دانلود پایان نامه شناسایی روش های مختلف اکتساب تکنولوژی


۱- ۱- ۱-  انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه

هیچ بنگاهی به همه ی تکنولوژی هایی که در گام یک شناسایی شده اند و فهرست بلند بالایی را تشکیل می دهند نیاز ندارد. دستور کار در این گام، انتخاب تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه از میان فهرست مذکور و اولویت بندی آن ها برحسب سه بازه ی زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. انتخاب تکنولوژی ها در هر بنگاه برپایه ی “ارزش های تکنولوژیک” هر بنگاه، مثلاً ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، سرعت دسترسی و همچنین با نگرش به ملاحظات ویژ ه­ی بنگاه مانند منابع مالی در دسترس و کیفیت نیروی انسانی آن تعیین می شوند. برای بنگاه های دفاعی (صنایع دفاعی ) ممکن است ملاحظات سیاسی و امنیتی نیز فاکتورهای مهمی در انتخاب تکنولوژی ها باشند، به هر روی تمام تکنولوژی هایی که از صافی انتخاب بنگاه می گذرند به یک اندازه اهمیت نخواهند داشت(Khalil,Tarek, 2000).

تکنولوژی هایی که برای بنگاه در مقایسه با رقبا “تفاوت عملکردی” ایجاد می کنند، اصطلاحاً تکنولوژی های استراتژیک به معنای واقعی کلمه شناخته می شوند. این تکنولوژی ها را با میزان مشارکت آن ها در تحقق چشم انداز بنگاه نیز می توان انتخاب کرد. در واقع فرض ما بر این است که هر بنگاه دارای یک چشم انداز و استراتژی کلان (جامع) است که هدف آن ها در نهایت، متفاوت سازی بنگاه از رقیبان است. بنگاهی که فاقد چشم انداز و استراتژی بزرگ باشد و اعتقادی هم به داشتن این دو رکن جهت ساز نداشته باشد، احتمالاً نیازی به استراتژی تکنولوژی هم نخواهد داشت.

۱- ۱- ۲-  اکتساب تکنولوژی

تکنولوژی های منتخب در گام دو باید به دست آیند . اما همان طور که می دانید، تکنولوژی باید از یکی از مجراهای اکتساب تکنولوژی کسب شود که در ادامه به تفصیل بدان پرداخته می شود.

۱- ۱- ۳-  فرایند بکارگیری تکنولوژی

تکنولوژی، که اکتساب آن اغلب با مشکلات فراوان و صرف هزینه های گزاف، همراه است. به این جهت کسب می شود که به کار گرفته شود تا به ارتقای عملکرد بنگاه و یا به ایجاد تفاوت عملکردی میان بنگاه و رقیبانش کمک کند . بکارگیری که صرفاً به منظور تسهیل عملیات اداری و یا تولیدی بنگاه به کار گرفته می شود، همواره با چالش ها و ملاحظاتی همراه است که پرداختن به آن ها از عهده ی این پژوهش بیرون است. این چالش ها و ملاحظات عموماً در ادبیات انتقال تکنولوژی و گاه در ادبیات “نوآوری” تشریح می شوند(Khalil,Tarek,2000).

۱- ۱- ۴-  فرایند حفاظت از تکنولوژی

اکتساب تکنولوژی ها همیشه آسان و کم هزینه نیست. وانگهی گاه سال ها طول می کشد تا یک بنگاه در بکارگیری یک تکنولوژی خاص خبره شود. بنابراین، هم رموز تکنولوژی و هم خبرگی در بکارگیری آن باید به دقت مورد حفاظت قرار گیرد. بسته به اهمیت و حساسیت تکنولوژی ها راه های گوناگونی برای حفاظت از دسترسی رقیبان و نااهلان به آن ها وجود دارد که تشریح آن ها موضوع این پژوهش نیست. اما آنچه به ویژه اهمیت دارد حفاظت از خبرگی تکنولوژیک بنگاه است که عموماً در نیروی انسانی بنگاه انباشته می شود . خروج نیروهای انسانی متخصص و خبره از بنگاه می تواند بنگاه را از لحاظ تکنولوژیک  و در مقایسه با رقیبان  آسیب پذیر کند.

حال با شناختی اجمالی که از فرایندهای مدیریت تکنولوژی به دست آورده ایم، می توانیم استراتژی تکنولوژی بنگاه را تعریف کنیم. استراتژی تکنولوژی در واقع نسخه ی مکتوب شده ی خروجی های فرایندهای مدیریت تکنولوژی در هر بنگاه است . این استراتژی به ویژه نشان می دهد که تکنولوژی های مورد نیاز بنگاه، به ویژه تکنولوژی های استراتژیک آن کدامند، هر کدام از چه راهی قرار است به دست آیند، چگونه به کار گرفته خواهند شد، و چگونه و با استفاده از چه تهمیداتی مورد حفاظت قرار خواهند گرفت . بدون وجود استراتژی تکنولوژی، اعمال فرایندهای سوم تا پنجم در بنگاه عملاً غیرممکن و یا کاملاً سلیقه ای خواهد شد؛ که این می تواند برای بنگاه زیانبار باشد. البته باید بدانیم که تنها بنگاه هایی به سراغ استراتژی تکنولوژی می روند که به “طراحی” از پیش انجام شده، سنجیده و هماهنگ اقدامات خود اعتقاد راسخ داشته و خلاف آن را موجب هرج و مرج و برای بنگاه زیان بار بدانند در بنگاه هایی که تصمیم ها فی البداهه و خودجوش و سلیقه ای گرفته می شوند و این نوع تصمیم گیری در آن ها به یک فرهنگ دیرپا تبدیل شده است،

استراتژی تکنولوژی که یکی از نمادهای برنامه ریزی استراتژیک است محلی از اعراب نخواهد داشت. هم از این روست که تدوین استراتژی تکنولوژی در پاره ای از بنگاه ها کاری لوکس و تفننی به شمار می آید، و مدیران عامل حاضر نیستند برای تدوین آن هزینه کنند. در این پژوهش تمرکز بر روی فرایند اکتساب تکنولوژی است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه

متن کامل

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید