دانلود پایان نامه کارشناسی تعريف ISO 9001-2000 در خط توليد Disa


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 مركز آموزش علمي و كاربردي گروه سايپا

پروژه كارآموزي

 عنوان پروژه:

 تعريف ISO 9001-2000 در خط توليد Disa

 استاد راهنما:

جناب مهندس رحيميان

 نام و نام خانوادگي:

هادي لطيف ياسوري – اسحاق كريمي

رشته:

كنترل كيفي قطعات خودرو

مقدمه

سه استاندارد اوليه سري ISO 9000 سال 2000……… 1

نماي كلي ISO 9001-2000………………………. 2

محتواي ISO 9001-2000………………………… 2

مراحل هفت گانه بهبود فرآيند………………. 11

تشريح فرآيندگيري………………………… 15

خط مشي كيفيت و اهداف كيفيت……………….. 16

تشريح فرآيندهاي ريخته گري………………… 17

نظامنامه سيستم مديريت كيفيت سازمان………… 19

روش اجرايي انبار………………………… 20

روش اجراي منابع انساني…………………… 21

روش اجراي كنترل…………………………. 22

روش اجراي واحد تعميرات و نگهداري (فني)…….. 23

روش اجراي آموزش…………………………. 24

روش اجراي توليد محصول در خط ……………… 25

تهيه و بازنگري و تصويب…………………… 26

نظامنامة‌كيفيت (Quality Manual)………………… 32

طراحي و توسعه…………………………… 39

كليات………………………………….. 47

دستورالعمل اپراتوري DISA 230………………. 51

دستورالعمل اپراتوري ديزاكول (Disa cool)……….. 71

دستورالعمل اپراتوري قالبگيري خط ديزا………. 78

دستورالعمل اپراتوري حمل و نقل جرثقيل………. 86

دستورالعمل اپراتوري اپراتور لرزه………….. 90

دستورالعمل اپراتوري اپراتور ذوب گير……….. 91

دستورالعمل اپراتوري رانندة‌ ليفتراك………… 92

دستورالعمل اپراتوري كار با پورينگ…………. 94

دستورالعمل اپراتوري ايمني و بهداشت اشعة‌مادون قرمز… 95

دستورالعمل تعيين سطوح مهارتي پرسنل………… 97

نمودار ارتباط بين واحدها………………… 100

نمودار دسته بندي فرآيندها……………….. 101

فرآيند توليد (وروديها تا تحويل به انبار)….. 102

چارت سازماني نيروي انساني خط ديزا………… 103

نمودار OPC…………………………….. 104

پيوست شماره دو…………………………. 105

پيوست شماره سه…………………………. 111

پيوست شماره چهار……………………….. 112

پيوست شماره پنج………………………… 116

 پيشگفتار

در اين بخش به معرفي يكي از خطوط ريخته‌گري چدن مجموعه سايپا، شركت ماليبل سايپا، مي‌پردازيم.

فرايند ريخته‌گري چدن بسيار تخصصي بوده و پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارا مي‌باشد. بطوركلي در اين روش توليد پنج بخش عمده بطور همزمان همكاري مي‌كنند:

  1. واحد ذوب: كه فرآيند توليد ذوب را منطبق با شاخص واحد توليد، توليد مي‌نمايد.
  2. واحد مدار ماسه: كه فرآيند توليد ماسه را منطبق با شاخص واحد توليد به منظور قالب‌گيري ماسه‌اي در خط توليد (كه توسط ماشين‌هاي خاصي انجام مي‌گيرد)، توليد مي‌نمايد.
  3. واحد ماهيچه‌گيري: كه فرآيند توليد ماهيچه را منطبق با شاخص واحد توليد و نيز با قالب‌هاي ارائه شده به واحد ماهيچه‌گيري،‌ توليد مي‌نمايد.
  4. واحد توليد: كه فرآيند توليد نهايي يعني توليد قطعة مورد نظر مشتري را منطبق با خواسته‌ها و نيازهاي مشتري، منطبق با «شاخص‌هاي مشتري» توليد مي‌نمايد.
  5. واحد كنترل توليد: فرآيند نظارت و كنترل توليد ذوب، توليد مدار ماسه، توليد ماهيچه و توليد قطعات را بر عهده دارد.

واحد توليد

خط توليدي كه مدنظر مي‌باشد به خطوط «ديزاماتيك» معروف مي‌باشند.

ماشين ديزا در دنيا به اين نام شناخته شده است.       (Disa Matic)

اين ماشين قادر است اشكال مختلفي از اجسام را در دو نيمه بر روي قالب‌هاي ماسه‌اي حك شده توليد نمايد. سپس توسط دستگاهي كه شبيه به يك قوري است مذاب آمادة بارريزي در آن نگهداري مي‌شود. اين دستگاه كه آنرا «پورينگ» مي‌نامند قابليت بارريزي (ذوب‌ريزي) بطور دستي و اتومات را دارا مي‌باشد. بدين وسيله ذوب به داخل قالب‌هاي ماسه‌اي فشرده وارد مي‌شود و شكل قطعة مورد نظر بارريزي مي‌شود. قطعاتي نظير: فلنچ (طبق)، ركابي، سيلندر كاليپر يا فلايويل، كاسه چرخ، انواع ديسكها، ديسك كلاچ، ديسك ترمز و هر قطعة صنعتي ديگر بدين ترتيب توليد مي‌شود.

مقدمه

سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد        وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌كرد

آنچه كه گذشتگان برايمان ميراث گذاشتند، و بزرگترين سرماية ما آيندگان است، بي‌شك توليدات علمي و فرهنگي و آثار بجا ماندة دانشمندان قديم است. شايد در مقطعي از تاريخ دچار تطاول شديم. حتي نتوانستيم نه آنكه آنرا حفظ كنيم بلكه به نقصان و كاستي رسيديم.

گاهي به گذشته كه مي‌انديشيم چنان غرق غرور و شعف مي‌شويم كه امروز ايران (عصر معاصر، بويژه دورة قاجار) را به نسيان مي‌سپاريم. حتي آيين زرتشت نيز ضمن بيان جهان‌بيني توحيدي به يك ايدئولوژي جهان شمول مي‌پردازد. آري: پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك.

اين موضوع به غايت از لحاظ مذهبي، فرهنگي و اجتماعي قابل تعريف با نظام‌هاي كنترل كيفيت مي‌باشد و بوضوح ملموس است. با گريز به گذشته و يادآوري غناي فرهنگ، سنن و آداب ايراني در گذشته و همينطور زمان حال خواستيم آينده‌اي مبتني بر اين پيشينه را به تصوير بكشيم.

از سويي استانداردهاي جهاني مدني و فرهنگي كه راه درازي تا تكامل را در پيش دارند، از قديم تاكنون بخش اعظمي را مديون تمدن ايران زمين بوده‌اند. پس مي‌توانيم باهمتي همگاني نه مثال ژاپن در برابر امريكا در علوم، تكنولوژي پيشرفته و اقتصاد، بلكه دوباره مثال ايران باستان در برابر دنيا را يادآور شويم.

روش اجرایی انبار

1- هدف:

هدف از تدوین این روش جهت تحویل و انبارش مواد ورودی – محصولات و… و لازم الاجرابودن آن در سازمان می باشد.

2- دامنه اعتبار:

شرکت سازمان می باشد

3 – مراجع: – ISO9001: 2000

4 – تعاريف: – ISO9001: 2000

5- روش اجرا:

مسئولیت تدارکات و پشتیبانی واحد دیزا بعهده رئیس خط دیزا به کمک واحد انبار می باشد.

روش اجرا: مطابق شرح فعالیتها و دستور العمل واحد انبار اجرا می گردد.

الف – تحویل قطعات تولیدی واحد تولید دیزا به انبار

ب- دریافت اولیه مورد نیاز واحد تولید دیزا

ج- دریافت ابزار و ماشین آلات مورد نیاز واحد تولید دیزا

د- دریافت لوازم ایمنی و بهداشت

ه- دریافت و تامین سایر نیازمندیهای واحد تولید دیزا و بطور کل تدارکات و پشتیبانی واحد تولید توسط واحد انبار انجام می شود.

شرح: نيازمندیها توسط سرپرت، کارشناس، رئیس خط تولید بترتیب تایید می شود و در صورت موجود بودن در انبار فرم دریافت کالا از انبار توسط رئیس خط تولید تهیه می شود و به انبار ارسال می گردد و در صورت عدم موجودی انبار فرم درخواست تهیه می شود. در مرحله بعد تایید کالا توسط رئیس خط صورت می گیرد و توسط رئیس تحویل گرفته می شود.

6 – پیوست:

در صورت نیاز (مثلا: نقشه کالا)

7 – سوابق:

روش اجرایی منابع انسانی

1 – هدف:

تامین پرسنل و نیروی انسانی کارآمد

2 – دامنه اعتبار:

خط تولید دیزا می باشد.

3 – مراجع:

4 – تعاریف:

بر اساس تعریف مشاغل در خط تولید دیزا مطابق چارت نیروی انسانی پرسنل و نیروی انسانی کارآمد و متخصص صورت می گیرد.

5 – روش اجرا:

مسئولیت تامین نیروی انسانی متناسب با نیازمندیهای خط تولید دیزا بر عهده رئیس خط تولید با کمک رئیس کارگزینی می باشد. این امر مطابق آیین نامه ها و دستورالعملهای واحد کارگزینی صورت می گیرد.

6 – پیوست:

7 – سوابق:

کلیه سوابق مرتبط با این روش اجرایی و دستورالعملهای آن مطابق روش اجرایی کنترل سوابق یکپارچه به شماره 021-1-QS حفظ و نگهداری می شود.

 روش اجرایی كنترل

1 – هدف:

تولید قطعات سالم – جلوگیری از تولید قطعات نامنطبق و كاهش ضايعات مطابق روش اجراي كنترل.

2 – دامنه اعتبار:

خط تولید دیزا

3 – مراجع:

شاخصها نقشه‌ها منطبق با نیازمندیهای مشتری

4 – تعاریف:

5 – روش اجرا:

مسئولیت کنترل در حین تولید با رئیس خط تولید دیزا با کمک واحد کنترل می باشد.

6 – پیوست:

7 – سوابق:

کلیه سوابق مرتبط با این روش اجرایی و دستورالعملهای آن مطابق روش اجرایی کنترل سوابق یکپارچه به شماره 021-1-QS حفظ و نگهداری می شود.

 روش اجرایی واحد تعمیرات و نگهداری (فنی)

1 – هدف:

تعمیر ماشین آلات در کمترین زمان ممکن و نگهداری به جهت کاهش توقفات فنی و رعایت اصول پیشگیرانه در راستای افزایش تولید و تولید سالم

2 – دامنه اعتبار:

واحد تولید دیزا

3 – مراجع

4 – تعاریف:

5 – روش اجرا:

مسئولیت این بخش به عهده رئیس خط دیزا با کمک واحد تعمیرات و نگهداری می باشد. این امر مطابق با دستور العمل واحد تعمیرات و نگهداری انجام می گیرد.

6 – پیوست:

7 – سوابق:

کلیه سوابق مرتبط با این روش اجرایی و دستورالعملهای آن مطابق روش اجرایی کنترل سوابق یکپارچه به شماره 021-1-QS حفظ و نگهداری می شود.

2-1-1- تهیه و بازنگری و تصویب

نظامنامه کیفیت دربرگیرنده سیاستهای کیفی مدیریت در راستای خط مشی و اصول نظام کیفیت می باشد. این نظام نامه را، رئیس سیستمها و روش تهیه ؛ توسط نماینده مدیریت تایید و توسط مدیریت عامل تصویب می گردد.

2-1-2- توزیع نظامنامه

2-1-2-1- نظامنامه کیفیت برای مدیریت عامل معاونین و مدیران و روسای کلیه واحدهای سازمان ارسال می گردد.

فهرست گیرندگان نظامنامه مطابق فرم شماره 005-9-QS می باشد.

2-1-3- تجدید نظر نظامنامه

2-1-3-1 نماینده مدیریت حداقل هر سال یک بار با همکاری رئیس سیستمها و روشها، نظامنامه را مورد بازنگری قرار می دهد تا اطمینان حاصل کند که:

الف- ضوابط و ترتیبات پیش بینی شده برای دستیابی به اهداف کیفی این سازمان مناسب وکافی باشد.

ب – نیازمندیهای مذکور در نظامنامه سازمان و همچنین سایر الزامات و استانداردهای مرتبط با محصولات سازمان تامین شده است.

2-1-4- سوابق

سوابق تغییرات و تجدید نظر این نظامنامه کیفیت نیز در صفحه بعد درج می گردد و رسیدهای دریافت نظامنامه و فصلهاب تجدید نظر شده آن توسط گیرندگان نسخه های کنترل شده نزد واحد سیستمها و روشها نگهداری می گردد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه تعريف ISO 9001-2000 در خط توليد Disa

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید