دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته صنایع غذایی درباره بسته بندی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

چکيده

با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد .

يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .

مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها .

برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد .

در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .

مقدمه

با توجه به اهميت و گستردگي توليد مواد غذائي در جهان و اهميت آن در زندگي روزمره جوامع بشري ، بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با آن حائز اهميت بسياري است در وضعيف کنوني روابط بين المللي ، غذا به عنوان محصولي استراتژيک در تعيين بسياري از معيارهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و سنتي نقش مهمي ايفاء مي کند بنابراين مسئله حفظ نگهداري و توزيع مواد غذائي نيز اهميت شاياني مي يابد چرا که بدون اهميت دادن به نگهداري مواد غذائي بدليل آمادگي ماهيتي آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبيل ميکروار گانيسم ها ، تغييرات شيميائي و فيزيکي ، آنزيمها و غيره قسمت عمده اي از اين مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اينجاست که صنعت بسته بندي ميتواند به عنوان مهمترين عامل در جلوگيري از ضايع شدن مواد غذائي عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .

در بسياري از کشورها بسته بندي به عنوان جز غير قابل تفکيکي از فرايند توليد مواد غذائي محسوب مي شود به طوري که ، در کشور آمريکا سالانه بيش از 50 ميليارد دلار صرف صنايع بسته بندي مي شود .

آمار منتشره نشان ميدهد که تقريباً هر ساله 20 درصد غذائي جهان به دليل شرايط نا مناسب نگهداري و بسته بندي از بين رفته و اين رقم در پاره اي از کشورهاي جهان سوم به 50 در صد نيز ميرسد در حاليکه در صورت بسته بندي مناسب و خوب ميتوان اين ضايعات را به حداقل ميزان يعني حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضايعات و جلوگيري از آن يکي از معضلات اصلي کشور ما نيز مي باشد بطوريکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزي هر سال ضايع ميگردد . اين در حاليست که با توجه به جمعيت بالا و سطح پائين توليد داخلي هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهي مواد غذائي ميباشيم .

اهميت سرمايه گذاري در بخش صنعت بسته بندي از آمار مربوط به مواد و هزينه اختصاص داده شده به اين بخش در کشور هاي پيشرفته کاملاً مشهود است بطوريکه در کشوري نظير آمريکا هزينه هاي صرف شده براي بسته بندي بيش از 100 دلار به ازاي هر نفر در سال مي باشد و صنايع بسته بندي يکي از مهمترين بخشهاي مصرف کننده مواد خام مي باشد ، بطوريکه 8 درصد از کل فولاد و آلومينيوم ، 20 درصد از کاغذ و مقواي توليدي ، 20 درصد از کل پلاستيک توليدي ،65 درصد از فيلم ها و لفافهاي پلي اتيلني ، 96 درصد از شيشه هاي توليدي بجزء شيشه هاي مسطح و 99 درصد از کل سلوفان توليدي در اين کشور به صنايع   بسته بندي اختصاص دارد و تنها در طول يکسال 124 ميليون جعبه مقوائي ، 29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون جعبه مقوائي ،29 ميليون ظرف شيشه اي ، 51 ميليون قوطي فلزي ، 42 ميليون کيسه پلاستيکي ، 13 ميليون قوطي فلزي مخصوص آشاميدنيها ، 18 ميليون ظرف مقوائي مخصوص شير و 10 ميليون بطري شيشه اي 250 ميلي ليتري مخصوص شير در زمينه بسته بندي مواد غذائي مورد استفاده قرار گرفته است .

در ضمن بايد اشاره کرد که در سالهاي اخير داده هاي آماري نشان ميدهد که صنايع بسته بندي مواد غذائي بيشتر در جهت استفاده از پلاستيکها و ظروف آلومينيومي پيش ميرود و رفته رفته استفاده از شيشه ها و ظروف استيل کاهش مي يابد جدول (1-1) آمار مربوط به مقدار مصرف مواد بسته بندي مختلف در سالهاي 1981و1991 را نشان مي دهد .

در کشور ما نيز در سالهاي اخير پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي در زمينه بسته بندي مواد غذائي صورت گرفته است ولي هنوز کاستي هاي عمده اي در اين زمينه وجود دارد طبق آمار منتشره براي سالهاي اوليه دهه 70 مجموع توليدات مواد غذائي کشور متجاوز از 40 ميليون تن مي باشد و طبق برآوردها براي بسته بندي اين مقدار ماده غذائي 433 هزار تن مواد اوليه بسته بندي نياز است و اين در حالي است که مواد اوليه و ظروف توليدي بسته بندي در داخل کشور در حدود 67 هزار تن مي باشد . جدول (1-2) وضعيف توليدات داخلي و صنايع غذائي کشور و نياز آنها به انواع بسته بندي را نشان مي دهد .

بسته بندي :

ظرف بسته بندي به يک سري از ظروف ،بسته ها ، بطريها ، پاکتها و غيره اطلاق مي شود که اصلي ترين وظيفه آنها ، نگهداري و محافظت از محصول داخل آنهاست . در جوامع در حال تغيير امروزي ، بسته بندي به شکلي روز افزون ، نقش پيچيده اي پيدا کرده است بسته بندي بعنوان يکي از ابزارهاي مهم بازارياي ، سالهاست که نقش اساسي خود را آشکار کرده است شرکتها و دولتها نيز براي افزايش توان رقابت خود در بازارهاي بين المللي به آن توجه بسيار نموده اند در شرايط کنوني رقابت در بازار آزاد و همچنين سيستم توزيع بصورت سوپرمارکتها و فروشگاههاي بزرگ زنجيره اي باعث شده که بسته بندي در حقيقت نقش يک فروشنده خاموش را بر عهده داشته باشد يکي از نشانه هاي قوت و ضعف صنعت غذائي يک کشور سطح فرهنگ و دانش فني و تکنولوژيکي در ارتباط با بسته بندي محصولات غذائي آن کشور است از اين روست که در کشورهاي پيشرفته صنعتي يک سوم تا نصف هزينه توليد مواد غذائي به مواد و ماشين آلات بسته بندي اختصاص دارد به همين علت در اين کشور ها ميزان ضايعات غذا از توليد تا بسته بندي در سطح نازلي است ، در حالي که همانطور که اشاره گرديد ، اين رقم در کشور هاي در حال توسعه به دليل نارسائي هاي مختلف که مهمترين آنها مربوط به بسته بندي مي شود به حدود 30 تا50 درصد مي رسد .

.1-1 کارکردهاي بسته بندي :

بسته بندي مواد غذائي يکي از مهمترين و حساس ترين مراحل توليد يک ماده غذائي است و اگر آنگونه که بايد و شايد به اين امر توجه نگردد ، تمام زحماتي که براي توليد بهينه ماده غذائي بکار گرفته مي شود به هدر خواهد رفت با بسته بندي نمودن مواد غذائي مي توان از ضايعات آنها جلو گيري کرده طول مدت نگهداري آنها را افزايش داد و نيز غذائي سالم به مصرف کننده عرضه نمود .

بدين منظور با استفاده از بسته بندي محيطي در اطراف ماده غذائي فراهم       مي گردد که منجر به ايجاد حداقل فساد و کاهش کيفيت غذا در حين نگهداري آن خواهد شد ايجاد چنين محيطي به نوع محصول غذائي بسته بندي شده نيز بستگي دارد براي مثال بهترين روش براي بسته بندي گوشت ، نگهداري آن در فضاي حاوي نسبت معيني از اکسيژن و دي اکسيد کربن مي باشد ، در غير اينصورت دچار آب رفتگي و تيرگي رنگ مي گردد .

در مورد سبزيجات ، پديده تنفس اين محصولات بعد از برداشت و در حين نگهداري بايد در نظر گرفته شود ،لذا بسته بندي مناسب در اين مورد بسته بندي است که بصورت سدي در مقابل نفوذ رطوبت عمل نموده ولي تا حدودي در برابر اکسيژن و دي اکسيد کربن نفوذ پذير باشد بدين ترتيب مي توان امکاناتي را ايجاد نمود تا محصولات توليد شده در فصول مختلف ، درديگر فصلها نيز قابل استفاده باشند و محصولات کشاورزي را بتوان بدون تغيير در کيفيت آنها ، از محلي به محل ديگر انتقال داد .

بسته بندي چهره کالاست و خريدار از طريق آن محصول را شناسائي مي کند ، ضمناً محافظ و نگهدارنده کالا و مواد غذائي در برابر عواملي است از قبيل ضربه ، ارتعاش ، متلاشي شدن ، ميکروار گانيسمها ، گازها و فشار ناشي از آنها رطوبت و شرايط جوي مختلف و حشرات بسته بندي مي تواند بعنوان عاملي جهت توقف عابران در برابر ويترين عمل نمايد که بستگي به جذابيت و سليقه در انتخاب بسته بندي دارد بعلاوه بسته بندي مناسب ، حمل و ذخيره سازي مواد غذائي را نيز آسانتر مي کند .

در راستاي تامين اهداف فوق ، استحکام ، شفافيت و قابليت چاپ بسته نيز از پارامترهاي مهم در انتخاب بسته بندي مناسب مي باشد . نکته ديگر در انتخاب بسته بندي مناسب ، تاثير آن بر روي محيط زيست است بسته بندي در حقيقت جزئي از محصول توليدي است که توسط مصرف کننده استفاده نمي گردد ، در نتيجه اگر مجدداً قابل مصرف نباشد بايد دور ريخته شود مسلماً کمترين آسيب به محيط زيست زماني حاصل مي شود که بسته بنديهايي با قابليت بازيافت و استفاده مجدد بکار گرفته شود .

بطور کلي بسته بندي محصولات غذائي ، مهمتر و حساستر از بسته بندي ساير کالاهاست . دلايل اين مسئله را مي توان بصورت زير بيان نمود :

  1. بسياري از مواد غذائي فرآوري شده را اصولاً بدون بسته بندي نمي توان عرضه کرد .
  1. مواد غذائي در معرض آلودگي ، فساد ، تابش نور و در نهايت تغيير خواص شيميائي و حسي مي باشند و يکي از بهداشتي ترين و بي ضررترين روشهاي نگهداري آنها بسته بندي است .
  2. چون مواد غذائي را مي توان در بسته هاي کوچک و مناسب براي يک نفر يا يک خانواده در يک يا چند وعده غذائي عرضه کرد ، مي توان به کمک آن اطلاعات ، روشهاي نگهداري و مصرف ، موارد ايمني ، آثار جانبي و غيره را به اطلاع مصرف کننده رساند .
  3. در خصوص برخي از غذاها ، ماده غذائي در بسته بندي بايد قابل رويت باشد زيرا مصرف کننده مايل است از وراي بسته کيفيت مطلوب ماده غذائي را مشاهده نمايد .

به اين دلايل ، بسته بندي صحيح ، بهداشتي و جذاب مواد غذائي را بايد عامل عمده موفقيت در بازاريابي داخلي و بين المللي کالا دانست .

بطور خلاصه بسته بندي به معني تهيه ظرف ، محافظ يا سيستمي است که سلامت کالاي مظروف خود را در فاصله توليد تا مصرف حفظ کند و آن را از ضربات ، صدمات لرزش ، فشار و غيره مصون دارد . از سوي ديگر بسته بندي به معناي سيستمي است که موجبات ايجاد ارتباط بين توليد کننده و توزيع کننده را از يک طرف و مصرف کننده را از طرف ديگر فراهم مي سازد .

بدين ترتيب بسته بندي سيستمي است مرکب که هم وظيفه حفاظتي و هم وظيفه ارتباطي و اطلاع رساني را بر عهده دارد .

.1-1-1عامل محافظت کنندگي :

نقش بسته بندي در کمک به نگهداري مواد غذائي نقشي چند گانه است :

محافظت غير فعال ، زمانيست که بسته بندي مستقل از تکنيک هاي تهيه و نگهداري ماده غذائي باشد مثل بسته بندي بيسکويت ها .

محافظت فعال : زمانيست که بسته بندي وابسته به تکنولوژي توليد و نگهداري ماده غذائي بوده يا زمانيکه طراحي بسته بندي به عنوان عامل حياتي در نگهداري محصول صورت گرفته باشد مثل بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده يا بسته بندي هاي خوراکي در تمام موارد ، اولين نيازي که توسط قوانين نيز با در نظر گرفتن مصرف کننده وضع گرديده است خنثي بودن بسته بندي در ارتباط با محصول است بدين معني که بسته بندي خود تحت هيچ شرايطي نبايد موجب فساد يا تجزيه گردد براي يک محصول معين ، بسته بندي ممکن است ساده يا پيچيده باشد (پيچيده بدين معني که بسته بندي ممکن است از چند لايه که از مواد مختلف ساخته شده اند) تشکيل شده باشد که خود اين مجموعه در يک بسته بندي خارجي که عموماً جعبه هاي مقوائي است قرار گرفته باشند .

در چنين بسته بنديهاي پيچيده اي ، هر لايه عمل محافظتي لايه هاي ديگر را تکميل   مي کند . بسته بندي هاي مرکب بايد به صورت کامل با توجه به تمام عوامل مرتبط با نگهداري در نظر گرفته شوند .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته صنایع غذایی درباره بسته بندی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید