دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری


پایان نامه روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست 

  • رویکرد رفتارگرایانه

برخلاف سایر رویکردها که بر پایه گزارش های شخصی استوار است، این رویکرد به سنجش عینی و ثبت رفتارهای تکانشگرانه می پردازد. در این رویکرد رفتار های جانوری نیز بررسی می شود. دو بحث بازداری رفتاری[۱] و زمان سنجی رفتاری[۲] در این زمینه مطرح است.

الف) بازدارندگی رفتاری: سوبریه[۳] (۱۹۸۶) با دستکاری دارو شناختی دستگاه سرتونرژیک دریافت که یاخته هايی  عصبی سرتونرژیک، زمانی که نیاز به بازداری رفتاری است، فعال می شوند. لینویلا[۴] (۱۹۸۳) میزان پایین در مایع مايع مغزی- نخاعی را با اختلال در کنترل تکانه ها همراه دانست. هرنشتاین[۵] (۱۹۶۴) نیز الگوهایی را برای ارزیابی کمی مفهوم تکانشگری بر پایه نظریه های رفتاری ارائه داد.

ب) زمان سنجی رفتاری: وان دن بروک[۶] ، فلچر[۷] و ریزدن[۸] (۱۹۹۳) به بررسی تاثیر زمان بر تکانشگری پرداختند. به باور آنها، افراد تکانشگر در ارزیابی زمان مشکل دارند و از این رو زمان برای آنها بسیار آهسته تر از افراد بهنجار می گذرد. پژوهش های هو[۹]، الزهرانی[۱۰] و والازکوز- مارتینز[۱۱] (۱۹۹۵) هم در محدوده رویکرد رفتارگرایانه جای می گیرد (به نقل از اختیاری و همکاران، ۱۳۸۳).

[۱].Behavioral

[۲].Behavioral timing

[۳].Soubrie

[۴].Linnoila

[۵].Hernstein

[۶].Van den Brock

[۷]. Fletcher

[۸]. Risden

[۹].Ho

[۱۰].Al-Zahrani

[۱۱].Velazquez-Martines

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه) در زنان بی سرپرست مددجوی بهزیستی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در زنان بی سرپرست

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید