دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروی كار خود در اختيار و تحت اداره ديگری (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادی شده است .
از آن زمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشينی و شكار حيوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای توليدی پيچيده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده می نمودند و به آنها چيزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نيروی كار خود را در اختيار ديگری مي گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمين می نمودند. در برابر دسته ديگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای توليدی و جلب منفعت استفاده می كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .

تا به آنجا كه به نظر بعضی از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكی اكثريت اعضاء جامعه را كسانی تشكيل می دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت (1) و دستور ديگری كارخود را انجام ميدهند و بدين سان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .
برای رسيدن به مرحله فعلی، و ايجاد مقررات خاص و ويژه ای كه حاكم بر روابط بين كسانی كه كار می كنند، راه دور و درازی پيموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به كار نمی دادند و برای انجام كارهای خويش افراد ديگر را به صورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ايشان استفاده می كردند.

بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری اين است كه روابط كسانی كه كار می كنند (به اصطلاح امروز كارگر ) و كساني كه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی كارفرما ) ، از زمانی كه اين رابطه قراردادی بين طرفين ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ويژه اين نكته نیز بررسی گردد كه قرارداد منعقد بين کارگر و کارفرما در تنظيم روابط ايشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهيم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی كار مطالعه می كنيم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعی كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار در رابطه كار گرديد، سخن خواهيم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد كار را بررسی می كنيم .

 

بخش اول : قرارداد، منبع اصلي رابطه كار
در ابتدای بحث لازم است که تعاريفی از حقوق كار و کارگر و کارفرما بيان گردد و سپس به موضوع اصلی بپردازيم:

الف. كارگر: طبق ماده 2 قانون كار مصوب مهر ماه 1368 عبارت است از: «كسی است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار می كند».

ب. كارفرما : طبق ماده 3 قانون مذکور عبارت است از : «شخصی است حقيقی يا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعی كار می كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماینده كارفرما محسوب می شوند».

ج. قرارداد كار: طبق ماده 7 قانون كار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد كتبی يا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعی كاری را برای مدت موقت يا مدت غير موقت برای كارفرما انجام می دهد».

 

اصطلاح قرارداد كار، ابتدا در قرن نوزدهم توسط اقتصاد دانان به كار گرفته شد، البته این اصطلاح به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان ، مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود. از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است .

طبق اين ماده: « در اجاره اشخاص كسی كه اجاره می كند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می شود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده می شود».

به نظر بعضي از مؤلفين حقوق كار اصطلاح اجاره خدمات، رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد. زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط كاري كه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است .

درمورد اخير، در واقع يك طرف قرارداد، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است .

صرف نظر از اين بحث اصطلاحي، از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار غير قابل انكار مي باشد . به همين جهت لازم به نظر مي رسد كه به طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد .
ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين ، مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص، بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است. بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم :

در حقوق رم ، كار انساني همانند يك شئ به حساب آمده و تابع قواعد كلي اجاره بود. اين مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمي توانست مورد قبول باشد . زيرا جنبه شخصي رابطه كار مورد توجه بود و با اجاره اشياء ارتباطي نداشت .

از زمان رنسانس دكترين متكي بر عقايد حقوقدانان رم قديم به اندازه اي در افكار و آراء حقوقدانان فرانسوي مؤثر واقع شده بود كه در تأليفات پوتيه (Pothier ) به همان مفاهيم بر مي خوريم كه در حقوق رم وجود داشت .
پوتيه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشياء بحث مي كند و آنگاه كه اشياء قابل اجاره را مي شمارد در كنار اشيائي از قبيل ،خانه ، زمين ،اموال منقول ، خدمات انسان آزاد را هم ذكر مي كند. بدين سان در نظر اين حقوقدان اجاره خدمات نوعي اجاره اشياء است .

اما در فكر او اجاره خدمات منحصراً در مورد كارهاي پست و قابل تقويم به پول قابل تصور است مانند كار مزدوران ، كارگران ، صاحبان حرفه و پيشه وران . اما كساني كه خدماتي انجام مي دهند، ولي به علت مقام والاي اجتماعي خود كارشان قابل تقويم به پول نيست قراردادشان وكالت به حساب مي آيد و آنچه هم كه طرف قرارداد به عنوان حق شناسي و جبران زحمات بپردازد اجرت محسوب نمي شود، مانند وكيل دعاوي .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید