دانلود پایان نامه کارشناسی رشته عمران با موضوع تزینات سنگی

تعداد صفحات پایان نامه: 185 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تزئینات سنگ

مقدمه :

سنگ يكي از قديمي ترين مصالحي است كه بشر از بدو زندگي بر روي زمين شناخته است و از آن براي تهيه وسائل مختلف زندگي و همين طور بناي آثار خود سود جسته است . در آثار به دست آمده از جوامعي كه در دوره پارينه سنگي مي زيسته اند ، ابزار كار و اسلحه سنگي ديده شده است . بعد از آن ، اين مصالح فراوان و در دسترس در ساخت بناي ساختمان پرستشگاه ها به كار رفت كه بناي مونوليت ها و تري ليت ها از آن جمله اند .

اين بناها بعداز هزارها سال در تمام جهان به جاي مانده اند تا پيام انسانهاي نخستين را به ما برسانند . در دوره نوسنگي به كارگيري سنگ در ساختمان افزايش مي يابد و بعدها با شناخت بيشتري كه بشر از خواص به كارگيري سنگ هاي گوناگون و ابزار فلزي سبه دست مي آورد ، آثار متنوع و به جاي ماندني از جمله تنديسها ، پرستشگاه ها ، مقابر و كاخ هاي عظيمي از خود به يادگار مي گذارد كه هر يك به عنون عجايب دنياي قديم شناخته شده اند

اين ابنيه در آغاز با قطعات تخته سنگ و بدون ملات ساخته شده اند و در بعضي از آنها از بست و قلاب و اتصالات فلزي استفاده شده است . بعدها بشر ملاتهاي گوناگوني را شناخت و به كار گرفت و به اين وسيله از سنگ هايي با ابعاد كوچك تر استفاده كرد .

برخي از سنگ هاي تزئيني را به طرف مختلف به صورت صفحاتي مي برند و در كف و در نما ، پله ها ، كف پنجره و غيره مورد استفاده قرار مي دهند . نبايد از ياد برد كه مخلوط خرده سنگ با بعضي از مواد چسنبده ، مهم ترني مصالح را در ساختمان تشكيل مي دهد . بتن ، ملات ها ، موزاييك و بعضي از قطعات پيش ساخته از آن جمله اند .

امروزه تنها در ساختمان هاي يادبود و مانند آنها تماماً سنگ به كار گرفته مي شود . اما فراواني و مقاومت آن در مقابل عوامل محيطي باعث شده است كه در قسمت هايي كه ساختمان به زمين مربوط مي گردد يا نقاطي يكه تحت فشار بيشتري مي باشند و به استحكام بيشتري نياز دارد ، از آن استفاده شود.

منشا شكل گيري :

سنگ ها و خرده سنگ ها :

دو فرآيند كوه زايي و كوه سايي در زمين موجب پديد آمدن محصولات سنگي مي شود . شناخت اين دو پديده ما را از شناسايي بهتر انواع سنگ ها كمك مي نمايد .

عوامل هوازدگي يا كوهسايي در زمين شناسي ، هر يك از چند روندي را كه باعث خرد شدن و تغيير شكل مواد سخت سطح زمين و موادي كه با جو در تماس هستند ، هوازدگي مي نامند . به دليل پديده هوازدگي است كه كوهستان ها خصوصيات فيزيكي و شيميايي خود را از دست مي دهند . عوامل فرسايش و هوازدگي به دو گروه شيميايي و فيزيكي تقسيم مي شوند .

هوازدگي شيميايي :

محصول هيدراتاسيون ، انحلال ، هيدروليز ، اكسيداسيون و يا عكل العمل آب هاي اسيدي با املاح تشكيل دهنده سنگ هاست .

هوازدگي فيزيكي : كه بدون هيچگونه تغييرت شيميايي است ، باعث خرد شدن سنگ ها و تغيير شكل آنها به دانه هاي ريزتر مي شود . اين پديده توسط عواملي چون يخبندان ، تغييرات حرارت در جو و در نتيجه انقباض و انبساط ، قوه جاذبه زمين ، رشد گياهان ، باد ، جريان آب و عمل جانوران و مانند اينها شكل مي گيرد .

نتايج مهم ناشي از هوازدگي ، تشكيل خاك و رسوباتي همچون بوكسيت (منبع اصلي تهيه آلومينيوم ) و خاك هاي حاصلخيز و تغيير ماهيت دي اكسيد كربن موجود در جو مي باشد .

عوامل كوه زايي : اگر در واقع تاثيرات هوازدگي را بر پوسته زمين يك فعاليت تحليل برنده برجستگي ها بدانيم و به عنوان يك پديده خارجي بشناسيم ، فشارهاي درون كره مذاب را كه بر پوسته جامد زمين وارد مي شوند ، مي توان فرآيند كوه زايي و خشكي زايي ناميد .

اين فشارها تاثيرات گوناگوني بر روي پوسته زمين مي گذارند و تغيير شكل پوسته زمين را كه گاه در طي ساليان دراز و گاه در مدت زمان كوتاهي انجام مي شوند از اين نيرو سرچشمه مي گيرند . عمده تغييرات عبارتند از :

چين ها : در اثر فشار ، لايه هاي زمين به صورت پيچ و موج هايي در مي آيند كه البته در همه انواع سنگ ها ممكن است اين موج ها پديد آيد ولي در سنگ هاي رسوبي بهتر مشاهده مي گردند و اندازه آن از چند سانتي متر تا چندين كيلومتر متغيير است .

شكستگي ها : تجارب آزمايشگاهي علاوه بر مشاهدات عيني نشان داده اند كه اغلب سنگ ها در برابر نيروي كشش ، مقاومت بسيار كمتري نسبت به نيروي فشار نشان مي دهند . شكستگي ها بيشتر حاصل كشيده شدن سنگ ها هستند و در سنگ هاي سطح زمين رخ مي دهند ، شكستگي هاي طبقات سنگي زمين مي تواند در جهت و اندازه هاي مختلف از چند ميليمتر تا چند كيلومتر باشند .

از انواع شكستگي ها ، ترك با درز مي باشد كه بدون تغيير مكان جداره ها اتفاق مي افتد . ترك ها معمولاً پس از مدتي توسط مواد رسوبي پر مي شوند . درزها براساس زاويه صفحه آنها ، وضعيت درز نسبت به طبقات سنگي اطراف و نحوه تشكيل تقسيم بندي مي شوند .

گسلها : در صورتي كه پديده شكستگي با جابه جايي بخش هاي طرفين آن همراه باشد گسل به وجود مي آيد . اگر گسل ها در سنگ هاي لايه لايه واقع شود به آساني قابل تشخيص است ، معمولاً عوامل فرسايش مانع از ديدن اختلاف سطح بين دو قطعه زمين مي شوند .

آتشفشان : مي دانيم كه در مركز زمين به علت وجود حرارت زياد مواد تحت فاشر فراوان قرار دارند كه در اثر فعل و انفعالات داخل زمين مواد مذاب به طرف پوسته حركت مي كنند و رفته رفته سرد مي شوند ولي گاه از جايي كه پوسته زمين نازكتر است به طرف خارج فوران مي نمايند ، كه اين پديده گاه آرام و گاه با انفجار همراه است .

زلزله : زمين لرزه از ديگر پديده هاي ناشي از فعاليتهاي دروني زمين است و از لرزشهايي كه در اثر شكستن و حركت تند و سريع قطعات شكسته شده در بخش هاي سطحي زمين رخ مي دهد سرچشمه مي گيرد . اگر مقدار انرژي آزاد شده زياد باشد ، عوارض طبيعي و مصنوعي مناطق نزديك به كانون بروز نيرو منهدم مي شوند و محيط اطراف به شدت مي لرزد و گسله هاي موجود فعال و با گسلهاي جيديد پديد مي آيند .

 منشا ساختماني سنگها :

سنگ ها از تجمع كاني ها حاصل مي شوند . بعضي از سنگ ها از يك نوع و بعضي از چند نوع كاني تشكيل شده اند ، كاني ها مواد جامد ، طبيعي ، معمولاً متبلور ، غيرآلي و همگن هستند كه تركيب شيميايي نسبتاً ثابتي دارند . كاني ها تشكيل شيميايي نسبتاً ثابتي دارند . كاني هاي تشكيل دهنده سنگها يا به اصطلاح كاني هاي سنگ ساز ، برحسب انواع سنگ ها به سه گروه كافي هاي ماگمايي ، رسوبي و دگرگوني به شرح زير تقسيم مي شوند .

سنگهاي آذرين :

سنگ هاي آذرين از انجماد مواد مذاب دروني از زمين به وجود مي آيند . مواد مذاب كه خود از ذوب سنگ هاي پوسته يا گوشه زمين به وجود مي آيند ، تركيب سيليكاتي دارند و ماگما ناميده مي شوند . تركيب شيميايي ماگما متنوع است . بعضي سيليس زياد ماگماي اسيدي و بعضي سيليس كمتر و در عوض عناصر آهن ، منيزيم و كليسم بيشتري دارند . ماگماي بازي .

دماي ماگما بيش از 700 درجه سانتيگراد است در اين مذاب جوشان ، گازها ، قطعات بلور در حال رشد و قطعات سنگي كنده شده از سنگ هاي درون زمين وجود دارد.

ماگمايي كه به سطح زمين رسيده باشد .

بيشتر گازهاي خود را از دست مي دهد ، در اين حال به آن گدازه مي گويند . از انجماد گدازه در سطح زمين سنگ هاي آتشفشاني به وجود مي آيد ، ماگما ممكن است در اعماق زمين يا در شكستگي ها و يا آشيانه هاي ماگمايي تدريجاً انجماد يابد . در اين حال به سطح زمين نمي رسد و سنگ آذرين دروني به وجود مي آيد .

علت اصلي اختلاف فوران هاي آتشفشاني ، نوع گدازه است . گدازه هاي بازيك گرانروي كمتري دارند و گازها به آساني خارج مي شوند . در انواع انفجاري مقدار سيليس ماگما زياد و گرانروي آن نيز بيشتر از نوع قبلي است . ثابت كرده اند كه هر قدر مقدار سيليس يك ماگما بيشتر باشد اتصال اتم ها براي تشكيل كاني ها ، با ايجاد بلورهاي درشت همراه است و همين امر موجب گرانروي بيشتر ماگما مي شود . در حالي كه در ماگماي بازيك شبكه مولكولي كاني ها كوچك تر و گرانروي كمتر است .

در ماگماي اسيدي ، گازها و بخار آب به آساني خارج نمي شوند و تجمع آنها موجب ازدياد فشار دروني و در نتيجه انفجار شديد مي شود كه در آتشفشان هاي اسيدي پديده ي شناخته شده اي به شمار مي آيد . ( جدول رده بندي سنگ هاي آذرين )

يك ماده ي مذاب ممكن است در اعماق و يا در نزديكي سطح زمين سرد شود . در اين حالت دو نوع سنگ به وجود مي آيد كه از نظر شيميايي و كاني شناسي شبيه به هم هستند ولي از نظر بافت با يكديگر شبيه به هم هستند ولي از نظر بافت با يكديگر متفاوت هستند . بنابراين هر سنگ آذرين دروني يك معادل بيروني خواهد داشت.

به اين ترتيب در جدول فوق ، با تركيب كاني شناسي و بافت هفت نوع سنگ آذرين آشنا شديم و دانستيم فراوان ترين سنگ هاي آذرين كدام هستند .

سنگ هاي پرسيليس به علت وفور كوارتز و فلدسپات ظاهري روشن دارند و سنگ هاي كم سيليس و به اصطلاح بازيك ( و خيلي بازيك ) به علت وفور كاني هاي آهن و منيزيم رنگ تيره تر از خود ظاهر مي سازند . به اين ترتيب با توجه به رنگ سنگ ( به شرط آنكه سطح تازه شكسته ي سنگ در نظر گرفته شود ) مي توان تا اندازه اي به تركيب سنگ پي برد .

 بافت سنگ هاي آذرين :

به طور كلي ، هر قدر سرعت سرد شدن كندتر باشد ، تعداد مراكز تبلور كمتر است و يون ها فرصت كافي براي مهاجرت به سوي مراكز تبلور را خواهند داشت . اين امر سبب مي شود تا تعداد بلورها اندك ولي بزرگ باشند ، در عوض اگر سرعت سرد شدن سريع باشد تعداد مراكز تبلور بيشتري به وجود مي آيد كه اين امر سبب تشكيل بلورهاي كوچك تر مي شود . در نهايت اين حالت سنگ هاي آذرين بيروني پديد مي آيند .

سنگ هاي فاقد بلور و به اصطلاح شيشه اي چون به سرعت سرد مي شوند ، يون هاي موجود در مايع مذاب فرصت بستن ندارند و ساختمان منظم بلورين حاصل نمي شود . در واقع ، به علت انجماد سريع ،‌ يون ها بي حركت مي شوند و حالتي شبيه مايع ( فاقد نظم و ترتيب بلوري ) در آنها به وجود مي آيد . اين همان شيشه ي طبيعي است كه بعضي از سنگ هاي آتشفشاني از آن دسته اند به طور كلي سنگ هاي آذرين را به انواع درشت بلور ، ريز بلور و شيشه اي ( فاقد بلور ) طبقه بندي مي كنند . البته بافتي به نام پرفيري زمينه اي فاقد بلور يا ريز بلور قرار دارند . وجود اين بافت حاكي از آن است كه سنگ در دو مرحله سرد شده است . مرحله ي اول در اعماق ، شروع به سرد شدن مي كند و بلورهاي درشت تشكيل مي شوند . مرحله دوم در مسير حركت و نزديك شدن به سطح زمين به علت سرد شدن نسبتاً سريع بلورهاي ريز تشكيل مي شوند و سرانجام در سطح زمين به علت سرد شدن سريع ماگما بلوري تشكيل نمي شود و شيشه خميره ي سنگ را تشكيل مي دهد

در بعضي از سنگ ها هيچ بلوري ديده نمي شود . مانند ابسدين كه شبيه شيشه ي سياه شكسته است و يا منظره ي قير مانند دارد . بافت و اسفنجي نيز در سنگ پا و پوكه ي معدني ديده مي شود كه به علت خروج گازها از گدازه ي در حال انجماد ، چنين سنگ هاي حفره داري به وجود مي آيد .

سنگ هاي رسوبي :

فرايند هوازدگي ، سنگ هاي قديمي را به تدريج متلاشي و تبديل به قطعات كوچك تر مي كند . عوامل فرسايش مثل آب هاي جاري ، باد ، امواج و يخ هستند . نيروي جاذبه مواد حاصل از هوازدگي سنگ هاي بستر را حمل و آنها را خردتر مي كند . اين مواد را رسوبات مي گويند . ذرات ماسه در تلماسه هاي صحرايي ، گل رس در مرداب ، ريگ در بستر رودخانه ، حتي گرد و خاك روي وسايل منزل مثال هايي در مورد اين فرايند بي وقفه هستند . در نهايت رسوبات در محل هايي جديد مثل دريا ، درياچه و صحراها ته نشين ( رسوب گذاري ) و به صورت لايه هايي روي هم جمع مي شوند .

رسوبات از تجمع خرده سنگ ها ، كاني ها در سطح زمين يا در اثر رسوب شيميايي مواد محلول در آب حاصل مي شوند .

رسوبات نرم در ار عوامل مختلف سنگ سخت تبديل مي شوند ، اينها همان سنگ هاي رسوبي هستند كه به صورت لايه هايي در طبيعت قابل رويت هستند . اهميت سنگ هاي رسوبي در اين است كه حدود 34 سطح قاره ها را مي پوشانند و محتوي فسيل اند كه يكي از ابزارهاي مهم در مطالعه ي گذشته ي زمين است . در سنگ هاي رسوبي شواهد زيادي از منشاء رسوبات و شرايط محيط رسوب زدگي آنها وجود دارد .

سنگ هاي رسوبي محل ذخيره و انتقال آب هاي زيرزميني هستند و به علت وجود ذخاير زغال سنگ ، نفت خام ، گاز ، آب زيرزميني ، نمك و كاني ها ي مختلف مثل آهن ، اهميت اقتصادي دارند . بعضي از سنگ هاي رسوبي در ساختمان سازي ، جاده سازي و توليد سيمان ، گچ و آهك كاربرد دارند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه عمران با موضوع تزینات سنگی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید