دانلود پایان نامه کارشناسی رشته کامپیوتر : كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 • چكيده:

با توجه به پيشرفت روز افزون علوم و فنون و افزايش منابع علمي، ايجاد فهرستهاي جديد از منابع علمي، كاهش و كمبود فضاهاي آموزشي نياز به كتابخانه هاي ديجيتالي و سيستم هاي آموزش از راه دور روز به روز بيشتر احساس مي شود به همين دليل سيستمي توزيع شده براي كتابخانه رقمي و آموزش از راه دور طراحي گرديد كه اين پروژه در واقع پياده سازي بخشي از اين سيستم تحت عنوان سيستم اطلاع رساني مي باشد.

در راستاي انجام اين پروژه در ابتدا يكسري تحقيقات در زمينه كتابخانه رقمي و آموزش از راه دور صورت گرفت تا مرجع مناسبي براي مطالعات باشد براي اين منظور بر روي تعدادي از پروژه هاي انجام شده در اين زمينه نيز تحقيقاتي به عمل آمد بعد از انجام تحقيقات يك بخش از سيستم كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي تحت عنوان سيستم اطلاع رساني تحليل، طراحي و پياده سازي شد.

در راه انجام و توسعه كتابخانه وقمي و آموزش از راه دور مشكلات زيادي وجود دارد. فرضيات قديمي كه در مورد جنبه هاي تكنيكي، اجتماعي و اقتصادي و قانوني اين كار وجود دارد باعث بروز مشكلاتي شده است. از طرفي نمودن امكانات لازم و منابع لازم توسعه اين كار را در كشور ما با مشكلاتي مواجه كرده است.

مقدمه

يكي از گنجينه هاي گرانبهاي كتابخانه انگلستان، كتاب خطي بي همتايي است مربوط به قرن 11 ميلادي. اين كتاب خطي در سال 1700 به كتابخانه تحويل داده شد و 30 سال بعد در حادثه آتش سوزي از ميان رفت. با سوختن جلد و بعضي از صفحات كتاب، كتاب پيش از بيش رو به نابودي گذاشت در نتيجه در سال 1800 تصميم براين گرفته شد كه هر برگ اين كتاب را در فريم محافظت شده اي قرار دهند و در سال 1993 كتابخانه انگلستان پروژه الكترونيكي كتاب خطي را آغاز كرد.

دسترس الكترونيكي به منابع اطلاعاتي از طريق تلاشهاي همه جانبه بين المللي براي گسترش اتصال پذيري شبكه ها، افزايش پهناي باند مخابراتي، توليد ابزارهاي نوين و از همه مهمتر افزايش قابليت عملكرد متقابل سيستم‌ها روز به روز بيشتر مي شود. اطلاعات رقمي موجود در محيط باز و تقريباً غيرقابل كنترل شبكه جهاني از نظر كميت هر سال 10 برابر مي شوند و همچنين تعداد كاربران نيز به صورت انفجاري افزايش مي يابد و اين مسائل ومشكلات موجود بر سر آموزش به صورت فيزيكي و كتابخانه هاي سنتي آدمي را به سمت توليد اين سيستم ها پيش مي برد . ما نيز ضمن تعريف يك سيستم آموزش از راه دور و كتابخانه رقمي به پياده سازي قسمتي از اين پروژه پرداخته ايم تا عملي شدن آن مشخص گردد.

در اين پروژه در ابتدا تحقيقي در مورد پروژه هاي كتابخانه رقمي و آموزش از راه دور موجود صورت گرفته است و توضيحي در مورد J 2EE و پايگاه داده استفاده شده در اين پروژه مطرح شده است و مفصول بعد برچگونگي طراحي و پياده سازي سيستم اطلاع رساني مربوط به پروژه كتابخانه رقمي و آموزش از راه دور مطرح شده است.

به اميد آنكه اين پروژه بتواند راهگشاي پروژه هاي برتر در سالهاي آينده باشد.

1- معرفي و تاريخچه كتابخانه رقمي:

با گسترش روز افزون اينترنت بحث كتابخانه ديجيتالي بسيار مهم و گسترده شده است. در اينجا ما به طور مختصر تاريخچه كتابخانه ديجيتالي را مورد بحث قرار مي دهيم. در ابتدا با يك تعريف عمومي از كتابخانه ديجيتالي شروع مي كنيم و بعد تاريخچه كتابخانه آن و پروژه هاي موجود را مورد بررسي قرار مي دهيم.

به طور كلي كتابخانه هاي ديجيتالي عبارتند از بسط منطقي كتابخانه هاي فيزيكي در جامعه اطلاعات الكترونيكي. منظور از بسط منطقي اين است كه كتابخانه هاي ديجيتالي كه در واقع همان راه كتابخانه هاي سنتي را ادامه مي دهند و از منابع و سرويس هاي موجود استفاده مي كنند و منظور از افزايش منطقي آن است كه از طريق كتبخانه هاي ديجيتالي مي توانيم سرويس هاي جديد و موقعيت هاي جديدي را براي نوع بشر تهيه كنيم.

تحقيق و توليد كتابخانه هاي ديجيتالي كار آساني نمي باشد چرا كه شامل عناوين زيادي از جمله كتابداري و كامپيوتر و اطلاعات مي باشد مانند ايندكس[1] گذاري اطلاعات و بازيابي[2] آنها، مديريت پايگاه داده و …

دقيقاً شخص نمي باشد كه اولين كتابخانه ديجيتالي در چه زماني وارد صحنه شده ولي آنچه مسلم است اين است كه مفهوم آن تا زمان 1980 وارد نشده بود. خروج و توليد كتابخانه هاي ديجيتالي در اين مرحله به دليل وجوددو نيروي مهم صورت گرفت. اول توليد تكنولوژي ديجيتالي به خصوص در Multimedia و شبكه كه باعث ايجاد بازدهي بيشتر و ايجاد راه كارهاي جديدتر در پردازش و مديريت اطلاعات بود و دوم مردم خواهان روشهايي بودند كه بهتر بتوانند اطلاعات مهم را به اشتراك بگذارند و به دنبال روشهاي جديد در تحقيق و آمرزش بودند. بنابراين سيستم هاي كتابخانه ديجيتالي ايجاد شدند.

بسياري از كتابخانه هاي ديجيتالي اوليه در واقع انواع تنوعي از مجموعه هاي ديجيتالي و سيستم هاي اطلاعاتي بودند. منابع اطلاعات شخصي، اطلاعات مربوط به سازمانها و گروهها از اين نمونه ها مي باشد.

در سال 1989، پروژه شبكه جهاني اينترنت شروع شد و بسيار سريع گسترش پيدا كرد. كاربران مي توانستند جستجو كنند و هم چنين يك node در شبكه ايجاد كنند و اطلاعات را در آن قرار دهند، كه برخي از افراد اين پروژه را شروع حقيقتي كتابخانه ديجيتالي ناميدند.

امروزه ديگر سد زمان و مكاني كه در تحقيقات وجود داشته كم شده و دانشجويان و محققين و به طور عموم تمامي افراد به راحتي مي توانند به تمامي اسناد مهم دنيوي دسترسي داشته باشند بدون اينكه محدوديتي در زمان و مكان داشته باشند كه اين امر، تماماً به خاطر به وجود آمدن كتابخانه ديجيتالي مي باشد.

در طول سال 1990 پروژه كتابخانه رقمي به صورت يك فعاليت بزرگ تجربه اي بود بسياري از پيشرفتهاي مهم در زمينه تكنولوژي كتابخانه ديجيتالي در نتيجه تحقيقاتي كه توسط NSF و JICS صورت گرفته مي باشد. در سال 1999 به صورت بين المللي شروع به گسترش كردند و NSF برنامه تحقيق كتابخانه ديجيتالي خود را به فعاليت مشابه كه توسط JISC صورت مي گرفت پيوند داده است و نتيجه تحت عنان فعاليتهاي بين المللي كتابخانه رقمي JISC-NSF قرار گرفت.

اهدافي كه در اين سه سال برنامه نويسي وجود داشت عبارت بودند از:

 1. جمع آوري مجموعه اي از اطلاعات كه به خاطر محدوديتهاي سايز و فاصله و … قابل دسترس يا استفاده نيستند.
 2. توليد يك تكنولوژي جديد و اينكه آيا اين تكنولوژي براي استفاده مجموعه اي از كاربران توزيعي براي پيدا كردن و فرستادن اطلاعات مناسب است يا نه.
 3. محاسبه مزاياي بين المللي اين تكنولوژي.

پروژه هاي مهمي كه از سال 1994 شكل گرفت عبارتند از:

 1. كتابخانه رقمي دانشگاه كارنكي ملون Informedia.
 2. كتابخانه رقمي دانشگاه بركلي.
 3. كتابخانه رقمي دانشگاه كاروليناي شمالي.
 4. پروژه Red Sage.
 5. كتابخانه رقمي Amico.
 6. كتابخانه رقمي دانشگاه هاروارد.
 7. كتابخانه رقمي دانشگاه Maryland.
 8. كتابخانه رقمي دانشگاه stanford.
 9. شبكه كتابخانه رقمي در اندونزي.
 10. كتابخانه رقمي JSTOR.
 11. كتابخانه رقمي Xerox Parc.
 12. كتابخانه رقمي دانشگاه TVLIP.
 13. كتابخانه رقمي IBM.
 14. كتابخانه رقمي يونان باستان.
 15. كتابخانه رقمي NCSTR.
 16. كتابخانه رقمي ACM در ويرجينيا.
 17. كتابخانه رقمي SWAN.

كه در ادامه به معرفي برخي از اين پروژه ها مي‎پردازيم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه سيستم كتابخانه رقمي و آموزش الكترونيكي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید