دانلود پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن


 مطالب این پست : دانلود پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن 120 صفحه

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

دانشکده صنعت مدرن زرند

 

گروه مهندسی معدن

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

استاد راهنما:

آقای مهندس سید مهدی موسوی نسب

 

تهیه و تنظیم:

طاهره موسوی نسب

 

چکیده

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان بم- کرمان تنظیم شده است . منطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جوئی منابع مس پرفیری مورد نظر شرکت اکتشاف ملی مس ایران بوده است و فعالیتهای این شکرت در حال حاضر پی جوئی و اکتشاف مقدماتی را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نیمه تفضیلی شده است. بنابراین با شناخت و آگاهی کافی که ما از منطقه و نوع کانی‏سازی و پراکندگی آن در منطقه داریم کافی است که بین اطلاعات ماهواره ای پردازش شده و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمیایی در دسترس ارتباط برقرار کنیم تا در نهایت به روشی دست پیدا کنیم که در موارد دیگر که پروژه پی جوئی و اکتشاف روند طبیعی خود را طی می‌کند بتوانیم به عنوان اولین فاز پی جوئی از این کلید استفاده کنیم. برای این منظور سعی شده است که با استفاده از منابع موجود طریقه استفاده از این اطلاعات را مورد بررسی و تحلیل و تفسیر قرار دهیم. به طور کلی این پروژه در چندین فصل تهیه و تنظیم می شود که به ترتیب زیر می باشد:

  • تاریخچه سنجش از دور
  • مفاهیم و اصول سنجش از دور
  • زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان
  • پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان

به طور کلی تاکنون به بالغ بر 2400 ماهواره به ثبت رسیده است که از این میان حدود 1000 ماهواره کاربرد سنجش از دور دارند شروع سنجش از دور توسط نیروهای نظامی بوده است و از دهه 80 کشورهای زیادی محسنات فضا رامتوجه می شوند و به سمت استفاده از فضا می روند. امروزه استفاده از فضا چنان گسترش یافته است که سازمان ملل سنجش استفاده واضح آمیز از فضای بالای جو به وجود آمده است.

در این گزارش زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه قرار گرفت. کالبد زمین شناسی سلسله جبال بارز که منطقه مورد بررسی در بخش بسیار کوچکی از این پیکره واقح شده است از یک پیکره ولکانو پلونیوم تشکیل شده است. از این محدوده بخش مرکزی شمالی و جنوب ناحیه را سنگهای نفودی تشکیل می دهد که به گونه ای آشکار در ردیف آتشفشانی ائولن تزیریق شده است. فعالیت های ماگمایی و متعاقب آن رخداد های تکتونیکی نقش بسزایی در شکل گیری واحدهای دگرسان این نموده اند.

به طوری که هجوم و حضور محلولهای تأخیری و باردار در سنگهای میزبان و خود آلودگی سنگ میزبان به مواد باردار علی الخصوص مس، سیمای جالبی به ریخت محدوده معدنی در بخش مرکزی ناحیه داده است. هدف ما بررسی های زمین شناسی و معدنی منطقی توسط عکسهای ماهواره ای است که شامل تهیه نقشه لیتولوژی و نقشه خط واره ها در مقیاس و همچنین نقشه توپوگرافی و کنتراسیونهای ئیدروترمالی در منقطه می باشد.

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان
صفحه
مقدمه 
فصل اول: تاریخچه سنجش از دور 
کلیات 
تاریخچه مختصری از سنجش از دور 
سیستمهای هوایی 
عکسهای هوائی و سیستم های اسکن کننده هوایی 
رادار هوائی 
سکوهای فضائی 
سایر ماهواره ها 
فصل دوم؛ اصول و مفاهیم سنجش از دور 
کلیات 
اصول و مفاهیم سنجش از دور 
امواج الکترو مغناطیسیا
انواع ماهواره ها 
فیزیک سنجش از دور 
تعبیر و تفسیر اطلاعات دورسنجی 
شرایط یک مفسر 
عوامل تعبیر و تفسیر 
خصوصیات تصاویر دور سنجی 
مقدمه ای بر ساختار اطلاعات رقومی 
فرمت ذخیره دادهای ماهواره ای 
تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای یا فضائی 
منابع خطا از نقطه نظر هندسی 
سنجنده ها 
اسکنر ها 
سیستم های راداری 
مزایای رادار 
باندهای رادار 
خاصیت پلاریزاسیون 
توان تفکیک در رادار 
پردازش و آشکار سازی تصویر 
فصل سوم: کاربردها زمین شناسی و معدنی 
کاربرد زمین شناسی و معدنی 
فصل چهارم:‍ زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان 
زمین شناسی عمومی ناحیه ریگان- بم- کرمان 
پردازش داده های ناحیه ریگان- بم- کرمان 
نتیجه گیری 
ضمیمه 
  
  

 

 

فهرست اشکال

 

شماره
عنوانصفحه
1-1الگوی پرواز 
1-2اعوجاجهای عکسهای هوایی 
1-3هندسه عمومی یک رادار هوایی 
1-4هندسه عمومی یک رادار هوایی 
1-5باریکه زمینی در طول یک روز لندست 1 و2و 3 
1-6گردباد در خلیج مکزیک 
2-1پنجره های اتمسفر 
2-2بازتابندگی طیفی و پوششی گیاهی خاک و آب 
2-3بازتابندگی طیقی برگ سبز 
2-4بازتاباندگی طیفی انواع سنگهای معدنی 
2-5نمودار فرمت BIL 
2-6نمودار فرمت BSQ 
2-7استفاده از سیستمهای سنجش از دور برای تصاویر چند بعدی 
2-8مسیر زمینی ماهواره لندست 
2-9تشریح دستگاه عکسبرداری 
2-10مشاهده پائین ترین نقاط بر روی زمین 
2-11تواناییهای سیستم در مشاهده بر اجسام برجسته 
2-12  
2-13اندازه گیری سیگنال بازگشتی و زمان تأخیر آن 
2-14ایجاد میدان مغناطیسی بر روی امواج الکترومغناطیسی 
2-15جهت و مسیر پرواز 
2-16نمایش دیافراگم آرائی 

 

 

فهرست جداول

 

شماره
عنوانصفحه
1-2انواع امواج الکترومغناطیسی و مشخصات آن 
2-2انواع باندهای راداری 
   

 

 

مقدمه

این گزارش بر مبنای بررسی های زمین شناسی معدنی تنظیم شده است که با استفاده از داده های سنجنده TM ماهواره لندست 5 در منطقه ای در حدود 50 کیلومتری جنوب ریگان- بم- کرمان صورت گرفته است.

در این بررسی ها سعی شده که توانایی و قدرت اطلاعات TM در تفکیک واحدهای لیتولوژیکی واقع در منطقه و همچنین نمایش خط واره ها و گسل های اصلی آزموده شود. در حالی که مهمترین و اصی ترین تلاش ما برای به نقشه در آوردن کانیهای رسی که در ارتباط با زونهای آلتراسیون ناشی از محلولهای ئیدروترمال هستند در ادامه صورت گرفت.

اصولا به علت مقیاس خاص تصاویر ماهواره ای که در حدود ماهواره لندست و سنجنده این مقیاس در حدود است، از این اطلاعات عمدتاً در اولین فاز پی جویی مواد معدنی استفاده می شود. در این فاز عملیات پی جویی به واسطه این مقیاس کوچک نقاط امیدبخش که می تواند در مراحل بعدی مورد اکتشاف ژئوفیزیکی و یا ژئوشیمیایی قرار گیرد، استخراج می شود. بسیار حائز اهمیت است که از اطلاعات طیفی TM ماهواره لندست امروزه برای اکتشاف بسیاری عناصر استفاده می شود از قبیل اورانیم مس، سرب، روی، نقره، تنگستن- طلا، نفت و کانیهای صنعتی. منقطقه مورد بررسی از نظر اکتشاف و پی جویی منابع مس پروفیری مورد نظر شرکت اکتشاف ملی مس ایران بوده است و فعالیت های این شرکت مرحله پی جویی و اکتشاف مقدماتی را پشت سر گذاشته است و وارد اکتشاف نیمه تفضیلی شده است. بنابراین با شناخت و آگاهی کافی که ما از منطقه و نوع کانی سازی و پراکندگی در منطقه داشتیم، کافی بود که بین اطلاعات ماهواره ای پردازش شده و نقشه های زمین شناسی و ژئوشیمایی آماده شده ارتباط برقرار کنیم. تا در نهایت با روش یا کلیدی دست پیدا کنیم. که در موارد دیگر که پروژه پی جویی و اکتشاف روند طبیعی خود را طی می‌کند، بتوانیم بعنوان اولین فاز پی جوئی از این کلید استفاده کنیم.

نمودار زیر هدف ما و روند کلی برنامه ما را بیان می‌کند:

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است(عکس ندارد)

با فرمت ورد word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید.

 

دانلود پایان نامه کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن 120 ص

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید