به سرعت در حال تغيير است كه به منظور بهره‌مندي كامل از امكانات اخير تكنولوژي است. اين طبيعت پوياي صنعت چند رسانه‌اي مشكلات زيادي را براي قابليت استفاده از آنها ايجاد كرده است. از طريق تحقيق گسترده در مورد نوشتجات رايج در زمينه‌هاي چند رسانه‌ها و قابليت استفاده , روش است كه روش ها و شيوه‌هاي قابليت استفاده بايد يك سطح بالاي قابليت استفاده براي اطمينان از وضعيت سيستم و كارآيي آن فراهم كنند تا از قابليت اجرا در دامنه چند رسانه‌اي تكامل يافته بدون تغيير اطمينان يابند.

متخصصين قابليت استفاده بايد يك درك كلي از فناوري چند رسانه‌اي و كاربردهايش در حاليكه در تلاش براي معرفي نقاط ضعف در حوزه قابليت استفاده هستند داشته باشند.

صحنه جديد : ارزيابي چند رسانه‌اي

كاربردهاي چند رسانه‌اي از جهات زيادي با نرم افزار نست متفاوت است : تاكنون نسبتاً ساده بوده تا حوزه‌هاي استفاده از مجموعه برنامه‌هاي كامپيوتري را پيش‌بيني كنيم ولي كاربردهاي چند رسانه‌اي اين پتانسيل را دارند كه در يك دامنه متعددي از اين حوزه‌ها از قبيل سرگرمي , تحصيل و تجارت با ارتباطات و هنر استفاده شوند (مراجعه كنيد به Petersen سال 1998) دامنه گسترده حوزه‌هاي كاربرد علمي در چند رسانه‌ها مسائل بعدي در مورد قابليت استفاده از به وجود مي‌آورد.

ملاك ارزيابي

از آنجائيكه ملاك موفقيت اين سيستم‌ها از يكديگر متفاوت مي‌باشد , ايجاد ملاك ارزيابي حتي مهم‌تر مي‌شود. براي نمونه , دركارهاي نستي تمايل به سيستم ها , راندمان يكي از مهمترين فاكتورها مي‌باشد. در صورتيكه در يك سناريوي بازي كه سرگرمي مهم است به تأخير انداختن كاربرد كارهاي تكميلي به وسيله پيدا كردن راه هايي براي سخت كردن بيشتر بازي‌ ممكن است يك عامل مهم موفقيت باشد.

روش محاسبه كميت : بازده و كارآيي

بازده و كارآيي به طور نستي استفاده مي شدند تا فعل و انفعال كاربرد يا يك محصول يا كاربرد جديد را اندازه گيري كند ولي اين اندازه گيري‌ها ممكن است كاملاً در يك محيط رسانه‌اي جديد نامناسب باشد , براي مثال , وقتيكه يك كاربرد براي پيدا كردن اطلاعات در شبكه در حال جستجو است ( روجوع به Newnan , Smith و Parks سال 1997)

Petersen سال (1998) به اين بحث پرداخت كه هيچ كدام از روش‌هاي ارزيابي چند رسانه‌اي موجود نمي‌توانند رسيدگي كنند كه چگونه مسائل سطح بالا مانند سرگيري‌هاي رسانه‌ها، زيبايي شناختي لذت و مشغوليت مي‌تواند ارزيابي شود. او به اين بحث پرداخت كه اكثريت مواد ارزيابي قابل دسترسي شامل مجموعه هايي از رهنمودهايي است كه نمي‌تواند براي ارزيابي كاربردهاي چند رسانه‌اي كافي باشد , در ابتدا به اين علت كه آنها عموميت فاكتورهاي قابل استفاده را به بهره دارند و دوم اينكه آنها در پيش بيني رفتار كاربرد ناموفق هستند.

Shneiderman سال (1997) از طرف ديگر با در نظر گرفتن قابليت استفاده شبكه يك نظريه مثبت‌تري را مطرح كرد. اگرچه بي اهميت است كه هنوز خيلي ابهامات براي طراحان در اين زمينه وجود د ارد , او باور كرد كه قلمروهاي برنامه ريزي هم كنشگر كاربردگير مثل سيستم منو وسيستم سازماندهي اطلاعات كلمات مشخص دراتصال متن به متن‌هاي ديگر و نمايش متن پس از انتخاب كلمه مي‌تواند اطلاعات ارزشمندي را مي‌توان آسان كند.

روش محاسبه ذهني (فردي)

Don , Oren , Laurel سال (1997) نشان داده‌اند كه رسانه‌هاي متفاوت مي‌تواند احساسات فردي كه كاربران تجربه كرده‌اند را تحت تأثير قرار دهد. در يك تحقيق آنها يافتند كه در جائيكه ويدئو براي ارائه اطلاعات استفاده مي‌شود , كاربران عليرغم اينكه آن را سرگرم كنند. يافته‌اند درباره اعتبار اطلاعات سؤال مي‌كنند. با ارائه متن مشابه مواد , كاربران احساس كردند اطلاعات معتبرتر است.

اشتباهات قلمي رسانه ها

در ارائه رسانه متفاوت , مشكلات قابليت استفاده مي‌تواند ناشي از اشتباهات قلمي رسانه‌ها باشد كه در مورد شخص يا شركتي است كه نرم افزار مي‌نويسد. اشتباهات قلمي رسانه هاي نمي‌تواند كاري در مورد توانايي شركت‌هاي نويسنده نرم افزار براي ايجاد مواد داخل آن قلمرو انجام دهد , ولي كار زيادي را مي‌تواند با زبان و قرار دادهاي مورد بحث آن قلمرو انجام دهد. براي مثال , زبان مربوط به ويدئو قراردادهايي دارد در مورد اينكه كجا و كي حذف قسمتي از فايل در ميان صحنه روي مي‌دهد , به همين روش كه انواع مشخص صداها استفاده مي‌شوند تا معاني معين را نشان دهند. با كمبود آگاهي , زبان , مشخص , رسانه ها , نويسندگان نرم افزار ممكن است موادي را توليد كنند كه به صورت بالقوه در حال گيج كردن كاربران است.

 فشرده سازي رابط کاربر

 كاربرد پوياي چند رسانه‌ها همچنين مي‌تواند مشكلات مضاعفي را با كنترل استاندارد واسطه‌ها ايجاد كند. براي مثال , اتصال صوتي و تصويري چندين كامپيوتر به هم براي برقراري ارتباط كاربران نيازمند يك مجموعه متفاوت فرمانها از يك كاربرد نستي پردازش كلمه است , و اگر فعل و انفعال مياني اين كابردهاي مناسب باشد , فرمانها نياز خواهند داشت , مكمل يكديگر باشند.

تقاضاي بيشتر از توانايي رسانه ها

اگر بيش از يك شكل رسانه در هر زماني به كاربر ارائه شود , خطر اضافه بار اطلاعات وجود دارد. اتكا به سرعت ارائه هررسانه , بار اضافي اطلاعات مي‌تواند به يك مشكل بالقوه براي كاربران برنامه كاربردي تبديل شود.

پژوهش در مورد همبستگي ميان كيفيت اطلاعات و سطوح فعل و انفعال كاربرد و ارتباط به صورت گسترده‌اي در ناحيه ارتباط صوتي و تصويري كاربران از راه دور جاري شده است. اگر چه , مطالعات روان فيزيك خاصي ممكن است در تعيين حدود بالاي ارائه اطلاعات موثر رسانه اي در سناريوهاي خاص مفيد باشد. ( رجوع كنيد به Sapsford – Francis , Jonesl , Bearne سال1994)

استفاده از تشبيهات

طراحان زيادي تشبيهات را به كار مي‌گيرند تا محيط الكترونيكي را مشابه خصيصه‌هاي محيط فيزيكي كه شناخته شده‌اند سازند. در جائيكه اين كار موفقيت آميز باشد , به كاربران اجازه مي‌دهد تا يك درك آساني از اينكه چه چيزي توسط طراحان بدون نياز به كمك اضافي يا توضيح در نظر گرفته شده , بدست آورند. اينگونه محيط‌ها همچنين مي‌توانند به كاربران تازه كار به وسيله آماده ساختن موضوعات و عملكردهاي آشنا در يك محيط نا آشنا اطمينان دهد. وقتي تشبيهات به طور عادي توسط طراحان به كار برده مي شوند تا يك معناي ويژه ارائه شده در يك خاص مانند پركردن كابينت ها پوشه‌ها و اسناد ياكتابهاي همراه بخشي از برنامه‌هاي اصلي قابل اجرا نشان دهند.

برنامه‌هاي حمايتي و كمكي و وسايل چند رسانه‌اي زيادي از تشبيهات در يك تلاش براي اينكه آنها را براي كاربر شهودي‌تر كند استفاده شد. در حاليكه آنها مخصوصاً مفيد مي‌باشند اگر كه واضح باشند , تشبيهات مي‌تواند گمراه كننده باشد و ممكن نيست هميشه بهترين راه براي ارائه اطلاعات باشد.

Shneiderman سال (1997) اعتقاد دارد كه طراحان بايد احتياط را به كابرند تا از برنامه سودمندشان در ارائه مفاهيم سطح بالا , شايستگي در ميان موضوعات در سطح متوسط و تأثير پيشنهاد جزئيات در سطح پيكسل اطمينان يابند.

در چند رسانه اي , نويسندگان نرم افزار مجبورند اطمينان يابند كه تشبهي كه آنها استفاده مي‌كنند از طريق قفسه فايل‌ها به تجربه زندگي واقعي بدون از دست دادن هرگونه خصوصيات جديد رسانه خواهند بود.

در سال 1995 Richard Coyne بيان كرد كه چگونه پذيرش تشبيهات معين چند رسانه‌اي مي‌تواند بر روي اينكه چطور طراحان بايد كارگيري تشبيهات در مدت روند طراحي به يك طراحي نزديك مي شوند تأثير داشته باشد , طراح مي‌تواند از مناظر متفاوت يك وظيفه معين آگاه شود.

روشها

مقدمه‌اي بر ISO 13 407

كيفيت استفاده ارزيابي وقتيكه در انتهاي فرآيند توسعه انجام گيرد به سبب استفاده محدود مي‌باشد مگر اينكه نويسندگان نرم افزار اين قصد را داشته باشند كه زود برنامه‌اي مطابق روز ايجاد كنند. ارزيابي درباره كاربران عادي محصول مورد نظر , يا اعتبار بر مبناي كاربر بايد در تمام مراحل فرآيند طراحي , از اولين مدل‌هاي نمونه تا پيش از مراحل عرضه به وجود آيد. استانداردهاي آماده ارائه ISO 13 407 يك چارچوبي براي فعاليت هاي متمركز به ارائه محصول جديد كاربر اماده مي‌كنند كه مي‌تواند با محيطهاي متعدد ارائه محصول جديد سازگار باشد ؛ از يك نوع آبشار مستقيم فرآيند توسعه تا يك نوع تكراري محيط

استانداردهاي ISO 13 407 همانطور كه نمايش داده شد روي فرآيند توسعه متمركز است. دو پروژه تكميلي اخير كه به وسيله كميته اروپائيان اداره مي‌شد , كتابهاي مرجع روش‌هايي كه مي‌تواند براي تكميل استاندارد استفاده شود را ارائه كرده است ؛ پروژه‌هاي RESPECT , INSE.

اين پروژه ها راجع به جمع آوري , امتحان كردن و ترقي كردن روش‌هاي طرز كار براي ارزيابي مبتني بر كاربر و لوازم مورد نياز استخراج و نمايش مبتني بر كاربر مي‌باشند.

اين مدل شامل پنج مرحله است , چهارتاي آن به طور ضمني به يك حلقه مي‌پيوندد. اگرچه روندي كه در بالا به طور مختصر شرح داده شد تكراري به نظر مي‌آيد. اما مطمئناً به چيزهايي بستگي دارد تا اينگونه نباشد : ممكن است به يك مدل آبشاري چرخه زندگي تبديل شود اگر كه واقعاً نياز باشد تنها يك بار با دقت انجام شود. (‌در اين حالت , واقعاً توجه بيشتري روي نيازهاي كاربر و ارزيابي كاربر نسبت به آنچه يك نفر به طور عادي انتظار دارد در يك سيستم متداول توسعه بيابد , وجود دارد ) يا توسعه چرخه زندگي مدل 7 ( كه در آن مرحله ارزيابي به عنوان علامتي از مرحله خصوصيات ديده شده است ) اگر چه , سود واقعي اين مدل زماني پديدار مي‌شود كه براي راهنمايي يك فرآيند توسعه تكراري استفاده شود.

پاراگراف‌هاي ذيل يك خلاصه در مورد اينكه در هر مرحله فرآيند چه چيزي بايد روي دهد ارائه مي‌كند. اين موضوع مهم است كه روي تغيير وضعيت از نوعي به نوع ديگر از هر مرحله تا مرحله بعد تأكيد كنيم كه يك در تكميل موفقيت آميز اين فرآيند يك مرحله بسيار تعيين كننده است و مهم است كه تا زمانيكه تمام جنبه‌ها برآورده شده‌اند و اطلاعات تأمين نشده اند , به مرحله بعد حركت نكنيد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته کامپیوتر با موضوع ارزيابي چند رسانه‌اي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید