دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – خورشید در قرآن

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است :پایان نامه رشته علوم قرانی – خورشید در قرآن

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

تقديم به ساحت مقدس بانوي دو عالم حضرت فاطمه الزهر (س) دخت رسالت، حامي ولايت، مادر امامت، اسوه شجاعت و فرزند بزرگوارش حضرت مهدي موعود (عج) منتقم آل محمد(ص) و برپاكننده عدل و داد و نابودكننده ظلم و جور در گستره گيتي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

تعريف موضوع………………………………………………………………………………………………. 1

پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………. 1

سئوالهاي اصلي تحقيق……………………………………………………………………………………… 1

سئوالهاي فرعي………………………………………………………………………………………………. 1

اهميت مسئله…………………………………………………………………………………………………. 2

فرضيه اصلي………………………………………………………………………………………………….. 2

فرضيه فرعي………………………………………………………………………………………………….. 2

روش تحقيق………………………………………………………………………………………………….. 2

محدوديتهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………. 3

چكيده………………………………………………………………………………………………………….. 3

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 5

فصل اول: تفسير علمي قرآن و ديدگاههاي مختلف در مورد قرآن

تاريخچه اجمالي انطباق قرآن با علوم تجربي و اعجاز علمي……………………………………… 13

معناي اصطلاحي تفسير علمي (انطباق قرآن با علوم تجربي)……………………………………… 13

پيشينه تاريخي تفسير علمي در غرب…………………………………………………………………… 14

پيشينه تاريخي تفسير علمي در اسلام…………………………………………………………………… 17

تفسير علمي دريك قرن اخير و علل گسترش آن……………………………………………………. 20

رديابي تفسير علمي در تفاسير شيعه و اهل سنت…………………………………………………….. 26

انگيزه هاي روي آوري مفسران به علم گرايي افراطي……………………………………………….. 28

جريان زيادي روي و ميانه روي در تفسير علمي و ويژگيهاي آن………………………………… 29

اقسام تفسير علمي…………………………………………………………………………………………… 30

الف: اقسام تفسير براساس هدف مفسر…………………………………………………………………. 30

ب: اقسام تفسير علمي از جهت شكل و شيوه………………………………………………………… 31

معيارهاي تفسير علمي معتبر………………………………………………………………………………. 35

آثار مثبت و منفي تفسير علمي (بررسي ديدگاههاي مخالفين و موافقين تفسير علمي)………. 38

فصل دوم:خورشيد در قرآن

نگاهي گذرا به تاريخچه مطالعات در مورد خورشيد…………………………………………………. 42

بررسي آيات قرآن در مورد خورشيد……………………………………………………………………. 44

بررسي نكات تفسيري در مورد آيات مربوط به خورشيد…………………………………………… 46

فصل سوم: خورشيد: تولد ، حركت و مرگ

ساختمان و ويژگيهاي خورشيد…………………………………………………………………………… 70

حركت خورشيد……………………………………………………………………………………………… 81

چرخه زندگي خورشيد (زيستگرد خورشيد)…………………………………………………………… 92

نتيجه كلي……………………………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………. 102

 

 

تعريف موضوع:

تحقيق با عنوان خورشيد در قرآن را شايد بتوان موضوعي فيزيكي قرآني ناميد. زيرا در اين مجموعه، وضعيت فيزيكي و يا شيميايي خورشيد و نحوه حركت آن بررسي شده و پس از قطعيت رسيدن كامل اين علوم تجربي با قرآن تطبيق داده مي شود.

پيشينه تحقيق:

تحقيق در زمينه خورشيد در حقيقت پيشينه اي چند هزارساله دارد و تنها قرآن نيست كه بدان اشاره داشته است از بطلميوس گرفته تا كوپرنيك ، گا ليله، كپلر و … همه و همه به نحوي خورشيد را از جهات مختلف مورد كنكاش قرار داده اند و جالب اينكه قرآن كريم پيش از همه اين جنجالها موضع محكم خود را در هزار و اندي سال پيش به همگان عرضه داشته است و اكثر دانشمندان امروزي يافته هاي علمي خود را به قرآن استناد مي كنند.

سوالهاي اصلي تحقيق:

 • كداميك از آيات قرآن با يافته هاي قطعي علوم تجربي منطبق است؟
 • چند نوع حركت را مي توان براي خورشيد در نظر گرفت؟
 • سرانجام خورشيدي كه چند ميليون سال از عمر آن مي گذرد چه مي شود؟

سوالهاي فرعي تحقيق:

 • در چه مواردي انطباق قرآن با علوم تجربي اعجاز علمي را ثابت مي كند؟
 • آيا غير از اين حركاتي كه در قرآن براي خورشيد در نظر گرفته شده مي توان خورشيد را داراي حركت نوع چهارمي دانست؟
 • مواردي كه علوم روز در مورد حركت و آتيه خورشيد بدان اشاره ميكند تا چه حد قابل انطباق و استناد به قرآن است؟

فرضيه اصلي:

 • ظنّي بودن علوم تحربي در غالب موارد
 • خورشيد نيز مانند زمين داراي حركاتي است.

 

فرضيه فرعي:

 • خورشيد هميشه داراي يك شكل، يك حركت و يك وضعيت خاص نخواهد بود.

 

اهميت مسئله:

در ميان تمام ثوابت، خورشيد يگانه كوكبي است كه نظر بنزديكي آن به زمين تنها مانند يك نقطه نوراني به نظر نمي رسد و مي توانيم قسمتهاي مختلف آنرا با استفاده از قرآن و به كمك علوم تجربي تشخيص دهيم و به كمك مطالعه تابشها و حركات آن بخصوصيات آن و پيدايش شب و روز پي ببريم و اهيمت‌ آن از اين جهت شايد كمي محسوستر باشد كه حيات و پيدايش آن بدون خورشيد معني ندارد.

روش تحقق:

در اين تحقيق شايد بتوان گفت كه ما از دو نوع روش استفاده كرده ايم:

1- روش زمينه اي و مواردي:

دراين روش پژوهش گسترده اي از موقعيت قبلي و فعلي و آينده يك واحد مانند خورشيد انجام مي شود و كنش ها و واكنش هاي آن بررسي مي گردد و با مراجعه به قرآن و تفاسير مختلف حتميت و قطعيت آن مورد تاييد قرار مي گيرد

2- روش جمع آوري اطلاعات

در قسمت ديگر اين تحقيق كه به صورت استفاده از كتابخانه مي باشد، عمدتا از كتب روز و علوم تحربي روز استفاده شده است كه نشان دهد سخني كه قرآن در هزاران سال پيش آورده هيچ جاي شكي براي هيچ انساني باقي نگذاشته است و نشان داده كه معجزه اي كامل و بس عظيم است.

 

محدوديتهاي تحيقيق:

 • پراكندگي موارد تفسير علمي و اعجاز علمي در تفاسير بزرگ و مفصل، دسترسي به آنها را دشوار مي نمايد.
 • اگربخواهيم كمي دقيقتر به مسئله حركت خورشيد نگاه كنيم شايد به طور قطع نتوان گفت كه خورشيد داراي چند حركت است زيرا مفسران و دانشمندان مطالب مختلف و گاه متناقضي دراين مورد آورده اند.

 

چكيده:

اين تحقيق (كه اگر نام آنرا بتوان تحقيق گذاشت) از سه بخش اصلي، تشكيل شده است فصل اول كه با نام تفسير علمي و ديدگاههاي مختلف در مورد آنست زير مجموعه هايي چون تاريخچه اجمالي انطباق قرآن با علوم تجربي، پيشينه تاريخي علمي اسلامي و درغرب و علل گسترش آن و علم گرايي افراطي وتعادلي، معيارها و انواع تفسير علمي معتبر و همچنين آثار مثبت و منفي آن بررسي مي‎شود. دراين فصل اگر ما بتوانيم تفسير علمي معتبرو غيرمعتبررا از هم تشخيص دهيم راهي بس بزرگ را در راه رسيدن به تفسير علمي كه خلوص آن از خلط حوزه علم و دين جلوگيري خواهد كرد خواهيم پيمود، علاوه بر اين در اين فصل با چند نوع تفسير علمي كه توانسته اند بطور صحيح از انطباق ناصحيح قرآن با علوم تجربي روز جلوگيري كنند آشنا خواهيم شد.

اما در فصل دوم اين مجموعه در ابتدا نگاهي هر چند گذرا به تاريخچه مطالعات در مورد خورشيد خواهيم پرداخت چرا كه دانستن پيشينه تاريخي در مورد خورشيد مشكل گشاي ما در مراحل بعدي شناخت خورشيد خواهد بود.

در قسمت دوم، آيات قرآن در مورد خورشيد و حركت آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تفسير هر آيه در ذيل همان ايه و سپس دسته بندي مفسران به دو گروه مفسران و صاحبنظران قديم و جديد و بررسي نظرات آنان در رأس كار ما قرار خواهد گرفت.

اما در فصل سوم و آخرين فصل اين مجموعه در حقيقت خورشيد از تولد تا مرگ به انضمام ويژگيها، ساختمان، زيستگرد و نحوه تشخيص حركات خورشيد در كتب علمي روز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

word

 

 

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar فشرده شده اند

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 

 دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – خورشید در قرآن

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید