دانلود پایان نامه رشته صنایع درباره مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

اهداف و موضوعات مورد بحث

در اين فصل مراحل و چگونگى انجام فاز يكم از چرخه حيات توسعه سيستم مطرح شده و مورد بحث قرار مى‏گيرد. محورهاى اصلى اين فصل عبارتند از :

درك سيستم موجود

بدست آوردن ديد كلى از سيستم موجود و اجزاء و چگونگى انجام عمليات.

پى بردن به مشكل

يافتن مشكلاتى كه در سيستم موجود وجود دارد و بررسى ريشه‏هاى آن، و ارائه راه حلى كلان براى رفع اين مشكلات.

بررسى امكان پذيرى

كنترل اينكه آيا راه‏حل ارائه شده، از ابعاد مختلف، عملى است يا خير.

1-6 – مطالعه سيستم موجود چيست؟

براى آنكه تحليلگر، اصلاحاتى را در يك سازمان انجام دهد، اولين چيزى كه بايد بداند آنست كه سيستم موجود در سازمان چگونه عمل مى‏كند و چه مشكلاتى در آن وجود دارد. اين كار طى فاز مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى انجام مى‏شود. در اين فاز تحليلگر اطلاعاتى پيرامون سيستم موجود كسب كرده و امكان پذير بودن تغييرات را بررسى مى‏كند (شكل 1-6). اين مطالعه شامل موارد زير است :

بررسى سيستم موجود سازمان و مستند كردن آن.

تعيين نقاط ضعف و مشكلات سيستم موجود.

تعيين راه‏حل‏هاى كلان (وارد جزئيات راه حل نمى‏شود) براى رفع مشكلات.

بررسى ميزان كارائى راه‏حل‏ها و تعيين ارزش سيستم جديد.

تعيين ميزان هزينه و زمان مطالعه و طراحى سيستم جديد (فاز بعدى).

تعيين دقيق اهداف و نقطه‏اى كه بايد به آن برسيم (در انتهاى مطالعه و فاز بعدى) و اثبات امكان پذير بودن اهداف.

تعيين مشكلاتى كه در مطالعه وجود خواهد داشت و اعلام آن به سازمان، براى تصميم مناسب. نظير اصطكاك با كاركنان، بازآموزى و …

تعيين شرايط و سيستم كامپيوترى و انتخاب سخت‏افزار و محيط مناسب آن، و انتخاب سيستم عامل نرم‏افزار و نيز تعيين خط مشى و مشخصات سيستم كامپيوترى مورد نياز.

بررسى روشهاى مختلف انجام طرح و ابعاد آن شامل شرايط محيطى، عوامل انسانى و….

در انتهاى اين فاز، تحليلگر گزارشى از وضعيت سيستم موجود و مشكلات آن را تنظيم و به مديريت ارائه مى‏كند. مديريت احتمالاً نقطه نظرات جديدى را مطرح و يا نواقصى را در گزارش به تحليلگر گوشزد كرده و تحليلگر اين موارد را در گزارش اصلاح مى‏كند. اين روند اصلاح ممكن است چند بار تكرار شود (شكل 2-6). پس از آن، زمانى كه هيچ نقطه ابهام و اشكالى در گزارش وجود نداشته باشد، مديريت گزارش مطالعه سيستم موجود را تاييد كرده و دستور آغاز به كار فاز مطالعه و طراحى سيستم جديد را صادر مى‏كند. چنين فراروندى براى فاز مطالعه و طراحى سيستم جديد نيز تكرار مى‏شود، تا مديريت تاييد و دستور پياده‏سازى را بدهد.

2-6 – چرا بايد مطالعه انجام شود؟

همانطور كه مشاهده مى‏شود، مطالعه سيستم موجود شامل چندين فعاليت متفاوت است، كه هر يك زمانگير و نياز به صرف وقت و تلاش كافى است. با توجه به اينكه در انتهاى اين مرحله چيز جديدى به سيستم موجود اضافه نخواهد شد و تنها يك بررسى است، به عبارت ديگر محصول جديد و ملموسى ندارد، مديران و برخى از تحليلگران نمى‏توانند وجود آنرا تحمل كنند. وقتى مى‏خواهيد يك زمين باير را به يك باغ تبديل كنيد، بايد ابتدا آنرا شخم بزنيد، سنگهاى آن را خارج كنيد و مدتى را صرف آماده كردن آن كنيد. اما اغلب افراد علاقه دارند سريعتر درخت‏ها را بكارند. اگر شرايط آماده نشده باشد، درختهاى كاشته شده پس از مدتى از بين خواهند رفت. مطالعه سيستم موجود مانند آماده كردن زمين براى كاشت است. تحليلگرانى كه مطالعه سيستم موجود را به دلايلى چون كم اهميت شمردن آن، تنبلى، فشار مديريت و … بسيار سريع و ناقص انجام مى‏دهند و يا بعضا، اصلاً آنرا انجام نمى‏دهند و به يك گشت يكى دو ساعته در سازمان اكتفا مى‏كنند، در طراحى و پياده سازى سيستم دچار شكست مى‏شوند. اين شكست هم متوجه تحليلگر، و هم متوجه سازمان خواهد بود و هر دو از اين موضوع زيان خواهند ديد. همانطور كه در ايجاد يك باغ، آماده كردن زمين، زمان و هزينه‏اى كمتر از كاشتن درختان را طلب نمى‏كند (اگر بيشتر نكند)، مطالعه سيستم موجود نيز در مقايسه با طراحى و پياده سازى سيستم جديد، زمان و هزينه قابل‏توجهى را مصرف مى‏كند(شكل3-6). اين نسبت در سيستمهاى مختلف، متفاوت است.

مطالعه سيستم موجود، اثرات متعددى را در توسعه سيستم مى‏گذارد (شكل 4-6). نقص يا عدم انجام مطالعه سيستم موجود باعث ايجاد مشكلات زير مى‏شود :

1- عدم پشتيبانى كامل و لازم مديريت در زمان مطالعه و طراحى سيستم جديد و پياده‏سازى. زيرا مديريت، از جوانب و ابعاد مشكل آگاه نشده است. معمولاً قبل از مطالعه سيستم موجود، مديريت تنها بخش كوچكى از مشكلات سازمان را شناسائى كرده است، بنابراين اهميت كمترى براى اصلاح و توسعه سيستم قائل خواهد شد.

2- عدم تصريح و تشريح مسئله و اهداف مورد نظر و اشتباه گرفتن اهداف.

3- خوشبينى بيش از حد.

4- انتخاب شرايط و سخت‏افزار نامناسب و سيستم كامپيوترى نامناسب. نكته قابل توجه آنست كه درموارد متعدد، سخت‏افزار و نرم‏افزار با برآوردى سريع و بدون در نظر گرفتن شرايط مسئله و محيط سيستم انتخاب مى‏شوند. اين موضوع منجر به غيرقابل استفاده شدن يا تحمل ضرر تغييرات مجدد مى‏شود.

5- شكست خوردن و عملى نشدن طرح. اين موضوع مى‏تواند ناشى از دو علت باشد. اول آنكه شرايط اجراى طرح درست محاسبه نشده، و دوم آنكه طرح اصلاً امكان پذير نباشد.

6- خطاى تخمينها و پيش‏بينى‏ها در هزينه، زمان، فعاليتها، همكاريها و ….

7- مقاومت كاركنان در مقابل تغييرات. شناسائى سيستم موجود و مشكلات آن، به كاركنان سازمان نيز اهميت و لزوم اصلاحات را نشان خواهد داد و همكارى آنان را در اصلاح سيستم جلب خواهد كرد.

8- اصطكاك سيستم با عوامل محيطى. وقتى در هنگام طراحى و ساختن يك اتومبيل، شرايطى را كه قرار است آن اتومبيل در آن فعاليت كند درست نشناخته باشيد، اتومبيل طراحى شده در آن محيط قابل استفاده نخواهد بود. مثلاً اگر قرار است اتومبيل در جاده‏هاى كوهستانى حركت كند (و شما اين موضوع را ندانيد) ممكن است اتومبيلى با محور و كف (شاسى) كوتاه طراحى كنيد. اين اتومبيل در اولين دست‏اندازهاى جاده متوقف، و بر روى دست‏اندازها معلق خواهد ماند!.

9- عدم امكان انجام ارزيابى سيستم پس از اتمام كار. وقتى ندانيم سيستم قبلى چه وضعيتى داشته و دچار چه مشكلاتى بوده است، نمى‏توانيم تشخيص دهيم كه سيستم جديد چقدر نسبت به سيستم قبلى بهتر است.

10- ديده نشدن تمام جوانب مشكل و اصلاح يك‏بعدى سيستم. مشكل ممكن است ابعاد مختلفى داشته باشد و ما تنها يك بعد آن را مشاهده، و بر اثر مشاهده همان يك بعد، به اصلاح سيستم مبادرت كرده باشيم. مطالعه سيستم موجود، ابعاد ديگر مشكل را نيز بر ما مشخص مى‏كند.

11- اصلاح ديد مديريت. تجزيه و تحليل سيستم يك موضوع قالب بندى شده و مشخص نيست. احتمال اينكه ديد مديريت از مطالعه طراحى سيستم، چيزى باشد و ديد تحليلگر خبره چيز ديگر بسيار زياد است. اين يعنى، تحليلگر روى سيستم كار مى‏كند، ولى وقتى گزارش نهائى سيستم جديد به مديريت ارائه مى‏شود، مديريت اصولاً با آن مخالفت مى‏كند، زيرا ديد وى با ديدگاه تحليلگر يكى نبوده است. مطالعه سيستم به ما اين اجازه را مى‏دهد، تا آنچه را كه براى خودمان درست تلقى مى‏كنيم براى مديريت مطرح كرده، و اولاً به او جوانب مسئله را نشان دهيم، او را از جزئيات و مسائلى كه معمولاً مديران به آنها توجه نمى‏كنند، با خبر كنيم، صورت مسئله را به شكل منظم، مدون و طبقه‏بندى شده درآوريم، و نكات ابهام را برطرف كنيم. ثانياً تاييد مديريت را براى انجام مطالعه و جزئيات و اهداف مطالعه بگيريم. و ثالثاً از ديدگاههاى مديريت مطلع شويم و ديدگاههاى خود را اصلاح كنيم.

3-6 – مراحل مطالعه

مطالعه سيستم موجود طى مراحل زير انجام مى‏شود :

1- تهيه برنامه زمانى.

2- جمع‏آورى اطلاعات در مورد محدوده تحت مطالعه.

3- درك و مستندسازى سيستم موجود.

4- ارائه مستندات سيستم موجود به مديريت و گرفتن تاييد يا اصلاحيه مديريت.

5- پى‏بردن به مشكل و ريشه‏هاى آن و تعيين راه‏حل‏هاى كلان رفع مشكل.

6- ارائه موارد مشكل به مديريت و گرفتن تاييد يا اصلاحيه مديريت.

7- بررسى امكان پذيرى.

8- تعريف دقيق مسئله، خواسته‏هاى سيستم و چهارچوب سيستم جديد.

9- تعيين محيط عمومى و بستره سخت‏افزارى و نرم‏افزارى سيستم كامپيوترى.

10- برنامه‏ريزى و تعيين سازماندهى مطالعه و طراحى سيستم جديد.

11- برآورد هزينه و زمان و تعيين ميزان كارائى و ارزش سيستم جديد.

12- تنظيم گزارش نهائى مطالعه سيستم موجود.

13- ارائه گزارش نهائى مطالعه سيستم موجود به مديريت و احياناً ارائه توضيحات شفاهى.

همانطور كه مشاهده مى‏شود، علاوه بر آنكه در انتهاى پروژه، گزارش سيستم موجود به مديريت ارائه مى‏شود، در ميانه انجام پروژه نيز طى دو مرحله، ابتدا وضعيت سيستم موجود به مديريت ارائه شده و از وى خواسته مى‏شود نظرات خود را به تحليلگر اعلام كند، تا چنانچه تحليلگر احياناً نكاتى رإ؛َّؤؤ در سيستم موجود در نظر نگرفته و يا اشتباه برداشت كرده، قبل از انجام هر فعاليت ديگر، اين موارد را اصلاح كند. همچنين پس از تعيين مشكل نيز موارد مشكل را با مديريت در ميان گذاشته، و نظرات وى را جويا مى‏شود. به عبارت ديگر گزارش مطالعه سيستم موجود، در سه مرحله به مديريت ارائه و تاييد وى براى هر مرحله اخذ مى‏شود.

در هر يك از موارد، درك سيستم موجود و يا پى‏بردن به مشكل و يا بررسى امكان پذيرى، احتمال بازگشت به عقب وجود دارد، و گاه لازم مى‏شود تا مرحله قبلى در مواردى تكرار شود.

در تمام مراحل انجام پروژه، بايد مديريت و كاركنان به عنوان يكى از اعضاء هميشگى تيم محسوب شوند. جلب همكارى مديران و كاركنان بر عهده تحليلگر است. پروژه بايد توسط همه انجام شود. تحليلگر بايد از كمك افراد سازمان در مطالعه سود ببرد و در موارد مختلف از جمع‏آورى اطلاعات گرفته تا تعيين محيط عمومى سخت‏افزار و نرم‏افزار، آنها را در انجام فعاليتها دخالت دهد. همچنين در تمام مراحل كار، ارزش و اهميت فعاليتى را كه در حال انجام است (تجزيه و تحليل و طراحى سيستم) براى تمام افراد، به روشهاى گوناگون و مناسب تشريح شود. در تمام طول پروژه، افراد سازمان بايد در جريان مراحل انجام كار و وضعيت جارى كار مطالعه سيستم قرار داشته باشند. تحليلگر همچنين مى‏تواند در صورت لزوم ستادى را در سازمان تشكيل دهد، كه وظيفه هدايت و سازماندهى و نظارت بر فعاليت تجزيه و تحليل سيستم را بر عهده داشته باشند. مديران ارشد سازمان، چند كارمند با تجربه و مطلع و خود تحليلگر از اعضاء اين ستاد هستند. اين ستاد به تحليلگر در رفع مشكلات كمك مى‏كند و مهمتر آنكه سازمان را در همكارى در كار تجزيه و تحليل برمى‏انگيزد. شكل 5-6 چگونگى انجام مراحل مطالعه سيستم موجود را نشان مى‏دهد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه صنایع درباره مطالعه سيستم موجود و امكان سنجى

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید