دانلود پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری


دانشگاه سیستان بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد درمدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر

 عنوان:

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

 استاد راهنما:

دکتر نورمحمد یعقوبی

 استاد مشاور:

دکترحبیب الله سالارزهی

مهر 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-     مقدمه    2
1-2-     موضوع تحقیق    3
1-3-     بیان مسئله    3
1-3-1- سئوال آغازین    5
1-4-     ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع)    5
1-5-     اهداف تحقیق    6
1-6-     قلمرو تحقیق    6
1-7-     فرضیات / سوالات تحقیق    6
1-8-     محدودیت های تحقیق    7
1-9-     تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    8
1-10-     مراحل انجام تحقیق    9
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک    12
2-1-     مقدمه    12
2-2-     تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک    13
2-3-     کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی    15
2-4-     ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد    17
2-5-     زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک    19
2-6-     مزایای کلی شهرداری الکترونیکی    19
عنوان    صفحه

بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک    21
2-7-     طراحی و ساخت شهرداری الکترونیکی    21
2-8-     متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی    22
2-9-     فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی    23
2-10- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک    24
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری    25
2-11- مقدمه    25
2-12- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا    26
2-12-1- شهر الکترونیکی بریزبان    27
2-12-2- شهر الکترونیکی بوستون    28
2-12-3- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس    30
2-12-4- شهر الکترونیکی لندن    30
2-12-5- شهر الکترونیکی تورنتو    33
2-13- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی    34
2-13-1- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو    34
2-13-2- شهرداری دیجیتالی شهر لندن    36
2-13-3- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ    38
2-13-4- شهرداری دیجیتالی شهر سئول    39
2-13-5- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور    40
2-13-6- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور    42
2-13-7- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک    43
2-14- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر    44
عنوان    صفحه

2-15- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند    48
2-15-1- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان    48
2-15-2- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد    52
2-15-3- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز    53
2-15-4- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون    57
2-15-5- شهرداری الکترونیکی مرند    58
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    61
2-16- مقدمه    61
2-17- مفهوم بسترهای توسعه الکترونیکی    62
2-18- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    63
2-19- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    64
2-20- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی    65
2-21- مولفه‌های بسترهای توسعه الکترونیکی    66
2-22- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    67
2-23- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    68
بخش پنجم: پیشینه تحقیق    71
2-24- جمع بندی فصل    75
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه    77
3-2- روش و هدف تحقیق    78
3-3- تحقیق از نظر افق زمانی    78
3-4- واحد تجزیه و تحلیل    78
عنوان    صفحه

3-5- روش گردآوری داده های تحقیق    79
3-5-1- روایی پرسشنامه    79
3-5-2- پایایی پرسشنامه    80
3-6- تشریح مدل مفهومی تحقیق    80
3-7- جامعه آماری تحقیق    84
3-8- نمونه، حجم و روش نمونه گیری    84
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها    87
3-9-1- تکنیک های آماری استفاده شده    87
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی    87
3-10- جمع بندی فصل    89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان    92
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها    94
4-3- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی    96
4-4- تحلیل شکاف    103
4-5-     پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق    110
4-6-     جمع بندی و نتیجه گیری    111
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1-     مقدمه     113
5-2-     نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق    113
5-3-     راهکارها و پیشنهادات کاربردی    115

عنوان    صفحه

5-4-     محدودیت های تحقیق    116
5-5-     پیشنهادات تحقیقی آینده    117
منابع و ماخذ    118
ضمایم : پرسشنامه تحقیق    124

مقدمه
پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در استفاده از فرصت ها و دست آوردهای عظیم بوجود آمده نیز گامی موثر بر نداشته است. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ابعاد تازه ای یافته و موانع عمده برای توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی با رویکرد برنامه ریزی، خدمات رسانی و کنترل از میان برداشته شده است، لذا جا دارد تا کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران کشور به وسعت، کارایی و عظمت دست آوردهای حاصل از به کارگیری صحیح و اصولی اینگونه راه حل ها توجه

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید