دانلود پایان نامه طراحی سامانه­ی خبره­ی فازی برای تشخیص دام­چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک­های ایرانی)


دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی آموزشهای الکترونیکی

 

 

پایان­ نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

طراحی سامانه­ی خبره­ی فازی برای تشخیص دام­چینی در بانکداری الکترونیکی (مورد پژوهی: بانک­های ایرانی)

استاد راهنما:

دکتر غلامعلی منتظر

 

 

اسفندماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دام­چینی شیوه­ای از دزدی هویت الکترونیکی است که در آن از روش­های مهندسی اجتماعی و جعل وبگاه برای فریب کاربران و افشای اطلاعات محرمانه­ای که ارزش اقتصادی دارند، استفاده می­شود. دام­چینی با از بین بردن اعتماد بین کاربران و کسب و کار برخط، بر عرصه­ی نوظهور تجارت الکترونیکی اثر منفی می­گذارد. کشورهای در حال توسعه­ای مانند ایران به تازگی با تهدیدات اینترنتی مانند دام­چینی روبرو شده­اند که با توجه به تفاوت­های اجتماعی، طبعاً روش‌های دام­چینی در ایران ممکن است با سایر تجربه­ها متفاوت باشد، به همین دلیل لازم است روش تشخیص، متناسب با آن­ها و برای افزایش کارایی بهبود یابد. هدف این پایان‌نامه ارائه­ی یک سامانه­ی تشخیص دام­چینی برای استفاده در بانکداری الکترونیکی کشورمان است. شناسایی ویژگی­های برجسته­ی دام­چینی، یکی از پیش­نیازهای مهم در طراحی سامانه­ای دقیق است. لذا در قدم اول برای شناسایی ویژگی­های تأثیرگذار دام­چینی که بیشترین تناسب را با وبگاه­های بانک­های ایرانی دارند، فهرستی از 28 شاخص دام­چینی جمع­آوری و در قالب پرسشنامه بین خبرگان توزیع گردید تا بدین صورت نظر آنها درباره­ی میزان اهمیت هریک از شاخص­ها در حوزه بانکداری الکترونیکی استخراج گردد. سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی، 20شاخص برگزیده و سامانه­ی خبره­ی اولیه با استفاده از نظریه­ی مجموعه­های فازی طراحی شد. در مرحله­ی بعد برای بهبود سامانه­ی اولیه، الگوریتم «انتخاب ویژگی فازی-ژولیده» بر60 نمونه وبگاه بانکداری الکترونیکی اجرا شد. درنهایت سامانه­ی خبره­ی فازی بهبود یافته با استفاده از 6 شاخص با بیشترین تأثیر در تشخیص حملات دام­چینی طراحی شد. نتایج ارزیابی نشان­دهنده­ی این است که سامانه­ی خبره­ی فازیِ طراحی شده به خوبی می­تواند وبگاه‌های دام­چینی شده را تشخیص دهد و دارای کارایی 88% است.

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه

1- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………………….. 2

1-3- واژه‌های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8- جنبه‌های جدید و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-9- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2- امنیت بانکداری الکترونیکی و حملات دام‌گستری…………………………………………. 11

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- چالش‌های بانکداری الکترونیکی در ایران…………………………………………………………………………………………… 14

2-4- زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… 15

2-5- امنیت در بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-6- تهدیدات و کلاهبرداری‌ها در اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 19

2-7- دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-8- آمارهای مربوط به دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-9- روش‌های تشخیص دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………… 32

2-10- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………… 40

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2- نظریه‌ی مجموعه‌های فازی………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-3- سامانه‌ی فازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-4- نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………………………………………………………………………… 49

3-5- انتخاب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-6- فروکاست‌ها و هسته……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-7- ترکیب مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………………………………………………. 56

3-8- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

4- طراحی سامانه‌ی خبره‌ی فازی برای تشخیص دام‌گستری…………………………….. 58

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

4-2- ویژگی‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری……………………………………………………………………………………………. 59

4-3- تعیین متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4- تعیین متغیرهای خروجی………………………………………………………………………….. 86

4-5- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی……………………………………………………………………………… 88

4-6- فازی‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-7- پایگاه قواعد فازی………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

4-8- وافازی‌سازی……………………………………………………………………………………….. 97

4-9- موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-10- ارزیابی سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………….. 99

4-11- بهبود سامانه‌ی خبره‌ی فازی به کمک نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………. 110

4-12- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116

5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………… 118

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

5-3- نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120

5-4- پیشنهاد پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………… 121

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید