دانلود پایان نامه مطالعه¬ی کیفی ابعاد سیطره ی جنسیت بر زندگی تبدیل خواهان جنسی


دانشگاه الزهرا (س)

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مطالعات زنان (گرایش زن و خانواده)

عنوان

مطالعه­ی کیفی ابعاد سیطره­ی جنسیت بر زندگی تبدیل­خواهان جنسی

 

استاد راهنما

دکتر افسانه توسلی

 

استاد مشاور

دکتر شیرین احمدنیا

 مهر1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پایان­نامه به « بررسی ابعاد سیطره­ی جنسیت بر زندگی تبدیل­خواهان جنسی» می­پردازد. برای این منظور، دوازده نفر از تبدیل­خواهان‌(شش نفر FtM و شش نفرMtF) مورد مصاحبه­ی عمیق ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج  با روش زمینه­ای و از طریق جداول کدگذاری داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های این تحقیق شامل شانزده تم اصلی و 196 تم فرعی می­باشد. عبارت­های معناییِ تم­های اصلی به­دست­آمده بر اساس 16 جدول کدگذاری اولیه شامل موضوعات زیر بوده است: دوران کودکی، تجاوز، تجربه­ی عاشقی، واکنش خانواده، شغل، دوران تحصیل، تجربه­ی رابطه­ی جنسی، هزینه­ی عمل، خودکشی، انگ، واکنش اجتماعی، رابطه با ترنس گروه مقابل، نیروی انتظامی، نحوه­ی آشنایی با پدیده­ی ترنسکشوال، هویت دوگانه و ازدواج. سپس به مقایسه­ی نتایج دو گروه از تبدیل­خواهان مبتنی بر سیطره­ی جنسیت پرداخته است. یافته­های تحقیق بر اساس نظریه­ی داغ ننگ گافمن، ساخت اجتماعی واقعیت برگر و لاکمن، جنسیت و قدرت فوکو، و میدان بوردیو  مورد تحلیل قرار گرفته و نهایتا شش مرحله در ساختار زندگی روزمره تبدیل خواهان صورتبندی گردید. تولد تا دوران پیش از مدرسه، دوران مدرسه تا پیش از بلوغ، بلوغ تا مواجهه با پدیده­ی ترنس­بودگیِ خود، پس از مواجهه تا عمل تغییر جنسیت، فرآیند تغییر جنسیت و دوره­ی آخر بازه­ی زمانی پس از تطبیق جنسیت است. همچنین نتایج تحقیق، وجود «رجحان مردانگی» در تجربه­ی تبدیل­خواهان را نشان می­دهد.

واژگان کلیدی: تبدیل­خواهی جنسی، تغییر جنسیت، روش زمینه­ای، سیطره­ی جنسیت

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1- 3 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………9

1- 4سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5 مروری بر تاریخچه­ی تغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………..11

فصل دوم:مبانی نظری و تجربی پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2تعریف واژگان و مفاهیم کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-1 جنس و جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-2 هویت جنسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-3 هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-4 اختلال هویت جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-5 تغییر جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-6 تبدیل­خواهان جنسی FtM…………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-7 تبدیل­خواهان جنسی MtF………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-8 مبدل­پوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-2-9 مرد زن­نما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-2-10 زن مردنما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-11 ویریلیسم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-3 مروری بر پیشینه­ی پژوهش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3-1 پژوهش­های پیشین داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-3-2 پژوهشهای پیشین خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-4 رهیافت­های نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-4-1 ساخت اجتماعی واقعیت: پیتر برگر و توماس لاکمن………………………………………………………………………………….52

2-4-2 جامعه­شناسی بدن………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-4-3 داغ ننگ: اروینگ گافمن……………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-4-3-1: چیستی استیگما……………………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-4-3-2 کنش متقابل در مواجهه با استیگما ……………………………………………………………………………………………………….61

2-4-3-3 استیگما و ومساله­ی وضعیت دوگانه­ی هویت………………………………………………………………………………………….62

2-4-4 نظریه­ی میدان: پیر بوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………….63

2-4-5 میشل فوکو و جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-4-5-1 میشل فوکو: تکنولوژی­های انضباطی و مداخلات پزشکی………………………………………………………………………79

2-5 چارچوب مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

فصل سوم:روش تحقیق پژوهش

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

3-2  روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

3-2-1  پژوهش کیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

3-2-2  تحقیق توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

3-3 دامنه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95

3-4 شیوه گردآوری اطلاعات (داده­یابی)……………………………………………………………………………………………………………………….95

3-4-1 تعریف داده در پژوهش کیفی………………………………………………………………………………………………………………………95

3-4-2: شیوه گردآوری داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………95

3-5 روش انتخاب مشارکت­کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………..97

3-5-1 نمونه­گیری غیراحتمالی……………………………………………………………………………………………………………………………….97

3-5-2 نمونه­گیری گلوله برفی…………………………………………………………………………………………………………………………………97

3-5-3 نمونه­گیری هدفمند……………………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-5-4 اندازه­ی نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-6  نظریه­ی زمینه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

3-7 واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

3-8  تحلیل داده­ها در روش گرندد تئوری…………………………………………………………………………………………………………………103

3-9 گام­های عملی تحلیل در این پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………105

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل

4-1 مقدمه : نحوه­ی کدگذاری جدول داده­ها…………………………………………………………………………………………………………….108

4-2 تحلیل تم اصلی نخست: برساخت دوگانگی جنس و جنسیت تجربه شده در دوران کودکی فرد تبدیل­خواه…..109

4-3 تم اصلی دوم: تجربه­ی آزار جنسی و تجاوز………………………………………………………………………………………………………..122

4-4 تم اصلی سوم: برساخت عواطف تبدیل­خواهان مبتنی بر تجربیات عاشقانه­ی هم­پیوند با وضعیت تبدیل­خواهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….131

4-5 تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیل­خواهی جنسی………………………………………………………………………….143

4-6 تم اصلی پنجم: اشتغال به مثابه­ی چالشی فراروی تبدیل­خواهان:‌ جنسیت تجربه شده در تجربه­ی اشتغال تبدیل­خواهان جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..165

4-7 تم اصلی ششم: روند زندگینامه­ای دوران تحصیل تبدیل­خواهان: تمایز به مثابه­ی تجربه­ی زیسته………………….177

4-7 تم اصلی هفتم: تجربه­ی روابط جنسی تبدیل­خواهان: برساخت عادات و رفتارهای جنسی در «جریان کنش متقابل»………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..193

4-9 تم اصلی هشتم: راه­های پیشِ­روی تبدیل­خواه جنسی برای تامین هزینه­های عمل تغییر جنسیت………………….206

4-10 تم اصلی نهم: «خودکشی» به مثابه­ی راه حلی برای تغییر وضعیت کنونی…………………………………………………….216

4-11 تم اصلی دهم: تجربه­ی «داغ ننگ» به دلیل تبدیل­خواهی جنسی:‌ قرارگیری در وضعیت انگ و «هویت ضایع­شده»……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………223

4-12تم اصلی یازدهم: نمود بیرونی تبدیل­خواهی در آینه­ی کنش متقابل اجتماعی……………………………………………….237

4-13 تم اصلی دوازدهم: عدم تمایل به رابطه با ترنسکشوال جنس مقابل برای روابط عاطفی به دلیل ناهمخوانی عادت­واره­ها و بدن مورد انتظار………………………………………………. ………………………………………………. …………………………………247

4-14 تم اصلی سیزدهم: قرارگیری در چاچوب «نظم»:‌ مواجه­ی توجیه­شده­ی پلیس با تبدیل­خواهان جنسی………253

4-15 تم اصلی چهاردهم: نحوه­ی مواجه­ی تبدیل­خواه با ترنس­بودگیِ خود……………………………………………………………..258

4- 16 تم اصلی شانزدهم: برساخت هویت دوگانه مبتنی بر تعارض بدن با ذهن(روح) …………………………………………..268

4-17 تم اصلی هفدهم: «ازدواج» به مثابه­ی چالش فرارروی تبدیل­خواهان جنسی ……………………………………………….286

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1 مقدمه………………………………………………. ………………………………………………. ………………………………………………. …………… 295

5-2 جداول خلاصه یافته­های تحقیق: تم­های اصلی و فرعی………………………………………………. ……………………………………296

5-3 گامی به سوی یک نظریه­ی عام در خصوص تبدیل­خواهی جنسی…………………………………………………………………….312

5-4 نتیجه­گیری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..321

5-4-1 پاسخ به پرسش‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….321

5-4-2 تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………..325

5-5 محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………328

5-6 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….331

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….332

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….337

 

فهرست جداول

جدول(3-1) جدول مشخصات مشارکت­کنندگان MtF………………………………………………………………………..100

جدول (3-2) جدول مشخصات مشارکت­کنندگان FtM ………………………………………………………………………100

جدول(4-1) تم اصلی نخست: برساخت دوگانگی جنس و جنسیت تجربه شده در دوران کودکی فرد تبدیل­خواه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

 جدول(4-2) تم اصلی دوم: تجربه­ی آزار جنسی و تجاوز…………………………………………………………………….123

جدول (4-3) تم اصلی سوم: برساخت عواطف تبدیل­خواهان مبتنی بر تجربیات عاشقانه­ی هم­پیوند با وضعیت تبدیل­خواهی………………………………………………………………………………………………………………………..132

جدول (4-4)  تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیل­خواهی جنسی……………………………………….145

جدول (4-5)  تم اصلی پنجم: اشتغال به مثابه­ی چالشی فراروی تبدیل­خواهان:‌ جنسیت تجربه شده در تجربه­ی اشتغال تبدیل­خواهان جنسی………………………………………………………………………………………………..166

 جدول (4-6) تم اصلی ششم: روند زندگینامه­ای دوران تحصیل تبدیل­خواهان: تمایز به مثابه­ی تجربه­ی زیسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………..178

جدول (4-7) تم اصلی هفتم: تجربه­ی روابط جنسی تبدیل­خواهان: برساخت عادات و رفتارهای جنسی در «جریان کنش متقابل»………………………………………………………………………………………………………………………194

  جدول (4-8)  تم اصلی هشتم: راه­های پیشِ­روی تبدیل­خواه جنسی برای تامین هزینه­های عمل تغییر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..207

 جدول (4-9)  تم اصلی نهم: «خودکشی» به مثابه­ی راه حلی برای تغییر وضعیت کنونی………………………..217

جدول (4-10) تم اصلی دهم: تجربه­ی «داغ ننگ» به دلیل تبدیل­خواهی جنسی: قرارگیری در وضعیت انگ و «هویت ضایع­شده»………………………………………………………………………………………………………………………….224

جدول (4-11) تم اصلی یازدهم: نمود بیرونی تبدیل­خواهی در آینه­ی کنش متقابل اجتماعی…………………238

جدول (4-12) تم اصلی دوازدهم: عدم تمایل به رابطه با ترنسکشوال جنس مقابل برای روابط عاطفی به دلیل ناهم­خوانی عادت­واره­ها و بدن مورد انتظار………………………………………………………………………………………….248

جدول (4-13) تم اصلی سیزدهم: قرارگیری در چاچوب «نظم»:‌ مواجه­ی توجیه­شده­ی پلیس با تبدیل­خواهان جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….254 جدول (4-14) تم اصلی چهاردهم: نحوه­ی مواجه­ی تبدیل­خواه با ترنس­بودگیِ خود………………………………259

جدول (4-15) تم اصلی شانزدهم: برساخت هویت دوگانه مبتنی بر تعارض بدن با ذهن(روح)………………..269

جدول (4-16) تم اصلی هفدهم: «ازدواج» به مثابه­ی چالش فرارروی تبدیل­خواهان جنسی…………………..287

جدول(5-1) تم اصلی نخست: برساخت دوگانگی جنس و جنسیت تجربه شده در دوران کودکی فرد تبدیل­خواه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..296

 جدول(5-2) تم اصلی دوم: تجربه­ی آزار جنسی و تجاوز……………………………………………………………………297

جدول (5-3) تم اصلی سوم: برساخت عواطف تبدیل­خواهان مبتنی بر تجربیات عاشقانه­ی هم­پیوند با وضعیت تبدیل­خواهی……………………………………………………………………………………………………………………..298

جدول (5-4)  تم اصلی چهارم: واکنش خانواده در برابر تبدیل­خواهی جنسی……………………………………….299

جدول (5-5)  تم اصلی پنجم: اشتغال به مثابه­ی چالشی فراروی تبدیل­خواهان:‌ جنسیت تجربه شده در تجربه­ی اشتغال تبدیل­خواهان جنسی………………………………………………………………………………………………..300

 جدول (5-6) تم اصلی ششم: روند زندگینامه­ای دوران تحصیل تبدیل­خواهان: تمایز به مثابه­ی تجربه­ی زیسته………………………………………………………………………………………………………………………………………………301

جدول (5-7) تم اصلی هفتم: تجربه­ی روابط جنسی تبدیل­خواهان: برساخت عادات و رفتارهای جنسی در «جریان کنش متقابل»……………………………………………………………………………………………………………………….302

  جدول (5-8)  تم اصلی هشتم: راه­های پیشِ­روی تبدیل­خواه جنسی برای تامین هزینه­های عمل تغییر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..303

 جدول (5-9)  تم اصلی نهم: «خودکشی» به مثابه­ی راه حلی برای تغییر وضعیت کنونی……………………….304

جدول (5-10) تم اصلی دهم: تجربه­ی «داغ ننگ» به دلیل تبدیل­خواهی جنسی: قرارگیری در وضعیت انگ و «هویت ضایع­شده»……………………………………………………………………………………………………………………………305

جدول (5-11) تم اصلی یازدهم: نمود بیرونی تبدیل­خواهی در آینه­ی کنش متقابل اجتماعی………………….306

جدول (5-12) تم اصلی دوازدهم: عدم تمایل به رابطه با ترنسکشوال جنس مقابل برای روابط عاطفی به دلیل ناهم­خوانی عادت­واره­ها و بدن مورد انتظار………………………………………………………………………………………….307

جدول (5-13) تم اصلی سیزدهم: قرارگیری در چاچوب «نظم»:‌ مواجه­ی توجیه­شده­ی پلیس با تبدیل­خواهان جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….308(5-14) تم اصلی چهاردهم: نحوه­ی مواجه­ی تبدیل­خواه با ترنس­بودگیِ خود…………………………………………309

جدول (5-15) تم اصلی شانزدهم: برساخت هویت دوگانه مبتنی بر تعارض بدن با ذهن(روح)…………………310

جدول (5-16) تم اصلی هفدهم: «ازدواج» به مثابه­ی چالش فرارروی تبدیل­خواهان جنسی……………………311

  • مقدمه

«جامعه­شناسان از اصطلاح جنس[1] برای اشاره به آن دسته از تفاوت­های کالبدی و فیزیولوژیک استفاده می­کنند که بدن زن و مرد را تعریف و مشخص می­کنند. در مقابل، جنسیت[2] به تفاوت­های روانشناختی، اجتماعی و فرهنگیِ مذکرها و مونث­ها مربوط می­شود. جنسیت به افکار و مفاهیمی درباره­ی مردانگی و زنانگی مربوط می­شود که به صورت اجتماعی برساخته می­شوند؛ و ضرورتا محصول مستقیم جنس زیست­شناختی فرد نیست»(گیدنز، 1389: 156). به­طور معمول مختصات جنسی و جنسیتی افراد با یکدیگر هماهنگ است اما گاهی مختصات جنسی و جنسیتی افراد با یکدیگر ناسازگار است. در ادبیات علمی برای این شرایط از اصطلاح ترنسکشوالیتی[3] استفاده می­شود که ما در این نوشتار آن را تبدیل­خواهی جنسی ترجمه خواهیم کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید