دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر درباره كنترل حركت در انيميشن و شبيه سازي

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

كنترل حركت در انيميشن و شبيه سازي

خلاصه:

اين مقاله درباره تكامل انيميشن و شبيه سازي و تجسم و رابطه آنها است و 2 گرايش موجود است.

1)قانون هاي فيزيكي كه مشهور هستند و در گسترش انيميشن تأثير دارد.

2)قانونهاي فيزيكي كه مشهور نيستند و تكنيك انيميشن به درك آن كمك مي كند. ما مدلهاي توصيف شده براي توليد يك امر بدون داشتن اطلاعاتي درباره آن و مدلهاي ايجاد شده در اثر همكاري بين مدلهاي توصيفي و مدلهاي ايجادي را تشخيص داديم وبه اندازه انسان و ماشين درباره آن بحث شده است و سرانجام پر توسعه انيميشن به سمت كنترل اتوماتيك حركت و جهت يابي حركت و رفتار انيميشن تأكيد شده است.

 1)انيميشن ، شبيه سازي

مقدمه

هر فعاليت كه وابسته به زمان باشد ممكن است به وسيله انيميشن، گرافيك نشان داده شود. براي نمونه حركت يك پاندول، پرواز يك زنبور يا انفجار يك آتشفشان، بعضي پديده ها هستند كه خيلي پيچيده هستند و نه علمي و نه رياضي هستند. ممكن است حركت بوسيله مدلهاي سنتي انيميشن keyfram نشان داده شده. اخيرا استفاده از قانونهاي فيزيكي براي ايجاد انيميشن مورد علاقه قرار گرفته است و 2گرايش متفاوت داريم.

1)قانونهاي فيزيكي كه در گسترش انيميشن تأثير دارد.

2)تكنيك انيميشن به درك قانونهاي فيزيكي كمك مي كند.

 1-2 اولين تكامل انيميشن بر اساس فيزيك

در ابتدا براي اجراء انيميشن، كامپيوتر به انيماتور كمك مي كرده و تكنيك انيميشن بر اساس تكنيك انيميشن key fram ناميده شده به 3 دسته تقسيم مي شود. و بعد از آن فرمان هاي انيميشن و سيستم هاي راهنماي جهت يابي گسترش يافته اند.

در نسل بعدي سيستم هاي كنترل حركت انيميشن به طور اتوماتيكي انجام مي شده، استفاده از A.I و تكنولوژي رباتيك. مخصوصا حركت در يك سطح و قانونهاي فيزيكي محاسبه شده. اين به اين معني است كه در اثر تحقيق و پژوهش مدلهاي فيزيكي براي گسترش انيميشن پيدا مي شود. هدف ما پيدا كردن يك مدل فيزيكي معتبر نيست ولي داشتن يك شبيه سازي واقعي از يك حركت است. ما كاراكترهاي يك شكل و خاصيت ديناميكي را به موضوعات فيزيكي ارتباز مي دهد براي ساختن يك فرمول رياضي كه دو موضوع ترتيب، حركت و ترتيب نور را در بر داشته باشد فعاليت زيادي انجام شده است.

در مدل كردن اشياء سفت و سخت (e.g.car) و تغيير شكل و انعطاف پذير بودن اشياء (e.gchain) و يا مجموعه اي از موجودات زنده (e.gbirds) مثال هايي وجود دارد كه رفتار آنها را تحت تئوري هاي متفاوت مورد بررسي قرار مي دهد.

 3-1 دومين تكامل تجسم مدل هاي علمي

آزمايشات دانشمندان با استفاده از روش هاي جديد و تجسم يك راه براي گسترش طراحي مدل است. پيشرفت انيميشن در زمان نشانه اي از نتيجه هاي مدلهاي قبل است. در جهان علمي ما پديده هاي طبيعي وجود دارند كه بعضي از انها مرئي نيستند ولي با اين وجود به كمك تجسم (شبيه سازي) مي توانيم چگونگي پيشرفت در فضا و زمان را درك كنيم. موضوع اصلي انيميشن فيزيكي يك پديده يك ديد علمي به آن پديده است.

پديده هاي مدل شده از محاسبات شبيه سازي كه بر اساس تئوري فيزيكي كه داراي نظم هستند تشكيل شده است اين نمونه ها براي شكل هاي هندسي تعريف شده اند. اما يك تجسم نياز به مجموعه اي از پارامترها دارد. قدم دوم يا قدم فراتر ما نشان دادن

مدل فيزيكي است.

بعضي مواقع يك شكل هندسي با جمع چند پديده ارتباط دارد. حتي در اين مورد نيز ما براي استفاده از هندسه در تجسم نمي توانيم تصميم بگيريم، نسبت يك مدل فيزيكي با يك پديده است مثل ديگر نسبتها .

 4-1 شبيه سازي و انيميشن در تجسم علمي

وقتي كه ما با مشكلات علمي روبرو مي شويم، از هنگامي كه مشاهده دقيقي از اتفاق در دست داريم در مرز شبيه سازي هستيم. ما مي توانيم نيروهاي لازم بدست آوردن يك هدف خاص را محاسبه كنيم.

اما اول ما بايد مقدار كمي از انيميشن و شبيهسازي را تعريف كنيم.

 انيميشن كامپيوتري

انيميشن كامپيوتري از به وجود آمدن يك سوي چارچوب بوسيله كامپيوتر تشكيل شده است. وقتي كه اين چارچوبها به ترتيب اجرا شوند با يك صفحه متغير دارم.

انيميشن كامپيوتر عمل متقابل فرآيند انيماتور است. شكل هاي گرافيكي خلق شده به كمك كامپيوتر بر اساس عقيده متفاوت بوده و پايه هاي اساسي انيميشن هستند.

انيميشن كامپيوتر پايه تئوري و تكنولوژي هستند كه براي كمك كردن به انيماتور در مشخص كردن و به تصوير كشيدن تغيير موقعيت ما كاربرد دارد.

 كامپيوتر شبيه ساز:

شبيه ساز كامپيوتر يك انيميشن كامپيوتر است كه ترتيب شبيه سازي شده از يك دنياي واقعي را نشان مي دهد.

مدل هاي رياضي پايه اساسي كامپيوتر شبيه ساز هستند. استفاده كننده مي تواند با سيستم گرافيك شبيه سازي كند و نتيجه ذكر يك جهت از مدل فيزيكي است. اگر بعضي با فكر عمل كنند سپس اين خيلي از كامپيوتر شبيه سازي شده دور است.

  • كامپيوتر شبيه ساز يك تكنيك كامپيوتري است براي مدل كرده و تصوير كردن و جدا كردن فرآيند يك سيستم در زمان واقعي و كم و زياد كردن زمان است.

 كنترل حركت در تجسم علمي

انيميشن كامپيوتري سنتي مربوط مي شود به 2 مدل سينه ماتيك و ديناميك. مدل هاي سينه ماتيك داراي استفاده آسانتري هستند و زمان مصرف كوتاه دارند و در موارد سرگرمي از انها استفاده مي شود با اين دو مدل انيماتورها مي توانند مسير يك شي را تعريف كنند و مدل سينه ماتيك در موقعيتهاي ساده استفاده مي شود. براي مثال چرخش يك مولكول يا نوسان يك پاندول. شبيه سازي بر اساس مدل هاي ديناميكي حقيقي است، اين مدل ها شامل اطلاعات خاص فيزيكي مثل توده ماده مي شود.

تغييرات يك پديده محاسبه شده و تحت شرايط اوليه خاص، مدارها(سيرها) فوق زمان) از المانهاي معني دار محاسبه شده است. از يك ديد مدل كردن شامل مراحل شبيه سازي زير مي شود.

1)مدل هاي ديناميكي

2)شبيه سازي

3)مدل سينه ماتيك

4)مدل هندسي

5)تصوير كردن جنب و جوش

مدل سينه ماتيك را مي توان مدل ثبت شده نيز ناميد اين برابر با فايلهاي ديتا بدست آمده از محاسبات است. مشكل با اتفاقات علمي مورد استفاده براي شبيه سازي است، اين پديده طبيعي و تصوير است. طراح رفتار شيء ديناميك با پا علت روحي آن طراحي مي كند. او چگونگي اين حركت را تصور مرده و چگونه واكنش مي دهد، برخورد مي كند، فشرده مي كند، هل مي دهد، پيچانده كردن آن و … بنابراين يك سيستم انيميشن مجبور است همه اينها را فراهم كند و با وسايل كنترل استفاده كننده را به ترجمه زبان انها قادر سازد. روش كنترل حركت كداميك مي باشد و به 2 فرم اصلي است. از يك طرف مدل هاي شرح داده شده كه براي توليد يك حركت بدون داشتن اطلاعات درباره مسبب آن مورد استفاده قرار مي گيرند و از طرف ديگر مدل هاي ايجادي وجود دارند كه علت توليد اثرات را شرح مي دهند.

براي مدل هاي توصيف شده تشخيص تكنيك سنتي key frame در انيماتور(تصويرگر خاص) سينه ماتيك با فراهم كردن ارزش key frame در بين قاب ها به وسيله كامپيوتر قابل دسترسي است. مدل هاي سينه ماتيك بر اساس دستورالعمل هاي ضمني است، براي نمونه سينه ماتيك معكوس كه حركت داخلي حلقه يك زنجير از آخرين حلقه مسير را حساب كرده است

مدل هاي توصيفي يك كنترل را به انيماتور مي دهند اما وقتي تعداد پارامترها براي كنترل خيلي زياد باشد دچار كمبود شده(براي نمونه بدن انسان). و رفتار ديناميك براي برنامه ريزي سخت و مشكل است( براي نمونه حركت يك موجود دريا). مدل هاي ايجاد شده از شبيه سازي كامپيوتري بوجود مي آيند و داراي رفتار خاص هستند. استفاده كردن از قانونهاي فيزيكي براي توليد يك حركت نيست و عقيده هاي جديدي در اين رابطه توسط چند داشنمند داده مي شود.

براي يك هنرمند شبيه سازي، توليد پديده فيزيكي مثل شبيه سازي علمي پديده نيست، اما توليد واقعي و نتيجه انيميشن بر طبق عدد و محاسبه نيست. انيماتور يك هنرمند است نه يك دانشمند در انيميشن قواعد فيزيكي و سنتي با هم همكاري مي كنند. بنابراين ايجاد كامپيوتر شبيه ساز و تكنيك يك سيستم انيميشن مشكلات جديدي در رابطه با ساختار سيستم و پذيرش آن و دستگاه هاي جانبي به همراه دارد.

 2-2 مشتركات ماشين و انسان

به منظور گسترش ارتباط بين دو كلاس كنترل حركت (ايجادي و توصيفي) بايد پارامترهاي مدل را تجزيه و تحليل كرد. يعني پارامترها را طوري انتخاب كرده كه نزديك به زبان انيماتور باشد و اثرات مورد نظر را ايجاد كند. براي نمونه براي خلق يك منفي بعضي از تصاوير واسطه به انيماتور براي تعديل كردن خاصيت منفي يا كشش كمك مي كنند، يك راه انحنا دار و شكل خاص را در نتيجه ادامه دادن اين روش بدست مي آوريم. براي مدل هاي مادي دو نكته وجود دارد. چگونگي انتخاب ارزش اين پارامترها وچگونگي پيش بيني اثرات ان. مثالي از سيستم چند گانه انيميشن به وسيله ديناميك: ذكر مي كنيم براي كنترل انيميشن، انيماتور مجبور به تطبيق دادن 2 نمونه پارامتر است، اثر نيروي رانش و چرخش و ارزش وسيله ارتباط انرژي(سفتي و سختي) و عامل دمپينگ يك فنر كه نوع سيستم عكس العمل داخلي و خارجي را تعيين مي كند. اگر استفاده كننده ارزش پارامترها را بداند، به وسيله آزمايشات رفتار سينه ماتيك يك سيتستم را بدست مي آورد. انيماتور ارزش پارامترها را قدم به قدم و بعد از هر چارچوب(قاب) مي داند و به اين واسطه حركت مورد علاقه خود را تنظيم مي كند، براي بهتر استفاده كردن از ديناميك جلو استفاده از دستگاه كمكي در يك زمان واقعي براي شبيه سازي است مثلا در شبيه سازي يك پرواز يا رانندگي، اين اثرات باعث توجه به همكاري ميان مدل هاي توصيفي و ايجادي شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه كنترل حركت در انيميشن و شبيه سازي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید