دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت عليه زنان در ايران


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت عليه زنان در ايران را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 خشونت علیه زنان در ایران

خشونت عليه زنان تجلي نابرابري و قدرتمداري تاريخي بين زن و مرد است (اعلاميه رفع خشونت عليه زنان 1993) بر اساس اعلاميه 1993: ترس بزرگترين پيامد اعمال خشونت عليه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگي مستقل زنان است و موجب مي‌شود تا زنان پيوسته در صدد كسب حمايت مردان باشند كه اين حمايت در موارد بسياري آسيب‌پذيري و وابستگي بسيار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلي توانمند ساختن زنان است. توانائي‌هاي بالقوه‌اي كه مي‌تواند موجبات رشد قابليت‌هاي آنان را فراهم آورد و انرژي زنان را در جهت بهسازي جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پديده‌اي رايج است و اختصاص به جامعه‌اي خاص و يا فرهنگ و بينشي ويژه ندارد. در واقع زنان در هر كشوري و هر جامعه‌اي به نحوي از انحاء چه در محيط خصوصي‌ (خانه) و چه در محيط عمومي (اجتماع) مورد خشونت قرار مي‌گيرند. با توجه به پيامدهاي جبران ناپذير خشونت هم براي ساختار انساني، اجتماعي و خانوادگي جامعه و هم براي خود زنان اين مسأله بايد در سطح بين‌المللي از حساسيت ويژه‌اي برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت عليه زنان بر مبناي جنسيت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادي‌هاي بنيادين، انكار تماميت روحي و جسماني توهين به حيثيت و كرامت آنهاست. خشونت عليه زنان مانعي در برابر دستيابي به اهداف برابري، توسعه و صلح است. خشونت برخورداري زنان را از حقوق بشر و آزادي‌هاي بنيادين، نقض، تضييع و يا سلب مي‌كند و ناكامي ديرينه در حفظ و ارتقاء اين حقوق و آزادي در مورد اعمال خشونت عليه زنان مايه نگراني همه كشورهاست. “اصطلاح خشونت عليه زنان” به هر فعل خشونت‌آميز مبتني بر جنسيت مونث اطلاق مي‌شود كه منجر به آسيب‌ديدگي يا رنج رواني و جسماني و جنسي آنان شود. سوال مهم اين است كه آيا اين پديده يك مسئله اجتماعي قلمداد مي‌شود؟ اگر بپذيريم خشونت همواره عملي نامشروع است، چرا برخي از مردان بدان متوسل مي‌شوند و برخي ديگر هرگز بدان دست نمي‌زنند؟ چه مي‌شود همسراني كه با هم ازدواج كرده‌اند و بايد آرام‌بخش و آرامش‌آفرين يكديگر باشند، به دشمني با هم بر مي‌خيزند؟ در هر جامعه‌اي شكل‌هاي خشونت با ساختار قانوني، ديني و سياسي همان جامعه متناسب است. در ايران خشونت عليه زنان همواره بعنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصي و عمومي اتفاق افتاده است. حوزه خصوصي شامل خشونت در خانه پدر و شوهر مي‌باشد و از حوزه عمومي مي‌توان به مواردي چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهي و مكتوب، نهادهاي اجتماعي و نظام حكومتي اشاره كرد. خشونت عليه زنان پديده‌اي است اجتماعي، اما نمي‌توان با توضيحات كلي علت واقعي وقوع خشونتي خاص را تبيين كرد. بايد رابطه بين خشونت كنند و قرباني را در نظر گرفت و بررسي بزه شناختي عمل خشونت‌آميز را از جنبه‌هاي گوناگون روانشناختي و جامعه شناختي مورد تحليل و مطالعه قرار داد. تعريف خشونت فرهنگ حقوقي، خشونت را “استفاده نابجا، غيرقانوني و تعرض آميز از قدرت” تعريف مي‌كند. يك نوع آن اجباري غيرقانوني است كه عليه آزادي‌ها و حقوق عمومي بكار برده مي‌شود و در ارتباط با جرائم خشونت آميز به جرائمي اشاره دارد كه جنبه فيزيكي يا جسمي بي‌نهايت شديدي دارا باشد و اين وصف را بعنوان شخصيت و ساختار مجرمانه بودن عمل فوق‌الذكر، ضروري دانسته است مانند قتل عمد، تجاوز به عنف، كتك زدن و …” (معتمدي مهر، 1380، 18) تعريفي ديگر از خشونت چنين است: خشونت را مي‌توان عملي آسيب‌رسان دانست كه فرد براي پيشبرد مقاصد خويش انجام مي‌دهد و صرفاً جنبه فيزيكي (بدني) ندارد، بلكه ممكن است ابعاد رواني (فحاشي، تحقير، منزوي كردن فرد، داد و فرياد، آزار و مزاحمت جنسي، تجاوز) و اقتصادي (شكستن وسايل خانه و …) را به خود بگيرد. (كار، 1379، 292) برخي ديگر از جامعه شناسان خشونت را نوعي رفتار آگاهانه و كنترل شده مي‌دانند و آن را از زاويه شرايط حاكم بر رابطه قرباني و مجرم توضيح مي‌دهند. بنابراين كتك‌كاري‌هاي بدون قصد و خارج از كنترل را اعمال خشونت نمي‌دانند بلكه آن را “دعوا” مي‌نامند. نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه دليل اصلي جدائي زن و شوهر خشونت است. انواع خشونت عليه زنان 1. خشونت جسمي خشونت جسماني عليه زنان به شيوه‌هاي گوناگون صورت مي‌گيرد مانند كتك زدن، شكنجه و قتل. اين نوع خشونت به هر گونه رفتار غيراجتماعي كه جسم زن را مورد آزار قرار مي‌دهد اطلاق مي‌گردد. پيامد خشونت جسمي مي‌تواند شكستگي اعضاء، پارگي زخمها، بريدگي‌ها، كبودي‌ها، جراحات داخلي، ضربه مغزي، آسيب اعضاي تناسلي، عدم توانايي در وضع حمل، سقط جنين، بيماري‌هاي جنسي، حاملگي‌هاي ناخواسته و … باشد. (كار، 1379، 292) 2. خشونت جنسي خشونت جنسي به هر گونه رفتار غيراجتماعي گفته مي‌شود كه از لمس كردن بدن زن شروع شده و گاهي تا مرحله تجاوز جنسي زن را آزار مي‌دهد. اين نوع خشونت ممكن است در حيطه زندگي خصوصي زناشويي و خانوادگي اتفاق بيفتد و بصورت الزام به تمكين از شوهر يا رابطه محارم با يكديگر در حلقه خويشاوندي عليه زنان اعمال مي‌گردد. زناني كه مورد خشونت جنسي قرار مي‌گيرند دچار صدمات رواني، عصبي و عاطفي مي‌شوند كه بر كل رفتارهاي آنان نسبت به جنس مرد تأثير مي‌گذارد” (همان 346) 3. آزار جنسي “هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن و توافق صريح و يا ضمني، مشروط بر اينكه ماهيت جنسي داشته باشد، آزار جنسي به شمار مي‌رود. آزار جنسي ممكن است در محيط كار، در جامعه يا در محيط خانواده از سوي منسوبين مذكر اعمال شود. آثار و پيامدهاي آن از بين رفتن اعتماد به نفس، گوشه‌گيري از اجتماع و ايجاد روح بدبيني در زن است. از نمونه‌هاي آن مي‌توان به مزاحمت‌هاي تلفني، متلك‌هاي مردان در خيابان، مزاحمت‌هاي درون تاكسي يا معابر عمومي اشاره كرد”. (همان 353) 4. خشونت رواني “رفتار خشونت آميزي است كه شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه‌دار مي‌كند. اين رفتار بصورت انتقاد ناروا، تحقير، تمسخر، توهين، فحاشي، تهديدهاي مداوم به طلاق دادن يا ازدواج مجدد اعمال مي‌گردد. نتايج اين گونه خشونت عبارتست از: از كارافتادگي ادراكي، از بين رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگي‌ها، عدم كفايت زن در مديريت خانواده، جاه‌طلبي در محيط كار، گريز از مشاركت در امور اجتماعي، باز سازي رفتار خشونت آميز در بچه‌ها، عدم موفقيت كودكان در تحصيل، عدم كارآيي زن در محيط خانواده، پناه بردن به داروهاي روان گردان، الكل، مواد مخدر، فالگيري و رمالي” (همان 354). مي‌توان از خشونت مالي و سياسي نيز به عنوان ساير اشكال خشونت عليه زنان نام برد. خشونت عليه زنان در ايران در هر جامعه‌اي اشكال خشونت با ساختار قانوني، ديني، سياسي همان جامعه تناسب دارد. در ايران نيز خشونت عليه زنان همواره به عنوان ابزاري براي تثبيت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصي و عمومي اتفاق افتاده است. در حوزه خصوصي خشونت در خانواده و بيشتر از سوي والدين و همسر صورت مي‌گيرد و در حوزه عمومي مي‌توان به مواردي چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهي و مكتوب، نهادهاي اجتماعي و … اشاره نمود. نمونه صريح اعمال خشونت در حوزه عمومي نسبت به زنان قتل ناموسي در استان‌هاي جنوبي ايران روسپي‌گري و تجاوز به عنف است. درباره زمينه‌هاي موثر در اعمال خشونت عليه زنان در ايران محققان و كارشناسان نظرات متفاوتي ابراز نمودند. بعضي از محققان از جمله خانم مهرانگيز كار اعتقاد دارند كه نقايص و خلاءهاي قوانين حقوقي موجود است كه كفه ترازو را به نفع مردان و عليه زنان سنگين‌تر نموده است وي معتقد است كه تا ما از جنبه حقوقي توجه خاصي به مسائل زنان و حقوق آنها نداشته باشيم نمي‌توانيم شاهد رفع تبعيض در همه موارد از جمله محو اعمال خشونت عليه زنان باشيم. اما به نظر خانم مولاوردي، مسوول روابط بين‌الملل دفتر امور مشاركت زنان تا زماني كه تغييرات اساسي در ساختار فرهنگ‌ها، نگرش‌ها, سنت‌ها، انگاره‌ها و آموزه‌هاي مردم سراسر جهان بوجود نيايد و تا زماني كه زن به عنوان يك انسان در جايگاه شايسته و بايسته خود تكيه نزند. ادعاي رفع تبعيض و متعاقب آن رفع خشونت عليه زنان ادعايي عبث و بيهوده خواهد بود. بطور كلي در ايران يك عامل عمده زمينه‌ساز اعمال خشونت عليه زنان نظام پدر سالاري مي‌باشد نظام پدر سالاري مالينوسكي از محققان مردمشناس است كه سال‌ها سازمان مادر سالاري را در جزاير تروبرياند مطالعه كرده است. وي موفق شد در حدود سال‌هاي 1920 ميلادي يك سازمان اقتصادي اشتراكي بدوي را در جزاير تروبرياند (شمال شرقي گينه جديد) كشف كند. در قوانين اين جزاير مادر بچه را پرورش مي‌داد و مرد در بوجود آوردنش هيچ نقشي نداشت. بر اين اساس مسأله توارث و ممنوعيت‌هاي جنسي فقط مختص مادر بود. در واقع همه چيز حول محور مادر مي‌چرخيد. وي بر اين اساس نتيجه‌گيري مي‌كند كه محدوديتهاي جنسي برخلاف تصور عوام و باورهاي ذهني گرايانه، ريشه اخلاقي يا بيولوژيكي نداشته بلكه داراي انگيزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. در واقع فشارها و محروميتهاي جنسي همواره به عنوان وسيله‌اي اساسي براي بهره‌كشي اقتصادي قرار گرفته است. نيز باستان‌شناس فرانسوي فردريك كاليو در سال 1831 ميلادي در 200 كيلومتري شمال شهر خارطوم (رودخانه نيل) شهر بزرگي را كشف كرد كه بر تمام ديوارهاي معابد و ستون‌هاي آن تصاوير زناني تنومند ديده مي‌شد. در تمام اين تصاوير، زنان شمشير به دست يا در حال پرتاب نيزه‌اند. حالت ايستادن و نگاه اين تصاوير به گونه‌اي است كه به خوبي تسلط و حاكميت زنان را مي‌رساند. به گفته هرودت (شهر كشف شده مروي) پايتخت سرزمين باستاني كرت بوده است. قرن هفتم تا چهارم بعد از ميلاد، ارتش منظم دويست و پنجاه هزار نفري اين سرزمين را زنان اداره مي‌كردند. فرزندان يك مرد متوفي به تيره او تعلق نداشتند و بنابراين از مادر خود ارث مي‌بردند و … همه اين شواهد دال بر اين است كه برتري زنان بر مردان در مقطع خاصي از تاريخ زندگي بشر به اثبات رسيده است. اما بتدريج با بوجود آمدن مالكيت خصوصي نظام كشاورزي و گله‌داري و تكامل ابزارهاي توليد و كشف آهن، تقسيم كار ميان زن و مرد صورت گرفت و فعاليت زنان بيشتر در خانه‌داري متمركز شد و قدرت مرد به عنوان نگهدارنده گله‌هاي احشام و كشاورزي رو به افزايش نهاد. با سقوط مادرسالاري مرد سكان را در خانه به دست مي‌گيرد و زن برده شهوات مرد و اسباب خشك و خالي توليد بچه مي‌شود. در نهايت اين نظام كه صرفاً مبناي اقتصادي داشته است در مقاطع ديگر تاريخ زير پوشش مذهب آب و رنگ اخلاقي و اجتماعي مي‌يابد. بوجود آمدن نظام مردسالار و تقسيم قدرت به شيوه هرمي و جاي گرفتن زنان در اقشار زيرين هرم بازتاب خود را در مناسبات زنان و مردان به جاي نهاده است. در چنين شرايطي بديهي است كه توده زنان موجوداتي مصرف كننده آلت دست باشند. نهاد خانواده و نقش زنان وجود خانواده به شكل كنوني كه وظايف خانه‌داري و بچه‌داري را به زن تحميل مي‌كند، مانع عيني و عمده‌اي در از بين برداشتن شكاف بين زن و مرد است زيرا خانواده در واقع نقش خلاق در فعاليتهاي اجتماعي را از زن مي‌گيرد به همين دليل است كه اظهار مي‌شود تنها در صورت دگرگوني خانواده يا كيفيت تقسيم كار در آن امكان برابري زن با مرد مي‌تواند بوجود آيد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت عليه زنان در ايران