دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر با موضوع تلفن اينترنتي

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه و تعاريف

مفهوم “تلفن اينترنتي” يا به اصطلاح “IP Telephony” از آنجا نشأت مي‌گيرد که مي‌خواهيم از شبکه‌هاي مبتني بر پروتکل اينترنت (IP) در کاربردهايي چون تلفن استفاده کنيم. در واقع از زماني که امکان انتقال صدا از طريق شبکه‌هاي اينترنتي (مبتني بر IP) گسترش يافته است، موضوع “تلفن اينترنتي”، به موضوعي مهم در صنعت مخابرات جهان تبديل شده است؛ موضوعي که نقطة عطفي در همگرايي سرويس‌هاي مخابراتي نيز خواهد بود. چرا که دو شبکة متفاوت از نظر مقررات و سياستگذاري را به يکديگر پيوند داده است:

1- شبکه تلفني سوئيچينگ عمومي (PSTN) که همة کشورها به صورت گسترده از آن استفاده مي‌کنند و

2- شبکة اينترنت که مبتني بر تکنولوژي سوئيچينگ بسته‌اي است.

البته اصطلاح “IP Telephony” تعاريف مختلفي بين مهندسان و سياستگذاران دارد؛ در اين مقاله، اين اصطلاح به معني يک روش کلي براي انتقال صدا، فاکس و سرويس‌هاي وابسته از طريق شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي مبتني بر IP، به کار مي‌رود.

تولد “تلفن اينترنتي”از موضوعات کليدي که توجه سياستگذاران، قانونگذاران و صنعت‌گران حوزة مخابرات را به خود جلب کرده است، اين حقيقت است که امروزه، اينترنت و ديگر شبکه‌هاي مبتني بر IP به صورت روزافزون جايگزين شبکه‌هاي تلفن سوئيچينگ مداري مي‌شوند و با اصلاح شبکه‌هاي زيرساخت و يا استقرار زيرساخت‌هاي جديد، اين روند جايگزيني، روز به روز، سرعت بيشتري به خود مي‌گيرد.

يکي از سرويس‌هايي که بر اساس اين تغيير و تحول متولد شده است، “تلفن اينترنتي” است. توسعة اين شبکه حداقل از دو ديدگاه قابل بررسي است:

1- از نظر کاربران: سرويس “تلفن اينترنتي” امکاناتي را جهت اراية خدمات صوتي با قيمتي ارزان فراهم مي‌کند. همچنين امکان انتقال انواع داده (ديتا) را نيز مهيا مي‌کند که امکان اراية آن از طريق شبکه سوئيچينگ مداري (تلفن معمولي) وجود ندارد.

2- از نظر صنعت: مزيت اصلي تکنولوژي “تلفن اينترنتي”، همگرا کردن سرويس‌هاي مختلف صوتي، ديتا و تصوير و اراية همزمان خدمات مختلف و همچنين، تعريف سرويس‌هاي جديد براي کاربران است. به اين ترتيب، فعالان عرصة اراية خدمات مخابراتي، مي‌توانند با سرمايه‌گذاري کم و مخارج عملياتي پايين، طيف وسيعي از سرويس‌ها را در اختيار کاربران خود قرار دهند.

تاکنون چندين اپراتور بين‌المللي مخابرات عمومي (PTO) اعلام کرده‌اند که همة ترافيک بين‌المللي خود را به ساختار مبتني بر IP منتقل خواهند کرد و به منظور انجام اين تغيير و انتقال، سرمايه‌گذاري لازم را نيز انجام داده‌اند. يکي از دلايل اصلي اين تغيير و تحول، هزينة پايين انتقال ترافيک از طريق شبکه‌هاي مبتني بر IP است. برخي برآوردها نشان مي‌دهد که با استفاده از اين تکنولوژي، انتقال ترافيک با هزينه‌اي برابر با يک‌هشتم هزينة انتقال از طريق شبکه سوئيچينگ مداري امکان‌پذير است.

سرعت رشد “تلفن اينترنتي”اگرچه در مورد پيش‌بيني آهنگ رشد “تلفن اينترنتي” اختلاف‌نظر وجود دارد، اما همة صاحب‌نظران بر اين باورند که رشد اين تکنولوژي نسبتاً سريع خواهد بود. آمارها نشان مي‌دهد ترافيک صوتي که در جهان از طريق شبکة اينترنت منتقل مي‌گردد، با رشد 23درصدي نسبت به سال 2002، 11درصد کل ترافيک صوتي را در سال 2003 به خود اختصاص داده است.

از طرف ديگر، بايد توجه کرد که هم‌اکنون در دنيا حتي خطوط سوئيچينگ مداري (تلفن معمولي) نيز به طور روزافزوني زير بار انتقال اطلاعاتي غير از صوت قرار گرفته‌اند. در اين رابطه، آمارهايي که ITU-T ارايه کرده است، تعداد خطوط بين‌المللي مربوط به شبکة تلفن معمولي را که از آنها براي برقراري ارتباطات ديتا استفاده شده است، با خطوط بين‌المللي که مخصوص انتقال ديتا هستند مقايسه مي‌کند. اين آمار در جدول 1 آمده است:

محل استقرار خطوط تعداد خطوط مورد بررسي درصد خطوطي که مربوط به شبکه PSTN (تلفن معمولي) است درصد خطوطي که مخصوص انتقال ديتا است

اروپاي غربي 162000 32% 68%

آسيا 53000 41% 59%

آمريکاي جنوبي 18000 46% 54%

کاراييب 12000 82% 18%

اين آمارها بيانگر اين حقيقت است که بسترهاي مخابراتي تلفني که تا سال‌هاي قبل، فقط وظيفة برقراري ارتباطات صوتي را بر عهده داشتند، امروزه به مسيرهايي پرترافيک جهت نقل‌وانتقال انواع مختلفي از اطلاعات مخابراتي تبديل شده‌اند که لزوماً از نوع صوت نيستند. تغييراتي که در نوع ترافيک عبوري از شبکه‌هاي تلفني ايجاد شده، باعث شده است که اهداف طراحي اين شبکه‌ها نيز تغيير کند و شبکه‌هاي مخابراتي جهت انجام مأموريت‌هاي جديد اصلاح گردد. در بسياري موارد، اصلاح شبکه‌هاي سوئيچينگ مداري موجب رشد بازار مخابرات و به طور خاص، رشد بازار “تلفن اينترنتي” شده است.

فشار اقتصادي “تلفن اينترنتي” روي PTOها

سرويس “تلفن اينترنتي” تأثير اقتصادي فراواني بر فعاليت شرکت‌هاي مخابراتي تلفني گذاشته است و به عنوان جدي‌ترين رقيب سيستم‌هاي تلفني رايج، چالش‌هايي را براي اين شرکت‌ها ايجاد کرده است. اينکه “تلفن اينترنتي” توانسته است رقيبي جدي براي بازار مخابرات تلفني باشد، دو دليل عمده دارد:

اولاً، کاربرد و توسعة “تلفن اينترنتي” به همگرا شدن سرويس‌هاي صوتي و تصويري و ديتا منجر شده و باعث شده است که ديگر نيازي به سرمايه‌گذاري جداگانه روي هر کدام از اين سرويس‌ها نباشد و سرمايه‌گذاري فقط روي يک تکنولوژي که همان “تلفن اينترنتي” باشد، صورت پذيرد؛ اين امر باعث کم شدن هزينه‌هاي عملياتي توسعة شبکه‌هاي مخابراتي شده است.

ثانياً، رشد اين تکنولوژي مانع موجود بر سر راه رقابت در عرصة اراية خدمات تلفني را حذف کرده است؛ به طوري که صاحب‌نظران صنعت مخابرات بر اين باورند که راه‌اندازي يک سرويس VOIP (تلفن اينترنتي) که توان رقابت در عرصه مخابرات را داشته باشد، به مراتب آسان‌تر و کم‌هزينه‌تر از همتاي سوئيچينگ مداري خود است.

از آنجا که قيمت پاية مکالمات “تلفن اينترنتي”، قيمت‌هاي مصوب PTO ها را شکسته و موجب کاهش اين قيمت‌ها شده است، اين شرکت‌ها مجبور شده‌اند سرويس‌هاي جديدي صوتي ارايه کنند تا قسمتي از درآمد ازدست‌رفتة خود را جبران کند. به همين دليل و با وجود اينکه PTOها در برابر حضور “تلفن اينترنتي” به عنوان يک تکنولوژي جديد در عرصه مخابرات، مقاومت مي‌کنند، اکثر تحليل‌گران صنايع مخابراتي بر اين باورند که آيندة بازار “تلفن اينترنتي” بسيار درخشان است. مدير شرکت Global Crossing (شرکتي که ارايه‌کننده سرويس‌هاي يکپارچه بر روي زيرساخت‌هاي خصوصي بر مبناي IP است) اين باور تحليل‌گران صنايع مخابراتي را قبول دارد و مي‌گويد: همچنان فرصت رقابت بين “تلفن اينترنتي” و شبکه PSTN در بخش‌ها و کاربردهاي مختلف مخابراتي وجود دارد، اما از نظر استفاده و هزينه، “تلفن اينترنتي” نيز برتر خواهد بود.

پيشرفت تکنولوژي “تلفن اينترنتي” و مقايسه آن با شبکه PSTNنظرها و ايده‌هاي مختلفي که در ارتباط با تکنولوژي “تلفن اينترنتي” ارايه مي‌گردد، نشان مي‌دهد که اين تکنولوژي هنوز به بلوغ نرسيده و مراحل رشد خود را طي مي‌کند. در مقام مقايسه بايد گفت که امروزه صاحب‌نظران مسائل ارتباطي کمتر دربارة شبکه‌هاي PSTN و سيستم‌هاي TDM صحبت مي‌کنند؛ اين امر ناشي از آن است که تکنولوژي شبکه‌هاي PSTN دوران بلوغ خود را سپري کرده است و کاملاً اميد مي‌رود که شبکه‌هاي متداول سوئيچينگ مداري صوتي در آينده‌اي نزديک جاي خود را به شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي صوتي بدهند. آمارها نيز اين موضوع را تأييد مي‌کنند؛ آماري که ITU-T درسال 2002 از رشد بازار تکنولوژي “تلفن اينترنتي” ارايه کرده است، نشان مي‌دهد در سال 2000، چهارميليون دقيقه ترافيک صوتي از طريق شبکه “تلفن اينترنتي” منتقل شده است و در سال 2001 اين مقدار به شش‌ميليون دقيقه رسيده است. همچنين درآمد حاصل از بازار تجهيزات “تلفن اينترنتي” که در سال 1998، حدود 279ميليون دلار بود، تا سال 2005 به بيش از 10ميليارد دلار خواهد رسيد.

دورنماي “تلفن اينترنتي” در ايران

تحولات و فعاليت‌هاي اخير در حوزة مخابرات جهاني و جهت‌گيري آن به سمت ايجاد و توسعة شبکه‌هاي مبتني بر سوئيچينگ بسته‌اي، تأثيراتي را بر سياست‌ها و فعاليت‌هاي اخير شرکت مخابرات ايران گذاشته است. از آن جمله، اجراي پروژه PAP (يا اينترنت پرسرعت) است که مي‌تواند زيرساخت مناسب را جهت گذار از شبکه سوئيچينگ مداري به يک شبکه سوئيچينگ بسته‌اي در داخل کشور فراهم کند.

يکي از مباحث مهم در اين زمينه، لزوم راه‌اندازي سرويس‌هاي متنوع ديتا در کشور است. هرچند مسئولان بر آن هستند که با خصوصي‌سازي در مخابرات، سرعت اين تحولات را در کشور افزايش دهند و بدنة غيرقابل‌انعطاف و دولتي مخابرات کشور را با بخش خصوصي تعويض کنند، اما به نظر مي‌رسد ضعف و شفاف نبودن قوانين، حرکت در اين مسير و همسو شدن با تحولات جديد تکنولوژي را دچار اخلال کرده است.

اهميت اين مسئله در حوزة ديتا و به ويژه “تلفن اينترنتي” بيشتر است؛ به عنوان مثال، حرکت به سمت ايجاد شبکه “تلفن اينترنتي” و گذر از تکنولوژي قديمي سوئيچينگ مداري به شبکه‌هاي مبتني بر IP، ملاحظات مختلفي را از جمله تنظيم مقررات مطابق با شرايط کشور و همچنين توجه به ابعاد فني مسئله، مي‌طلبد. هرچند در سال‌هاي اخير، تغيير بعضي سياست‌هاي مخابرات در حوزه سوئيچينگ مي‌تواند حاکي از اثرگذاري تحولات جديد بر تفکر حاکم بر مخابرات کشور باشد (که از آن جمله مي‌توان به برنامه‌ريزي براي عدم توليد سوئيچ‌هاي مداري از سال 1385 اشاره کرد)، اما اين تغييرات براي پيشبرد اهداف مخابرات کافي نيست. براي حرکت در اين مسير بايد گام‌هاي اساسي‌تري برداشته شود و استفاده از تجربيات ديگر کشورها مي‌تواند در اين زمينه کارساز باشد. با توجه به اينکه در بسياري از کشورهاي پيشرفته براي ايجاد شبکه‌هاي “تلفن اينترنتي” تحولات اساسي صورت گرفته است، مي‌توان حداقل در ابعاد فني با استفاده از تجربة اين کشورها، ايجاد و توسعه شبکه فعلي ديتا را که در ابتداي راه قرار دارد، به گونه‌اي پيش برد تا در آينده با مشکلات کمتري مواجه شود.

پتانسيل گذر از شبکه PSTN و حرکت به سمت IP Telephony در کشور

هرچند اراية “IP telephony” در کشور، به نظر مشکل مي‌آيد، ولي با توجه به فعاليت‌هاي جديد در حوزة مخابرات کشور در زمينة گسترش شبکه ديتا توسط بخش خصوصي که در قالب پروژة PAP انجام مي‌گيرد، مي‌توان انتظار داشت در صورت اتخاذ راهکارهاي قانوني توسط دولت و با اتکا به توانمندي بخش خصوصي، بتوان در چند سال آينده، طيف وسيعي از سرويس‌هاي متنوع چندرسانه‌اي را از جمله IP Telephony، بر مبناي اين شبکه و با قيمتي مناسب، در اختيار کاربران قرار داد.

اراية سرويس VoIP يا تلفن اينترنتي توسط برخي شرکت‌هاي خصوصي در کشور، مدتي انعکاس وسيع خبري داشت و تحليل‌هاي جسته و گريخته راجع به ماهيت آن و خسارت‌هايي که شرکت مخابرات از اين محل ديد و همچنين، علل عقب‌ماندن مسئولان مخابراتي از تحولات مخابرات در محافل و مطبوعات مطرح شد. در اين مقاله ابتدا سرويس VoIP با سرويس تلفن معمولي مقايسه شده است و ميزان کاربردآن در سطح دنيا مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه تاثيرات اين تکنولوژي از جنبه‌هاي گوناگون در کشور مورد بحث قرار گرفته است و ابهاماتي که در رابطه با عملکرد شرکت مخابرات ايران در اين راستا وجود دارد، عنوان شده است:

1- تعاريف و توضيحات فني

در يک شبکه مخابراتي، گيرنده و فرستنده مستقيماً به هم متصل نمي‌شوند، بلکه بين آنها يک زيرشبکه وسيع ارتباطي وجود دارد که نقش برقرارکننده ارتباط را به عهده دارد. در اين شبکه‌ها انتقال اطلاعات، به دو روش صورت مي‌گيرد: سوئيچينگ مداري و سوئيچينگ بسته‌اي. آشنايي اجمالي با اين دو روش، از جهت بيان مقدمة فني بحث لازم است:

1-1) سوئيچينگ مداري

 در اين روش براي انتقال اطلاعات بين دو کاربر، ابتدا عمليات سيگنالينگ (فرايندي که ارتباط بين مبدا و مقصد را ايجاد مي‌کند؛ مانند شماره‌گيري در تلفن) بين مبدأ و مقصد صورت مي‌گيرد. در مرحه بعدي يک کانال ارتباط فيزيکي بين مبدا و مقصد بر قرار مي‌گردد که از طريق آن اين دو نقطه مي‌توانند به تبادل اطلاعات بپردازند. در روش سوئيچينگ مداري، اگر کانالي توسط گيرنده و فرستنده اشغال شود، براي هيچ کاربر ديگري مقدور نخواهد بود که با اين دو کاربر ارتباط برقرار کند و بايد تا آزاد شدن کانال، منتظر بماند. به عبارت ديگر تا زماني که ارتباط بين دوکاربر قطع نشده، کانال به طور اختصاصي در اختيار آنان خواهد بود هر چند که اطلاعاتي ردوبدل نشود.

1-2) سوئيچينگ بسته‌اي

 در اين روش، اطلاعات به قطعات کوچکي به نام بسته، تقسيم مي‌شود و ضمن اضافه کردن اطلاعات لازم براي بازسازي اصل پيام، هر بسته به طور جداگانه به مرکز سوئيچ ارسال مي‌گردد. در اين روش، وقتي يک بسته توسط ورودي سوئيچ دريافت شد، در حافظه سوئيچ ذخيره مي‌گردد تا يک خط براي ارسال آن آزاد شود.

 ماهيت شبکه‌هاي سوئيچ بسته‌اي به گونه‌اي است که به کاربران اجازه مي‌دهد از يک پهناي باند به صورت اشتراکي استفاده نمايند. به همين دليل، شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي نسبت به شبکه‌هاي سوئيچينگ مداري که هر کاربر به صورت اختصاصي پهناي باند را در اختيار دارد، بسيار ارزان‌تر هستند. ارزان بودن و گستردگي شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي، طراحان تجهيزات مخابراتي را بر آن داشته است تا اين تجهيزات را به گونه‌اي طراحي کنند که بتوانند بر مبناي شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي به ارايه سرويس بپردازند.

يکي از گسترده‌ترين و پرکاربردترين شبکه‌هاي سوئيچينگ بسته‌اي، شبکه اينترنت است. اين شبکه که بر اساس پروتکل IP عمل مي‌نمايد، تحولي عظيم در صنايع مخابراتي به وجود آورده است؛ به طوري که اکثر سازندگان تجهيزات مخابراتي، به توليد تجهيزات مبتني بر پروتکل IP  روي آورده‌اند.

 2- نقش سرويس تلفن اينترنتي در ارتباطات تلفني دنيا

سرويس‌هاي معمولي تلفن، از طريق شبکة  PSTNيا Public Switch Telephon Network، بين دو کاربر ارتباط صوتي برقرار مي‌کنند. اين شبکه بر پايه سوئيچنگ مداري عمل مي‌کند؛ لذا دو کاربر در حين ارتباط، به صورت اختصاصي از يک خط ارتباطي با پهناي باند مشخص استفاده مي‌کنند. همين مسئله باعث شده است که هزينه ارتباطات بين‌شهري و يا خارج از کشور، بر اساس اين سرويس بسيار گران باشد.

اما در سال‌هاي اخير، طراحان تجهيزات مخابراتي امکاني را فراهم آورده‌اند تا بتوان از طريق شبکه اينترنت، ارتباط صوتي برقرار نمود که با توجه به استفاده کاربران اينترنت از پهناي باند به صورت اشتراکي، اين ارتباط بسيار ارزان‌تر از شبکه PSTN است.

اين سرويس که در واقع ارايه سرويس صوتي از طريق شبکه اينترنت است، (Voice      over IP) يا  VoIPناميده مي‌شود و در دهه اخير با استقبال فراوان کاربران روبرو شده است. نمودار 1 رشد تعداد خطوط VoIP را در آمريکا از سال 1999 تا  2007 نشان مي‌دهد. همان‌طور که ديده مي‌شود، در سال 1999 تعداد خطوط VoIP، حدود 50 هزار خط بوده است که اين تعداد در سال 2004، به 6.5 ميليون خط افزايش يافته است و  پيش‌بيني مي‌شود که تا سال 2007، به حدود 19 ميليون خط برسد.

نکته‌اي که بايد در مورد سرويس VoIP به آن اشاره کرد اين است که ارايه سرويس صوتي از طريق شبکه اينترنت نسبت به تلفن عادي، از کيفيت پائين‌تري برخوردار است؛ اما با توجه به هزينه بسيار کمتر  VoIPنسبت به ارتباط تلفني عادي و ارايه سرويس‌هاي متنوع تصويري و صوتي و متني، که به سرويس VoIP اضافه شده است (VoIP به انضمام سرويس‌هاي صوتي و تصويري و متني سرويس IP Telephony را به وجود مي آورد)، ميزان استفاده از اين سرويس را به شدت در ميان کاربران افزايش داده است و بازار جديدي را در ارتباطات تلفني ايجاد کرده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کامپیوتر با موضوع تلفن اينترنتي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید