دانلود پایان نامه رشته صنایع با موضوع مديريت استراتژيك در صنعت توريسم

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

   زماني كه از هر يك از گروها خواسته شد در مورد يك صنعت در پروژه خودبه بحث وگفتگو بپردازند وحتي شايد زماني كه به شما بگويند در مورد صنعتي به گفتگو بپردازيد ذهن شما به سوي صنعت هايي مثل لوازم خانگي ،اتومبيل،كامپيوتر،ماشين آلات كشاورزيوسراميك وغيره مي رود شايد كمتر كسي به اين فكر كند كه توريسم يك صنعت است البته اين امر در كشور هايي مثل كشور ماهنوز مورد بحث قرار نگرفته شايد چون ما به توريسم به عنوان يك مجموعه جداگانه ودور از فعاليت هاي اقتصادي فكر كرده وهرگز تحولات آن را در درآمد ملي كشورودر ارتقاي سطح اقتصادي مناطق دخيل نمي بينيم وشايد چون اقتصاد ما پشتوانه انرژيمثل نفت وگاز دارد وفكر ها به سمت توريسم نرفته است بد نيست بدانيد كه به عنوان مثال دو سال گذشه رايزن فرهنگي ايران دركشور تركيه به هنگام برپايي نمايشگاه صنايع دستي ايران درآن كشور اعلام كرد كه در آن سال تقريباً 800000فقط از ايران به تركيه به عنوان توريسم سفر كرده اند واگر فرض كنيم به ازاي هر نفر 200دلار ارز وارد آن كشور شده باشد تقريباًمعادل 160000000دلار درآمد كشور تركيه فقط از توريست هاي ايراني بوده وبماند كه از كشورهاي ديگر چه مقدار درآمد حاصل شده پس چطور نمي توان آن را به عنوان صنعت شناخت ؟وجداي آن كشور ما جز كشورهاي غني از لحاظ بناهاي تاريخي وقديمي است وچندين بناي ايراني در فهرست آثار جهاني قرار دارد پس چطور تا به حال به اين مطلب اهميت داده نشده كه بايد از متوليان امر پرسيد اما آنچه مسلم است هنوز هم دير نشده وهنوزهم مي توان از اين صنعت يك صنعت تاثير گذار در اقتصاد كشورساخت ولذا يك از دلايل انتخاب اين موضوع از سوي اينجانبان همين مي باشد به عنوان مثالي ديگر كشور كوچك بحرين ومجمع الجزاير آن كه زماني جزو خاك ايران بوده با آن كه جزو كشور هاي نفت خيز مي باشد ولي به عنوان يك كشور توريستي مطرح است وحتي كشور مالزي كه بناهاي تاريخي زيادي ندارد ولي بناهاي گردشگري فراواني دارد واز همين توريسم درآمد فراواني كسب مي كند هر چند آين درآمد براي ما در مقايسه با صنعت هاي ديگر رايج در كشور كم است ولي بخشي از آن است ودر اقتصاد تاثير گذار .

   يكي از شعبات توريسم كه به تازگي بوجود آمده توريسم پزشكي است هما طور كه ميدانيددر هر موردي كه صخبت مي شود هميشه از كشورهاي همسايه و مخصوصاً عربي به عنوان يك فرصت ياد مي شودوحال آنكه ما مشاهده مي كنيم كه توريسم پزشكي در ايران از طريق اين كشور ها انجام مي شودو اين خود يك مقوله ي مهم است هر چند امروزه د اكثر كشورها امكانات درماني وجود دارد ولي امكانات تخصصي در هر كشوري وجود ندارد وضمنا يادمان نرود كه در گذشته ما شاهد سفر هموطنان به كشورهاي ديگر براي درمان بوديم ولي اكنون اين مقوله ديگر وجود ندارد ولذا لازم دانستيم تا درمورد صنعت توريسم پروژه اي ارائه دهيم اميد است كه جلب رضايت خواننده كند واطلاعات مطلوبي در مورد اين صنعت وچالش هاوفرصت هاي پيش رو به خوانندگان ارائه كند .

   در ايران مسئله توريسم تاكنون جايگاه واقعي خود را نيافته است و عليرغم موقعيت مناسب و مساعد جغرافيائي بين دنياي شرق و غرب و وجود بسياري از مواهب طبيعي، فرهنگي و اسلامي و انواع جاذبه‌هاي قابل عرضه به بازارهاي توريستي بين‌المللي، درآمد ارزي ايران از اين بابت بسيار ناچيز بوده و قابل توجه نمي‌باشد.

   لذا باتوجه به اينكه جمعيت كشور رو به افزايش است و درآمد حاصله از نفت كه ميزان آن نيز گهگاه رو به كاهش نهاده و بهره‌برداري بيش از حد آن نيز عادلانه نيست، نمي‌تواند نقش عمده‌اي را در توسعة اقتصادي ـ اجتماعي كشور عهده‌دار باشد، به همين علت براي رونق بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي در كشور و ايجاد رشد و توسعه‌اي هماهنگ، بخشهاي صنعت و كشاورزي را مي‌بايست بازسازي نمود و بخش سومي تحت عنوان توريسم را بدان افزود و به آن بها داد، چرا كه رونق بخشيدن به آن نياز به سرمايه‌گذاري كمتري در مقايسه با بخش كشاورزي و صنعت دارد.

توريسم وتوسعه:

   ايران از نظر جاذبه هاي گردشگري اعم از فرهنگي‌ ،تاريخي ،وزيست محيطي از جمله غني ترين كشورهاي دنياست.

   با وجود اين ايران هنوز در زمينه توريسم حتي از كشورهايي نظير تركيه سال ها عقب است .در حالي كه در بهترين شرايط سالانه 5/1الي 2 ميليون گردشگر از ايران ديدن مي كنند ،تركيه در زمان مشابه و در بدترين شرايط پذيراي دست كم 13ميليون توريست خارجي است .

   در واقع با وسعتي حدود يك سوم خاك ايران سالانه چندين برابر از گردشگري در آمد كسب مي كند .

   اين تفاوت فاحش در حالي حادث شده كه كه دو كشور ايران وتركيه از بسياري از جهات مشابه هم ودر بعضي موارد داراي بيشينه تاريخي مشتركي هستند از نظر آب وهوايي نيز به نظر مي رسد ايران شرائط مطلوب تري داشته باشد .اما اين كشور اخيراً نتوانستهبه واسطه جاذبه هاي تاريخي وطبيعي جايگاه در خور توجهي را كسب كند .در حالي كه ايران مي تواند سالانه ميليون ها وحتي ميليارد ها دلار از صنعت توريسم درآمد كسب كند از بخش گردشگري درآمد چنداني نصيب اين كشور نمي شود .

   به اعتقاد برخي از كارشناسان وصاحبنظران در زمينه صنعت توريسم ،كمبود امكانات ،نبود زير ساخت هاي مناسب ،تبليغات اندك ودر بسياري از مواقع پائين تر از استاندارد هاي جهاني واتكاي بيش از حد به درآمد نفت از عواملي است كه باعث عقب ماندگي ايران در عرصه گردشگري شده باشد .

   در بخش امكانات ايران از نظر اقامتگاه ها وتفريحگاه هاي توريستي وضعيت بسيار اسفناكي دارد.براي مثال ،هتل هاواقامت گاه هاي ما بااستاندارد هاي جهاني منطبق نيستند.در بسياري از اقامت گاه ها از پرسنل مجرب اعم از كارمند رسپشن ،مستخدم وپيشخدمت استفاده نمي شود وبه رغم آن كه طي سال هاي اخير برخي از هتل هاي قديمي مورد باز سازي قرار گرفته همچنان كشور با كمبود هتل مواجه است .از نظر تبليغات نيز طي سال هاي اخير وبا اشاعه تكنولوژي برتر نظير اينترنت در جامعه ،مسئولان ميراث فرهنگي وگردشگري تبليغ رادر اولويت كاري خود قرار دادند.

   اما همين تبليغات نيز از كيفيت نازلي برخوردار خود .از نظر صادرات بيش از 80درصد صادرات ايران رانفت ومشتقات آن تشكيل مي دهند وتازماني كه اتكا به درآمد نفتي كاهش نيابد نمي توان نسبت به بهبود وضعيت گردشگري اميدي داشت .با فراهم شدن زمينه هاي ورود گردشگر خارجي ارز وارد مملكت شده وبا ارزي كه وارد مي شود مي توان روند كند وبطئي صنايع كشوررا سريع تر به گردش درآورد همان گونه كه در كشورهايي نظير تركيه واسپانيا نيز رخ داده است .بر اسا آمار ها اسپانيا ميان دو تا چهار برابر سود نفتي ايران از توريسم كسب در آمد مي كند .در واقع اسپانيا از جاذبه هاي تاريخي وگردشگري خود به بهترين وجه استفاده كرده واين در حالي است كه ما همچنان قادر نيستيم امكانات اوليه براي توسعه بخش توريسم را فراهم كنيم توريسم ازجمله صنايعي است كه مي توان با اتكا به آن وبه دليل ارز آور بوده آن از وابستگي خارجي كشور نيز به ميزان قابل توجه كاست .

سابقة جهانگردي در ايران

   سرزمين ايران با آثار تاريخي، هنري و ميراثهاي فرهنگي خود به طور قطع براي جهانگردان عهد قديم بهترين مقصد محسوب مي‌شد. گرچه از سياحاني كه قبل از اسلام به ايران سفر كرده‌اند اطلاع دقيقي در دست نيست ولي آنچه كه مسلم است، بعداز اسلام جهانگرداني به ايران سفر كرده و مشهودات خود را در سياحت‌ نامه‌هاي خويش به رشتة تحرير درآورده‌اند. مشهورترين جهانگردان خارجي كه از ايران بازديد نموده و آثاري به نام سياحت‌نامه از خود به جاي گذاشته‌اند عبارتند از:

ـ ابن حوقل، سياح عرب كه در اواسط قرن چهارم هجري به ايران آمد و مشهودات خود را درباره ايران در كتابي به نام «صورة الارض» نگاشته است.

ـ مقدسي، صاحب كتاب «احسن التقاسيم في معرفت الاقاليم» كه در اكثر بلاد اسلامي منجمله ايران مسافرت و ساحت كرده و در كتاب خود دربارة شهرهاي ايران سخن به ميان آورده است.

ـ ياقوت حموي، مولف كتاب «معجم‌البلدان» در جغرافيا (آغاز قرن هفتم هجري) كه به ايران سفر كرده و به شرح بلاد ايران پرداخته است.

ـ ابن بطوطه، از اهل طنجه در مراكش است كه به ايران سفر كرده و در سير خود از نقاط مختلف ايران و از جمله شهرهاي ان نام برده و به توصيف آنها پرداخته است.

ـ ابودلف، جهانگرد عرب، شاعر و جغرافيدان معروف كه در سالهاي 331 تا 341 هجري قمري در شهرهاي مختلف ايران گردش كرده و از آثار تاريخي اصفهان به تفصيل در نوشته‌هاي خود ياد كرده است.

 از جهانگردان اروپايي و غيراسلامي كه به ايران سفر كرده‌اند، از معروفترين آنها مي‌توان به شرح زير نام برد:

ـ شش تن از جهانگردان و نيزي كه در دوران صفويه به ايران آمدند و در سفرنامة خود از وضع اجتماعي زنان و مردان ايران سخن گفته‌اند.

ـ پيترو دلاواله، سياح و معمار معروف ايتاليايي كه در عصر صفويه به ايران آمد و از اصفهان ديدن كرد و در سفر نامه خود راجع به تمامي آثار و ابنية تاريخي اصفهان و ارزش معماري هر يك از آنها قلم فرسايي كرد.

ـ ژان شاردن، شواليه ژان شاردن سياح معروف فرانسوي است كه در زمان صفويه به ايران آمد و مدتي در اصفهان اقامت نمود در سفرنامة خود ادعا كرد كه اصفهان را بيش از لندن مي‌شناسد.

ـ انگلبرت كمپفر، سياح آلماني در سال1684 به ايران آمد، سفرنامة وي حاوي مطالب ارزندة جغرافيايي در مورد ايران است.

تاورنيه، سياح تاجر پيشة فرانسوي در طول سالهاي 1041 تا 1078 هجري قمري شش بار به ايران سفر كرد، سفرنامة وي حاكي از انتقاد از بافت قديمي شهر اصفهان است

ـ آنتوني شرلي، به اتفاق برادرش روبرت شرلي در زمان شاه عباس از انگلستان به ايران آمد. وي در سفرنامة خود از مساجد بسيار عالي و اعتقادات مذهبي ايران سخن گفته است.

ـ مادام ديولافوا، كه با زوج هنرمند خود مارسل معمار و نقاش معروف در اواخر قرن سيزده هجري به ايران سفر كرده است. در سفرنامه‌هايي كه از خود به يادگار گذاشته اصفهان و آثار تاريخي آن را توصيف نموده و به وصف ديگر شهرهاي ايران نيز پرداخته است.

ـ هانري رئه دالماني، سياح فرانسوي كه در سال 1324هجري به ايران آمد، سفرنامه‌اي از خود تحت عنوان از خراسان تا بختياري به جاي گذاشته است.

ـ پيرلوتي، سياح و نويسندة معروف فرانسوي در سال 1321هجري به ايران مسافرت نمود. وي سفرنامة خود را تحت عنوان «به سوي اصفهان» به رشتة تحرير درآورده است.

ـ اوژن فلاندن، سياح و نقاش فرانسوي كه در دوران قاجاريه به ايران آمد و سفرنامة وي همراه با آلبوم مصور از آثار باستاني ايران است.

ـ لارنس لكهارت، در ايران مطالعاتي انجام داده و كتابي دربارة ايران تحت عنوان «انقراض سلسلة صفويه و ايام استيلاي افاغنه» نوشته است.

ـ جرج كلارك، شهرساز معروف جاني كه به ايران سفر كرده و دربارة اصفهان مي‌گويد كه به عقيده وي، اصفهان را بعد از پكن بايد بزرگترين و معروفترين شهر قديمي جهان دانست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه صنایع با موضوع مديريت استراتژيك در صنعت توريسم

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید