دانلود پایان نامه روانشناسی پيش بيني عملكرد شغلي از روي متغيرهاي هوش هيجاني و مهارت هاي ارتباطي

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

پرسشنامه هوش هيجاني

براي سنجش هوش هيجاني از پرسشنامه هوش هيجاني بار-آن استفاده شده است . اين پرسشنامه توسط بار-آن در سال ۱۹۸۰ ساخته و اعتباريابي شده است. اين پرسشنامه داراي ۱۵ زير مقياس است. اين پرسشنامه بر روي ۳۸۳۱ نفر از ۵ كشور آرژانتين، آلمان، هند، نيجريه و آفريقاي جنوبي و مورد پايايي و روايي قرار گرفته است. نتايج حاصل حاكي از آن است كه پرسشنامه از روايي وپايايي قابل قبولي برخوردار است. پاسخ هاي اين آزمون روي طيف ۵ درجه اي (كاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، تا اندازه اي مخالفم و كاملاً مخالفم) پاسخ داده مي شود. پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش توسط سموعي و همكاران در سال ۱۳۸۰ترجمه و مورد اعتبار يابي قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه بررسي هاي صورت گرفته توسط سموعي و همكاران۱۱۷ سؤال اين پرسشنامه را به ۹ سؤال در نسخه ايراني تقليل داده است. بنابراين هر زير مقياس داراي ۶ سؤال است.

و همچنين در اين پژوهش اعتبار و روايي اين پرسشنامه هم مانند ديگر پرسشنامه هاي اين تحقيق از آلفاي كرونباخ و روايي صوري انجام گرفته است .

برای سنجش اعتبار آزمون هوش هيجاني ، با استفاده از روش آلفای کرونباخ، اعتبار کل آزمون محاسبه شد که مقدار عددی آن برابر با ۸۴/۰ و حاکی از همسانی درونی قابل قبول این آزمون بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تبين ارتباط بين مولفه هاي هوش هيجاني و عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

تبين ارتباط بين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با عملكرد شغلي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني عملكرد شغلي از روي مولفه هاي هوش هيجاني در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا .

پيش بيني  عملكرد شغلي تحت مولفه هاي مهارت ارتباطي در بين سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسي رابطه بين هوش هيجاني ومهارتهاي ارتباطي با عملكرد شغلي سرپرستان خط اول شركت توليدي لاستيك دنا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید