دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرايي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرايي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

مفهوم سند انتقال اجرايي هر چند در ميان برخي حقوقدانان و كارشناسان و مطلعين ثبتي مفهومي بسيار آشنا و مورد عمل مي باشد ليكن بطور كلي در ميان غالب حقوقدانان چنين مفهومي با اين نام چندان آشنا نيست. شايد به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان اين مفهوم در خصوص املاك غير منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامي و غالب كسانيكه به دنبال خريد اقساطي و ارزان املاك و در مقابل آنان فروشندگان املاك و انبوه سازان كه غالباً به دنبال سود و نفع بيشتر از قبال سرمايه گذاري در امر مسكن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعين و مرتبطين با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معناي اعم كلمه (نمايندگان مجلس شورا – هيئت وزيران – مجمع تشخیص و…)، استادان دانشكده اي حقوق – وكلا و قضات محترم دادگستري و نهايتاً دفاتر اسناد رسمی نمايندگان و روئساي ادارات ثبت اسناد و املاك و در مرحله اي بالاتر هيئت نظارت و شوراي عالي ثبت اسناد و املاك، با تبعات و آثار اين مفهوم درگير مي شوند.

به عبارت ديگر، زمانيكه افراد عادي اقدام به پيش خريد آپارتمان با تنظيم مبايعه راجع به املاك غيرمنقول ثبت شده يا در جريان ثبت مي نمايد و يا هرگاه هر بستانكاري به مفهوم اعم كلمه، اعم از دارنده ي اسناد رسمي از قبيل عقدنامه ازدواج براي دريافت مهريه عيناً و يا به اندازه ي قيمت آن، دارنده اسناد عادي لازم الاجرا از قبيل چك و يا دارنده طلبي كه پس از اخذ حكم از دادگاه بخواهد در مقابل دريافت طلب خود ملك غيرمنقول ثبت شده و يا در جريان ثبتي را به نام خود منتقل نمايد، زمينه به وجود آمدن سند انتقال اجرايي را فراهم مي سازد. به اين ترتيب با بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده، بستانكار و مديون، زوج و زوجه و ……. در خصوص املاك، كه “امروزه به شدت به عللي مثل افزايش قيمت املاك و هزينه هاي تفكيك املاك و تورم در قيمت مواد بكار رفته در ساخت و ساز از قبيل آهن آلات و سيمان و سنگ هاي ساختماني و… و گاه قانع نبودن متعاملين به حق و حقوق خود و گاه نيز مشكلات تنظيم اسناد رسمي و….، رو به زايد است،” تنظيم سند انتقال رسمي بطور ارادي و با توافق توسط طرفين صورت نمي پذيرد و از اينرو لزوم مراجعه به دادگستري و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي و يا در مورد اسناد رسمي به اداره اجراي مفاد اسناد رسمي، با قوانين خاصي كه دارد، توسط ذينفع امري ضروري مي نمايد.

مفهوم سند انتقال اجرايي امروزه از اهميت بسياري برخوردار است و همانطور كه اشاره شد از جنبه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تجاري و به خصوص حقوقي، موضوعي مبتلا به بوده و افراد بسياري با آن درگير هستند. تعداد دعاوي كه با عنوان الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و مشابه آن در دادگستري اقامه مي شود امروزه آن چنان فراوان و شايع است كه حتي بسياري از افراد غير حقوقدان نيز از جزئيات آن مطلع هستند. از سوي ديگر مسائل مربوط به پيش خريد آپارتمان ها و سود استفاده از اين امر آنچنان رايج است که حتي تبديل به مسئله سياسي و حقوقي روز گرديده است. از اينرو و تحقيق در چنين موضوعي و يافتن آبشخور مشكل ها و معضلات حقوقي و اجتماعي بحث توسط محقق را كه چند سالي در سازمان ثبت خدمت كرده است، امري ضروري و داراي فوايد بسيار متجلي ساخته و حقير به ارائه اين كار تحقيقي در حد بضاعت علمي ولي با سعي و تلاش فراوان و با كمك اساتيد بزرگ علم حقوق و نيز با بهره گيري از تجارب رؤساي مناطق و مديران كل سازمان ثبت، مي نمايد تا بتواند مشكلات و آثار سند انتقال اجرايي را در حقوق ثبت ايران نمايان سازد. لازم به توضيح است كه سند انتقال اجرايي داراي مفهومي بسيار گسترده و وسيع مي باشد به گونه اي كه در كليه اموال اعم از منقول و غيرمنقول اعمال ميگردد با اين وجود و با توجه به عنوان تحقيق آشكار است كه آنچه كه در اين كار تحقيقي در خصوص سند انتقال اجرايي مورد توجه ومداقه قرار مي گيرد تنها املاك غيرمنقول ثبت شده در دفاتر املاك اداره ثبت اسناد و املاك به علت اهميت بسيار زياد آن مي باشد و محقق از اشاره به ساير موارد تنظيم سند انتقال اجرايي همانند خودرو – موبايل و… خودداري مي نمايد. در اين راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امكان نتيجه گيري صحيح و منطقي پلان تحقيق در دو بخش بيان مي گردد كه بخش اول به شناخت سند انتقال اجرايي و انواع آن مي پردازد و بخش دوم به مشكلات ثبتي سند انتقال اجرايي در حقوق ثبت مي پردازد.

بخش اول

شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

نظر به اينكه جهت ارائه بهتر بحث، سند انتقال اجرايي بايد تعريف شده و كاملاً درك اين مفهوم آسان گردد ابتدا به شناخت سند انتقال اجرايي (فصل اول) مي پردازيم. اما اين شناخت زماني كامل مي گردد كه انواع سند انتقال اجرايي نيز مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. (فصل دوم)

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرايي

در اين فصل براي شناخت مفهوم سند انتقال اجرايي ابتدا به تعريف لغوي سه واژه : سند – انتقال – اجرايي مي پردازيم (مبحث اول). و سپس به تعريف اصطلاحي موضوع تحقيق از سند انتقال اجرايي مي پردازيم (مبحث دوم). اين امر داراي فوايد بسياري مي باشد از جمله اينكه تعريف لغوي در غالب امر در تعريف اصطلاحي مؤثر مي باشد. زيرا براساس اصل عدم نقل كه از اصول لفظيه در اصول فقه به شمار ميرود به هنگام شك در معناي اصطلاحي، اصل بر عدم نقل و تعيين معناي لغوي است، چرا كه در مبحث الفاظ در اصول فقه اين فرض وجود دارد كه اگر شارع مقدس يا قانونگذاري معناي ديگري غير از معناي لغوي را مدنظر مي داشت اين قصد خويش را به صراحت بيان مي نمود و يا حداقل فرينه اي براي آن وضع مي نمود. فايده ديگر اين امر آسان نمودن تعليم اصطلاحات است چرا كه در حقوق ثبت با توجه به “كيفر ادبي” از واژه ها، اصطلاحات غالباً در معناي لغوي نيز بكار ميروند.

مبحث اول: تعريف لغوي سند انتقال اجرايي

براي تعريف سند انتقال اجرايي از لحاظ لغوي به تفكيك به تعريف هر يك از سه واژه ي سند – انتقال – اجرايي در سه بند ذيل مي پردازيم:

بند اول: سند

سند واژه اي است كه ريشه ي عربي دارد و بر وزن «سَنَدَ» معناي لغوي آن «نسبت دادن – اسناد دادن مي باشد». معناي عرفي واژه ي سند در زبان فارسي در واقع “مستند” ميباشد. امروزه يكی از برجسته ترين و مهمترين وسائل براي ثبت دليل سند است با اين توضيح كه سند در جهان امروزي از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه اولاً، امروزه با گسترش سوادآموزي در جوامع گوناگون غالب افراد توانايي خواندن و نوشتن را پيدا كرده اند و به همين دليل در روابط حقوقي خويش اصولاً به تنظيم سند مبادرت مي ورزند. ثانياً، امروزه در غالب قريب به اتفاق موارد، دادگاه ها به هنگام رسيدگي به دعاوي مطروحه نزد آنها با دليلي به نام سند برخورد دارند به همين خاطر سند امروزه به عنوان يك دليل ارزشمند مطرح مي باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم سند انتقال اجرايي

مطالب مشابه را هم ببینید
فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید !
سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید