دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم از ديدگاه جرم شناسي


در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم از ديدگاه جرم شناسي را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پيشگفتار:

به نام نقش بندصفحه ي خاك           عذارافروز مه رويان افلاك

به نام خداوند جهان آفرين                 حكيم سخن در زبان آفرين

خداوند منان راشاكرم كه به اين بنده ي كمترين، توفيقي عنايت فرمودند كه بتوانم درباره ي يكي از مسايل مهم جامعه ي ما چه از نظر حقوقي و اجتماعي تحقيق كنم . اين تحقيقي كه اينك از نظر شما بزرگواران مي گذرد، حاصل تلاش و مطالعه ي چندين كتاب در مورد جزا و جرم شناسي چه از نظر حقوقدانان و فقه هاي اسلام و نيز بررسي در سايت هاي اينترنتي و مقاله هاي حقوقدانان مطرح در اين موضوع بود البته اين تحقيق را شما به ديد يك دانشجوي ترم يك حقوق مي بينيد من مطمئن هستم كه كم وكاستي هايي در اين تحقيق وجود دارد كه شما بزرگواران باآن برخورد خواهيد كرد كه انشاالله به بزرگي خود خواهيد بخشيد و در انتها جا دارد از يكايك بزرگواراني كه مرا در انجام اين تحقيق همراهي كردند بلخص اساتيد گرانقدر دانشكده حقوق جناب استاد طالبي و استاد فر هنگ تشكر و قدرداني كنم

مقدمه:

« اِلهي هََب لي كمالَ الا نقطاعِ اليك وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضياءِ نَظَرها اِليك حَتي تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلي مَعدَن العظمَتةِ وَ تصير اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسك »(1)

در يك تعريف كوتاه و مختصر، جرم در معني عام كلمه فعل يا ترك فعل انساني است كه جامعه آن را به دليل اخلال در نظم اجتماعي به قيد ضمانت اجراي كيفري منع كرده است.

از اين تعريف چنين بر مي آيد :

نخست، جرم يك واقعيت انساني و اجتماعي است از بعد انساني شناخت اين واقعيت كنجكاوي پزشكان، روان پزشكان وحتي اديبان و نويسندگان را برانگيخته واز بعد اجتماعي ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. اين دو جنبه اصالت وهمزمان پيچيدگي پديده ي جنايي را به وجود مي آورد .

دوم، اين پديده كه حاكي از تعارض ميان انسان و جامعه است واكنش اجتماعي را عليه بزهكار بر مي انگيزد . سوم، رفتارهاي انسان همانند مباني نظم اجتماعي در هر زمان و مكان دستخوش دگرگوني است و مبارزه عليه جرم بايد با اين دگرگونيها، شيوه ها وهدفهاي خود را تطبيق دهد. بنابرين، تحول واكنش جنايي عليه پديده جنايي واقعيتي انكار ناپذير است. (2)

(1) قسمتي از مناجات شعبانيه

(2) حقوق جزاي عمومي، اردبيلي محمدعلي

جرم شناسي نيز دانش نوخاسته اي است كه دوران كودكي خود را مي گذراند. سده اي بيش نيست كه اين دانش تجربي و تركيبي از مقام پندار و تفكر و انديشه وگفتار فارغ گرديده و به عمل پيوسته واز ذهني بودن به عيني شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پيش گرفته است.

جرم شناسي يكي از جلوه هاي با شكوه و درخشان كنجكاوي ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسي، دراين كنجكاوي، همه دانشهاي تجربي وانساني از روانشناسي، زيست شناسي، جامعه شناسي، علوم پرورشي، تاريخ، فرهنگ ملي،اقتصاد،آمار، بوم شناسي ورشته هاي ديگر از علوم را براي سعادت انساني و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستي جرم شناسي وعده گاه تمام علوم است.

عاليترين هدف هر جامعه پيشرو متكي برارزشهاي اخلاقي، شناخت انسان ، اين موجودناشناخته، وفراهم كردن بهترين شرايط تجلي حريت ونبوغ وخلاقيت واعتماد معنوي وتامين رشدهرچه بيشتر اخلاقي وسعادت اجتماعي آن جامعه متعالي است.

دراين زمينه جرم شناسي، در ميان همه دانشها، از لحاظ جامعيت مقامي ويژه و والا دارد مضافاً آنكه انسان وسعادت وسربلندي او هدف غائي انديشه وكار جرم شناسي است.

شناخت عوامل جرم زا ، پيشگيري از وقوع جرائم ونابه هنجاريها، گشودن گرههاي كورمشكلات اجتماعي،گندزدائي محيط زيست انساني وبهسازي آن، تشخيص حالت خطرناكي و اصلاح اخلاقي ودرمان تن وروان بزهكاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت اين دانش تركيبي است .

جرم شناسي دانش پيشگيري ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسي تلاش مي كندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسي ، تولدي ديگر، وروزي از نو براي رهائي بزهكاران ونوسازي معنوي واخلاقي آنان است

جرم شناسي مي كوشد تا اجراي فرمان الهي : « عدل واحسان » (1) را واقعيت بخشد واين دو ركن لازم وملزوم زندگي اجتماعي بشر، كه متاسفانه ركن احسان آن تفكيك وبه دست فراموشي سپرده شده است يكجا مورد عنايت صميمانه قرار گيرد .(2)

تعريف جرم از ديدگاه جامعه‌شناسي:

جامعه‌شناسان معتقدند كه جرم يك پديده طبيعي دائمي است و در هر زمان و مكان اتفاق مي‌افتد. با تحولات اجتماعي تغيير نمي‌يابد و نزد وجدان قاطبه‌ي مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماعي را متأثر مي‌سازد. دوركيم مي‌نويسد: كه جرم پديده‌اي طبيعي- اجتماعي است و از فرهنگ و تمدن هر اجتماع ناشي مي شود و هر عملي كه وجدان عمومي را جريحه‌دار كند جرم محسوب مي‌شود.

برخي ديگر معتقدند كه جرم عملي است كه در رابطه با رفتارهاي عادي اعضا گروه اجتماع، تقصير و خطا محسوب و رفتار غيرعادي و هنجار تقلي مي‌شود.

تعريف جرم از ديدگاه حقوقدانان:

عده‌اي از حقوق‌دانان، معتقدند كه نقض قانون هركشوري در اثر عمل خارجي، در صورتيكه انجام وظيفه يا اعمال حقي آنرا تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده مي‌شود. برخي ديگر، هرفعل يا ترك فعلي را كه نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد جرم مي‌دانند.

تعريف جرم از ديدگاه جرم شناسي:

جرم‌شناسي، ناسازگاري افراد را در اجتماع عمل ضداجتماعي و جرم مي‌نامد. برخي ديگر معتقدند كه تعدي و تجاوز به شرايط زندگي، عمل ضداجتماعي است. در جرم‌شناسي نه تنها فعل يا ترك فعل را كه در قانون براي آن مجازات پيش‌بيني شده، بلكه هر عملي را كه مضر به وضع اجتماع باشد اعمالي كه در قوانين كيفري مجازاتي پيش‌بيني نشده است مورد بررسي و پژوهش قرار مي‌دهند.

رهيافت نظري جامعه شناسي جرم:

در تبيين آسيب‌هاي اجتماعي، بزهكاري و جرم تئوريهاي ارزشمندي از سوي جامعه‌شناسان و پاتولوژيست‌هاي اجتماعي ارائه شده است كه قبل از معرفي چند نظريه غالب در جامعه‌شناسي جرم و آسيب‌هاي اجتماعي به دو الگوي معروف اشاره مي‌شود. مدل رونالد آكرز   (Ronal Akres) آكرز نظريه‌هاي انحراف و جرايم را به چهار دسته عمده طبقه‌بندي مي‌نمايد:

1- نظريه آنومي و بي‌سازماني اجتماعي

2- نظريه تضاد

3- نظريه برچسب

4- نظريه كنترل اجتماعي

مدل “دان گيبونز” (Dongibbons):

گيبونز در مباحثات جرم‌شناسي و بررسي آسيب‌هاي اجتماعي چهار ديدگاه نظري را معرفي مي كند كه عبارتند از: ديدگاه زيست‌شناسي، روانشناختي، جامعه‌شناسي و سنخ شناختي.

نظريه مرتون و كجروي اجتماعي (جرم):

نظريه مرتون كه در قالب (ساخت اجتماعي و بي‌هنجاري) معرفي مي‌شود اشاره به اين دارد كه ساخت‌هاي اجتماعي فشارهاي خاصي بر روي برخي افراد وارد مي‌كند و آنها را وادار مي‌كند كه به كارهايي كه از نظر جامعه نيز مجرمانه است، دست بزنند. از نظر مرتون در بين عناصر متعدد ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي دو عنصر به لحاظ كج‌رفتاري از اهميت بيشتري برخوردار اند.

يك عنصر شامل اهداف يا مقاصد تعريف شده(Fined goaldo) است كه فرهنگ معين مي‌كند و در قالب آرمان و آرزوهاي اجتماعي بروز و نمود مي‌يابد و دومين عنصر ساختار فرهنگي وسايل و ابزار پذيرفته شده (Acceptable modes).

براساس اين نظريه آنچه جامعه را متفاوت مي‌سازد ميزان تأثير رسم‌ها و عادات و نظارتهاي نهادي شده اجتماعي در رسيدن افراد به هدف‌هاي فرهنگي است. افراد يك جامعه ممكن است به هدفهاي توصيه شده توسط جامعه اعتقاد پيدا كنند اما جامعه براي رسيدن به هدف‌ها از راه‌هاي نهادي شده حمايت كافي نكند در چنين حالتي بخش‌هايي از راه‌هاي جديد سعي مي‌كنند به اهداف دست يابند.

فقر و جرم:

از نظر جامعه‌شناسان، تنها هنگامي فقر و محروميت‌هاي ناشي از آن، جرم‌زا مي‌شود كه افراد فقير شيفته‌ي رسيدن به ارزشهاي فرهنگي مورد تأييد اعضاي جامعه باشند و براي رسيدن به آن با كساني وارد رقابت شوند كه فرصت‌هاي مشروع را به ميزان بيشتر در اختيار دارند در چنين وضعيتي رفتار ضداجتماعي آنان طبيعي خواهد بود.

نظريه برچسب و جرم:

طرفداران نظريه برچسب اجتماعي (Social labeling) بر اين عقيده‌اند كه نخستين عمل بزهكاري از افراد بسياري صادر مي‌شود ولي تداوم آن به صورت يك بزهكار حرفه‌اي هنگامي اتفاق مي‌افتد كه جامعه برچسب بزهكاري به وي بزند (ادوين ساترلند ( Edwin sutherlaned) در كتاب ( اصول جرم‌شناسي) نظريه خودش را (با اختصار) چنين معرفي مي‌كند:

1- رفتار مجرمانه عملي است آموختني نه موروثي 2- رفتار مجرمانه از طريق كنش متقابل و ارتباطات با ساير افراد آموخته مي‌شود3- بخش قابل توجه يادگيري رفتار مجرمانه در قالب گروه‌هاي شخصي و صميمي انجام مي‌گيرد 4- فرد زماني مجرم مي‌شود كه ميزان دسترسي فرد به قانون‌شكنان بيشتر از حافظان آن است 5- فرآيند كسب رفتار مجرمانه در ارتباط با الگوهاي مجرمانه همه مكانيزم‌هايي را در برمي‌گيرد كه در يادگيري ساير رفتارهاي اجتماعي به چشم مي‌خورد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم از ديدگاه جرم شناسي