دانلود پایان نامه طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia


تعداد صفحات پایان نامه: 155 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 آموزشكده فني امام علي (ع) يزد

 عنوان :

قالب برش

طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia

 استاد راهنما :

جناب آقاي صحت

 گردآورنده :

حسن خدابنده‌ لو

پيشگفتار ………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول (طراحي قطعات)…………………………………………………………………. 5

فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها ………………………………………………………………………….. 5

فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ …………………………………………………………….. 8

لبه هاي خم شده………………………………………………………………………………….. 9

تلرانس ها در قالب‌ها……………………………………………………………………………… 10

سوراخهاي راست ………………………………………………………………………………….. 10

سوراخهاي بيرون زده………………………………………………………………………………. 11

رابطه سوراخها با خم‌ها……………………………………………………………………………. 13

شکاف‌ها (فاق‌ها) …………………………………………………………………………………. 14

خم ها………………………………………………………………………………………….. 16

فصل دوم (انواع قالب)……………………………………………………………………………. 23

قالب‌هاي برش ……………………………………………………………………………………. 23

قالب‌هاي تمام برش (قيچي)………………………………………………………………………….. 23

قالب‌هاي مرکب …………………………………………………………………………………… 25

قالب‌هاي قيچي کاري و صافکاري ……………………………………………………………………… 25

قالب‌هاي سوراخ کاري ……………………………………………………………………………… 26

قالب‌هاي خان کشي ………………………………………………………………………………… 26

قالب‌هاي خم …………………………………………………………………………………….. 29

قالب‌هاي فرم ……………………………………………………………………………………. 32

قالب‌هاي کشش ……………………………………………………………………………………. 33

قالب‌هاي گرد کاري ……………………………………………………………………………….. 35

قالب‌هاي اکستروژن ……………………………………………………………………………….. 35

قالب‌هاي سردکاري ………………………………………………………………………………… 36

قالب‌هاي مرحله‌اي ………………………………………………………………………………… 38

قالب‌هاي جازدن قطعات ……………………………………………………………………………. 38

قالب‌هاي ديگر …………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم (پرس)………………………………………………………………………………….. 43

انواع پرس‌ها …………………………………………………………………………………… 43

ساختمان پرس‌ها ………………………………………………………………………………….. 43

منابع مورد استفاده در پرس‌ها …………………………………………………………………….. 44

سرعت پرس‌ها ……………………………………………………………………………………. 44

پرس‌هاي C شکل ضربه اي …………………………………………………………………………… 45

پرس‌هاي C شکل بزرگ ……………………………………………………………………………… 47

طرز کار با يک پرس‌ C شکل ضربه اي………………………………………………………………….. 49

پرس با ميزگردان ………………………………………………………………………………… 50

پرس با تغذيه نقاله‌اي ……………………………………………………………………………. 51

پرس‌هاي ورق کاري ……………………………………………………………………………….. 53

پرس‌هاي چرخ در پشت ………………………………………………………………………………. 53

پرس‌هاي هيدروليک…………………………………………………………………………………. 55

ساختمان يک پرس هيدروليک………………………………………………………………………….. 56

پرس هاي هيدروليك با ميز گردان…………………………………………………………………….. 57

پرس‌هاي پنوماتيک ………………………………………………………………………………… 59

پرس‌هاي الکتريکي ………………………………………………………………………………… 59

پرس‌هاي دروازه‌اي ……………………………………………………………………………….. 60

پرس‌هاي دروازه‌اي با ميزگردان………………………………………………………………………. 62

پرس‌هاي دروازه‌اي هيدروليک ………………………………………………………………………… 63

پرس‌هاي دروازه‌اي بزرگ ……………………………………………………………………………. 64

پرس‌هاي چهار ستونه ………………………………………………………………………………. 66

پرس‌هاي چهار ستونه تمام فولادي …………………………………………………………………… 67

پرس‌هاي چهار ستونه بزرگ…………………………………………………………… …………….. 68

پرس‌هاي انتقالي …………………………………………………………………………………. 69

پرس‌هاي هيدروفرم ………………………………………………………………………………… 70

پرس‌هاي که از پايين به بالا عمل مي‌کنند ……………………………………………………….. 71

پرس‌هاي چهار ستونه با حرکت از پايين به بالا ……………………………………………………  72

پرس‌هاي با سرعت زياد …………………………………………………………………………….. 73

پرس‌هاي فوق‌العاده سريع ………………………………………………………………………….. 73

پرس‌هاي کاملاً اتوماتيک ……………………………………………………………………………. 74

وسايل انتقال دهنده………………………………………………………………………………. 75

تخليه كننده هاي اتوماتيك…………………………………………………………………………. 76

تخليه كننده هاي انبركي…………………………………………………………………………… 76

فصل چهارم (برش فلزات)…………………………………………………………………… 78

تعريف ………………………………………………………………………………………… 78

مراحل برش …………………………………………………………………………………….. 79

قالبهاي برش ……………………………………………………………………………………. 80

بازي برش ………………………………………………………………………………………. 81

قابل تبديل بودن قالبهاي برش بر اساس بازي برش…………………………………………………..  86

بازي برش براي فولادهاي الکتريکي …………………………………………………………………… 90

بازي برش براي مواد غير فلزي …………………………………………………………………….. 90

بازي برش براي قالب‌هاي اصلاح ………………………………………………………………………. 91

كليرانس زاويه اي………………………………………………………………………………… 92

قيچي ………………………………………………………………………………………….. 95

رابطه نيرو مقدار قيچي …………………………………………………………………………… 96

فشار برش……………………………………………………………………………………….. 98

فاصله مجاز بين برش‌ها ……………………………………………………………………………. 106

تئوري پارگي ورق ………………………………………………………………………………… 110

لقي نامناسب ……………………………………………………………………………………. 114

نيروي برش ……………………………………………………………………………………… 116

کاهش نيروي برش ……………………………………………………………………………. 117

 فصل پنجم (14 مرحله طراحي قالب)…………………………………………………… 120

نوار ورق ………………………………………………………………………………………. 120

ماتريس ………………………………………………………………………………………… 120

سنبه پولک زني ………………………………………………………………………………….. 121

سنبه سوراخکاري …………………………………………………………………………………. 122

صفحه سنگبر …………………………………………………………………………………….. 123

راهنماي داخلي ………………………………………………………………………………….. 124

گچ راهنماي ورق يا کانال راهنما ………………………………………………………………. 125

استپ انگشتي يا پين انگشتي …………………………………………………………………… 126

پين اتوماتيک يا استپ اتوماتيک …………………………………………………………………… 127

صفحه جدا کننده (صفحه رو بنده)………………………………………………………………. 128

اتصالات و بست‌ها ………………………………………………………………………………… 129

کفشک ها ……………………………………………………………………………………… 129

نقشه کامل ………………………………………………………………………………….. 130

فصل ششم- مشخصات قطعه کار و محاسبات طراحی…………………………………133

مشخصات قطعه کار…………………………………………………………………… 133

ابعاد…………………………………………………………………………………………… 133

خیلی و تنش برشی………………………………………………………………………. 133

محاسبات مربوط به نوار خام………………………………………………………. 134

مازاد عرضی و طولی…………………………………………………………………… 134

بازدهی ورق……………………………………………………………………………….. 135

محاسبات مربوط به ماتریس………………………………………………………… 136

قسمت بدون شیب………………………………………………………………………… 136

شیب یا زاویه آزاد……………………………………………………………………….. 136

ضخامت……………………………………………………………………………………… 136

حداقل فاصله سوراخ ماتریس تا لبه……………………………………………….. 136

مشخصات ورق گیر…………………………………………………………………….. 137

لقی بین سنبه وماتریس (C)…………………………………………………………… 137

لقی در بلانک زنی………………………………………………………………………… 138

لقی در سوراخکاری…………………………………………………………………….. 138

اتصالات…………………………………………………………………………………….. 139

محاسبه نیروها……………………………………………………………………………. 139

نیروی برش………………………………………………………………………………… 139

نیروی تناژ………………………………………………………………………………….. 140

ضربه گیر………………………………………………………………………………….. 140

علت استفاده از ضربه گیر……………………………………………………………. 140

روش های تعیین لزوم ضربه گیر………………………………………………….. 140

-مکان دنباله قالب………………………………………………………………………… 141

روش های پیدا کردن مکان دنباله قالب…………………………………………… 141

محاسبه محل مناسب……………………………………………………………………. 141

منابع………………………………………………………………………………………….. 144

چكيده

اين پروژه به بررسي چگونگي طراحي يك قالب با توجه به نيازمندي‌هاي محصول مي‌پردازد. در قسمت اول بايد بدانيم كه ويژگيهاي محصول مورد نظر ما از نظر خواص ظاهري و نوع كاربردي چگونه است كه در قسمت طراحي قطعات آمده است.

براي هر محصولي هم مي توان از چند قالب استفاده كرد و هم از يك قالب پيچيده كه بسته به نياز و امكان تجهيزات توليدي مي توان از انواع تكنولوژي قالب استفاده كرد و براي اين منظور نياز به شناخت انواع قالب داريم.

پرسها به عنوان منابع تخصيص نيرو به فكهاي هر قالب نقش بسياري در توليد دارند علم استفاده از نيرويي مناسب براي استفاده بهينه از امكانات براي هر فرد حتي بسيار داراي اهميت مي باشد. به طور مثال يك پرس 120 تن مي تواند قالب نك پشت سري را نابود كند. در بخش پرس و برش فلزات به تشريح كامل ملزومات و نيازهاي مختلف پرداخته شده است.

در قسمت طراحي قالب نياز به دانستن مراحل مختلف طراحي مي باشد. در اين تحقيق به بيان مراحل مختلف طراحي قالب (14 مرحله) به صورت كامل پرداخته شده است و به مشخصات قطعه كار و محاسبات طراحي نيز به صورت بخشهاي مجزا پرداخته شده است.

هدف اين تحقيق گردآوري منظومه‌اي جهت ساخت انواع قالب مي باشد كه روش ساخت و طراحي با توجه به امكانات سرلوحه تمامي تحقيقات اين پروژه بوده است.

مقدمه

قطعات پرس شده

قطعات پرس شده به اجزايي گفته مي‌شود که از ورقه‌هاي فلزي بريده و فرم داده شده‌اند. با نگاهي به اطراف خود اين قطعات را که به فرم‌هاي گوناگون و اندازه‌هاي مختلف پرس کاري و شکل داده شده‌اند به مقدار زيادي خواهيد يافت و شايد تعدادي از آنها جزء وسايل شخصي شما نيز باشند. مثلاً حلقه‌اي که در دست داريد احتمالاً حاصل يک عمل پرس کاري است. بيشتر قطعات موجود در ساعت مچي در عمليات پرس کاري ساخته شده است. قلاب کمر، منگنه‌هاي کفش، عينک، خودنويس، زيپ لباس همه اينها محصولات مختلف پرس کاري هستند.

هما نطور که گفته شد، با نظري به اطراف خود در هر اطاق، محصولات صنعت پرس کاري را خواهيد ديد. بيشتر قطعات لوستر و لوازم برقي ديگر، همچنين دستگيره‌هاي در و رادياتور شوفاژ از محصولات صنعت پرس کاري هستند. در منازل نيز از اينگونه قطعات به فراواني يافت مي‌شوند. ظروف، مثل بشقابها، چاقوها، قاشقها و چنگالها، قوري و دستگيره‌هاي کابينت آشپزخانه، قوطي باز کن و غيره مثالهايي از اين نوع مصنوعات مي‌باشند.

يخچال را مي‌توان تماماً محصول عمليات پرس کاري دانست. همچنين اجاق گاز و ساير وسايل خانگي ديگر در اين گروه قرار دارند. براي ساختن هر کدام از قطعات موجود در وسايل نامبرده به حداقل 3 تا 6 قالب نياز است.

هر اتومبيل از صدها قطعه پرس شده ساخته شده است که بزرگترين اين قطعات سقف و سپس گلگيرها، درها، بدنه و چرخها هستند. صدها قطعه کوچک‌تر ديگر نيز وجود دارند که اکثر آنها در مقابل ديد قرار نداشته بلکه در داخل اتومبيل در قسمت‌‌هاي مختلف نصب گرديده‌اند. يک نمونه از اين قطعات، شمع اتومبيل است که قسمت‌هايي از آن با اعمال پرس‌کاري ساخته شده است. در دو مرحله از عمليات مربوط به پرس کاري قطعات يک شمع اتومبيل به قالب‌ها بسيار پيچيده‌اي احتياج است و براي ساخت هر کدام از اين قالب‌ها صدها هزار دلار خرج مي‌شود که اين تنها قسمتي از مخارج است و به اين هزينه‌ها بايستي هزينه‌هاي طراحي و هزينه قالب نگهدار شامل کفشها و ميله‌ها و بوش‌هاي راهنما را نيز افزود.

ماشين‌هاي موجود در ادارات مانند ماشين‌هاي تحرير، ماشين حساب و فتوکپي و غيره را نيز مي‌توان از محصولاتي دانست که در آنها صدها قطعه پرس شده وجود دارند. به عنوان مثال ديگر راديو و تلويزيون را نام ببريم که هر کدام به هزاران قطعه پرس کاري شده نياز دارند.

قطارها، هواپيما‌ها وموشکها خود مثال‌هاي ديگري از کاربرد وسيع صنعت پرس‌کاري هستند، همه اين وسايل سال به سال تغيير کرده و بهتر مي‌شوند که در نتيجه به قالب‌هاي بهتر و پيشرفته‌تر نياز خواهد بود که اين خود موجب پيشرفت و گسترش صنعت قالبسازي و پرس کاري مي‌گردد.

با توجه به مطالب فوق مي‌تواند به اهميت و ابعاد بزرگ صنعت قالبسازي پي برد. مهندسي قالب‌سازي و پرس کاري در 50 ساله اخير ابعاد غول آسائي پيدا نموده است و بدون شک در آينده نيز اين صنعت پيشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود.

فصل اول

طراحي قطعات

در اين بخش از کتاب، با انواع مختلف «قطعات» آشنا مي‌شويم. شکل اين قطعات، اساس و پايه‌اي براي طراحي قطعه مي‌باشند. بايد متذکر شد که طراحي قطعة مورد نظر، قبل از طراحي قالب انجام مي‌پذيرد و شامل محاسبات منحصر به خود است. طراحي قطعات شامل موارد زير مي‌باشند :

1ـ فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها (گرده ماهي‌ها) 2ـ فرورفتگي‌ها و برآمدگي‌ها در اطراف سوراخ 3ـ لبه‌هاي خم شده 4ـ تلرانس 5ـ برش سوراخها 6ـ سوراخهاي راست 7ـ سوراخهاي بيرون زده 8ـ رابطة سوراخها با خم‌ها 9ـ شکاف‌ها (فاق‌ها) 10 ـ خم‌ها و لولاها.

فرورفتگي و برآمدگي ها : در شکل 1-1 طرح اساسي فرورفتگي يا برآمدگي‌ها نشان داده شده‌اند و در تابلوي 1-1 اندازه‌هاي استاندارد با توجه به شکل 1-1 نوشته شده است. اين بر روي سطوح انحناء دار و يا شيب دار ديگر نيز بدون اينکه بر روي قطعه جا بياندازد (موج دار کردن و يا خط انداختن) قابل استفاده باشند.

در تابلوي 1-1 مقادير A, a و R2 , R1 و R3 و T* و Tt بر اساس شکل داده شده است.

مي‌دانيم که اگر صفحه اي تحت زاوية 90 درجه خم شود، معمولاً محل خم نقطه ضعيفي خواهد شد. با ايجاد فرورفتگي در اين محل، استحکام در آن نقطه 100% تا 200% افزايش خواهد يافت. در شکل 2-1 دو نوع فرورفتگي در محل خم‌ها نشان داده شده است.

تلرانس‌ها در قالب ها : اندازه‌ها و فاصله‌هاي مجاز بين دو قطعه که با هم درگيري مستقيم دارند را تلرانس مي‌گويند. در قالب سازي معمولاً فاصله مجاز بين سنبه و ماتريس آنرا تلرانس مي‌نامند. در تابلوي 2-1 تلرانس‌هاي مربوط به سوراخکاري در مورد مواردي چون آهن، برنج، سس و آلومينيوم تعيين شده‌اند. توجه به اين نکته لازم است که هر چه ماده نرم‌تر باشد فاصلة مجاز بين سنبه و ماتريس (در برشکاري) کمتر خواهد بود. (مواد نرم مانند فيبر، لاستيک و غيره).

در طراحي قطعات بايد در نظر داشت که تنها ضخامت ورق تميز بريده مي‌شود و بقية آن در اثر فشار وارد آمده کند يا پاره مي‌شود.

حال که ايجاد سوراخ به وسيلة سنبه و ماتريس مورد بحث است لازم است که راجع به فرمهايي که در سوراخها مورد استفاده قرار مي‌گيرد توضيح دهيم.

سوراخهاي راست : منظور از سوراخهاي راست، سوراخهايي هستند که در نماي بالايي آنها تنها يک دايره نمايش داده شود و نه بيشتر. در شکل A 7-1 اين نوع سوراخها نشان داده شده‌اند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید