دانلود پایان نامه سنجش تاثیر اضطراب بر روی قصد استفاده از ICT

انتظار تلاش :

تعریف نظری :

انتظار تلاش در مدل یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر لغوی به معنای سهولت استفاده است. نکته جالب در این متغیر این است که انتظار تلاش در تعامل با زمان است. در شرایطی که انتظار تلاش پایین باشد کاربران بالقوه هم این تصمیم را در حاشیه قرار می دهند و اگر انتظار تلاش افراد بالا باشد کاربرد و تصمیم به استفاده از رایانه هم در مرکزیت فعالیتها قرار می گیرد. (دیاز و میشل ، ۲۰۱۰)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص انتظار تلاش با استفاده از ۸ سوال یعنی سوالات ۱۱ تا ۱۸ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به انتظار تلاش :

 1. یادگیری نحوه استفاده از ICT برای من آسان است.
 2. به نظر من کار کردن با ICT سهل و آسان است.
 3. تعامل من با ICT روشن و قابل درک است.
 4. به نظر من ICT در تعامل با موضوعات مختلف دارای انعطاف است.
 5. کسب مهارت در استفاده از ICT برای من آسان است.
 6. به نظر من استفاده از ICT ساده و راحت است.
 7. استفاده از ICT مستلزم صرف زمان بیشتری نسبت به وظایف معمول من است.
 8. کارکردن با ICT بسیار پیچیده و درک آن دشوار است.

 

۱-۷-۷- اثرات اجتماعی :

تعریف نظری :

اثرات اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد. افراد غالباً برمبنای ادراکاتشان از آنچه که دیگران (دوستان، خانواده، همکاران و…) فکر می کنند باید انجام دهند، عمل می کنند و قصد آنها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه متاثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها دارند.(لوچ ، ۲۰۰۳).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اثرات اجتماعی با استفاده از ۶ سوال یعنی سوالات ۲۵ تا ۳۰ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به اثرات اجتماعی :

 1. افرادی که بر رفتار من تأثیر دارند، معتقدند که من بایستی از ICT استفاده کنم.
 2. افرادی که برای من مهم هستند، معتقدند که من بایستی از ICT استفاده کنم.
 3. مدیران و مسئولین سازمان من در استفاده از ICT به کارکنان خود کمک می کنند.
 4. مدیر من برای انجام وظایفم با استفاده از ICT از من حمایت و پشتیبانی می کند.
 5. به طورکلی سازمان من در رابطه با استفاده از ICT از کارکنان خویش پشتیبانی می کند.
 6. دارا بودن ICT نماد قدر و منزلت سازمان من محسوب می شود.

 

۱-۷-۸- شرایط تسهیل گر :

تعریف نظری:

درجه ای که یک فرد اعتقاد دارد که یک سازمان و زیربنای فنی جهت حمایت از سیستم وجود دارد. تاثیر شرایط تسهیل گر می بایست مدیران را نسبت به موانع ممکن در جهت کاربرد مطلع کند. عامل تعیین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد استفاده فاقد اهمیت شناسایی شد، اما در تعیین کاربرد مهم است. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند. این متغیر هم مثل انتظار تلاش قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد. (دیاز و میشل ، ۲۰۱۰)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص شرایط تسهیل گر با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۱ تا ۳۵ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید