دانلود پایان نامه سنجش تاثیرنگرش به استفاده بر روی قصد استفاده از ICT


– شرایط تسهیل گر :

تعریف نظری:

درجه ای که یک فرد اعتقاد دارد که یک سازمان و زیربنای فنی جهت حمایت از سیستم وجود دارد. تاثیر شرایط تسهیل گر می بایست مدیران را نسبت به موانع ممکن در جهت کاربرد مطلع کند. عامل تعیین کننده شرایط تسهیل گر طبق تحقیقات انجام شده در پیش بینی قصد استفاده فاقد اهمیت شناسایی شد، اما در تعیین کاربرد مهم است. در واقع شرایط تسهیل گر همان موانع فنی و سازمانی هستند. این متغیر هم مثل انتظار تلاش قدرت پیش بینی کاربرد و امکان کاهش این کاربرد بعد از پذیرش اول را دارد. (دیاز و میشل ، ۲۰۱۰)

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص شرایط تسهیل گر با استفاده از ۵ سوال یعنی سوالات ۳۱ تا ۳۵ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به شرایط تسهیل گر :

  1. من از منابع مورد نیاز برای استفاده از ICT برخوردار هستم.
  2. من از دانش لازم برای استفاده از ICT برخوردار هستم .
  3. ICT موجود در سازمان با سایر سیستم های کامپیوتری مورد استفاده من سازگار نیست.
  4. کمک های لازم برای رویارویی با مشکلات مربوط به ICT در سازمان در دسترس است.
  5. استفاده از ICT متناسب با سبک کاری من است.

 

۱-۷-۹- اضطراب :

تعریف نظری:

اضطراب استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اغلب یک جنبه ناخوشایند نیز دارد، اضطراب و حالت‌های احساسی مشابه نه تنها می‌توانند بر تعامل تاثیر گذارند، بلکه بر بهره‌وری، یادگیری، روابط اجتماعی و در مجموع بر رفاه تاثیر می‌گذارند. محققان اضطراب رایانه‌ای را به عنوان حالتی ذهنی که منجر به ترسناکی یا بیمناک بودن در زمان تمایل به استفاده از رایانه یا در زمان استفاده از رایانه می‌شود، تعریف کرده‌اند(تونگ و چانگ ، ۲۰۰۸).

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش نظر پاسخگویان در خصوص اضطراب با استفاده از ۴ سوال یعنی سوالات ۴۶ تا ۴۹ پرسشنامه، مبتنی بر طیف ۵ گزینه ای لیکرت (ازکاملا موافقم تا کاملا مخالفم) در مقیاس فاصله ای سنجیده شده است.

سوالات مربوط به اضطراب :

  1. من درخصوص استفاده از ICT احساس نگرانی می کنم.
  2. تصور اینکه ممکن است در هنگام استفاده از ICT مقدار زیادی از اطلاعات فقط با فشردن یک دکمه اشتباه از دست برود، موجب هراس من می شود.
  3. من به دلیل ترس از اشتباهاتی که ممکن است قادر به تصحیح آنها نباشم، تمایلی به استفاده از ICT ندارم.
  4. ICT تا حدی موجب وحشت من می شود.

 

 

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی:

باتوجه به موضوع تحقیق یعنی پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات هدف اصلی است. پژوهش حاضر بطور کلی در حوزه مدیریت تکنولوژی و به صورت خاص در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت قرار می گیرد.

.۱-۸-۲- قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی این تحقیق از مهرماه ۱۳۹۱ تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۲ است.

۱-۸-۳- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق دهیاری های استان گیلان  می باشد.

لینک متن کامل این پایان نامه اینجا کلیک کنید – این پایان نامه اینجا کلیک کنید

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید