دانلود پایان نامه رضايت شغلي بين زنان شاغل


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهرياسوج

۲-۳-۴ عوامل سازنده رضايت شغلي:

مطالعات مختلف در زمينه رضايت شغلي نشان مي دهد كه متغيرهاي زيادي با رضايت شغلي مرتبط است كه اين متغيرها به چهار گروه قابل توجه است:

  • عوامل سازماني:

عوامل سازماني عبارتند از:

الف- حقوق و دستمزد: مطالعات لاك[۱] نشان مي دهد كه حقوق و دستمزد يك عامل تعيين كننده رضايت شغلي است، بويژه زماني كه از يك ديدگاه كارمند اين پرداخت عادلانه است.

ب- ترفيعات: شامل تغيير مثبت در حقوق – كمتر مورد سرپرستي قرار گرفتن- چالش كاري بيشتر- مسئواليت بيشتر افراد- آزادي بيشتر در تصميم گيري است، بعلت اينكه ارتقاء افراد ميزان ارزش فرد را براي سازمان نشان مي دهد بويژه در سطوح عالي تر .

ج- خط مشي هاي سازماني: ساختار ديوان سالارانه براي فردي كه داراي سبك رهبري دموكراسي است مناسب نيست. علاوه بر اين خط مشي هاي سازماني بر رضايت شغلي افراد تاثير مي گذارد. خط مشي هاي غير منعطف باعث برانگيختن احساسات منفي در شغل مي شود و خط مشي هاي منعطف باعث رضايت شغلي افراد مي شود.

[۱] – Lack

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پيش بيني رضايت شغلي از روي مولفه هاي فرسودگي شغلي در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج .

پيش بيني رضايت شغلي از روی مولفه هاي تعارض كار و خانواده در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج .

پيش بيني رضايت  شغلي از روي مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار وخانواده در بين زنان شاغل دانشگاههاي ياسوج

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رضايت شغلي براساس مولفه هاي فرسودگي شغلي و تعارض كار خانواده در زنان شاغل دانشگاه‌هاي شهرياسوج