دانلود پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

 مطالب این پست : دانلود پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران 243 صفحه

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پيشگفتار

بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني تاثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. مزاياي فراوان اقتصادي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني شامل صرفه‌جويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، تغيير فرايندهاي مديريت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه جستجو، دسترسي بيشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدوديت هاي ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه كنندگان، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري ، كاهش هزينه تمام شده و قيمت كالا و تسهيل تجاري موجب توجه روزافزون به اين پديدة نوين شده است.

سازمان‌هاي بين المللي به رهبري سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طي چند سال گذشته، با ارايه استانداردها و راهبردهاي پيشنهادي به كشورهاي عضو، اقدامات عملي براي توسعه تجارت الكترونيكي و زيرمجموعه‌هاي آن يعني بانكداري الكترونيكي، حمل و نقل الكترونيكي بيمه الكترونيكي و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نيز اقدامات گسترده‌اي براي توسعه تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. برخي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته با بسترسازي حقوقي، قانوني، اقتصادي، فني، مخابراتي و ارتباطي و با سياستگزاري و هدايت كلان به توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي همت گمارده‌اند. در اين كشورها بخش خصوصي پويا و كارآمد محوريت را به عهده گرفته و از آخرين تحولات فني در فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند.

از سوي ديگر در برخي كشورهاي در حال توسعه پيشرو همانند كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، دولت ها علاوه بر سياستگزاري و هدايت كلان، حمايت گسترده‌اي از توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي به عمل آورده‌اند. پيوند با اقتصاد جهاني، اصلاحات اقتصادي مناسب، توسعه منابع انساني، بسترسازي اقتصادي،‌ حقوقي، فني، مخابراتي و ارتباطي و بخش خصوصي نسبتاً كارآمد شرايط مناسبي را براي توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي در اين كشورها بوجود آورده است.

بدين‌ترتيب فعالان اقتصادي در سراسر جهان به ويژه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه پيشرو با بكارگيري آخرين يافته‌هاي فناوري به ويژه فناوري ارتباطات و اطلاعات بطور فزاينده مبادلات تجارت الكترونيكي خود را گسترش مي‌دهند. در اين راستا برخي بنگاههاي اقتصادي از جمله بانك‌ها با مهندسي مجدد فعاليت‌هاي مديريتي و توليدي و خدماتي خود و بكارگيري كسب و كار الكترونيكي توانسته‌اند سهم بازار خود را در بازارهاي جهاني ابتدا حفظ و سپس ارتقاء دهند. بديهي است براي بنگاههايي كه در اين رقابت عقب بمانند، كاهش سهم بازار اولين پيامد آن خواهد بود.

مصرف‌كنندگان نيز در كشورهاي مختلف تمايل چشمگيري براي انجام مبادلات به صورت الكترونيكي از خود نشان داده‌اند. كاهش هزينه و افزايش سرعت دسترسي به اينترنت و مزاياي اقتصادي و اجتماعي تجارت و بانكداري الكترونيكي از دلايل اصلي توجه مردم به اينگونه مبادلات است.

در ايران نيز طي چند سال گذشته دولتمردان با درك مزايا و اثرات تجارت الكترونيكي به طراحي و ايجاد تجارت الكترونيكي همت گمارده‌اند. بي‌گمان يكي از وظايف اصلي در توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي كشور، آگاه سازي عمومي است كه در اين راستا،‌ معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني برنامه‌هايي براي طراحي و پشتيباني از برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي به مورد اجرا گذاشته شده است.

مجموعه حاضر حاصل پژوهشي است كه در زمينه نقل و انتقال الكترونيكي وجوه، به سفارش معاونت برنامه‌ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارت بازرگاني و توسط مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران انجام شده است. بدين روي لازم است ضمن تشكر از مدير محترم مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از پژوهشگران محترم نيز تشكر و تقدير شود.

نكته قابل ذكر اينكه، هر چند ممكن است متن حاضر داراي نواقصي بوده و در برخي مواقع مطالب ارائه شده با نظرات معاونت مطابقت نداشته باشد، ولي از آنجا كه مي‌تواند براي مطالعه دست‌اندركاران فناوري اطلاعات و ارتباطات و علاقمندان به اين موضوع مفيد باشد، تصميم به انتشار آن گرفته شده است.

فرصت را مغتنم شمرده با اميد به آنكه اين مجموعه براي دست‌اندركاران و علاقمندان تجارت و بانكداري الكترونيكي مفيد واقع شود، از كليه عزيزان علاقمند دعوت مي‌شود تا نظرات و ديدگاههاي خود را درباره توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي ايران و به ويژه برنامه‌هاي آموزشي، ترويجي و پژوهشي براي اين معاونت ارسال كنند.

 


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

پيشگفتار

 

فصل اول : تجارت الكترونيكي

          1ـ1ـ مقدمه

          2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونيكي

          3ـ1ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي

          4ـ1ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي

          5ـ1ـ معايب تجارت الكترونيكي

          6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونيكي

          7ـ1ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي

          8ـ1ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند

          9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي

          10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه

          11ـ1ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه

          12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي

          13ـ1ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران

 

فصل دوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي

          1ـ2ـ مقدمه

          2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

                   1ـ2ـ2ـ نقش‌هاي اساسي پول

                   2ـ2ـ2ـ ويژگيهاي مطلوب پول

                   3ـ2ـ2ـ انواع تقسيم‌بندي پول

3ـ2ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن

                   1ـ3ـ2ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري

                   2ـ3ـ2ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي

                   3ـ3ـ2ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي

          4ـ2ـ انتقال الكترونيكي وجوه

                   1ـ4ـ2ـ مقدمه

                   2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)

                   3ـ4ـ2ـ اهميت و جايگاه EFT

                   4ـ4ـ2ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه

                   5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه

                   6ـ4ـ2ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه

                   7ـ4ـ2ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي

          5ـ2ـ سوئيفت (SWIFT)

                   1ـ5ـ2ـ مقدمه

                   2ـ5ـ2ـ تعريف سوئيفت

                   3ـ5ـ2ـ تاريخچه سوئيفت

4ـ5ـ2ـ مزاياي سوئيفت

          5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئيفت

                   6ـ5ـ2ـ مكانيزم عمل سوئيفت

          6ـ2ـ كارت‌هاي بانكي

                   1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي

                   2ـ6ـ2ـ تاريخچه كارتهاي بانكي

                   3ـ6ـ2ـ مزاياي كارتهاي بانكي

                   4ـ6ـ2ـ انواع كارتهاي بانكي

                   5ـ6ـ2ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي

                   6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت

                   7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

          7ـ2ـ پول الكترونيكي

          1ـ7ـ2ـ مقدمه

                   2ـ7ـ2ـ تعريف پول الكترونيكي

                   3ـ7ـ2ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي

                   4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونيكي

                   5ـ7ـ2ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي

          8ـ2ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها

                   1ـ8ـ2ـ مقدمه

                   2ـ8ـ2ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

                   3ـ8ـ2ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

                   4ـ8ـ2ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

                   5ـ8ـ2ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها

          9ـ2ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه

                   1ـ9ـ2ـ مقدمه

                   2ـ9ـ2ـ مفهوم امنيت

                   3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنيت

                   4ـ9ـ2ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات

 

فصل سوم : انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران

          1ـ3ـ مقدمه

          2ـ3ـ بانكداري الكترونيكي در ايران

          3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

          1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي

          2ـ3ـ3ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

          3ـ3ـ3ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

          6ـ3ـ3ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور

9ـ3ـ3ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران

10ـ3ـ3ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنيتي

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا

 

فصل چهارم : راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران

          1ـ4ـ مقدمه

          2ـ4ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران

          3ـ4ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي

          4ـ4ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك

ضميمه: تعريف واژه‌هاي كليدي

 

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه كارشناسی انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران 243 ص

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید