دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركز

دانشكده حقوق

 موضوع:

پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

 استاد:

جناب آقاي دكتر علي نجفي توانا

  تهيه و تنظيم:

اسماعيل اسماعيل پور گلدياني

شماره دانشجوئي: 87084978200

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول- بررسي مفاهيم

الف. پيشرفت و توسعه

ب. پيشرفت و توسعه صنعتي

ج. جرم

1- تعريف جرم شناختي

2- تعريف قانوني

3- تعريف فقهي

4- تعريف روانشناختي

انسان و جرم

مبحث دوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر افزايش جرايم

1- انفعال انسان ها در برابر تکنولوژي و گرايش به بزهکاري

2- تنزل اخلاق و تاثر آن از پيشرفتهاي صنعتي جوامع

3- گسترش فقر به موازات توسعه ي صنعتي و اثرات آن به جرم

4- بوجود آوردن نيازهاي مصنوعي براي افراد جامعه

مبحث سوم- پيشرفت صنعت و تاثيرات آن بر کاهش جرايم

1- بالا رفتن سطح رفاه ، بهداشت و آموزش عمومي

2- پيشرفت هاي صنعتي و تکنولوژيک و کمک به افزايش امنيت در مقابل جرم

نتيجه گيري

پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

مقدمه :

بشريت در طول تاريخ زندگي خود بر اين سياره ادوار مختلف و متفاوتي را پشت سر گذارده است و همواره در گمان خود رو به سوي فردايي بهتر داشته است که شايد اين روند، ريشه ي در گرايش کمال گراي انسان داشته باشد که او را وادار به جنبش و حرکت براي ترقي و تعالي جسم و جان و دنيا و عقباي خود کرده است. طبيعت ارزشمدار انسان در تمام دوران ثابت بوده است اما مصاديق عيني اين ارزش ها در بسياري از عصرها برايش مشتبه شده است و موجب طريق در بيراهه ها گشته است همچنان که در دوران ما و در عصر تجدد و با پيشگيري اصول متجدد (Modernism) بشر راه ديگري نسبت به راه اسلاف خود در پيش گرفت که انقلابات عظيمي در اين راستا شکل گرفت (نظير انقلا بهاي فرهنگي ، علمي، صنعتي، اجتماعي و …) و بشر اين بار با چنگ زدن در دامان علم،‌ بر اين شد که مشکلاتش را به کمک اکسير علم رفع کند از اين رو اين دوره را ، دوره رواج علم گرايي (Scientism) مي توان ناميد. در زمان اوج و جواني اين جريانات بود که اگوست کنت فيلسوف پوزيتيوسيت فرانسوي ادوار زيستي بشر را به سه دسته ي اصلي تقسيم نمود:

1- دوره ي اسطوره   2- دوره ي مذهب    3- دوره علم و خرد

اکنون که سرعت پيشرفت هاي علمي و صنعتي شتابي خيره کننده گرفته است ديده مي شود که پديده هاي منفي انساني و اجتماعي مانند تنهايي (Loneliness) و جرم (crime) نيز در همين راستا هر روزه رشد داشته اند به طوري که اين فکر را به ذهن بيننده القا مي کنند که شايد ارتباط عميقي بين اين پديده هاي هم سو وجود داشته باشد منظور اصلي اين تحقيق نيز بررسي اين ارتباط مي باشد.

الف- پيشرفت و توسعه[1]    

اين مفهوم از مفاهيم وارد شده در زبان ما مي باشد و مي توان گفت که در گذشته دور حتي اگر وجود اين لفظ را متصور باشيم مطمئنا مفهوم امروزي آن را نداشته است زيرا به اعتقاد برخي از جامعه شناسان اين مفهوم (توسعه) مفهومي مدرن و متجدد است که در دوران سنت وجود نداشته است زيرا به رغم اين افراد دوران سنت دوره ي سکون و اينايي بوده است و اين دوران تجدد است که خاصيت ديناميک و روان دارد که ابتدا در فکر و ايده نمايان شد و سپس خود را به دنياي خارج آورد. پيرو آن جمله: فکر جديد، دنياي جديد را مي سازد نه دنياي جديد، فکر جديد را.

پس توسعه يعني بست يافتن باز شدن ، پيشروي ، ارتقاء، که در بعضي جهات آن با مفهوم رشد نزديک است و ديويد يمانه در کتاب «تئوري توسعه» مي نويسد:

توسعه جرياني چند بعدي است که در خود تجديد سازمان و سمت گيري متفاوت کل نظام اقتصادي- اجتماعي را به همراه دارد توسعه علاوه بر بهبود در ميزان توليد و درآمد شامل دگرگوني اساسي در ساخت هاي نهادي، اجتماعي، اداري، و همچنين ايستارها و وجهه نظرهاي عمومي مردم است توسعه در بسياري موارد حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر مي گيرد.[2]

توسعه به عنوان يک جريان عمومي به مثابه يک مذهب و ايدئولوژي است که اصول و فروع و بايدها و نبايدهاي خود را دارد و در تمام شئون فردي و اجتماعي تاثير گذار است.

ب- پيشرفت و توسعه صنعتي

پيشرفت صنعت که شروع آن را از قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي در اروپا و امريکا مي توان يافت اصطلاحا به آن انقلاب صنعتي[3] گفته مي شود البته اين پديده خود پديده اي تابع بوده که از تحول شگرف ديگري که از آن به رنسانس ياد مي کنند ناشي شد که شروع مفصل اين وقايع در کتاب ارزشمند تاريخ تمدن اثر ويل دورانت آمده است مهمترين افرادي که در اين تغيير مسير تاريخي و بزرگ نقشي داشتند مي توان از فرانسيس بيکن (1561-1626 ميلادي) رنه دکارت (1596-1650 ميلادي) مارتين لوتر (1483-1546 ميلادي) موسس مذهب پروتستان در اروپا که نقش عمده اي در اين پوست اندازي تدريجي اروپا از قرون وسطي داشته اند اروپا با ترک کردن تفکرات و عقايد قديمي رايج و شک در گذشته ي خود راه جديد و متفاوتي را پيش گرفت و افرادي چون بيکن ايده ي علم نه براي علم بلکه براي مطيع کردن طبيعت و استفاده مادي از آن[4] را مطرح کردند و عملکرد سوء کليساي کاتوليک و برپايي دادگاههاي تفتيش عقايد و سرکوبي نوابغ و دگرانديشان و با گرفتن انديشه هاي جديد که با شک و ترديد در مباني مقبول کليسا همراه بود سرانجام مجموعه اي از اين وقايع تاريخ اروپا را چنان پيش برد که واقعه ي عظيم انقلاب فرانسه در سال 1789 نقطه ي عطف تحولات جهان مدرن گرديد که نگرشي جديد را پي ريزي مي کرد و آن جدايي عقايد و افکار ديني از دنياي مردم بود که به آن سکولاريم[5] گفته مي شود با شيوع اين گسست در تمام جوانب انسان غربي افق هاي جديدي پيشروي آنان شکل گرفت و جهان غرب بدين سان پيش آمد و پيشرفتهاي علمي و صنعتي يکي پس از ديگري جلوه و رونقي را در پيش چشمان مردم آن ديار به وجود آورد که تقريبا نگاه همگاني چنين شکل گرفت که تنها راه پيش روي بشريت را تمکين به توسعه و پيشرفت با مدل غربي آن مي باشد.

بارزترين نمود آن در تحولات و پيشرفت هاي صنعتي ديده مي شود که با اختراعات و نوآوري هاي هر روزه به سرعت و غلظت فرايند صنعتي شدن اضافه مي شود که تاثيرات شگرفي به شکل و نوع زندگي انسان ها گذاشت.

ج – جرم

1- تعريف جرم شناختي

براي جرم شناسي نه تنها جرائم قانوني که کليه اعمال ضد اجتماعي نيز مي توانند جرم به معناي رفتار ضد اجتماعي باشند هر چند براي آنها کيفري در نظر گرفته نشود قلمرو جرم شناسي بسيار وسيعتر از حقوق جز است. به عبارت ديگر در جرم شناسي «حالت خطرناک» و يا «ضد اجتماعي» فرد صرفنظر از قانوني بودن جرم از اهميت بسياري برخوردار است.[6]

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید