دانلود پایان نامه عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش جامعه شناسی

عنوان :

عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک (مطالعه موردی متقاضیان طلاق دادگاه خانواده شماره 2 تهران)

استاد راهنما :

دکتر حسین آقاجانی

استاد مشاور :

دکتر عالیه شکربیگی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات

1-1 بیان مساله…………………………………………….. 2

1-2 -ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………….. 5

1-3هدف پژوهش…………………………………………… 11

1-4 فرضیات پژوهش……………………………………….. 11

1- 5 تعریف متغیرها………………………………………… 12

فصل دوم : پیشینه پژوهش

2-1ازدواج و مسائل آن……………………………………… 16

2-2 منشأ طبیعی ازدواج………………………………….. 17

2-3آثار و فواید ازدواج……………………………………….. 19

2-4 ازدواج دراسلام…………………………………………. 21

2-5 اهمیت و جایگاه ازدواج دراسلام………………………. 21

2-6 الگوهای گوناگون ازدواج……………………………….. 23

2-7الگوهای دیگر ازدواج…………………………………….. 25

2-8 ازدواج درایران…………………………………………… 25

2-9 طلا‌ق نامزدی………………………………………….. 26

2-10عوامل رخداد در ‌این پدیده اجتماعی………………… 27

2-11مراحل طلا‌ق در دوره نامزدی………………………… 33

2-12طلاق…………………………………………………… 35

2-13طلاق در ادیان…………………………………………. 38

2-14 انواع طلاق در اسلام………………………………… 40

2-15فروپاشی نهاد ازدواج در غرب………………………… 41

2-16الگوهای جدید ازدواج و طلاق در غرب……………….. 43

2-17دلایل رشد طلاق………………………………………. 44

2-18 تاثیرات طلاق بر کودکان………………………………. 49

2-19چارچوب نظری تحقیق………………………………… 50

2-20 نظریه کارکردگرایی ساختی و پدیده طلاق………… 51

2-21 انواع فونکسیون و پدیده طلاق………………………..51

2-22 تحلیل ساخت و پدیده طلاق………………………… 52

2-23جامعه شناسی مسائل اجتماعی و پدیده طلاق…. 56

2-24نظریه های کلان……………………………………….. 59

2-25 نظریه های خرد……………………………………….. 60

2-26 نظریه های آسیب شناسی یا انحرافات اجتماعی….63

2-27علل و زمینه هاى جامعه شناختى طلاق…………… 64

2-28 طلاق در جوامع امروزین………………………………. 77

2-29 طلاق در ایران و دیگر کشورها……………………….. 79

2-30 علل و عوامل طلاق…………………………………… 81

2-31 طلاق و سستی روابط اجتماعی……………………. 82

2-32 مدل تحقیق……………………………………………. 84

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1جامعه و نمونه مورد مطالعه…………………………….. 86

3-2 روش پژوهش…………………………………………….. 87

3-3 روش نمونه گیری………………………………………… 87

3-4 ابزار اندازه گیری…………………………………………….88

3-5 مراحل و روش اجرای پژوهش……………………………. 88

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… 89

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه………………………………………………………….. 91

بخش اول……………………………………………………… 92

4-1یافته های توصیفی………………………………………. 92

بخش دوم……………………………………………………. 139

4-2 یافته های استنباطی…………………………………. 139

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1 بررسی فرضیه ها ……………………………………….149

5-2 محدودیت ها…………………………………………….. 153

5-3 پیشنهادات……………………………………………… 153

5-4 نتیجه گیری……………………………………………… 155

منابع و مأخذ………………………………………………… 156

چکیده:

این پژوهش با هدف شناخت عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک در متقاضیان طلاق” با طرح فرضیه هایی بر روی 50 زوج عقدکرده و50 زوج دارای زندگی مشترک که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند اجرا شد.

روش پژوهش مورد نظر از نوع توصیفی- تحلیلی است. طرح پژوهش مورد نظراز نوع علّی – مقایسه ای پس رویدادی می باشد و از طریق پرسشنامه ، عوامل اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است . دراین پژوهش ابتدا به تجزیه و تحلیل توصیفی پرداخته شده  و سپس برای استنباط و تحلیل داده ها از روش آزمون آماریU مان- ویتنی استفاده گردیده است.

طبق یافته های این پژوهش با بررسی عوامل فردی ، اجتماعی ، فرهنگی و ارتباطی عوامل مؤثر در طلاق زوجین قبل و بعد از زندگی مشترک به نظر می رسد ؛ اختلاف سنی زوجین ، میزان تحصیلات زوجین ، مدت زمان عقد ، مدت زمان زندگی مشترک ، نوع شغل ، میزان مهریه ، دخالت دیگران در امور زندگی زوجین ، مدت شناخت همسر قبل از ازدواج ، شیوه  آشنائی زوجین قبل از ازدواج ، میزان رضایت به ازدواج در اطرافیان ، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده، تناسب فرهنگی خانواده ها ، میزان معاشرت قبل از عقد ، میزان نظارت خانواده ها بر روابط طرفین قبل از عقد ، میزان  ملاقات با همسر بعد از عقد ، میزان ارتباط با خانواده همسر بعد از عقد و وجود آسیب روانی– اجتماعی در فرد با درخواست طلاق رابطه وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید