دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سيستم ماجان


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع سيستم ماجان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

قسمت اول: مقدمه

1-1) سر شناسنامه سيستم:

بشر از ابتدا الهام گرفتن از طبيعت را در كارهاي مختلف خود مد نظر داشته و دارد . كه نمونه هاي بارز و وافري از آن را مي توان حتي در انسانهاي اوليه ديد.

در سيستم مورد بررسي كه تحت پروژه به آن خواهيم پرداخت نيز الهامات بسياري از طبيعت درطراحي، ساخت و شكل گيري كالاها و توليدات سيستم وجود دارد، بعنوان مثال مي توان طراح هاي تخت جمشيد كه از بارزترين كارهاي اين سيستم توليد و صنعتي است را مثال زد.

لازم به ذكر است كه سيستم مورد نظر مطالعه افتخار اين را داشته كه توانسته طرح هاي اصيل ايراني و فرهنگهاي سرزمين عزيزمان را درقالب كارها و محصولات خود و نه تنها درمعرض ديد هموطنانمان قرار دهد بلكه به كشورهاي مختلف بشناساند.

براي كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت اينترنتي اين سيستم مراجعه كرد. كه شرح كلي از عملكرد از ابتدا تا به حال سيستم و پيشرفت ها و فعاليت هاي آن مطرح شده. درپايان تعدادي از طرح ها و كارهاي اين سيستم نيز مورد نمايش قرار خواهد گرفت.

سايت سيستم ماجان: www.majanart.com

آدرس نمايشگاه: بزرگراه اشرفي اصفهاني ، نرسيده به پل همت مركز خريد تيراژه، طبقه همكف، واحدهاي 60 و 62.

تلفن: 66694485-6-021 و 44492325-021

همراه: 09123138610(مهندس باقري)

2-1)نگاهي گذرا به چگونگي عملكرد سيستم ماجان:

اين سيستم همانند بيشتر سيستم هاي توليدي- صنعتي داراي سلسله مراتبي از فعاليت ها مي باشد كه بعداً در قسمت هاي بعدي نمودار خواهد شد.

دررأس سيستم ماجان مدير ارشد قرارداد، كلاً ساختار مديريتي اين سيستم به چهاردسته (مالي، اداري، توليد، عرضه محصول و تبليغات) تقسيم مي شود.

مديريت مالي- اداري شامل حسابداري و امور اداري مي شود.

مديريت توليد، كنترل كننده قسمتهاي تهيه مولد اوليه، روابط عمومي، خط توليد، طراحي و تعمير مي باشد. مديريت عرضه محصول به دو صورت خارجي و داخلي است كه خارجي با شركت در نمايشگاههاي بين المللي و داخل به شكل عرضه درنمايندگي ها وازطريق عرضه در دفتر شركت و فروشگاه مركزي است.

مديريت تبليغات هم به 3 دسته شركت در نمايشگاههاي بين المللي (خارجي) شركت در سمينارها و ايجاد زمينه هاي معرفي مناسب كالا تقسيم مي شود.

عمليات خط توليد اين سيستم با عملكرد هاي برشكاري – جوشكاري، رن گ كاري –رويه كوبي – نجاري –سنبلاست-كنترل كيفيت QC-مونتاژ و بسته بندي مي شود البته قسمت جوشكاري خود داراي زير مجموعه اي جوشكاري اوليه و نهايي است كه جوشكاري اوليه بصورت اسكلت و كلاف زني مي باشد.

درقسمتهاي بعد خواهيم ديد كه چگونه اين سيستم فعاليت مي كند، اميد آن كه شروح مذكور در اين پروژه بتواند در شناسايي سيستم مؤثر افتد.

علاوه بر اين در شناسايي و تحليل و طراحي اين سيستم از متدولوژي RPM شي گرا استفاده شده است و بررسي كوتاه و اجمالي هم با متدولوژي RUP شده است. متدولوژي RPM داراي مراحل زير است كه تك تك در ادامه مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 1-3) توضيح كلي عملكرد سيستم ماجان:

اولين كار تهيه مواد اوليه مي باشد كه به صورت كلي يكسري مواد در همه طرح هايي كه ساخته مي‌شود به كار مي رود. مثل آهن، پروفيل، دستگاه جوشكاري و فرزو …

اما پس از اين در اولويت همه امور سفارش مشتري قراردادن كه قبل از بيان آن بايد به اين نكته پرداخت كه كلاً نوع ايجاد محصول دراين سيستم بردو اساس 1- سفارش مشتري 2- طرح هاي ايجادي توسط خودسيستم (مثل طرح تخت جمشيد) مي باشد.

پس از ايجاد طرح به يكي از دو روش بالا نوبت به كارگيري مواد مورد نياز براي ساخت و توليد محصول مي باشد. كه در مرحله خط توليد چگونگي كار توضيح داده خواهد شد. درحين كار برروي خط توليدگر وسيله اي تخريب شود و يا درماشين آلات اشكالي پيش بيايد مرحله تعمير ماشين آلات با فراخواني مهندسين و تكنسين هاي متخصص اين ماشين ها انجام مي‌گيرد.

اماجريان خط توليد به اين ترتيب مي باشد كه ابتدا با توجه به طرح مورد مواجه برشكاري برروي قطعات انجام مي شود، سپس با حرارت به آنها قوس يا شكل مورد نياز داده شده و وارد مرحله جوشكاري مي شود دراين مرحله دو نوع عمليات جوشكاري انجام مي شود كه همان اسكلت زدن و كلاف زدن (جوشكاري اوليه) است و ديگر جوشكاري نهايي (استخراج مشكل محصول) است.

بعد از اين نوبت به رنگ كاري محصول مي رسد بعد از خشك شدن رنگ عمليات رويه كوبي برروي كار انجام مي گيرد. اگر نياز به قراردادن چوب در محصول باشد كه از طرح چوبي هم استفاده مي شود مراحل بخاري مورد نياز انجام مي شود. سپس نوبت سنبلاست (درآورن رنگهاي مورد علاقه با تكنيك هاي خاص برروي طرح چوبي يا كل طرح) مي باشد. پس از اين مراحل نوبت به بررسي و كنترل كيفيت محصول مي رسد كه تمام كنترل كيفي برروي آن انجام مي گيرد. درفاز مونتاژ هم عمليات مونتاژ محصول است و آخرين مرحله اين فاز بسته بندي محصول مي باشد. سپس محصول رابارگيري كرده و به انبار مي فرستند(توسط واحد حمل و نقل).

بعداً DFD مراحل كلي دراولين سطح رسم خواهد شد. ازجمله عمليات ديگر دراين سيستم عرضه به نمايندگي ها و نمايشگاهها درجاي جاي كشور و يا خارج از كشور فرا مي‌رسد. كه با بارگيري از انبار به نمايندگي هاي مختلف فرستاده مي شود.

درمبحث تبليغات نيز با شركت مدير تبليغات و همچنين مدير ارشد و ديگر مديران(تاصورت نياز توضيحاتي داده شود) درسمينارها و نمايشگاههاي بين المللي ميسر خواهد شد. علاوه براين مسئولين اين قسمت بدنيال اين هستند كه زمينه اي مناسب براي معرفي وتبليغ كالا پيدا كنند، كه اين مورد خود بعنوان يك واحد كاري درستون فقرات اين سيستم درسطوح پائيني قرار دارد. همچنين كارهاي مالي و اداري تمام مراحلي كه دربالا توضيح داده شد با مديريت اداري و مالي با جزئيات انجام مي‌گيرد.

شكل 1-2) DFD اولين سطح براي سيستم ماجان

قسمت دوم «گزارش شناخت سيستم»

براي شناسايي سيستم ابتدا بايد يك شرح كلي از آن ارائه داد و سپس به بررسي نيازها و عملكردها و … پرداخت. براي سيستم ماجان نيز تمام مراحل شناسايي سيستم انجام گرفته كه دراين قسمت به شرح اين موارد خواهيم پرداخت.

2-1)تشريح كلي سيستم:

تشريح كلي اين سيستم درقسمت 1-2 به صورت خلاصه مطرح شده حال با رسم نمودار سلسله مراتب ساختاري آن (FHD) اين امر ملموس تر خواهد شد (شكل 2-2)

من باب بحث تكميلي تشريح سيستم مي توان به نحوه مديريتي اين سيستم كه بصورت دولايه اي مديران ارشد و مديران بخش ها اشاره كرد. كه مديريت بخش ها بصورت 4 قسمت كه در كنار يكديگر كار مي كنند. و هركدام داراي زير بخش هايي هستند.

ديگر نكته اي كه مطرح نشده قسمت بندي نمايندگي هاي اين سيستم درسراسر كشور است كه مي توان بادياگرام شكل (2-1) آنرا نمايش داد.

-2) واحد هاي سازماني و زير سيستم مربوطه :

واحدهاي سازماني در سيستم ماجان به 4 دسته تقسيم مي شود:

مالي- اداري-توليد-عرضه محصول- تبليغات

كه هركدام داراي زير سيستم هايي هستند كه درنمودار شكل 2-2 مشهود است.

درزيردسته بندي سازماني بصورت شماتيك بيان شده است.

 2-3) برنامه ريزي پروژه:

براي برنامه ريزي پروژه نيز مانند ديگر پروژه ها، ابتدا به دنبال چگونگي عملكرد سيستم و سپس تعيين نيازهاي سيستم بر اي پيشبرد و تقويت پروژه استفاده شد. نيازها همانطور كه بعداً مشخص خواهد شد شناسايي شد.

دراين رابطه هركدام از افراد تيم به دنبال كارهاي مورد نياز بودند و البته در موازات يكديگر كار مي كردند. پس از دو هفته تمام نيازها شناسايي شد و مشائل برنامه ريزي پروژه هم شكل گرفت و باتوجه به مهارت هاي افراد و سوابقي كه داشتند به هريك نقوشي محول شد و بالاخره پروژه به اينجا كه هم اكنون با آن روبرو هستيم رسيد. مراحل زمانبندي هم طبق روشهاي بررسي شده درمهندسي نرم افزار(1) انجام شد و باتلاش همه افراد تيم دراين فرصت كم پروژه به اتمام رسيد.

بعنوان مثال مي توان در مورد تعيين نقش افراد دسته بنديهاي زير را مطرح كرد:

شناسايي نيازها – برسي عملكرد سيستم تا به حال و هم اكنون- وضعيت نمايندگي‌ها در سراسر كشور- زمان و هزينه هاي مورد نياز براي توليد يك محصول سفارشي يا غيرسفارشي و … يكي از مراحل فاز برنامه ريزي تشريح نيازها هست كه درادامه نمونه‌اي براي اين موضوع مطرح شده است. براي تحليل نيازها كه اصولاً درفاز برنامه ريزي پروژه مي باشد هدف تشكيل جداولي براي شناخت نياز مي باشد تا بعدها دربكارگيري آن به مشكل برنخوريم.

بعنوان مثال ما يكي از نيازمنديها را در زير بررسي مي كنيم كه آن را فرآيند مرخصي گويند و درجدولي به نام مشخصات فرآيندمطرح مي‌شود: به علت اينكه شركت فرم فرآيند دراختيار ما قرار نداد مجبور به ترسيم نمايي شبيه آن شديم.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع سيستم ماجان

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید