دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ازدواج هاي تحميلي و اجباري


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ازدواج تحمیلی

گفتار اول: اقدام ناروا

چنانكه قبلاً گفته شد به صرف اينكه از اقدام شخصي زياني به كسي وارد آيد مسئوليت مدني ايجاد نمي شود. بلكه علاوه بر اينكه زيان وارده شده بايد داراي شرايط خاص خود باشد، فعل زيان بار هم بايد از نظر عرف ناهنجار باشد و در عرف و اخلاق عمومي ورود ضرر را ناروا و ناشايست بداند. برخي وصف اساسي اقدام زيان بار را تقصير بيان نموده اند كه اين فرض در صورتي صادق است كه مبناي مسئوليت مدني نظريه تقصير باشد و حال آن كه مباني ديگري نيز چنانچه ذكر شد- وجود دارد. پس منظور از ركن دوم مسئوليت مدني (فعل زيان بار) اينست كه هر شخصي كه به طور نامشروع ضرري را به ديگري وارد نمايد مسئول است و بايد جبران خسارت نمايد. اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد اگر فعل زيان بار از كسي صادر نشده باشد اصولاً باب مسئوليت مدني باز نمي شود. فعل زيان باري باعث ايجاد مسئوليت مدني مي شود كه مجوز قانوني و قراردادي نداشته باشد.

به عبارت ديگر فعل زيان بار علاوه بر قيد زيان بار بودن بايد واجد صفت «ناروا بودن» نيز باشد و به نحوي قانون يا قرارداد يا اخلاق و يا نظم عمومي را نقض كند. از مفهوم مخالف ماده ۱۳۲ قانون مدني اين گونه استنباط مي شود كه هرگاه مالك در ملك خويش جهت رفع حاجت يا دفع ضرر از خود اقدامي بكند كه موجب تضرر ديگران شود، به علت مشروع بودن عمل وي ضامن خسارت وارده نخواهد بود. در اين جا جواز قانوني مانع تحقق مسئوليت مدني مي شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

۱-آيا ميشود با وجود موانع قانوني موجود براي والدين مسوليت مدني فرض نمود؟

۲- آيا صحيح است كه والدين را محكوم به جبران خسارت نمود؟

۳-آيا نبايد قانوني تدوين شود كه در راستاي حمايت از قربانيان ازدواج هاي تحميلي باشد؟ آيا مقررات فعلي به نحوي  است كه بتواند جبران خسارت شخص زيان ديده را نمايد و چنانچه خسارتي وارد گردد آيا شخص زيان ديده مي تواند از طرق پيش بيني شده ي قانوني خسارت خود را جبران نمايد و آيا مي توان از طريق نظريه مسئوليت مدني والدين جلوي اين معضل اجتماعي را گرفت يا از آمار ازدواج تحميلي كاست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  ازدواج تحمیلی