دانلود پایان نامه سنجش تاثیر اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT


پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان :

نگاه نوین به مسایل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گذار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزار های جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی  اینترنت حتی به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و دقت خاصی به آن نگاه کرد و راهکار های مناسب را در بستر های موجود مشخص و به کاربست تا ابزار های موثر در پیشرفت شاخص های ICT در سازمان به بهترین نحو ممکن مورد استفاده قرار گیرد. گسترش و پیچیدگی علوم رایانه و فرآیند های تولید تا توزیع اطلاعات با توجه به تنوع تخصصهای علمی و فنی به حدی است که هرکس نمی تواند به تنهایی در تمام  ابزار های اطلاعاتی و ارتباطی صاحب دانش های لازم باشد. با این وجود مدیر یک سازمان باید در حد لازم از اطلاعات تخصصی و پایه برخوردار باشد.

یکی از اساتید دانشگاه برکلی در نظریه خویش « رشدجدید اقتصادی» عنوان می‌کند که در عصرحاضر، عامل رشد اقتصادی سرمایه، نیروی انسانی‌ و مواد خام نیستند بلکه دانش و افکار جدید سبب شکوفایی اقتصادی می‌شود و سرمایه کشورها تابعی ازعلم و عقاید است(حسینی،۱۳۸۵).

با توجه به نقش مهم عامل نیروی انسانی در استفاده از فناوری، بررسی عوامل در پذیرش و افزایش کارگیری نظام مند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها مهم می باشد (ناخدا ، ۱۳۸۴)

امروزه در سازمان های بزرگ رسالت استقرار، توسعه و نظارت بر این فناوری ها بر عهده واحد های ICT می باشد که بر حسب تنوع و حجم کار از متخصصین مختلفی تشکیل می شود. مدیریت ICT سازمان امری است که باید با نظارت مستقیم مدیر سازمان همراه باشد، تا هماهنگ و همسو با سایر برنامه ها در مدیریت باشد.

هدایت راهبردی ICT در سازمان توجه به کاربران و افرادی است که باید از این فناوری استفاده کنند. برگزاری دوره های آموزشی مبتنی بر نیاز سنجی گروه های  کاری، ترغیب و تشویق کارمندان و کارشناسان به استفاده از فناوری اطلاعات در ابعاد کاری و همچنین طراحی مدل های کوچک و آزمایشی برای گسترش آگاهی و تجربه افراد می باشد.

از زمان ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی محققان از دیدگاه‌های مختلف به بررسی آثار و تبعات ناشی از این فناوری‌ها پرداخته‌اند. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، مطالعه پذیرش این فناوری‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و محققان مختلف سعی کرده‌اند عواملی را که در پذیرش فناوری اطلاعات تاثیرگذار هستند، شناسایی نمایند تا بتوانند استفاده از این فناوری‌ها را افزایش دهند. پذیرش، یک پدیده چند بعدی است و شامل مجموعه وسیعی از متغیرهای کلیدی می‌باشد که برخی از آنها شامل ادراکات، اعتقادات، نگرش‌ها، ویژگی‌های افراد و میزان درگیری با فناوری اطلاعات است(چانگ و چی‌یونگ ، ۲۰۰۱).

پذیرش کاربران به عنوان «علاقه مشهود در بین یک گروه برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور انجام وظایفی که این فناوری‌ها برای پشتیبانی از آن وظایف طراحی شده‌اند»، تعریف می‌شود(دیلون و موریس ، ۱۹۹۶).

پذیرش فناوری، نگرش ذهنی کارمندان سازمان به فناوری را مورد توجه قرار می دهد. پذیرش فناوری به طور ویژه به رغبت کارمندان به پذیرش و اتخاذ محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری برای انجام امور سازمانی مربوط می شود. (مجیدی ، ۱۳۸۲)

 

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید