دانلود پایان نامه كاهش اضطراب با موسیقی


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب و دلهره

۳- ديدگاه رفتار گرايي

درمانگران و نظريه پردازان رفتار گرا اختلالات اضطرابي را نتيجه يادگيري هاي غلط و شرطي شدن مي دانند . يك موقعيت استرس زا كه با موقعيتهاي استرس زاي قبلي شبيه است ممكن است موجب بر انگيختن اضطراب در فرد بشود . قصور در آموختن شايستگيهاي لازممي تواند نيز علت اضطراب محسئب شود زيرا شخصي كه شايستگيهاي لازم را آموخته است در سازگاري و حل مسائل زندگي موقعيتهاي كمي را تهديد كننده مي بيند ولي شخص مبتلا به اضطراب به دليل نبود شايستگي هاي لازم بسياري از موارد معمولي زندگي رااضطراب زا و تهديد كننده احساس مي كند .در فوبي ممكن است رابطه ي بين حوادث ناخوشايند و موقعيتهاي خاص وجود داشته باشد.اين حوادث از طريق جريان شرطي شدن كلاسيك يا ساير انواع شرطي شدنها مي توانند به وجود آيند . تقويت نيز مي تواند عامل مهمي محسوب شود . بدين صورت كه اجتناب فرد از موضوعهاي ترس آور ، موجب تسكين و كاهش اضطراب در وي مي شود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف از تحقيق حاضر اين است كه آيا تمايل به موسيقي و نواختن آن مي تواند از اضطراب و دلهره كاهش بدهد يا مخصوصاً اگر موسيقي ، موسيقي پاپ باشد و نوع نواختن وسايل موسيقي مانندگيتار و … در اضطراب نقش موثري دارد يا نه .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب و دلهره