دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی درباره تله تكست (TELETXT)


دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

 چكيده:

در راستاي آشنايي هر چه بيشتر دانشجويان با سيستم هاي جديد اطلاع رساني در اين پروژه به معرفي و بيان سيستم تله تكست (TELETEXT) از نقطه نظر شكل ارسال چگونگي دريافت و مشخصات سيستم پرداختيم. سيستمي كه از نظر شما مي گذرد مربوط به سيستم CCIR تله تكست B مي باشد كه به سيستم جهاني تله تكست معروف است و در حال حاضر در كشور انگليس از اين سيستم استفاده مي شود.

بخشي از پروژه (فصل دهم) به معرفي و نحوه عملكرد بردهاي سيستم تله تكست SONY پرداخته است در اين فصل با روند انجام كار به همراه شكل مدارهاي مربوطه آشنا خواهيد شد.

تله تكست (TELETEXT) چيست

  • تاريخچه:

   در يونان باستان مردم براي كسب آگاهي به شهر دلفي (DELFHI) سفر مي كردند تا در معبد آن شهر به نام اركل (ORACLE) با خدايشان زئوش (ZEUS) مشورت كنند. البته بيشتر در مورد مسائل غيبي با كاهنان آنجا آنجا مشورت مي كردند. بيشتر بينندگان جديد تلويزيون ديگر مجبور نيستند هيچ مسافتي را سفر كنند بلكه آنها اكنون به وسيله مناسبي جهت مشورت با اركل (دريافت آزاد اخبار از طريق خطوط كد شده الكترونيكي- طرح شركت انگليسي IBA) نيازمندند.

   شركت BBC سيستمي به نام CEEFAXرا با ظرفيت ديتايي برابر 2 صفحه در هر ثانيه عرضه كرد. مشخصات اين سيستم عبارتند از 32 صفحه،24 سطر در هر صفحه و 32 كركتر در هر سطر. سرويسهاي تله‏تكست با عملكردي در مقياس وسيع، از اواسط دهه هفتاد ميلادي شروع شد. شرايط حاكم بر سرويس هاي اطلاعاتي پيام، اساساً، بر پايه سيستم انگليسي استوار بود. شركتهاي BBC و IBA با يكديگر تشكيل يك كميسيون دادند تا براي ارسال پيام از تركيب بهترين مشخصات سيستم‏هاي اوليه، استاندارد واحدي اختراع كنند. تا ژانويه سال 1974 اين استاندارد مشترك جديد شكل گرفت و به نام تله تكست سرويس دهي را شروع كرد. در سال 1976 با اضافه كردن امكانات بيشتر، استاندارد كمي تغيير كرد. آزمايشها روي قطعه جديد نشان داد كه سيستم مي توانست براي پهناي باند كمتر تصوير نيز استفاده شود. سيستم تله تكست پيشرفته (United Kingdon) UK، اكنون در سطح بين المللي بنام سيستم جهاني تله تكست (World System Teletext)WST شناخته شده است. فرانسه سيستم خودش را كه بنام ANTIOPE مشهور است توسعه داد. اين سيستم عملكرد پيچيده تري نسبت به تله تكست داشت. ويژگي خاص اين سيستم شكل ارسال آن است يعني ارسال ديتا روي خطوط تلفن.

2-1-تله تكست يا پيام نما چيست؟

سيستم پيام نما به بينندگان اجازه ميدهد تا بتوانند در مكاني از تصوير تلويزيون معمولي، نمايشي از چند صد صفحه گوناگون از اطلاعات پيام، در مورد موضوعات مختلف احضار كنند. سيگنالهاي پيام براي پيام نما به عنوان قسمتي از سيگنال معمولي تلويزيون ارسال مي شود ولي توسط بيننده عادي تلويزيون، معمولاً، قابل دسترس نيست. براي دسترسي به سرويس پيام نما به مدارهاي مخصوصي درگيرنده تلويزيون نياز است تا قسمتي از آن و يا تمام آنرا روي تصوير برنامه نمايش دهد. بدين ترتيب، روزنامه الكترونيكي واقعيت پيدا كرد.

سيل اطلاعات سرويس هاي پيام نما يك جانبه است بر خلاف VIEWDATA كه اطلاعات زيادي عرضه مي‌كند. با VIEWDATA نيز مي توان اطلاعات را روي صفحه تلويزيون نمايش داد وليكن سيگنالهاي ديتا بر روي خطوط تلفن فرستاده مي شوند و مي‏يابد ابتدا استفاده كننده اجازه بدهد.

3-1) چگونه ديتا ارسال مي شود؟

در گذشته جهت طراحي سيستم هاي مختلف، از روشن و خاموش شدن يك نقطه نوراني قرار گذاشته شده در گوشه صفحه تلويزيون و يا از يك كرير فرعي جديد سود برده مي شد.

وقتي ما به يك سيستم 625 خطي نگاه مي كنيم، مي بينيم عملاً از 625 خط اسكن فقط 575 خط آن در تشكيل تصوير دخالت دارند. حدود 8 خط نيز براي همزماني عمودي بكار مي روند در حاليكه بقيه خطوط خالي هستند تا امكان برگشت عمودي را در پايان اسكن هر ميدان به اشعه اسكن كننده در دوربين و يا درگيرنده بدهند. جهت تعيين مسير مي توان سيگنالهاي تست را در بالاي تصوير اضافه كرد ولي به طور معمول فقط از چند خط براي اين اهداف استفاده مي شود. بنابراين اطلاعات پيام روي خطوط باقيمانده فرستاده مي شود.

اجزاي رنگ و صوت از سيگنال تلويزيون به عنوان سيگنالهاي آنالوگ شناخته مي‏شوند، زيرا در هر دو حالت (صوت و رنگ) سيگنال تلويزيوني متناسب با پارامتري است كه آن را نشان مي دهد. ديتاي پيام نما، بصورت ديجيتال است. ولي فقط با يك 0 و يك 1 نمي توانيم بيشتر از دو كركتر را نشان دهيم. به همين خاطر براي تشكيل حروف، گروههايي از 0 و 1 با يكديگر تركيب مي شوند. در پيام نما هر حرف با 8 بيت معرفي مي شود كه 7 بيت آن مربوط به ديتاي پيام است و بيت باقيمانده براي كنترل خطاهاست. در انتقال ديتا 1 منطقي به عنوان يك علامت (MARK) بكار مي رود.

درحاليكه از 0 منطقي به عنوان يك فاصله خالي (SPACE) نام مي برند. اگر ديتايي ارسال نشود فرستنده يك سيگنال علامت ممتد مي فرستد و سيستم گيرنده بيكار است.

 4-1) ارسال آسنكرون

ارسال آسنكرون جهت قادر ساختن گيرنده براي همزماني در شروع ارسال هر كلمه ديتا استفاده مي شود برا ي احتراز از ازدياد بيت هاي اضافي تكنيكي كه به نام انتقال سنكرون ديتا ناميده مي شود براي تله تكست به كار مي رود. ابتدا پالس‏هاي جهت فعال كردن مدارهاي زماني گيرنده فرستاده مي شود تا گيرنده را با ظرفيت ديتاي سيگنال دريافت شده تنظيم كنند و بعد يك پترن ديتاي مخصوصي ارسال شود تا به مدارهاي گيرنده اجازه دهد كه زمان دقيق شروع ارسال نخستين بايت ديتا در بلوك ديتا را تعيين كند. همين كه مرجع زماني زمان شروع و ظرفيت كلاك برقرار شد محل دقيق هر بايت ديگر ديتا در بلوك ديتا از طريق شمارش زمان هاي تناوب بيت در گروه هاي 8 تايي معين خواهد شد. شروع شمارش از نقطه مرجع زماني است. سيگنال هاي همزماني سه بايت از ديتا را در شروع هر سطر ديتا اشغال مي كنند. براي تعيين هويت ديتاي ورودي به شكل صحيح مي بايست در وسط زمان تناوب هر بيت از سيگنال نمونه برداري شود برا ي اين كار از يك كلاك توليد شده محلي (6.9375MHZ) استفاده مي شود اما براي اجراي مناسب آن لازم است اين كلاك با ديتاي ورودي همزمان شود. براي اين منظور در شروع هر خط مربوط به ديتاي پيام از دو كلمه شامل بيتهاي 1 و 0 و به شكل يك در ميان استفاده مي كنند كه به نام كلمات وارد شونده كلاك (RUN-IN) شناخته مي شوند. براي تعيين محل دقيق شروع نخستين كلمه ديتا، بايت كد شده اي به نام بايت كد ميدان (11100100) استفاده مي شود. در شكل 1-1 مثالي از يك آشكار ساز بايت كد ميدان ترسيم شده است خروجي آشكار ساز كد ميدان يك فليپ فلاپ را به كار مي اندازد كه اين فليپ فلاپ نشان مي‏دهد كه ديتا براي سطر پيام، اكنون، ممكن است پذيرفته شده باشد.

 5-1) منظور از خطوط چيست؟

سيگنال هاي پيام روي خطوط 18/17 در زمان اسكن ميدان زوج و خطوط 331/330 روي اسكن هاي فرد اضافه مي شوند با اينحال خطوط اسكن استفاده شده، بيش از اينهاست. مشخصات به پيام نما اجازه مي دهد روي هر خطي از خطوط 7 تا 22 و 320 تا 335، در فاصله ميدان محو
(Flied Blanking Interval)FBIيك سيگنال 625 خطي اضافه شوند.

با اين همه در بيشتر دكودرها از كل تصوير جهت ارسال ديتا استفاه مي شود.

بعد از بايت هاي همزماني از دو بايت ديگر براي ايجاد آدرس سطر يا كد تعيين هويت استفاده مي شود كه به سيستم دكودر مي گويد كه آن سطر بخصوص در كجاي صفحه تلويزيون مي بايست نمايش داده شود با اين حساب در هر خط ديتاي پيام نما 45 بايت ديتا (يا 360 بيت) وجود دارد.

اگر سيگنال هاي پيام نما FBI، نزديك به پالس هاي همزماني ميدان اضافه شوند در برگشت عمودي در سراسر تصوير روي گيرنده ها با محو نامناسب سيگنال ها به شكل نقاط مزاحم نشان داده مي شوند و اگر خيلي نزديك به سيگنال تصوير وارد شوند زماني كه صفحه نمايش تحت اسكن است به عنوان نقاط مزاحم در بالاي تصوير نشان داده مي‌شوند.

فصل دوم

فرمت ديتا

  • فرمت ديتاي پيام نما

اساساً براي صفحاتي كه در فاصله ميدان محو (FBI) سيگنال تلويزيون ارسال مي شوند دو تكنيك فرمت ديتا وجود دارد: يكي فرمت آزاد و ديگري فرمت ثابت

1-1-2) فرمت آزاد

جهت تعيين انتهاي هر خط از روشهاي كدهاي پيشرفت خطي (LINE FEED) و يا برگشت به سر سطر در يك صفحه شامل ديتا و گرافيك به شكل يك رشته پيوسته از ارقام مي تواند نشان داده شود. (اين فرمت زماني به كار مي رود كه ديتا بر روي خطوط تلفن يا خطوط ارسال ديتا فرستاده شود.)

در ديتا با فرمت آزاد هيچگونه ارتباطي بين مكان كركترهاي روي صفحه و مكانشان در بلوك ديتا وحود ندارد. بنابر اين مي بايد اطلاعات مربوط به مكان ديتا به عنوان قسمتي از سيل ديتا ارسال شوند.هنگام ارسال هر تداخل يا تغيير شكلي كه به موجب هر گونه عيبي در اطلاعات شود باعث ايجاد خطاهايي در ديتاي دريافت شده خواهد شد.

براي محافظت در برابر اين مشكلات مي بايد روشهاي مختلف حفاظت در برابر خطا به كار برده شود و اين كار موجب خواهد شد كه مقدار ديتاي مورد نياز يك صفحه از اطلاعات به شكل موثري افزايش يابد.

فرمت آزاد در سيستم ANTIOPE فرانسه استفاده مي شود مزيت سيستم با فرمت آزاد اين است كه وقتي هيچگونه دسترسي به سيستم تلويزيون نباشد ديتا مي تواند به سهولت از طريق كامپيوترهاي خارجي تغذيه شود.

2-1-2) فرمت ثابت:

سيستم فرمت ثابت همانگونه كه سيستم جهاني پيام نما (World System Teletext) WST براي هر دو سيستم 625 خطي و 525 خطي استفاده كرد زمانهاي ثابت و معيني از سيگنال تلويزيون را كه محتوي ديتاست استخراج مي‌كند تا تضمين كند كه كركترها همواره در محل صحيحي روي صفحه تلويزيون نمايش داده مي شوند. بنابراين لازم است اطلاعات كمتري مربوط به مكان كركترها ارسال شود و دكور نيز ساده تر مي شود. وقتي كركتري موجود نباشد يك كركتر فاصله خالي (SPACE) ارسال مي شود براي آنكه هر سطر از اطلاعات مي بايد همواره كدي مطابق با 40 كركتر حاضر در سيل ديتا داشته باشد. بنابراين يك رابطه مستقيم يك به يك بين محل كركتر در صفحه نمايش و موقعيت آن در خط ديتا وجود دارد كه در شكل 2-1 شرح داده شده.

وقتي هر سطر ديتا براي يك صفحه مشخصي شماره صفحه و مجله را به عنوان آدرسش دارد آنها به هر ترتيبي مي توانند ارسال شوند و يا سطرهاي مجلات ديگر مخلوط گردند. سطرهايي كه اطلاعاتي ندارند لازم نيست ارسال شوند (به جاي آنها يك سطر از كركترهاي فاصله خالي (SPACE) ارسال مي شود). به تكنيك ارسال سطرهايي كه حاوي اطلاعاتي هستند ارسال قابل تطبيق با سطر مي گويند. اين شكل ارسال خصوصاً موقعيكه زير نويس ها ارسال مي شوند مفيد است به خاطر اينكه زير نويس ها تنها يك دو يا حتي الامكان سه سطر از اطلاعات را شامل مي شوند. براي خبرهاي كوتاه نيز وضع به همين شكل است چونه آنها هم تنها چند سطر از اطلاعات را در بر مي گيرند. وقتي صفحه كاملي ارسال مي شود دكودر از سر صفر (سطر عنوان) صفحه بعد متوجه مي شود كه صفحه به طور كامل دريافت شده است.

پهناي باند سيستم هاي 525 خطي كمتر از سيستمهاي 625 خطي است در حالي كه زمان تناوب موثر خط آن دو حدوداً برابر است با (52 ميكروثانيه). بنابراين ظرفيت ديتا به تقريب به نسبت 625/525 كاهش مي يابد مفهوم اين جمله آن است كه فقط 32 كركتر در هر سطر در مدت زمان تناوب يك خط تلويزيون مي تواند ارسال شود اما مي دانيم كه بايد 40 كركتر در هر سطر نمايش داده شود. در سيستم فرمت ثابت تكنيكي به نام رفع عيب (GEARING) وجود دارد كه براي غلبه بر اين محدوديت به كار مي رود. به اين شكل كه از هر 4 سطر قبلي، 8 كركتر آخر آنها را به عنوان يك سطر كاملاً مجزا ارسال مي‌كنند. پس هر صفحه با 24 سطر به 30 خط ديتا نياز دارد و از آنجايي كه فركانس ميدان براي يك سيستم 525 خطي 60 هرتز است در مقايسه با سيستم 625 خطي كه 50 هرتز است ظرفيت ارسال براي هر دو سيستم مشابه است. فرمت سطر و صفحه عنوان براي سيستم 625 خطي در شكل 2-3 نشان داده شده است.

2-2) جا دادن بيتها داخل خطوط تلويزيون

سيگنال هاي ديتا به شكل Non Return to Zero) NRZ) مي باشند. (يعني اينكه سطح سيگنال در سطح 1 يا در سطح 0 در كل زمان تناوب يك بيت باقي مي‏ماند) به خاطر اينكه اين وضعيت بالاترين ظرفيت بيت را براي ارسال ديتاي كد شده باينري به وجود مي آورد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

با فرمت ورد word

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره تله تكست (TELETXT)

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید