دانلود پایان نامه روانشناسی بهبود روش‌های حل تعارض زنان


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی 

۲-۵-۱۲٫ طرحواره درمانی

در روان شناسی و روان درمانی، طرحواره می‌تواند معمولا به عنوان مبنایی برای فهم تجارب زندگی شخص در نظر گرفت شود. یک تصور مهم مرتبط با روان درمانی این است که طرحواره‌ها از اوایل زندگی تشکیل می‌شوند، در طول زندگی تداوم می‌یبابند و حتی وقتی که خیلی مناسب نیستند بر تجارب زندگی آینده تاثیر می‌گذارند. این به نیاز ما برای ثبات شناختی اشاره دارد. با این تعریف طرحواره‌ها می‌توانند مثبت یا منفی و سازگار یا ناساگاز باشند و می‌توانند در کودکی یا بعدا شکل گرفته باشند (یانگ و فلاناگان، ۱۹۹۸؛ گیبسون، ۲۰۰۴).

طرحواره درمانی، یک درمان ترکیبی و نوین است که به وسیله یانگ و همکاران (۱۹۹۹- ۱۹۹۰) براساس‌مفاهیم و درمان شناختی- رفتاری رشد یافت. درمان، ترکیبی از عناصر رویکردهای رفتاری- شناختی، دلبستگی، گشتالت، روابط موضوعی، ساختار گرایی و روان کاوی است. طرحواره درمانی یانگ (۱۹۹۰) شامل ارزیابی طرحواره‌ها با یک پروتکل درمانی است. یانگ معتقد است که طرحواره الگوی ثابت و دراز مدتی است که در دوران کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی نیز ادامه یافته است. ما از طریق این طرحواره‌ها به جهان نگاه می‌کنیم. معمولا این طرحواره‌ها به غیر از بافت درمانی در جای دیگری تغییر نمی‌کنند. حتی موفقیت قاطع در زندگی نیز برای تغییر آنها کافی به نظر نمی‌رسد. در این خصوص درمان می‌تواند شامل این باشد که به افراد کمک کند تا طرحواره‌های خود را پذیرفته و جهت آنها را به سوی جنبه‌های مثبت تغییر دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف کلی: هدف کلی این‌تحقیق بررسی اثر‌بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان است.

هدف کاربردی: بهره‌گیری از راهبردهای درمانی رویکرد طرحواره- محور به منظور تغییر و اصلاح طرحواره‌های ناکارآمد زنان متاهل و کمک به توانمندی آنان در ایجاد، حفظ و افزایش رضایتمندی در زندگی زناشویی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضایت زناشویی زنان خوابگاه های دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی